Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 823 P3 : Van AL, OL + D of T, tot [UT] en [UKT]; repr. from "Album Rene Verdeyen" p.291-306.; BJL     
      Van AL, OL + D of T, tot [UT] en [UKT]; repr. from "Album Rene Verdeyen" p.291-306. BJL  BOOK 1943
PF 824 L6 : Het augmentatief- en het diminutief systeem in een Westflaams dialekt ...; BJL     
      Het augmentatief- en het diminutief systeem in een Westflaams dialekt ... BJL  BOOK 1968
PF 826 B6 : Westvlaamsch idioticon / bewerkt door L.-L. de Bo ; en heruitgegeven door Joseph Samyn.; BJL     
      Westvlaamsch idioticon / bewerkt door L.-L. de Bo ; en heruitgegeven door Joseph Samyn. BJL  BOOK 1892
PF 827 O5 S4 : Het dialect van Oostduinkerke en omgeving : een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonologisch systeem van het Oostduinkerks en een klankgeografisch onderzoek van de omliggende gemeenten.; BJL     
      Het dialect van Oostduinkerke en omgeving : een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonolo BJL  BOOK 1972
PF 827 S3 V7 : Het dialect van Schouwen-Duiveland : proefschrift ...; BJL     
      Het dialect van Schouwen-Duiveland : proefschrift ... BJL  BOOK 1952
PF 827 W5 J1 : Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden.; BJL     
      Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden. BJL  BOOK 1927
PF 827 Z4 W9 : Woordenboek der Zeeuwse dialecten.; BJL     
      Woordenboek der Zeeuwse dialecten. BJL  BOOK 1969
PF 832 B6 : Na meer dan 25 jaar dialect-onderzoek op het terrein.; BJL     
      Na meer dan 25 jaar dialect-onderzoek op het terrein. BJL  BOOK 1948
PF 832 L4 : Limburgse dialectgrenzen : lezingen gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ... / door J. Leenen, S. van der Meer en W. Roukens.; BJL     
      Limburgse dialectgrenzen : lezingen gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse BJL  BOOK 1947
PF 832 N9 : De Chinezen van Nederland : opstellen over Limburgse dialekten en een bibliografie.; BJL     
      De Chinezen van Nederland : opstellen over Limburgse dialekten en een bibliografie. BJL  BOOK 1988
PF 832 T1 : De vokaalstruktuur van de "Oostvlaamse" dialekten : een poging tot historische en geografische situering in het Zuidnederlandse dialektlandschap.; BJL     
      De vokaalstruktuur van de "Oostvlaamse" dialekten : een poging tot historische en geografische situer BJL  BOOK 1978
PF 832 T2 : Klank- en vormleer van het Zuid-oostvlaandersch dialect.; BJL     
      Klank- en vormleer van het Zuid-oostvlaandersch dialect. BJL  BOOK 1924
PF 832 W4    
      Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen ... / A. Weignen, J.M. Renders en J. van Ginneken. BJL  BOOK 1946
      Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten. BJL  BOOK 1999
PF 833 K6 : Een oud sjibboleth : de gewestelijke uitspraak van "heeft".; BJL     
      Een oud sjibboleth : de gewestelijke uitspraak van "heeft". BJL  BOOK 1956
PF 836 M2 : De Brabantse spreekwoorden : uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend.; BJL     
      De Brabantse spreekwoorden : uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend. BJL  BOOK 1988
PF 836 P9 : De taal van de Maas : woordenboek Nederlands-Limburgs.; BJL     
      De taal van de Maas : woordenboek Nederlands-Limburgs. BJL  BOOK 1994
PF 836 T2 : Zuid-Oostvlaandersch idioticon ...; BJL     
      Zuid-Oostvlaandersch idioticon ... BJL  BOOK 1986
PF 837 A1 W4 : Studies over het Achthuizens dialect.; BJL     
