Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 718 D1 : Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes : verslagen van onderzoekingen in nieuw en oud land.; BJL     
      Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes : verslagen van onderzoekingen in nieuw en oud l BJL  BOOK 1976
PF 718 D5 : Dialect in beweging : 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap / onder redactie van R. Belemans en H.H.A. van de Wijngaard.; BJL     
      Dialect in beweging : 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap / onder reda BJL  BOOK 1995
PF 718 E6 : De school tussen dialect en cultuurtaal : lezingen, gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 29 Dec.1953.; BJL     
      De school tussen dialect en cultuurtaal : lezingen, gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninkli BJL  BOOK 1954
PF 718 G5 : Aspecten van de vervoeging van het presens.; BJL     
      Aspecten van de vervoeging van het presens. BJL  BOOK 1976
PF 721 R7 : Als-of-dat : enkele conjuncties in ABN dialect en Fries.; BJL     
      Als-of-dat : enkele conjuncties in ABN dialect en Fries. BJL  BOOK 1965
PF 726 B1 : Accentwisseling in de diphthongen ...; BJL     
      Accentwisseling in de diphthongen ... BJL  BOOK 1944
PF 726 D5 : Dialectfonologie : lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Mertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992 / onder redactie van G.E. Booij en J. van Marle.; BJL     
      Dialectfonologie : lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Mert BJL  BOOK 1998
PF 726 W4 : Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten.; BJL     
      Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten. BJL  BOOK 1991
PF 736 P3 : Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva.; BJL     
      Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva. BJL  BOOK 1938
PF 746 B8 : Hebben-constructies en datifconstructies binnen het Nederlandse taalgebied : een taalgeografisch onderzoek...; BJL     
      Hebben-constructies en datifconstructies binnen het Nederlandse taalgebied : een taalgeografisch onde BJL  BOOK  
PF 746 E9 / q : The transformational cycle in Dutch and German.; BJL     
      The transformational cycle in Dutch and German. BJL  BOOK 1975
PF 746 V2 : De syntaxis in de dialectstudie ...; BJL     
      De syntaxis in de dialectstudie ... BJL  BOOK 1958
PF 766 C6 : Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek.; BJL     
      Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek. BJL  BOOK 1981
PF 766 E9 : De wendakker : een commentaar bij de woordkaart voor het Nederlandse taalgebied.; BJL     
      De wendakker : een commentaar bij de woordkaart voor het Nederlandse taalgebied. BJL  BOOK 1970
PF 766 S9 : Paardebloem a la carte : over de Nederlandse benamingen voor Taraxacum officinale Web.; BJL     
      Paardebloem a la carte : over de Nederlandse benamingen voor Taraxacum officinale Web. BJL  BOOK 1969
PF 772 U3 : Uitgangspunten en toepassingen : taalkundige studies over Middelnederlands en zestiende - en zeventiende - eeuws Nederlands / onder redactie van J.A. van Leuvensteijn.; BJL     
      Uitgangspunten en toepassingen : taalkundige studies over Middelnederlands en zestiende - en zeventie BJL  BOOK 1988
PF 772 W6 : Het niet-literaire Middelnederlands : een leerboek met bloemlezing.; BJL     
      Het niet-literaire Middelnederlands : een leerboek met bloemlezing. BJL  BOOK 1979
PF 774 B4 : Inleiding tot de middelnederlandse syntaxis.; BJL     
      Inleiding tot de middelnederlandse syntaxis. BJL  BOOK 1971
PF 774 B5 / q : Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands.; BJL     
      Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands. BJL  BOOK 1984
PF 774 B9 : Syntactic change in Germanic : aspects of language change in Germanic, with particular reference to Middle Dutch.; BJL     
      Syntactic change in Germanic : aspects of language change in Germanic, with particular reference to M BJL  BOOK 1993
PF 774 D9 : Middelnederlandse syntaxis : synchroon en diachroon.; BJL     
      Middelnederlandse syntaxis : synchroon en diachroon. BJL  BOOK 1997
PF 774 F8 : Mittelniederlandische Grammatik, mit Lesestücken und Glossar.; BJL     
      Mittelniederlandische Grammatik, mit Lesestücken und Glossar. BJL  BOOK 1910
PF 774 H7 : Cursus Middelnederlands.; BJL     
      Cursus Middelnederlands. BJL  BOOK 1983
PF 774 H8 : Kleine Middelnederlandse syntaxis.; BJL     
      Kleine Middelnederlandse syntaxis. BJL  BOOK 1981
PF 774 L8    
      Middelnederlandse spraakkunst I : vormleer. BJL  BOOK 1955
      Middelnederlandse spraakkunst II : klankleer. BJL  BOOK 1962
