Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 271 S8 : 201 Dutch verbs fully conjugated in all the tenses : alphabetically arranged.; BJL     
      201 Dutch verbs fully conjugated in all the tenses : alphabetically arranged. BJL  BOOK 1979
PF 271 V9 : Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands ...; BJL     
      Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands ... BJL  BOOK 1975
PF 285 P7 : Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnem in de Nederlandse grammatica...; BJL     
      Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnem in de Nederlandse grammatica... BJL  BOOK  
PF 302O G8 C3 / q : Quellen-Verzeichnis zum Deutschen W├Ârterbuch.; BJL     
      Quellen-Verzeichnis zum Deutschen W├Ârterbuch. BJL  BOOK  
PF 315 A8 B9 : Modalverben.; BJL     
      Modalverben. BJL  BOOK 1981
PF 317 Z9 V9 : Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord "zullen" in de 16de eeuw.; BJL     
      Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord "zullen" in de 16de eeuw. BJL  BOOK 1958
PF 318 L8 : Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands.; BJL     
      Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands. BJL  BOOK 1976
PF 321 V2 : Perspectivische evaluatie in het Nederlands : de partikels van de AL/NOG/PAS-groep.; BJL     
      Perspectivische evaluatie in het Nederlands : de partikels van de AL/NOG/PAS-groep. BJL  BOOK 1992
PF 325 R7 : Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands.; BJL     
      Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands. BJL  BOOK 1964
PF 335 B4 : Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands.; BJL     
      Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands. BJL  BOOK 1993
PF 335 V7 : Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands.; BJL     
      Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands. BJL  BOOK 1977
PF 359 A8 S6 : Perspectief en vergelijking : aspectuele partikels in het Nederlands.; BJL     
      Perspectief en vergelijking : aspectuele partikels in het Nederlands. BJL  BOOK 1999
PF 359 M6 V8 : Modal particles in Dutch directives : a study in functional grammar.; BJL     
      Modal particles in Dutch directives : a study in functional grammar. BJL  BOOK 1994
PF 361 A67    
      Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis. BJL  BOOK 1971
      Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis. BJL  BOOK 1971
      Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis / onder redactie van G.A. van Es en P.P.J. v BJL  PERIODICAL
PF 361 B4 : De syntaxis van het Nederlands : een inleiding in de regeer- en bindtheorie / H. Bennis en T. Hoekstra.; BJL     
      De syntaxis van het Nederlands : een inleiding in de regeer- en bindtheorie / H. Bennis en T. Hoekstr BJL  BOOK 1983
PF 361 B6 : Syntaktische theorie en taalbeschrijving / A. Blom, S. Daalder.; BJL     
      Syntaktische theorie en taalbeschrijving / A. Blom, S. Daalder. BJL  BOOK 1979
PF 361 E7 : Nederlandse syntaxis in klein bestek.; BJL     
      Nederlandse syntaxis in klein bestek. BJL  BOOK 1966
PF 361 G3 : X-bar grammar : attribution and predication in Dutch.; BJL     
      X-bar grammar : attribution and predication in Dutch. BJL  BOOK 1986
PF 361 K6 : Inleiding tot de syntaxis : praktische zinsleer van het Nederlands.; BJL     
      Inleiding tot de syntaxis : praktische zinsleer van het Nederlands. BJL  BOOK 1969
PF 361 K8 : Syntaxis / [door] A. Kraak en W.G. Klooster.; BJL     
      Syntaxis / [door] A. Kraak en W.G. Klooster. BJL  BOOK 1968
PF 361 O9    
      Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch. BJL  BOOK 1949
      Syntaxis en stilistiek; voor en druk bezorgel door G.A. van Es. BJL  BOOK 1948
      Zeventiende-eeuwsche syntaxis. BJL  BOOK 1935
PF 361 P1    
      Beknopte ABN-syntaksis. BJL  BOOK 1963
      Beknopte ABN-syntaksis. BJL  BOOK 1986
      Inleiding tot de ABN-syntaksis. BJL  BOOK 1966
      Kleine ABN-syntaxis in vraag en antwoord voor VHMO en ander voortgezet onderwijs. BJL  BOOK 1959
      Kleine ABN-syntaxis in vraag en antwoord voor VHMO en ander voortgezet onderwijs. BJL  BOOK 1959
PF 361 S9    
      Primaire syntactische structuren in het Nederlands. BJL  BOOK 1986
      Studies op het gebiet van het hedendaagse Nederlands. BJL  BOOK 1963
PF 361 W8 : De structuur van het Nederlands en evolutief-klassieke synthese / by A.J.J. de witte and N.C.H. Wijngaards.; BJL     
      De structuur van het Nederlands en evolutief-klassieke synthese / by A.J.J. de witte and N.C.H. Wijng BJL  BOOK 1961
PF 361 Z8 : Kleine syntaxis van het Nederlands.; BJL     