      Studies over het Achthuizens dialect. BJL  BOOK 1946
PF 837 B5 K2 : Onderzoek naar dialectengrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebied, met een verwijzing naar een mogelijke relevantie voor het onderwijs in de moderne vreemde talen.; BJL     
      Onderzoek naar dialectengrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebi BJL  BOOK 1982
PF 837 B7 B7 : Brabantse spot- en schertswoorden : verslag van een voorlopig onderzoek / door J. Berns ... [et al.].; BJL     
      Brabantse spot- en schertswoorden : verslag van een voorlopig onderzoek / door J. Berns ... [et al.]. BJL  BOOK  
PF 837 B7 W4 : Voorlopige inleiding op het "Woordenboek van de Brabantse dialecten" / A. Weijnen en J. van Bakel.; BJL     
      Voorlopige inleiding op het "Woordenboek van de Brabantse dialecten" / A. Weijnen en J. van Bakel. BJL  BOOK 1967
PF 837 B7 W9    
      Woordenboek van de Brabantse dialecten / A. Weijnen en J. van Bakel {et al.]. BJL  BOOK 1980
      Woordenboek van de Brabantse dialecten / A. Weijnen en J. van Bakel {et al.]. BJL  BOOK 1980
      Woordenboek van de Brabantse dialecten / A. Weijnen en J. van Bakel [et al.]. BJL  BOOK 1980
PF 837 B9 T11 : Taal en sociale integratie = Language and social integration.; BJL     
      Taal en sociale integratie = Language and social integration. BJL  PERIODICAL 1984
PF 837 H3 G8 : Klankleer van het Hasseltsch dialect / door L. Grodaers en J. Grauls.; BJL     
      Klankleer van het Hasseltsch dialect / door L. Grodaers en J. Grauls. BJL  BOOK 1930
PF 837 H8 E3    
      Sociologische gegevens uit Huisselings dialectmateriaal ... BJL  BOOK 1958
      Woord en wereld van de boer : een monografie over het dialect van Huisseling. BJL  BOOK 1958
PF 837 K3 G6 : De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen : een taal-, vak-, geschied, heem-, en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat ...; BJL     
      De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen : een taal-, vak-, geschied, h BJL  BOOK 1958
PF 837 L7 D8 : Sjod miech nog eint in : het dialect van Maastricht / P. Dumoulin et J. Coumans.; BJL     
      Sjod miech nog eint in : het dialect van Maastricht / P. Dumoulin et J. Coumans. BJL  BOOK 1986
PF 837 L7 G6 : Semantische vraagstukken uit de taal van het landboubedrijf in Belgisch-Limburg.; BJL     
      Semantische vraagstukken uit de taal van het landboubedrijf in Belgisch-Limburg. BJL  BOOK 1963
PF 837 M3 M1 : Bijdrage tot de studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke / door L. Marevoet met de medewerking van F. de Bondt.; BJL     
      Bijdrage tot de studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke / door L. Marevoet met BJL  BOOK 1961
PF 837 M5 H4 : Brabants uit de 18de eeuw : de Meierijse woordenlijsten van J.L. Verster ...; BJL     
      Brabants uit de 18de eeuw : de Meierijse woordenlijsten van J.L. Verster ... BJL  BOOK 1968
PF 837 O6 B7 : Dialekt van Kempenland : meer in het bijzonder d'Oerse taal.; BJL     
      Dialekt van Kempenland : meer in het bijzonder d'Oerse taal. BJL  BOOK 1969
PF 837 W5 S3 : Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants.; BJL     
      Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants. BJL  BOOK 1975
PF 844 H44 C8 : Syntactische variatie in het algemeen Nederlands van Heerlen.; BJL     
      Syntactische variatie in het algemeen Nederlands van Heerlen. BJL  BOOK c1994
