Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 66 H9 : Monitor use by adult second language learners.; BJL     
      Monitor use by adult second language learners. BJL  BOOK 1982
PF 66 K1 : Op nieuwe leest : leesmethode Nederlands voor anderstaligen : cursistenboek / Alice van Kalsbeek, Ruud Stumpel.; BJL     
      Op nieuwe leest : leesmethode Nederlands voor anderstaligen : cursistenboek / Alice van Kalsbeek, Ruu BJL  BOOK 1986
PF 66 K6 : ALEXANDER : leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen.; BJL     
      ALEXANDER : leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen. BJL  BOOK 1986
PF 66 M4 : Meertaligheid op school : bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid / onder redactie van W.L.M. van Galen, J. Jongerius, R. Kabdan.; BJL     
      Meertaligheid op school : bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid / onder redactie van W.L.M BJL  BOOK 1990
PF 66 N3 : Nederlands als tweede taal in het onderwijs : praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen / redactie, Sjaak Kroon en Ton Vallen.; BJL     
      Nederlands als tweede taal in het onderwijs : praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen / re BJL  BOOK 1994
PF 66 O8 : Inside translation : vertaal gids : Nederlands-Engels, Engels-Nederlands.; BJL     
      Inside translation : vertaal gids : Nederlands-Engels, Engels-Nederlands. BJL  BOOK 1988
PF 66 S3 : Negentig lessuggesties voor het taalonderwijs aan buitenlanders, voortgekomen uit een project van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.; BJL     
      Negentig lessuggesties voor het taalonderwijs aan buitenlanders, voortgekomen uit een project van de BJL  BOOK 1982
PF 66 T1 : Taalproblemen van buitenlandse arbeiders en hun kinderen / onder redactie van R. Appel ... [et al].; BJL     
      Taalproblemen van buitenlandse arbeiders en hun kinderen / onder redactie van R. Appel ... [et al]. BJL  BOOK 1980
PF 66 T6 : Het grammatica-onderwijs in Nederland : een researchoverzicht betreffende de effecten van grammatica-onderwijs en een verslag van een onderzoek naar de praktijk van dit onderwijs in Nederland / A. Tordoir en H. Wesdorp.; BJL     
      Het grammatica-onderwijs in Nederland : een researchoverzicht betreffende de effecten van grammatica- BJL  BOOK 1979
PF 68 I4 N6 : Bronnenboek voor het nieuwe taalonderwijs in Indie.; South East Asian Collection     
      Bronnenboek voor het nieuwe taalonderwijs in Indie. South East Asian Collection  BOOK 1925
PF 68 I4 S9 : Studi Belanda di Indonesia = Nederlandse studien in Indonesie : Kongres 23-27 November 1987 Program Studi Belanda Fakultas Sastra Universitas Indonesia / Kees Groeneboer editor.; South East Asian Collection     
      Studi Belanda di Indonesia = Nederlandse studien in Indonesie : Kongres 23-27 November 1987 Program S South East Asian Collection  BOOK 1989
PF 68 N4 F4 / q : Vertelvaardig : inventariseren en stimuleren van vertel-vaardigheid bij Nederlandstalige en anderstalige kinderen, die Nederlands leren / P. Filipiak, T. van Wanroij.; BJL     
      Vertelvaardig : inventariseren en stimuleren van vertel-vaardigheid bij Nederlandstalige en anderstal BJL  BOOK 1985
PF 68 N4 G8    
      Het dialectonderzoek in verleden en toekomst ... / L. Grootaers en K. Heeroma. BJL  BOOK 1956
      Zeggenschap : grondlagen en een witwerking van een didaktiek van het Nederlands in het voortgezet ond BJL  BOOK 1978
PF 68 N4 K9 : Grammatica en communicatie in het onderwijs Nederlands.; BJL     
      Grammatica en communicatie in het onderwijs Nederlands. BJL  BOOK 1985