PF 774 S8 : Middelnederlandsche spraakkunst : syntaxis.; BJL     
      Middelnederlandsche spraakkunst : syntaxis. BJL  BOOK 1923
PF 775 B4 : Middelnederlandse versbouw en syntaxis : ontwikkelingen in de versificatie van verhalende poezie ca.1200-ca.1400.; BJL     
      Middelnederlandse versbouw en syntaxis : ontwikkelingen in de versificatie van verhalende poezie ca.1 BJL  BOOK 1983
PF 776 B4 : Retrograad woordenboek van het Middelnederlands.; BJL     
      Retrograad woordenboek van het Middelnederlands. BJL  BOOK 1972
PF 776 M2 : Oud-Gentsche naamkunde : bijdrage tot de Kennis van het Oud-Nederlandsch.; BJL     
      Oud-Gentsche naamkunde : bijdrage tot de Kennis van het Oud-Nederlandsch. BJL  BOOK 1924
PF 776 P6    
      Bijdrage tot de etymologie van het Oudste Nederlands. BJL  BOOK 1980
      Middelnederlands lexicon / W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim. BJL  BOOK 1997
      Woordenboek Middelnederlands / W.J.J. Pijnenburg, J.J. van der Voort van der Kleij. BJL  BOOK 1984
PF 776 V4    
      Middelnederlandsch handwoordenboek / bewerkt door J. Verdam; onveranderde herdruk en van het woord st BJL  BOOK 1932
      Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement. BJL  BOOK 1983
PF 776 V5    
      Middelnederlandsch woordenboek / van... E. Verwijs en J. Verdam; [voltooid door F.A. Stoett]. BJL  BOOK 1952
      De taalschat van het laat-midelnederlandse "Kuerbouc van Werveke" : een bijdrage ... BJL  BOOK 1962
PF 778 O4 : The Old Low Franconian Psalms and glosses.; BJL     
      The Old Low Franconian Psalms and glosses. BJL  BOOK 1969
PF 781 D1 : Zuidhollands / J. Daan en K. Heeroma.; BJL     
      Zuidhollands / J. Daan en K. Heeroma. BJL  BOOK 1965
PF 781 J7 : Proeve van vormenleer en woordenboek der dorpsspraak van Heerle, met taal- en geschiedkundige inleiding en bijlagen.; BJL     
      Proeve van vormenleer en woordenboek der dorpsspraak van Heerle, met taal- en geschiedkundige inleidi BJL  BOOK 1980
PF 781 L2 : Het dialect van Overflakkee met een vocabularium.; BJL     
      Het dialect van Overflakkee met een vocabularium. BJL  BOOK 1955
PF 792 F6 : De invloed van het Stadsfriesch op het Friesch ... / K. Fokkema, C. Wilkeshuis en W. Gs. Hellinga.; BJL     
      De invloed van het Stadsfriesch op het Friesch ... / K. Fokkema, C. Wilkeshuis en W. Gs. Hellinga. BJL  BOOK 1943
PF 792 G6 : Een Friesch substraat in Noord-Holland? ...; BJL     
      Een Friesch substraat in Noord-Holland? ... BJL  BOOK 1942
PF 798 A9 : Avondrood : bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren / door H. Burger ...; BJL     
      Avondrood : bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren / door H. Burger . BJL  BOOK 1944
PF 807 A5 D1 : Hij zeit wat : grepen uit de Amsterdamse volkstaal ...; BJL     
      Hij zeit wat : grepen uit de Amsterdamse volkstaal ... BJL  BOOK 1949
PF 807 A5 S3 : Plat Amsterdams in its social context : a sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam.; BJL     
      Plat Amsterdams in its social context : a sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam. BJL  BOOK 1986
PF 807 B7 N9 : De tweetalige mens : een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.; BJL     
      De tweetalige mens : een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Bo BJL  BOOK 1962
PF 807 D7 K7 : Die dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten : eine strukturgeographische Untersuchung.; BJL     
      Die dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten : eine strukturgeographische Untersuchung. BJL  BOOK 1970
PF 807 G6 L1 : Het dialect van Gouda.; BJL     
      Het dialect van Gouda. BJL  BOOK 1967
PF 807 H2 G1 : Kek me nah ... : plat & bekakt : Haags.; BJL     
      Kek me nah ... : plat & bekakt : Haags. BJL  BOOK 1985
PF 807 M4 V9 : Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum : woordenboek met inleiding.; BJL     
      Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum : woordenboek met inleiding. BJL  BOOK 1973
PF 807 N8 V4 : Taal in Noordoostpolder : een sociolinguistisch onderzoek.; BJL     
      Taal in Noordoostpolder : een sociolinguistisch onderzoek. BJL  BOOK 1969
PF 807 S3 R7 : De Scheveningse woordenschat : dialect van een vissersdorp.; BJL     
      De Scheveningse woordenschat : dialect van een vissersdorp. BJL  BOOK 1986
PF 807 U5 V4 : Utrechts / T. van Veen en B. van den Berg.; BJL     
      Utrechts / T. van Veen en B. van den Berg. BJL  BOOK 1966
PF 807 U9 V4 : Utrecht tussen oost en west : studies over het dialect van de provincie Utrecht.; BJL     
      Utrecht tussen oost en west : studies over het dialect van de provincie Utrecht. BJL  BOOK 1964
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next