Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 859 H9 : Language loss and language processing : three generations of Dutch migrants in New Zealand.; BJL     
      Language loss and language processing : three generations of Dutch migrants in New Zealand. BJL  BOOK 2000
PF 859 O9 : Overzees Nederlands : lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Mertens-Instituut op vrijdag, 26 november 1993 / onder redactie van J.B. Berns en J. van Marle.; BJL     
      Overzees Nederlands : lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. M BJL  BOOK 2000
PF 861 B7 : Oor die ontstaan van Afrikaans.; BJL     
      Oor die ontstaan van Afrikaans. BJL  BOOK 1928
PF 862 B7 : Tweetalige woordeboek = Bilingual dictionary : [Afrikaans-Engels, English-Afrikaans] / D.B. Bosman, I.W. Van der Merwe, L.M. Hiemstra.; BJL     
      Tweetalige woordeboek = Bilingual dictionary : [Afrikaans-Engels, English-Afrikaans] / D.B. Bosman, I BJL  BOOK 1984
PF 862 C6 : Woordeboek : dictionary : Afrikaans-Engish...English-Afrikaans.; BJL     
      Woordeboek : dictionary : Afrikaans-Engish...English-Afrikaans. BJL  BOOK 1969
PF 862 G8 : Groot woordeboek : Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans / [vroeëre samestellers, M.S.B. Kritzinger, P.C. Schoonees en U.J. Cronjé].; BJL     
      Groot woordeboek : Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans / [vroeëre samestellers, M.S.B. Kritzinger, P.C BJL  BOOK 1997
PF 862 J9 : Juta se sakwoordeboek = pocket dictionary, Afrikaans-Engels, English-Afrikaans.; BJL     
      Juta se sakwoordeboek = pocket dictionary, Afrikaans-Engels, English-Afrikaans. BJL  BOOK 19--?
PF 862 K8 : Kramers woordenboek : Zuid-Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Zuid-Afrikaans / [leiding en eindredactie, Hanny Demeersseman ... et al.].; BJL     
      Kramers woordenboek : Zuid-Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Zuid-Afrikaans / [leiding en eindredactie BJL  BOOK c2000
PF 871 K6 : Herkomst en groei van het Afrikaans.; BJL     
      Herkomst en groei van het Afrikaans. BJL  BOOK 1950
PF 871 L8    
      Dialekvermenging en taalontwikkeling : proewe van Afrikaanse taalgeografie. BJL  BOOK 1948
      Die saangestelde verbale voor van Nedrlandds na Afrikaans. BJL  BOOK 1961
PF 871 P5 : 150 Eenhonderd-en-vyftig jaar gelede : Nederlands, Afrikaans, Engels aan die Kaap.; BJL     
      150 Eenhonderd-en-vyftig jaar gelede : Nederlands, Afrikaans, Engels aan die Kaap. BJL  BOOK 1979
PF 871 P7 : The development of Afrikaans.; BJL     
      The development of Afrikaans. BJL  BOOK 1993
PF 871 P8 : Afrikaans for English-speaking students.; BJL     
      Afrikaans for English-speaking students. BJL  BOOK 1935
PF 871 S3 : Nederlandse involoed op die afrikaanse woordeskat.; BJL     
      Nederlandse involoed op die afrikaanse woordeskat. BJL  BOOK 1951
PF 871 S8 : Woordeskat en Woordonde vir die opstal.; BJL     
      Woordeskat en Woordonde vir die opstal. BJL  BOOK 1960
PF 871 V7 : Die Hollandse taalbeweging in Suid-Afrika.; BJL     
      Die Hollandse taalbeweging in Suid-Afrika. BJL  BOOK 1936
PF 881 D2 : The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 to 1915 / Achmat Davids ; edited by Hein Willemse and Suleman E. Dangor.; BJL     
      The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 to 1915 / Achmat Davids ; edited by Hein Willemse and Sul BJL  BOOK 2011
PF 891 D6    
      Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. BJL  BOOK 1989
      Woordenboek van het Surinaams - Nederlands : een geannoteerde lijst van Surinamms - Nederlandse woord BJL  BOOK 1976
PF 911 G8    
      Gateway to the west : the Dutch language in colonial Indonesia 1600-1950 : a history of language poli South East Asian Collection  BOOK 1998
      Weg tot het Westen : het Nederlands voor Indie 1600-1950 : een taalpolitieke geschiedenis. South East Asian Collection  BOOK 1993
PF 971 E5 : Bargoens woordenboek : kleine woordenschat van de volkstaal : volkstaal-ABN, ABN-volkstaal / samengesteld door E. Endt in samenwerking met L. Frerichs.; BJL     
      Bargoens woordenboek : kleine woordenschat van de volkstaal : volkstaal-ABN, ABN-volkstaal / samenges BJL  BOOK 1974
PF 977 F5 B8 : De taal van de vlasser.; BJL     
      De taal van de vlasser. BJL  BOOK 1957
PF 977 N63 P3 : Het dialect van de adel ...; BJL     
      Het dialect van de adel ... BJL  BOOK 1986
PF 977 S5 B1 : De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers.; BJL     
      De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers. BJL  BOOK 1958
PF 977 V5 B5 : Namen voor ziekten van het vee : een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.; BJL     
      Namen voor ziekten van het vee : een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van BJL  BOOK 1983
