Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 144 H5 : Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets.; BJL     
      Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets. BJL  BOOK 1972
PF 144 H5 D5 : Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) : een inleiding.; BJL     
      Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) : een inleiding. BJL  BOOK 1968
PF 144 S3 : Nederduydsche spellinge.; BJL     
      Nederduydsche spellinge. BJL  BOOK 1957
PF 145 A6 : Theorie en praktijk van de spelling.; BJL     
      Theorie en praktijk van de spelling. BJL  BOOK 1962
PF 145 B7    
      Praktische spellinggids : met oefeningen voor voortgezet onderwijs en particulier gebruik / door J.J. BJL  BOOK 197-?
      Spellen : een geprogrammeerde instructie spelling van de Nederlandse taal... BJL  BOOK 1979
PF 145 R7 : Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten.; BJL     
      Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten. BJL  BOOK 1985
PF 146 H5 : Woordenlijst Nederlandse taal.; BJL     
      Woordenlijst Nederlandse taal. BJL  BOOK 1995
PF 146 V9 : Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal / door M. de Vries en L.A. te Winkel.; BJL     
      Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal / door M. de Vries en L.A. te Winkel. BJL  BOOK 1893
PF 151 C6 : Spellen is spellen is spellen : een verkenning van de spellingproblematiek.; BJL     
      Spellen is spellen is spellen : een verkenning van de spellingproblematiek. BJL  BOOK 1972
PF 151 C8    
      De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch. BJL  BOOK  
      De Nederlandsche spelling- en schrifftaalhervorming naar aanleiding van Prof. de Vooys Kanttekeningen BJL  BOOK  
      De vereenvoudige spelling. BJL  BOOK 1946
PF 151 G8 : De groene spelling / samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke Neijt en Ariane van Santen.; BJL     
      De groene spelling / samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke Neijt en Ariane van Santen. BJL  BOOK 1991
PF 151 H4 : Niet zoo, maar zo en nu voorgoed! : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling.; BJL     
      Niet zoo, maar zo en nu voorgoed! : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling. BJL  BOOK 1946
PF 151 H6 : Speling in de spelling : rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek "Spellingvoorkeuren van Nederlanders en Vlamingen" / G. Heyne, M. Hofmans.; BJL     
      Speling in de spelling : rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek "Spellin BJL  BOOK 1988
PF 151 I2 : Ik hoop dat de spelling verander(d)t Wor(dt)t.; BJL     
      Ik hoop dat de spelling verander(d)t Wor(dt)t. BJL  BOOK 1972
PF 151 M5 : Het Nederlandse spellingdrama : een poging tot relativering.; BJL     
      Het Nederlandse spellingdrama : een poging tot relativering. BJL  BOOK 1967
PF 151 M9 : Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers.; BJL     
      Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers. BJL  BOOK 1972
PF 151 V4 : Spelling-vereenvoudiging : onderwijskundige en sociale noodzakelijkheid.; BJL     
      Spelling-vereenvoudiging : onderwijskundige en sociale noodzakelijkheid. BJL  BOOK 1968
PF 168 H9 : Syllable structure and stress in Dutch.; BJL     
      Syllable structure and stress in Dutch. BJL  BOOK 1984
PF 168 T8 : The syllable in Dutch with special reference to diminutive formation.; BJL     
      The syllable in Dutch with special reference to diminutive formation. BJL  BOOK 1984
PF 171 B7 : Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Geert Booij en Ariane van Santen.; BJL     
      Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Geert Booij en Ariane van Santen. BJL  BOOK 1998
PF 171 M8 : Morfologie van het Nederlands : met een inleiding en een systematische bibliografie / onder redactie van G.E. Booij.; BJL     
      Morfologie van het Nederlands : met een inleiding en een systematische bibliografie / onder redactie BJL  BOOK 1979
PF 171 P9 : Produktiviteit in de morfologie : een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck.; BJL     
      Produktiviteit in de morfologie : een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck. BJL  BOOK 1981
PF 171 S2 : De morfologie van het Nederlands.; BJL     
      De morfologie van het Nederlands. BJL  BOOK 1984
PF 171 V9 : Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp.; BJL     
      Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp. BJL  BOOK 1972
PF 171 W9 : Woordstructuur / R. Knopper (red.).; BJL     
      Woordstructuur / R. Knopper (red.). BJL  BOOK 1981
