Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 143 S7    
      Spelling / G.E. Booij... [et al]. BJL  BOOK 1979
      De spelling van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1974
      De Spellingcommissie aan het woord / Anneke Neijt, Iris Roggema, Johan Zuidema (red.). BJL  BOOK 1994
      Spellingdossier / eindredactie, A.H. Neijt, J.J. Zuidema. BJL  BOOK 1994
PF 143 V8 : Visies op spelling / E. Assink & G. Verhoeven (red.).; BJL     
      Visies op spelling / E. Assink & G. Verhoeven (red.). BJL  BOOK 1985
PF 143 W4 : De Nederlandse Taalunie en de spelling : enige juridische beschouwingen.; BJL     
      De Nederlandse Taalunie en de spelling : enige juridische beschouwingen. BJL  BOOK 1988
PF 143 Z9 : Efficient spellingonderwijs : een leer- en expertmodel voor het spellen.; BJL     
      Efficient spellingonderwijs : een leer- en expertmodel voor het spellen. BJL  BOOK 1988
PF 144 H5 : Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets.; BJL     
      Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets. BJL  BOOK 1972
PF 144 H5 D5 : Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) : een inleiding.; BJL     
      Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) : een inleiding. BJL  BOOK 1968
PF 144 S3 : Nederduydsche spellinge.; BJL     
      Nederduydsche spellinge. BJL  BOOK 1957
PF 145 A6 : Theorie en praktijk van de spelling.; BJL     
      Theorie en praktijk van de spelling. BJL  BOOK 1962
PF 145 B7    
      Praktische spellinggids : met oefeningen voor voortgezet onderwijs en particulier gebruik / door J.J. BJL  BOOK 197-?
      Spellen : een geprogrammeerde instructie spelling van de Nederlandse taal... BJL  BOOK 1979
PF 145 R7 : Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten.; BJL     
      Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten. BJL  BOOK 1985
PF 146 H5 : Woordenlijst Nederlandse taal.; BJL     
      Woordenlijst Nederlandse taal. BJL  BOOK 1995
PF 146 V9 : Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal / door M. de Vries en L.A. te Winkel.; BJL     
      Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal / door M. de Vries en L.A. te Winkel. BJL  BOOK 1893
PF 151 C6 : Spellen is spellen is spellen : een verkenning van de spellingproblematiek.; BJL     
      Spellen is spellen is spellen : een verkenning van de spellingproblematiek. BJL  BOOK 1972
PF 151 C8    
      De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch. BJL  BOOK  
      De Nederlandsche spelling- en schrifftaalhervorming naar aanleiding van Prof. de Vooys Kanttekeningen BJL  BOOK  
      De vereenvoudige spelling. BJL  BOOK 1946
PF 151 G8 : De groene spelling / samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke Neijt en Ariane van Santen.; BJL     
      De groene spelling / samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke Neijt en Ariane van Santen. BJL  BOOK 1991
PF 151 H4 : Niet zoo, maar zo en nu voorgoed! : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling.; BJL     
      Niet zoo, maar zo en nu voorgoed! : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling. BJL  BOOK 1946
PF 151 H6 : Speling in de spelling : rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek "Spellingvoorkeuren van Nederlanders en Vlamingen" / G. Heyne, M. Hofmans.; BJL     
      Speling in de spelling : rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek "Spellin BJL  BOOK 1988
PF 151 I2 : Ik hoop dat de spelling verander(d)t Wor(dt)t.; BJL     
      Ik hoop dat de spelling verander(d)t Wor(dt)t. BJL  BOOK 1972
PF 151 M5 : Het Nederlandse spellingdrama : een poging tot relativering.; BJL     
      Het Nederlandse spellingdrama : een poging tot relativering. BJL  BOOK 1967
PF 151 M9 : Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers.; BJL     
      Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers. BJL  BOOK 1972
PF 151 V4 : Spelling-vereenvoudiging : onderwijskundige en sociale noodzakelijkheid.; BJL     
      Spelling-vereenvoudiging : onderwijskundige en sociale noodzakelijkheid. BJL  BOOK 1968
PF 168 H9 : Syllable structure and stress in Dutch.; BJL     
      Syllable structure and stress in Dutch. BJL  BOOK 1984
PF 168 T8 : The syllable in Dutch with special reference to diminutive formation.; BJL     
      The syllable in Dutch with special reference to diminutive formation. BJL  BOOK 1984
PF 171 B7 : Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Geert Booij en Ariane van Santen.; BJL     
      Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Geert Booij en Ariane van Santen. BJL  BOOK 1998
