Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 4 U92 / q : Utrecht working papers in linguistics.; BJL     
      Utrecht working papers in linguistics. BJL  PERIODICAL  
PF 4 V95 : Voortgang : jaarboek voor de Neerlandistiek.; BJL     
      Voortgang : jaarboek voor de Neerlandistiek. BJL  PERIODICAL 1985
PF 21 B5    
      The Berkeley Conference on Dutch Linguistics, 1989 : issues and controversies, old and new / edited b BJL  BOOK 1991
      The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1993 : Dutch linguistics in a changing Europe / edited b BJL  BOOK 1995
PF 21 C7    
      Contemporary explorations in the culture of the Low Countries / edited by William Z. Shetter and Inge BJL  BOOK 1996
      Nederlands 200 jaar later : handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum, Leiden, 24-30 augustus 199 BJL  BOOK 1998
      Nederlands in culturele context : handelingen Twaalfde Colloquium Neerlandicum, Antwerpen, 1994 / red BJL  BOOK 1995
PF 21 G3    
      Linguistics in the Netherlands, 1972-1973. BJL  BOOK 1975
      Linguistics in the Netherlands, 1977-1979. BJL  BOOK 1980
      Linguistics in the Netherlands, 1983 / H. Bennis, W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.). BJL  BOOK 1983
      Linguistics in the Netherlands, 1986 / F. Beukema, A. Hulk (eds.). BJL  BOOK 1986
      Linguistics in the Netherlands, 1989 / H. Bennis, A. van Kemenade, editors. BJL  BOOK 1989
PF 21 L7    
      Linguistics in the Netherlands 1990 / R. Bok-Bennema, P. Coopmans, editors. BJL  BOOK 1990
      Linguistics in the Netherlands 1991 / edited by F. Drijkoningen, Ans van Kemenade. BJL  BOOK 1991
      Linguistics in the Netherlands 1992 / edited by R. Bok-Bennema, R. van Hout. BJL  BOOK 1992
      Linguistics in the Netherlands 1995 / edited by Marcel den Dikken, Kees Hengeveld. BJL  BOOK 1995
      Linguistics in the Netherlands 1996 / edited by C. Cremers, M. den Dikken. BJL  BOOK 1996
PF 25 K6 : Klare Taal / samengesteld door R.-H. Zuidinga.; BJL     
      Klare Taal / samengesteld door R.-H. Zuidinga. BJL  BOOK 1987
PF 25 T1    
      Taalkunde in artikelen : een verzameling artikelen over het Nederlands. BJL  BOOK 1968
      Taalkundig beschouwd / taalkundige artikelen bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door M. BJL  BOOK 1980
PF 26 G5 B5 : Bijdragen tot de Nederlandsche taal-en letterkunde, prof. dr. Jac. van Ginneken aangeboden ... / verzameld door J. Wils, R. Meesters en W. Slijpen.; BJL     
      Bijdragen tot de Nederlandsche taal-en letterkunde, prof. dr. Jac. van Ginneken aangeboden ... / verz BJL  BOOK 1937
PF 26 H6 H9 : Hulde-album : prof. dr. Marcel Hoebeke.; BJL     
      Hulde-album : prof. dr. Marcel Hoebeke. BJL  BOOK 1985
PF 26 K5 M6 : Modern Dutch studies : essays in honour of Peter King, Professor of Modern Dutch Studies at the University of Hull on the occasion of his retirement / edited by M. Wintle, co-editor P. Vincent.; BJL     
      Modern Dutch studies : essays in honour of Peter King, Professor of Modern Dutch Studies at the Unive BJL  BOOK 1988
PF 26 S2 P9 : Proeven van Neerlandistiek aangeboden aan Prof. Dr. Albert Sassen.; BJL     
      Proeven van Neerlandistiek aangeboden aan Prof. Dr. Albert Sassen. BJL  BOOK 1978
PF 26 V2 V9 : Vruchten Van Z'n Akker : opstellen van (oud-) medewerkers en oud- studenten voor Prof. V.F. Vanacker ...; BJL     
      Vruchten Van Z'n Akker : opstellen van (oud-) medewerkers en oud- studenten voor Prof. V.F. Vanacker BJL  BOOK 1986
