Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 689 S8    
      Nederlandse spreekwoorden en gezegden, verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels. BJL  BOOK 1953
      Nederlandse spreekwoorden en gezegden verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels. BJL  BOOK 1951
PF 691 D1 : Komkom, tuuttuut, hoho : over herhalingswoorden en herhalingsnamen / Wim Daniëls met medewerking van Floortje Muskens.; BJL     
      Komkom, tuuttuut, hoho : over herhalingswoorden en herhalingsnamen / Wim Daniëls met medewerking van BJL  BOOK 2000
PF 691 W4 : Spreektaal : woordfrequenties in gesproken Nederlands / redactie : E.D. de Jong.; BJL     
      Spreektaal : woordfrequenties in gesproken Nederlands / redactie : E.D. de Jong. BJL  BOOK 1979
PF 691 W9 : Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands / Werkgroep Frequentie-Onderzoek van het Nederlands; redactie. P.C. Uit den Boogaart.; BJL     
      Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands / Werkgroep Frequentie-Onderzoek van het Neder BJL  BOOK 1975
PF 692 T3 : Invert woordenboek van het Nederlands / S. Theissen, M. Esch-Pelgroms, P. Hiligsmann.; BJL     
      Invert woordenboek van het Nederlands / S. Theissen, M. Esch-Pelgroms, P. Hiligsmann. BJL  BOOK 1988
PF 693 A2 : Afkortingenlijst van de Nederlandse taal / samengesteld onder redactie van H. J. Boef; BJL     
      Afkortingenlijst van de Nederlandse taal / samengesteld onder redactie van H. J. Boef BJL  BOOK 1989
PF 693 A6 : Afkortingen lexicon; medewerking voor Belgie van R. Sterkens.; BJL     
      Afkortingen lexicon; medewerking voor Belgie van R. Sterkens. BJL  BOOK 1976
PF 700 B4 : Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied : een dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten.; BJL     
      Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied : een dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten. BJL  BOOK 1938
PF 700 D1    
      Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. BJL  BOOK 1974
      Van randstad tot landrad : toelichting bij de kaart : dialecten en naamkunde / [door] J. Daan en D.P. BJL  BOOK 1969
PF 700 G6    
      Dialectindeling en structuurgeografie : voordrachten gehouden op het 31ste Ned. Filologen-congres te BJL  BOOK 1970
      Die niederlandische strukturgeographie und die "Reeks Nederlandse dialectatlassen". BJL  BOOK 1965
      Taalgeografie en semantiek / J. Goossens en J. van Bakel. BJL  BOOK 1964
PF 700 H4 : Structuurgeografie / K. Heeroma en K. Fokkema.; BJL     
      Structuurgeografie / K. Heeroma en K. Fokkema. BJL  BOOK 1961
PF 700 K2 : Taalgrensproblemen in het rivierengebied : historische aspecten en mogelijke consequenties voor het vreemde-talenonderwijs.; BJL     
      Taalgrensproblemen in het rivierengebied : historische aspecten en mogelijke consequenties voor het v BJL  BOOK 1975
PF 700 K6 : De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegelingg in de hedendaagsche Wederlandsche dialecten : proeve eener historisch dialect-geographische synthese.; BJL     
      De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegelingg in de hedendaagsc BJL  BOOK 1927
PF 700 R7 : Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder / J. de Rooij en J.B. Berns.; BJL     
      Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder / J. de Rooij en J.B. Berns. BJL  BOOK 1972
PF 700 S3    
      Friezen, Saksen, Franken ... / M. Schonfeld, B.H. Slicher Van Bath en P.C. Boeren. BJL  BOOK 1947
      De ovenpaal : een kommentaar bij de kaart voor Nederlandse taalgebied / G. de Schutter en J. Taeldema BJL  BOOK 1972
PF 701 T12 : Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie.; BJL     
      Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie. BJL  PERIODICAL 2007
PF 702 P9 : Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september-1979) : 'n vreendenbook / van H. Engelbertink... [et al].; BJL     
      Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september-1979) : 'n vreendenbook / van H. Engelbertink... [et al BJL  BOOK 1979
PF 702 V2 : Van de A tot de AA / onder redactie van H.H.A. van de Wijngaard, A.H.P.J. Dams en A.H.G. Schaars.; BJL     
      Van de A tot de AA / onder redactie van H.H.A. van de Wijngaard, A.H.P.J. Dams en A.H.G. Schaars. BJL  BOOK 1993
PF 705 B1 : Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams Belgie.; BJL     
      Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams Belgie. BJL  BOOK 1963
PF 705 G6 / f : Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten / door J. Goossens, J. Taeldeman, G. Verleyen.; BJL     
      Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten / door J. Goossens, J. Taeldeman, G. Verleyen. BJL  BOOK 1998
PF 705 H4 / q : Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden ...; BJL     
      Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden ... BJL  BOOK 1957
PF 705 N8 : Nooit verloren werk : terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectenatlassen (1925-1982) / onder redactie van H.H.A. van de Wijngaard en R. Belemans.; BJL     
      Nooit verloren werk : terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectenatlassen (1925-1982) / onder redacti BJL  BOOK 1997