PF 977 W65 A4 : Variate in verbale interactie (v/m) : een sociolinguïstisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescente meisjes en jongens.; BJL     
      Variate in verbale interactie (v/m) : een sociolinguïstisch onderzoek naar de vorm en de functie van BJL  BOOK 1999
PF 977 W65 S9 : Poldernederlands : waardoor het ABN verdwijnt.; BJL     
      Poldernederlands : waardoor het ABN verdwijnt. BJL  BOOK 1998
PF 977 Y68 H7 : Jongerentaal : de tipparade van de omgangstaal.; BJL     
      Jongerentaal : de tipparade van de omgangstaal. BJL  BOOK 1991
PF 1001 K82    
      Jaarboek/ Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. BJL  PERIODICAL 1983
      Jaarboek/ Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. BJL  PERIODICAL 1969
PF 1001 K82 J1 : Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.; BJL     
      Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. BJL  PERIODICAL 2005
PF 1001 K82 V5    
      Verslagen en mededelingen. BJL  PERIODICAL 1971
      Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. BJL  PERIODICAL 2004
PF 1019 B7 : Moedertaal en moedertaalouderwijs.; BJL     
      Moedertaal en moedertaalouderwijs. BJL  BOOK 1970
PF 1024 G2    
      Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen. BJL  BOOK 1974
      Taal of taaltje : een blooemlezing taalpolitieke beschouwingen over het Nederlands. BJL  BOOK 1972
PF 1024 J3 : Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen.; BJL     
      Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen. BJL  BOOK 1986
PF 1024 P3 : Anderhalve eeuw taalgrensverschuiving en taaltoestand in Frans-Vlaanderen ...; BJL     
      Anderhalve eeuw taalgrensverschuiving en taaltoestand in Frans-Vlaanderen ... BJL  BOOK 1957
PF 1024 T12 D4 : De taalstrijd hier en elders 1884-1903 / A. Deprez en M. Carlier.; BJL     
      De taalstrijd hier en elders 1884-1903 / A. Deprez en M. Carlier. BJL  BOOK 1985
PF 1024 V5 : Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden (1788) / ingeleid en toegelicht door J. Smeyers en J. van den Broek.; BJL     
      Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden (1788) / ingeleid en toegelicht door J BJL  BOOK 1979
PF 1024.7 S9 : Taalverzorging in Vlaanderen : een opiniegeschiedenis ...; BJL     
      Taalverzorging in Vlaanderen : een opiniegeschiedenis ... BJL  BOOK 1979
PF 1035 V5 : Cours de langue flamande ... a l'usage de ceux qui, connaissant la langu francaise, desirent etudier le flamand sans le secours d'un maitre.; BJL     
      Cours de langue flamande ... a l'usage de ceux qui, connaissant la langu francaise, desirent etudier BJL  BOOK 1900
PF 1036 R7 : Vloeiend Vlaams : zuidnederlands voor beginners en gevorderden.; BJL     
      Vloeiend Vlaams : zuidnederlands voor beginners en gevorderden. BJL  BOOK 1990
PF 1049 C8 : Sluipmoord op de spelling.; BJL     
      Sluipmoord op de spelling. BJL  BOOK 1972
PF 1061 S6 : De beheersing van de woordvorming : een sociolinguistisch onderzoek bij vlaamse dertienjarigen.; BJL     
      De beheersing van de woordvorming : een sociolinguistisch onderzoek bij vlaamse dertienjarigen. BJL  BOOK 1986
PF 1071 P3 : Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland.; BJL     
      Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland. BJL  BOOK 1938
PF 1164 N6 : Woorden vertellen geschiedenis : over ontstaan, gebruik en betekeniont - wikkeling van eeh aantal oude en nieuwe woorden.; BJL     
      Woorden vertellen geschiedenis : over ontstaan, gebruik en betekeniont - wikkeling van eeh aantal oud BJL  BOOK 1968
PF 1175 H4 : ABN woordenboek.; BJL     
      ABN woordenboek. BJL  BOOK 1978
PF 1181 F8 D2 / s : Le gazophylace de la langue francoise et flamende = Schat-kamer der Nederduitsche en Francoische tale.; BJL     
      Le gazophylace de la langue francoise et flamende = Schat-kamer der Nederduitsche en Francoische tale BJL  BOOK 1681
PF 1401 U84 : Us wurk : meidielingen fan it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins.; BJL     
      Us wurk : meidielingen fan it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins. BJL  PERIODICAL 1986
PF 1402 A2 F5 : Die Fivelgoer Handschrift.; BJL     
      Die Fivelgoer Handschrift. BJL  BOOK 1970
PF 1402 T1 : Kantekers : fersprate stikken oer taal en literatuer.; BJL     
      Kantekers : fersprate stikken oer taal en literatuer. BJL  BOOK 1985
PF 1406 B8 : Oriëntatie in de Frisistiek; BJL     
      Oriëntatie in de Frisistiek BJL  BOOK 1985
PF 1414 G6 : Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen / Durk Gorter, Reitze J. Jonkman.; BJL     
      Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen / Durk Gorter, Reitze J. Jonkman. BJL  BOOK 1995
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next