      Kleine syntaxis van het Nederlands. BJL  BOOK 1994
PF 369 b8 : Chain-government : issues in Dutch syntax.; BJL     
      Chain-government : issues in Dutch syntax. BJL  BOOK 1992
PF 369 D8 : Analyse en synthese in het Nederlands.; BJL     
      Analyse en synthese in het Nederlands. BJL  BOOK 2001
PF 369 G2 : Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands.; BJL     
      Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands. BJL  BOOK 1973
PF 369 J3 : Syntaktische konstrukties in gesproken taal.; BJL     
      Syntaktische konstrukties in gesproken taal. BJL  BOOK 1981
PF 369 N6 : Gerichte taalbeschouwing.; BJL     
      Gerichte taalbeschouwing. BJL  BOOK 1978
PF 369 T6 : Presuppositie en syntaxis : rede ... aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 6 februari 1976 ...; BJL     
      Presuppositie en syntaxis : rede ... aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 6 februari BJL  BOOK 1976
PF 369 W4 : Schets van de geschiedenis van de Nederlandsesyntaxis.; BJL     
      Schets van de geschiedenis van de Nederlandsesyntaxis. BJL  BOOK 1971
PF 375 B1 : Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden / P. van Bart & A. Sturm.; BJL     
      Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden / P. van Bart & A. Sturm. BJL  BOOK 1987
PF 375 B4 : Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.; BJL     
      Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands. BJL  BOOK 1963
PF 375 L8 : Samenhangrelaties in de 19e-eeuwse zinsgrammatica in Nederland.; BJL     
      Samenhangrelaties in de 19e-eeuwse zinsgrammatica in Nederland. BJL  BOOK 1985
PF 375 S3 : De Nederlandse zijn : poging tot beschrijving van zijn Struktuur.; BJL     
      De Nederlandse zijn : poging tot beschrijving van zijn Struktuur. BJL  BOOK 1974
PF 380 F6 : Beregeling van Nederlandse woordvolgorde.; BJL     
      Beregeling van Nederlandse woordvolgorde. BJL  BOOK 1992
PF 380 G5 : Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands : een syntaktische, semantische en functionele benadering.; BJL     
      Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands : een syntaktische, semantische en functionele benade BJL  BOOK 1980
PF 380 L9 : Woordvolgorde in het Nederlands : een synchrone structurele beschouwing.; BJL     
      Woordvolgorde in het Nederlands : een synchrone structurele beschouwing. BJL  BOOK 1958
PF 380 V5 : Linguistic theory and the function of word order in Dutch : a study on interpretive aspects of the order of adverbials and noun phrases.; BJL     
      Linguistic theory and the function of word order in Dutch : a study on interpretive aspects of the or BJL  BOOK 1986
PF 385 K6 : The problem of presentative sentences in modern Dutch.; BJL     
      The problem of presentative sentences in modern Dutch. BJL  BOOK 1979
PF 390 A8 : Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij.; BJL     
      Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij. BJL  BOOK 1978
PF 395 B1 : Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen.; BJL     
      Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen. BJL  BOOK 1968
PF 395 B7 : Het probleem van de samengestelde zin = The problem of the compound sentence.; BJL     
      Het probleem van de samengestelde zin = The problem of the compound sentence. BJL  BOOK 1964
PF 395 J3 : Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties.; BJL     
      Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties. BJL  BOOK 1976
PF 395 K8 : Negatieve zinnen : een methodologische en grammatische analyse : academisch proefschrift ...; BJL     
      Negatieve zinnen : een methodologische en grammatische analyse : academisch proefschrift ... BJL  BOOK 1966
PF 398 G2 B4 : Gaps and dummies.; BJL     
      Gaps and dummies. BJL  BOOK 1986
PF 410 C3 I1 : Verkenningen in Matthijs Casteleins "Const van rhetoriken".; BJL     
      Verkenningen in Matthijs Casteleins "Const van rhetoriken". BJL  BOOK 1971
PF 410 G2 : Niemand is meester geboren : geschiedenis van het Nederlandse schrijvaardigheidsonderwijs in de negentiende en twintigste eeuw.; BJL     
      Niemand is meester geboren : geschiedenis van het Nederlandse schrijvaardigheidsonderwijs in de negen BJL  BOOK 1989
PF 410 J3 : Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen : rapport in opdracht van de Taakgroep Nederlands van de Nederlandse Taalunie / T. Janssen en B. Triesscheijn.; BJL     
      Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen : rapport BJL  BOOK 1990
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next