PF 68 N4 T1 : Taalbeschouwing voor gevorderen : een bundel artikelen over enkele aspecten van de taalbeschouwing im de bovenbouw.; BJL     
      Taalbeschouwing voor gevorderen : een bundel artikelen over enkele aspecten van de taalbeschouwing im BJL  BOOK 1984
PF 70 S7 : Twe-spraack; Ruygh-bewerp; Kort begrip; Rederijck-kunst / uitg. door W.J.H. Caron.; BJL     
      Twe-spraack; Ruygh-bewerp; Kort begrip; Rederijck-kunst / uitg. door W.J.H. Caron. BJL  BOOK 1962
PF 71 B7    
      The Dutch language : a survey / translated from the French by P. Vincent. BJL  BOOK 1985
      La langue neerlandaise : essai de presentation. BJL  BOOK 1977
PF 71 G8 : Inleiding tot de algemene taalwetenschap, tevens inleiding tot de grammatica van het hedendaagse Nederlands.; BJL     
      Inleiding tot de algemene taalwetenschap, tevens inleiding tot de grammatica van het hedendaagse Nede BJL  BOOK 1964
PF 71 H1 : Basiskursus algemene taalwetenschap.; BJL     
      Basiskursus algemene taalwetenschap. BJL  BOOK 1974
PF 71 K9 : Het Nederlands van nu; bandontwerp : J.P. van den Bosch.; BJL     
      Het Nederlands van nu; bandontwerp : J.P. van den Bosch. BJL  BOOK 1938
PF 71 L4 : Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlandsch.; BJL     
      Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlandsch. BJL  BOOK 1920
PF 71 N3    
      Neerlandica wratislaviensia II / Credakcja. N. Morciniec. BJL  BOOK 1985
      Neerlandica wratislaviensia IV / onder redactie van N. Morciniec en S. Predota. BJL  BOOK 1989
PF 71 R3 : Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap ...; BJL     
      Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap ... BJL  BOOK 1962
PF 71 W2 : Taalgebruick en taalwetenschap : inleiding in het onderzoek van verbale kommunikatie.; BJL     
      Taalgebruick en taalwetenschap : inleiding in het onderzoek van verbale kommunikatie. BJL  BOOK 1977
PF 73 B6 : De Binnenbouw van het Nederlands : een bundel artikelen voor Piet Paardekooper / Hans Bennis, Jan W. de Vries, (red.).; BJL     
      De Binnenbouw van het Nederlands : een bundel artikelen voor Piet Paardekooper / Hans Bennis, Jan W. BJL  BOOK 1992
PF 73 F8 : Taalstudie.; BJL     
      Taalstudie. BJL  BOOK 1948
PF 73 G5 : Handboek der Nederlandsche taal.; BJL     
      Handboek der Nederlandsche taal. BJL  BOOK 1928
PF 73 L2 : Language and intergroup relations in Flanders and the Netherlands / K. Deprez, editor.; BJL     
      Language and intergroup relations in Flanders and the Netherlands / K. Deprez, editor. BJL  BOOK 1989
PF 73 L9 : In verband met de zin : inleiding in de Nederlandse spraakkunst.; BJL     
      In verband met de zin : inleiding in de Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1986
PF 73 M5 : Auditieve herkenning van woordvormen : een onderzoek naar de verwerking van gesproken werkwoords-vormen in Nederlands en Frans door moedertraal- en vreem detaalsprekers.; BJL     
      Auditieve herkenning van woordvormen : een onderzoek naar de verwerking van gesproken werkwoords-vorm BJL  BOOK 1987
PF 73 N3    
      Nederlands als taal van de wetenschap. BJL  BOOK 1985
      De Nederlandse taal en letteren in een Europa zonder binnengrenzen. BJL  BOOK 1991
PF 73 P3 : Taal en dialekt.; BJL     
      Taal en dialekt. BJL  BOOK 1970
PF 73 S6 : Sociolinguistische studies / bijeengebracht door G. Geerts en A. Hagen.; BJL     
      Sociolinguistische studies / bijeengebracht door G. Geerts en A. Hagen. BJL  BOOK 1980
PF 73 S9 : Taalbeschouwing en taalbeheersing.; BJL     
      Taalbeschouwing en taalbeheersing. BJL  BOOK 1965
