Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 380 L9 : Woordvolgorde in het Nederlands : een synchrone structurele beschouwing.; BJL     
      Woordvolgorde in het Nederlands : een synchrone structurele beschouwing. BJL  BOOK 1958
PF 380 V5 : Linguistic theory and the function of word order in Dutch : a study on interpretive aspects of the order of adverbials and noun phrases.; BJL     
      Linguistic theory and the function of word order in Dutch : a study on interpretive aspects of the or BJL  BOOK 1986
PF 385 K6 : The problem of presentative sentences in modern Dutch.; BJL     
      The problem of presentative sentences in modern Dutch. BJL  BOOK 1979
PF 390 A8 : Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij.; BJL     
      Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij. BJL  BOOK 1978
PF 395 B1 : Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen.; BJL     
      Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen. BJL  BOOK 1968
PF 395 B7 : Het probleem van de samengestelde zin = The problem of the compound sentence.; BJL     
      Het probleem van de samengestelde zin = The problem of the compound sentence. BJL  BOOK 1964
PF 395 J3 : Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties.; BJL     
      Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties. BJL  BOOK 1976
PF 395 K8 : Negatieve zinnen : een methodologische en grammatische analyse : academisch proefschrift ...; BJL     
      Negatieve zinnen : een methodologische en grammatische analyse : academisch proefschrift ... BJL  BOOK 1966
PF 398 G2 B4 : Gaps and dummies.; BJL     
      Gaps and dummies. BJL  BOOK 1986
PF 410 C3 I1 : Verkenningen in Matthijs Casteleins "Const van rhetoriken".; BJL     
      Verkenningen in Matthijs Casteleins "Const van rhetoriken". BJL  BOOK 1971
PF 410 G2 : Niemand is meester geboren : geschiedenis van het Nederlandse schrijvaardigheidsonderwijs in de negentiende en twintigste eeuw.; BJL     
      Niemand is meester geboren : geschiedenis van het Nederlandse schrijvaardigheidsonderwijs in de negen BJL  BOOK 1989
PF 410 J3 : Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen : rapport in opdracht van de Taakgroep Nederlands van de Nederlandse Taalunie / T. Janssen en B. Triesscheijn.; BJL     
      Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen : rapport BJL  BOOK 1990
PF 410 M4 : Goed en begrijpelijk schrijven : een analyse van 40 jaar schrijfadviezen.; BJL     
      Goed en begrijpelijk schrijven : een analyse van 40 jaar schrijfadviezen. BJL  BOOK 1979
PF 410 O9 : Stijl en litteratuurgeschiedenis : bibliographie.; BJL     
      Stijl en litteratuurgeschiedenis : bibliographie. BJL  BOOK 1948
PF 410 R4 : Schrijfwijzer : handboek voor duidelijk taalgebruik.; BJL     
      Schrijfwijzer : handboek voor duidelijk taalgebruik. BJL  BOOK 1979
PF 410 S3 : Schrijfwijsheden : visies op taal en taaladvies / Ted Sanders, Peter Smulders (redactie).; BJL     
      Schrijfwijsheden : visies op taal en taaladvies / Ted Sanders, Peter Smulders (redactie). BJL  BOOK 1996
PF 410 S9 : Stijlleer.; BJL     
      Stijlleer. BJL  BOOK 1947
PF 410 T8 : Trouw schrijfboek / Jaap de Berg, hoofdredacteur.; BJL     
      Trouw schrijfboek / Jaap de Berg, hoofdredacteur. BJL  BOOK 2001
PF 410 V4 : Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging.; BJL     
      Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging. BJL  BOOK 1966?