PF 27 G7 : Terug naar de oorsprong / verzameld en ingeleid door R. Roemans en H. van Assche.; BJL     
      Terug naar de oorsprong / verzameld en ingeleid door R. Roemans en H. van Assche. BJL  BOOK 1966
PF 27 H1 : Neerlandica : verspreide opstellen.; BJL     
      Neerlandica : verspreide opstellen. BJL  BOOK 1962
PF 27 H4 : Sprekend als nederlandist.; BJL     
      Sprekend als nederlandist. BJL  BOOK 1968
PF 27 T4 : Taal ter sprake.; BJL     
      Taal ter sprake. BJL  BOOK 1984
PF 27 V9 : Verspreide taalkundige opstellen / uitgekozen en herdrukt onder toezicht van S.G. de Vries.; BJL     
      Verspreide taalkundige opstellen / uitgekozen en herdrukt onder toezicht van S.G. de Vries. BJL  BOOK 1894
PF 27 Z1 : Taaltrouw : nieuwe en oude glottagogische overwegingen.; BJL     
      Taaltrouw : nieuwe en oude glottagogische overwegingen. BJL  BOOK 1975
PF 35 D7 : De zin van de vorm : Roorda's logische analyse van de algemene grammatica.; BJL     
      De zin van de vorm : Roorda's logische analyse van de algemene grammatica. BJL  BOOK 1988
PF 40 N3 : De Nederlandse taalkunde in kaart / W. Smedts & P.C. Paardekooper (red.).; BJL     
      De Nederlandse taalkunde in kaart / W. Smedts & P.C. Paardekooper (red.). BJL  BOOK 1999
PF 45 K8 : Teach yourself Dutch.; BJL     
      Teach yourself Dutch. BJL  BOOK 1956
PF 50 S7 : Ons eigen boek / door W. Stavast en G. Kok.; South East Asian Collection     
      Ons eigen boek / door W. Stavast en G. Kok. South East Asian Collection  BOOK 1949
PF 51 D6 : Dutch : a linguistic history of Holland and Belgium.; BJL     
      Dutch : a linguistic history of Holland and Belgium. BJL  BOOK 1983
PF 51 H8 : Korte geschiedenis van de Nederlandse taal.; BJL     
      Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1989
PF 51 S3 : Schonfelds historische grammatica van het Nederlands : klankleer, vormler, woordvorming / [verzorgd door] A. van Loey.; BJL     
      Schonfelds historische grammatica van het Nederlands : klankleer, vormler, woordvorming / [verzorgd d BJL  BOOK 1964
PF 51 V1 : De expansie van het Nederlands.; BJL     
      De expansie van het Nederlands. BJL  BOOK 1941
PF 52 S9 : Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde / onder redactie van L. van Driel en J. Noordegraaf.; BJL     
      Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde / onder redactie van L. van Driel en J. No BJL  BOOK 1982
PF 55 B8 : Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.; BJL     
      Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw. BJL  BOOK 1967
PF 55 R9 : Terminografische index op de oudste Nederlandse grammaticale werken.; BJL     
      Terminografische index op de oudste Nederlandse grammaticale werken. BJL  BOOK 1989
PF 58 N8 : Norm, geest en geschiedenis : Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw.; BJL     
      Norm, geest en geschiedenis : Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw. BJL  BOOK 1985
PF 64 H5 H9 : C.H. den Hertog als grammaticus : een hoofdstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, in het bijzonder op het gebied van de schoolgrammatica in de laatste decennia van de negentiende eeuw.; BJL     
      C.H. den Hertog als grammaticus : een hoofdstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, in BJL  BOOK 1985
PF 65 B4 : Eene bedenkelijke nieuwigheid : twee eeuwen neerlandistiek / Jan W. de Vries (red.).; BJL     
      Eene bedenkelijke nieuwigheid : twee eeuwen neerlandistiek / Jan W. de Vries (red.). BJL  BOOK 1997
PF 65 C3 : Dutch and Afrikaans.; BJL     
      Dutch and Afrikaans. BJL  BOOK 1986