PF 171 M8 : Morfologie van het Nederlands : met een inleiding en een systematische bibliografie / onder redactie van G.E. Booij.; BJL     
      Morfologie van het Nederlands : met een inleiding en een systematische bibliografie / onder redactie BJL  BOOK 1979
PF 171 P9 : Produktiviteit in de morfologie : een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck.; BJL     
      Produktiviteit in de morfologie : een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck. BJL  BOOK 1981
PF 171 S2 : De morfologie van het Nederlands.; BJL     
      De morfologie van het Nederlands. BJL  BOOK 1984
PF 171 V9 : Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp.; BJL     
      Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp. BJL  BOOK 1972
PF 171 W9 : Woordstructuur / R. Knopper (red.).; BJL     
      Woordstructuur / R. Knopper (red.). BJL  BOOK 1981
PF 175 B7 : Dutch morphology : a study of word formation in generative grammar.; BJL     
      Dutch morphology : a study of word formation in generative grammar. BJL  BOOK 1981
PF 175 C1 : Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandse woordvorming / J. de Caluwe en J. Taeldeman.; BJL     
      Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandse woordvorming / J. de Caluwe en J. Taeldeman. BJL  BOOK 1985
PF 175 H9 : Woordensmederij : de geschiedenis van het suffix -erij.; BJL     
      Woordensmederij : de geschiedenis van het suffix -erij. BJL  BOOK 1999
PF 175 W8 : Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands.; BJL     
      Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands. BJL  BOOK 1989
PF 205 V9 : De naamvals-n bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagogische gronden.; BJL     
      De naamvals-n bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke BJL  BOOK 1941
PF 216 M4 : De indifferentialis : een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantlief in het algemeen bruikbaar Nederlands.; BJL     
      De indifferentialis : een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantlief in het algemeen BJL  BOOK 1970
PF 241 C1 : Over comparatief- en vergelijkingszinnen.; BJL     
      Over comparatief- en vergelijkingszinnen. BJL  BOOK 1971
PF 241 S3 : De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands / door Hendrik Schultink.; BJL     
      De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands / door Hendrik Schultink. BJL  BOOK 1980
PF 271 S8 : 201 Dutch verbs fully conjugated in all the tenses : alphabetically arranged.; BJL     
      201 Dutch verbs fully conjugated in all the tenses : alphabetically arranged. BJL  BOOK 1979
PF 271 V9 : Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands ...; BJL     
      Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands ... BJL  BOOK 1975
PF 285 P7 : Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnem in de Nederlandse grammatica...; BJL     
      Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnem in de Nederlandse grammatica... BJL  BOOK  
PF 302O G8 C3 / q : Quellen-Verzeichnis zum Deutschen W├Ârterbuch.; BJL     
      Quellen-Verzeichnis zum Deutschen W├Ârterbuch. BJL  BOOK  
PF 315 A8 B9 : Modalverben.; BJL     
      Modalverben. BJL  BOOK 1981
PF 317 Z9 V9 : Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord "zullen" in de 16de eeuw.; BJL     
      Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord "zullen" in de 16de eeuw. BJL  BOOK 1958
PF 318 L8 : Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands.; BJL     
      Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands. BJL  BOOK 1976
PF 321 V2 : Perspectivische evaluatie in het Nederlands : de partikels van de AL/NOG/PAS-groep.; BJL     
      Perspectivische evaluatie in het Nederlands : de partikels van de AL/NOG/PAS-groep. BJL  BOOK 1992
PF 325 R7 : Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands.; BJL     
      Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands. BJL  BOOK 1964
PF 335 B4 : Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands.; BJL     
      Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands. BJL  BOOK 1993
PF 335 V7 : Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands.; BJL     
      Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands. BJL  BOOK 1977
PF 359 A8 S6 : Perspectief en vergelijking : aspectuele partikels in het Nederlands.; BJL     
      Perspectief en vergelijking : aspectuele partikels in het Nederlands. BJL  BOOK 1999
PF 359 M6 V8 : Modal particles in Dutch directives : a study in functional grammar.; BJL     
      Modal particles in Dutch directives : a study in functional grammar. BJL  BOOK 1994
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next