PF 420 C4 : Is dat goed Nederlands?; BJL     
      Is dat goed Nederlands? BJL  BOOK 1941
PF 420 D5 : Zeggen en schrijven.; BJL     
      Zeggen en schrijven. BJL  BOOK 1976
PF 420 M6 : Taalgids voor de ambtenaar / door J.M. Moerdijk en P. Sluimer.; BJL     
      Taalgids voor de ambtenaar / door J.M. Moerdijk en P. Sluimer. BJL  BOOK 1975
PF 425 W1 : Correct taalgebruik...; BJL     
      Correct taalgebruik... BJL  BOOK 1976
PF 430 D5 : Waarop letten bij het schrijven in het Nederlands?; BJL     
      Waarop letten bij het schrijven in het Nederlands? BJL  BOOK 1964
PF 430 D7 : Oefenboek, bij taalbeheersing.; BJL     
      Oefenboek, bij taalbeheersing. BJL  BOOK 1974
PF 430 J2 : Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan Prof. dr. W. Drop ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit te Utrecht / Daniel Janssen, Gerard Verhoeven.; BJL     
      Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan Prof. dr. W. Drop ter gelegenheid v BJL  BOOK 1989
PF 433 R9 K7 : Teken en klank bij Michiel de Ruyter.; BJL     
      Teken en klank bij Michiel de Ruyter. BJL  BOOK 1959
PF 434 D7 : Instrumentale tekstanalyse ten dienste van samenvaten, opstellen van begripsvragen, tekstverbeteren.; BJL     
      Instrumentale tekstanalyse ten dienste van samenvaten, opstellen van begripsvragen, tekstverbeteren. BJL  BOOK 1983
PF 434 L7    
      Ledereen kijkt mee, hopen we - de eerste vijf maanden van het kabinet - Van Agt / Weigel retorisch w BJL  BOOK 1981
      Ledereen kijkt mee, hopen we - de eerste vijf maanden van het kabinet - Van Agt / Weigel retorisch we BJL  BOOK 1981
PF 445 C3 : Nederlandse taalschat ...; BJL     
      Nederlandse taalschat ... BJL  BOOK 1957
PF 445 H4 : Correct Nederlands voor alledag.; BJL     
      Correct Nederlands voor alledag. BJL  BOOK 1979
PF 450 V5 : Leestekens en hoofdletters : over een goede interpunctie.; BJL     
      Leestekens en hoofdletters : over een goede interpunctie. BJL  BOOK 1981
PF 460 B1 : Idiomata Neerlandica : taaloefeningen voor het hoger onderwijs ...; BJL     
      Idiomata Neerlandica : taaloefeningen voor het hoger onderwijs ... BJL  BOOK 1981
PF 460 C7 : Dubbel Dutch : a practical guide for foreign students of Dutch, with numerous examples and comparisons = praktische handleiding voor anderstaligen die Nederlands leren, met vele voorbeelden en vergelijkingen.; BJL     
      Dubbel Dutch : a practical guide for foreign students of Dutch, with numerous examples and comparison BJL  BOOK 1995
PF 460 E3 : De taal hulp.; BJL     
      De taal hulp. BJL  BOOK 1985
PF 460 G1    
      Voor wie haar soms geweld aandoet : radio-taalwenken. BJL  BOOK 1976
      Voor wie haar soms geweld aandoet : radio-taalwenken. BJL  BOOK 1976
PF 460 H5 : Verzorgd Nederlands.; BJL     
      Verzorgd Nederlands. BJL  BOOK 1969
PF 460 I1 : Idioom woordenboek : verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden / [Hans de Groot, hoofdred.].; BJL     
      Idioom woordenboek : verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden / [Hans de Groot, hoofdred. BJL  BOOK 1999
PF 460 T2 : ABC van het Nederlands.; BJL     
      ABC van het Nederlands. BJL  BOOK 1948
PF 461 C6 : Standaard gids voor goed Nederlands.; BJL     
      Standaard gids voor goed Nederlands. BJL  BOOK 1981
PF 461 D6 : Zeg het so : honderdvijftig taalwenken ...; BJL     
      Zeg het so : honderdvijftig taalwenken ... BJL  BOOK 1972
PF 461 H5 : Apparaat voor correctie van spelfouten en taalfouten.; BJL     
      Apparaat voor correctie van spelfouten en taalfouten. BJL  BOOK 1969
PF 461 P6 : Incorrect Nederlands : behandeling van veel voorkomende stijlfouten...; BJL     
      Incorrect Nederlands : behandeling van veel voorkomende stijlfouten... BJL  BOOK 1959
PF 461 V5 : Kleine grammatica van de waanzin...; BJL     
      Kleine grammatica van de waanzin... BJL  BOOK 1977
PF 475 V5 : Technisch taalgebruik : een bundeltje immortellen uit PT/taal / [door] A.J. Vervoorn en B. Edens.; BJL     
      Technisch taalgebruik : een bundeltje immortellen uit PT/taal / [door] A.J. Vervoorn en B. Edens. BJL  BOOK 1978
PF 498 F7 / q : Forum info : handboek voor vertalers / [coordinatie/eindredactie: Monique Abeln-Genemans].; BJL     
      Forum info : handboek voor vertalers / [coordinatie/eindredactie: Monique Abeln-Genemans]. BJL  BOOK 1994
PF 498 H9 : Translation through grammar : a new translation course, with explanatory notes and a contrastive grammar.; BJL     
      Translation through grammar : a new translation course, with explanatory notes and a contrastive gram BJL  BOOK 1978
PF 498 K8 : De kracht van vertaling : verrijking van taal en cultuur / onder redactie van Henri Bloemen ... [et al.].; BJL     
      De kracht van vertaling : verrijking van taal en cultuur / onder redactie van Henri Bloemen ... [et a BJL  BOOK 1998
PF 498 N3 : Nederlands - buitenlands : teksten van de lezingen, gehouden op het gelijknamige congres, op 20 Nov. 1993 georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Neerlandici / [Kitty M. van Leuven-Zwart et al.].; BJL     
      Nederlands - buitenlands : teksten van de lezingen, gehouden op het gelijknamige congres, op 20 Nov. BJL  BOOK 1994
PF 498 V5    
      Vertaalboek voor kandidaten Engels M O met aantekeningen. BJL  BOOK 1946
      Vertalen vertolkt : verhalen over vertalen. BJL  BOOK 1976
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next