PF 844 N6 H8 : De structuur van taalvariatie : een sociolinguistisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen.; BJL     
      De structuur van taalvariatie : een sociolinguistisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen. BJL  BOOK 1989
PF 844 N6 N69 : Mededelingen/Nijmeegse Centrale voor Dialecten Naamkunde.; BJL     
      Mededelingen/Nijmeegse Centrale voor Dialecten Naamkunde. BJL  PERIODICAL  
PF 846 A1 H4 : [Vijftien] 15 jaar Nedersaksisch Instituut : voordrachten gehouden op het symposion van de Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 2 november 1968 te Groningen over de Westfaalse expansie / door K. Heeroma en H. Entjes.; BJL     
      [Vijftien] 15 jaar Nedersaksisch Instituut : voordrachten gehouden op het symposion van de Dialectenc BJL  BOOK 1969
PF 846 S2 : Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten ...; BJL     
      Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten ... BJL  BOOK 1977
PF 847 D5 : Twents in woord en gebruik : Twentse woordenschat bijeengebracht en toegelicht.; BJL     
      Twents in woord en gebruik : Twentse woordenschat bijeengebracht en toegelicht. BJL  BOOK 1981
PF 847 H1 : Drents woordenboek : een verzameling van vrijfel uitsluitend idiomatische worden... / H. Hadderingh en B. Veenstra.; BJL     
      Drents woordenboek : een verzameling van vrijfel uitsluitend idiomatische worden... / H. Hadderingh e BJL  BOOK 1979
PF 849 A2 A2 : Van kop tot tee : ne gojje vierhonderd sprokken en gezegden ovver lichaamsdelen, met ne kleine toobate.; BJL     
      Van kop tot tee : ne gojje vierhonderd sprokken en gezegden ovver lichaamsdelen, met ne kleine toobat BJL  BOOK 1976
PF 849 A2 K7 : Achterhoekse spreuken tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui ...; BJL     
      Achterhoekse spreuken tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui ... BJL  BOOK 1974?
PF 849 A2 S2 : Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.; BJL     
      Boerentermen in Achterhoek en Lijmers. BJL  BOOK 1977
PF 849 G8 L1    
      Nieuw Groninger woordenboek. BJL  BOOK 1989
      Nieuw Groninger woordenboek ... BJL  BOOK 1974
PF 849 G8 R3 : Zakwoordenboek Gronings-Nederlands, Nederlands-Gronings.; BJL     
      Zakwoordenboek Gronings-Nederlands, Nederlands-Gronings. BJL  BOOK 1988
PF 849 G8 R4 : Van de vos Reinaerde / oet 't Middelned vertoald in 'n Gronneger tongral deur J. Dijkstra ...; BJL     
      Van de vos Reinaerde / oet 't Middelned vertoald in 'n Gronneger tongral deur J. Dijkstra ... BJL  BOOK 1979
PF 849 H2 D5 : Taal van Haaksbergen / voor publikatie bewerkt onder redaktie van Hennie Beerlage, Johan Schildkamp, Jan Sonder.; BJL     
      Taal van Haaksbergen / voor publikatie bewerkt onder redaktie van Hennie Beerlage, Johan Schildkamp, BJL  BOOK 1995
PF 849 V9 E6    
      Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederlandischen Provinz Overijssel. BJL  BOOK 1970
      Woordenboek van het Vriezenveens. BJL  BOOK 1969
PF 849 W5 W5 : Westerwolds : een verkenning.; BJL     
      Westerwolds : een verkenning. BJL  BOOK 1966
PF 849 Z4 B8 : Studies over het dialect van Zelhem in de grafschop Zutfen.; BJL     
      Studies over het dialect van Zelhem in de grafschop Zutfen. BJL  BOOK 1950
PF 854 K2 K6 : Kamper spreekwoorden; naar de uitgave van Warnersen anno 1550.; BJL     
      Kamper spreekwoorden; naar de uitgave van Warnersen anno 1550. BJL  BOOK 1969
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next