PF 175 B7 : Dutch morphology : a study of word formation in generative grammar.; BJL     
      Dutch morphology : a study of word formation in generative grammar. BJL  BOOK 1981
PF 175 C1 : Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandse woordvorming / J. de Caluwe en J. Taeldeman.; BJL     
      Leksikaal-semantische aspekten van de Nederlandse woordvorming / J. de Caluwe en J. Taeldeman. BJL  BOOK 1985
PF 175 H9 : Woordensmederij : de geschiedenis van het suffix -erij.; BJL     
      Woordensmederij : de geschiedenis van het suffix -erij. BJL  BOOK 1999
PF 175 W8 : Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands.; BJL     
      Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands. BJL  BOOK 1989
PF 205 V9 : De naamvals-n bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagogische gronden.; BJL     
      De naamvals-n bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke BJL  BOOK 1941
PF 216 M4 : De indifferentialis : een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantlief in het algemeen bruikbaar Nederlands.; BJL     
      De indifferentialis : een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantlief in het algemeen BJL  BOOK 1970
PF 241 C1 : Over comparatief- en vergelijkingszinnen.; BJL     
      Over comparatief- en vergelijkingszinnen. BJL  BOOK 1971
PF 241 S3 : De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands / door Hendrik Schultink.; BJL     
      De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands / door Hendrik Schultink. BJL  BOOK 1980
PF 271 S8 : 201 Dutch verbs fully conjugated in all the tenses : alphabetically arranged.; BJL     
      201 Dutch verbs fully conjugated in all the tenses : alphabetically arranged. BJL  BOOK 1979
PF 271 V9 : Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands ...; BJL     
      Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands ... BJL  BOOK 1975
PF 285 P7 : Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnem in de Nederlandse grammatica...; BJL     
      Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnem in de Nederlandse grammatica... BJL  BOOK  
PF 302O G8 C3 / q : Quellen-Verzeichnis zum Deutschen W├Ârterbuch.; BJL     
      Quellen-Verzeichnis zum Deutschen W├Ârterbuch. BJL  BOOK  
PF 315 A8 B9 : Modalverben.; BJL     
      Modalverben. BJL  BOOK 1981
PF 317 Z9 V9 : Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord "zullen" in de 16de eeuw.; BJL     
      Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord "zullen" in de 16de eeuw. BJL  BOOK 1958
PF 318 L8 : Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands.; BJL     
      Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands. BJL  BOOK 1976
PF 321 V2 : Perspectivische evaluatie in het Nederlands : de partikels van de AL/NOG/PAS-groep.; BJL     
      Perspectivische evaluatie in het Nederlands : de partikels van de AL/NOG/PAS-groep. BJL  BOOK 1992
PF 325 R7 : Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands.; BJL     
      Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands. BJL  BOOK 1964
PF 335 B4 : Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands.; BJL     
      Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands. BJL  BOOK 1993
PF 335 V7 : Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands.; BJL     
      Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands. BJL  BOOK 1977
PF 359 A8 S6 : Perspectief en vergelijking : aspectuele partikels in het Nederlands.; BJL     
      Perspectief en vergelijking : aspectuele partikels in het Nederlands. BJL  BOOK 1999
PF 359 M6 V8 : Modal particles in Dutch directives : a study in functional grammar.; BJL     
      Modal particles in Dutch directives : a study in functional grammar. BJL  BOOK 1994
PF 361 A67    
      Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis. BJL  BOOK 1971
      Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis. BJL  BOOK 1971
      Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis / onder redactie van G.A. van Es en P.P.J. v BJL  PERIODICAL
PF 361 B4 : De syntaxis van het Nederlands : een inleiding in de regeer- en bindtheorie / H. Bennis en T. Hoekstra.; BJL     
      De syntaxis van het Nederlands : een inleiding in de regeer- en bindtheorie / H. Bennis en T. Hoekstr BJL  BOOK 1983
PF 361 B6 : Syntaktische theorie en taalbeschrijving / A. Blom, S. Daalder.; BJL     
      Syntaktische theorie en taalbeschrijving / A. Blom, S. Daalder. BJL  BOOK 1979
PF 361 E7 : Nederlandse syntaxis in klein bestek.; BJL     
      Nederlandse syntaxis in klein bestek. BJL  BOOK 1966
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next