PF 65 H1 : Netherlandic language research : men and works in the study of Dutch ...; BJL     
      Netherlandic language research : men and works in the study of Dutch ... BJL  BOOK 1960
PF 65 J6 : Hoe toets je taalvaardigheid? : een bijdrage tot de discussie / W. Jochems, F. Montens.; BJL     
      Hoe toets je taalvaardigheid? : een bijdrage tot de discussie / W. Jochems, F. Montens. BJL  BOOK 1986
PF 65 N3 / q : De Nederlandse taalkunde in kaart.; BJL     
      De Nederlandse taalkunde in kaart. BJL  BOOK 1986
PF 65 V9 : Vragenlijsten met register (1931-1958).; BJL     
      Vragenlijsten met register (1931-1958). BJL  BOOK 1960
PF 66 C6 : Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten : handelingen tiende Colloquium Neerlandicum, Gent, 28 aug. - 3 sep. 1988 / redactie : F. Balk-Smit Duyzentkunst, Th. Hermans, P. de Kleijn.; BJL     
      Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten : handelingen tiende Col BJL  BOOK 1989
PF 66 E8 : Ethnic minorities and Dutch as a second language / G. Extra and T. Vallen (eds.).; BJL     
      Ethnic minorities and Dutch as a second language / G. Extra and T. Vallen (eds.). BJL  BOOK 1985
PF 66 F6 : Deskundigen over hun werk : lees- en luistercursus voor gevorderde anderstaligen / A.F. Florijn en J.H. Maureau.; BJL     
      Deskundigen over hun werk : lees- en luistercursus voor gevorderde anderstaligen / A.F. Florijn en J. BJL  BOOK 1989
PF 66 H1 : Deep Dutch : towards an operationalization of school language skills.; BJL     
      Deep Dutch : towards an operationalization of school language skills. BJL  BOOK 1994
PF 66 H9 : Monitor use by adult second language learners.; BJL     
      Monitor use by adult second language learners. BJL  BOOK 1982
PF 66 K1 : Op nieuwe leest : leesmethode Nederlands voor anderstaligen : cursistenboek / Alice van Kalsbeek, Ruud Stumpel.; BJL     
      Op nieuwe leest : leesmethode Nederlands voor anderstaligen : cursistenboek / Alice van Kalsbeek, Ruu BJL  BOOK 1986
PF 66 K6 : ALEXANDER : leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen.; BJL     
      ALEXANDER : leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen. BJL  BOOK 1986
PF 66 M4 : Meertaligheid op school : bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid / onder redactie van W.L.M. van Galen, J. Jongerius, R. Kabdan.; BJL     
      Meertaligheid op school : bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid / onder redactie van W.L.M BJL  BOOK 1990
PF 66 N3 : Nederlands als tweede taal in het onderwijs : praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen / redactie, Sjaak Kroon en Ton Vallen.; BJL     
      Nederlands als tweede taal in het onderwijs : praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen / re BJL  BOOK 1994
PF 66 O8 : Inside translation : vertaal gids : Nederlands-Engels, Engels-Nederlands.; BJL     
      Inside translation : vertaal gids : Nederlands-Engels, Engels-Nederlands. BJL  BOOK 1988
PF 66 S3 : Negentig lessuggesties voor het taalonderwijs aan buitenlanders, voortgekomen uit een project van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.; BJL     
      Negentig lessuggesties voor het taalonderwijs aan buitenlanders, voortgekomen uit een project van de BJL  BOOK 1982
PF 66 T1 : Taalproblemen van buitenlandse arbeiders en hun kinderen / onder redactie van R. Appel ... [et al].; BJL     
      Taalproblemen van buitenlandse arbeiders en hun kinderen / onder redactie van R. Appel ... [et al]. BJL  BOOK 1980
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next