PF 705 R3(12) / f : Dialektatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel.; BJL     
      Dialektatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel. BJL  BOOK 1973
PF 705 R3(13) / f : Dialektatlas van Noord-Holland.; BJL     
      Dialektatlas van Noord-Holland. BJL  BOOK 1969
PF 705 R3(16) / f : Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente.; BJL     
      Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente. BJL  BOOK 1967
PF 705 R3(17) / f : Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht.; BJL     
      Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht. BJL  BOOK 1968
PF 705 R3(9) / f : Dialect-atlas van Noord-Brabant.; BJL     
      Dialect-atlas van Noord-Brabant. BJL  BOOK 1952
PF 705 T1    
      Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederlan BJL  BOOK  
      Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederlan BJL  BOOK  
      Taalatlas van Noord-en Zuid-Nederland. BJL  BOOK 1972
PF 710.9 G1 : G. G. Kloeke : bibliografie en dagboekfragment verzorgd en toegelicht door M.J. Kloeke-Van Lessen.; BJL     
      G. G. Kloeke : bibliografie en dagboekfragment verzorgd en toegelicht door M.J. Kloeke-Van Lessen. BJL  BOOK 1968
PF 711 G1 : Stadsplat : de dialecten van de zes grote steden.; BJL     
      Stadsplat : de dialecten van de zes grote steden. BJL  BOOK 1989
PF 711 G4 : Code-switching tussen dialect en standaardtaal.; BJL     
      Code-switching tussen dialect en standaardtaal. BJL  BOOK 1989
PF 711 G5 : De studie der Nederlandsche streektalen.; BJL     
      De studie der Nederlandsche streektalen. BJL  BOOK 1943
PF 711 G6 : Inleiding tot de Nederlandse dialectologie.; BJL     
      Inleiding tot de Nederlandse dialectologie. BJL  BOOK 1977
PF 711 I3 : In vergelijking met dieren : intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998) / onder redactie van Veronique De Tier en Siemon Reker.; BJL     
      In vergelijking met dieren : intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998) / onder r BJL  BOOK 1999
PF 711 M4 : Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950 / in opdracht van de Dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen samengesteld door P.J. Meertens en B. Wander.; BJL     
      Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950 / in opdracht van de Dialectencommissie der Konink BJL  BOOK 1958
PF 711 P3 : Verzamelde opstellen : aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.; BJL     
      Verzamelde opstellen : aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. BJL  BOOK 1965
PF 711 W4 : Nederlandse dialectkunde.; BJL     
      Nederlandse dialectkunde. BJL  BOOK 1966
PF 712 B8 : Het dialect in deze tijd : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse taalkunde ... aan de Rijksuniversiteit te Leiden...; BJL     
      Het dialect in deze tijd : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in BJL  BOOK 1983
PF 712 C3 : Register op het dialect-materiaal in de jaren 1931-1941 bijeengebracht door het Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche Dialecten (vragenlijst 1-10 en gemeen-schappelijke vragenligst).; BJL     
      Register op het dialect-materiaal in de jaren 1931-1941 bijeengebracht door het Centraal Bureau voor BJL  BOOK 1943
PF 712 F3 : Tweetaligheidsproblemen.; BJL     
      Tweetaligheidsproblemen. BJL  BOOK 1971
PF 712 G8 : Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek / door L. Grootaers en G.G. Kloeke.; BJL     
      Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek / door L. Grootaers en G.G. Kloeke. BJL  BOOK 1926
PF 712 H4 : Hollandse dialektstudies : bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands.; BJL     
      Hollandse dialektstudies : bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het Algemeen Beschaafd Neder BJL  BOOK 1935
PF 712 K6 : Verzamelde opstellen...; BJL     
      Verzamelde opstellen... BJL  BOOK 1952
PF 712 K9 : Kroesels op de bozzem / onder redactie van Herman Crompvoets en Ad Dams.; BJL     
      Kroesels op de bozzem / onder redactie van Herman Crompvoets en Ad Dams. BJL  BOOK 1991
PF 712 N3 : Nederlands dialectonderzoek : artikelen uit de periode 1927-1982.; BJL     
      Nederlands dialectonderzoek : artikelen uit de periode 1927-1982. BJL  BOOK 1983
PF 712 S3 : Naast het Nederlands : dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog.; BJL     
      Naast het Nederlands : dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog. BJL  BOOK 1999
PF 712 S7 : Transformationeel-generatieve dialectologie.; BJL     
      Transformationeel-generatieve dialectologie. BJL  BOOK 1971
PF 712 T1 : Taalverandering in nederlandse dialekten : honderd jaar dialektvragenlijsten.; BJL     
      Taalverandering in nederlandse dialekten : honderd jaar dialektvragenlijsten. BJL  BOOK 1979
PF 712 T6 : Woordenboek en dialect / F. de Tollenaere en A. Weijnen.; BJL     
      Woordenboek en dialect / F. de Tollenaere en A. Weijnen. BJL  BOOK 1963
PF 712 W4 : Taalgeografie en interne taalkunde.; BJL     
      Taalgeografie en interne taalkunde. BJL  BOOK 1951
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next