PF 73 T1 : Taalbeheersing in theorie en praktijk : lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, 29 en 30 augustus 1984 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg / W.K.B. Koning (red.).; BJL     
      Taalbeheersing in theorie en praktijk : lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, BJL  BOOK 1985
PF 73 T5 : ... Nederlandse spraakkunst.; BJL     
      ... Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1962
PF 73 V9 : Vragende vrijs : vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis : bundel aangeboden aan Leopold Peeters... / [redacteur : J.B. van Besten...[et al.].; BJL     
      Vragende vrijs : vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis : bundel aangeboden aan Leopold Peeters. BJL  BOOK 1990
PF 73 W4    
      De rijksgrens tussen Belgie en Nederland als taalgrens ... / A. Weijnen en Fr. van Coetsoem. BJL  BOOK 1957
      Werk-in-uitvoering : momentopnamen van de sociolinguistiek in Belgie en Nederland / J. Creten, G. Gee BJL  BOOK 1986
PF 73.73 S6 : The sociolinguistics of Dutch / edited by Judith Stalpers and Florian Coulmas.; BJL     
      The sociolinguistics of Dutch / edited by Judith Stalpers and Florian Coulmas. BJL  BOOK 1988
PF 74 H1 : Nederlands tussen Duits en Engels 2.; BJL     
      Nederlands tussen Duits en Engels 2. BJL  BOOK 1960
PF 74 S5 : Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engelsman.; BJL     
      Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engel BJL  BOOK 2000
PF 74 T3 : Normaal en afwijkend taalgebruik : rede ... aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 22 mei 1967 ...; BJL     
      Normaal en afwijkend taalgebruik : rede ... aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 22 mei 1967 BJL  BOOK 1967
PF 74 T6 : De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie / P.W.H. Fasol (red.).; BJL     
      De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie / P.W.H. Fasol (red.). BJL  BOOK 1994
PF 74 V5 : Verscheidenheid in eenheid : een bloemlezing taalpolitieke artikelen over normering en standaardisering van het Nederlands.; BJL     
      Verscheidenheid in eenheid : een bloemlezing taalpolitieke artikelen over normering en standaardiseri BJL  BOOK 1986
PF 74.7 D5 : Dialect, standaardtaal en maatschappij / J. Taeldeman & H. Dewulf (eds.).; BJL     
      Dialect, standaardtaal en maatschappij / J. Taeldeman & H. Dewulf (eds.). BJL  BOOK 1985
PF 74.7 H1 : Standaardtaal en dialectsprekende kinderen : een studie over monitoring van taalgebruik.; BJL     
      Standaardtaal en dialectsprekende kinderen : een studie over monitoring van taalgebruik. BJL  BOOK 1981
PF 74.7 M4 / q : A diglossic situation : standard vs dialect : the case of Dutch in Belgium, especially in relation to urbanization.; BJL     
      A diglossic situation : standard vs dialect : the case of Dutch in Belgium, especially in relation to BJL  BOOK 1974
PF 74.7 P1 : ABN en dialekt.; BJL     
      ABN en dialekt. BJL  BOOK 1966
PF 74.7 T1 : Taal en spraak in stad en streek : algemene taal en dialecten / ingeleid en samengesteld door B.W. Schippers.; BJL     
      Taal en spraak in stad en streek : algemene taal en dialecten / ingeleid en samengesteld door B.W. Sc BJL  BOOK 1961
PF 74.7 V2 : Variatie in de Nederlandse standaardtaal : lezingen gehouden op het symposion bij gelegenheid van het afscheid van Dr. Jaap de Rooij van het P.J. Meertens-Instituut, op woensdag 13 november 1991 / onder redactie van J.B. Berns en J. van Marle ; met medewerking van Henk Schultink ... [et al.].; BJL     
      Variatie in de Nederlandse standaardtaal : lezingen gehouden op het symposion bij gelegenheid van het BJL  BOOK 1992
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next