Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 81 W4    
      Zeventiende-eeuwse taal. BJL  BOOK 1956
      Zeventiende eeuwse taal. BJL  BOOK 1970?
PF 83 K7 / q : Bibliografie van de geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de periode 1691-1804.; BJL     
      Bibliografie van de geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de periode 1691-1804. BJL  BOOK 1977
PF 85 B5 / q : Bibliographie van geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de negentiende eeuw / samengesteld in het kader van het Z.W.O. projekt 30-45. "Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde".; BJL     
      Bibliographie van geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de negentiende eeuw / sa BJL  BOOK 1977
PF 87 B7    
      Taal van het jaar nul : kroniek van het Nederlands in 2000 / met twee gedichten van Gerrit Komrij. BJL  BOOK 2001
      Taal voor 2000. BJL  BOOK 1999
PF 87 H8 : Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw / Joop van der Horst en Kees van der Horst.; BJL     
      Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw / Joop van der Horst en Kees van der Horst. BJL  BOOK 1999
PF 87 T1 : Taalboek van de eeuw / Peter Burger & Jaap de Jong (redactie).; BJL     
      Taalboek van de eeuw / Peter Burger & Jaap de Jong (redactie). BJL  BOOK 1999
PF 95 B7 : Het ABC van het geheugen : de vergeten woorden van de 20e eeuw / Ton den Boon & Julius ten Berge.; BJL     
      Het ABC van het geheugen : de vergeten woorden van de 20e eeuw / Ton den Boon & Julius ten Berge. BJL  BOOK 1999
PF 95 D6 : Schrijft U ook zulk Nederlands?; BJL     
      Schrijft U ook zulk Nederlands? BJL  BOOK 1962
PF 95 K9 : Turbo-taal : van socio-babble tot yuppie-speak.; BJL     
      Turbo-taal : van socio-babble tot yuppie-speak. BJL  BOOK 1987
PF 97 H1 : Grammatica / W. Haeseryn & J. de Rooij.; BJL     
      Grammatica / W. Haeseryn & J. de Rooij. BJL  BOOK 1985
PF 97 H6 : Grammaticaal woordenboek : termen en begrippen van de traditionele grammatica en hun equivalenten in het Latijn, Duits, Engels en Frans / Th. van den Hoek, J. Houtman en J. Jullens.; BJL     
      Grammaticaal woordenboek : termen en begrippen van de traditionele grammatica en hun equivalenten in BJL  BOOK 1988
PF 99 A1 : A contrastive grammar of English and Dutch ... / F.G.A.M. Aarts, H.C. Wekker.; BJL     
      A contrastive grammar of English and Dutch ... / F.G.A.M. Aarts, H.C. Wekker. BJL  BOOK 1987
PF 101 B8    
      Historische grammatica van het Nederlands. BJL  BOOK 1987
      Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands : klank- en vormleer, met een beknopte gra BJL  BOOK 1977
PF 101 C2 : Klank en teken : verzamelde taalkundige studies.; BJL     
      Klank en teken : verzamelde taalkundige studies. BJL  BOOK 1972
PF 101 H8 : Historische grammatica en taaltekens : studies over de plaats van de persoonsvorm, samentrekking en de onpersoonlijke constructie in de geschiedenis van het Nederlands.; BJL     
      Historische grammatica en taaltekens : studies over de plaats van de persoonsvorm, samentrekking en d BJL  BOOK 1986
PF 101 O9 : Oude zinnen : grammaticale analyse van het Nederlands tussen 1200-1700 / Frank van Gestel ... [et al.].; BJL     
      Oude zinnen : grammaticale analyse van het Nederlands tussen 1200-1700 / Frank van Gestel ... [et al. BJL  BOOK 1992
PF 101 U3 : Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst : grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, statenvertalers en reviseurs, en Hooft / uitgegeven, samengevat en toegelicht door F.L. Zwaan.; BJL     
      Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst : grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, stat BJL  BOOK 1939
PF 101 W4 : Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands.; BJL     
      Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands. BJL  BOOK 1966
PF 103 H5    
      De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst. BJL  BOOK 1953
      De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe / uitg. ... door W.J.H. Caron. BJL  BOOK 1953
PF 103 L6 : Aanmerkingen op de Nederduitsche taale en Naaberecht / uitg. ... door W.J.H. Caron.; BJL     
      Aanmerkingen op de Nederduitsche taale en Naaberecht / uitg. ... door W.J.H. Caron. BJL  BOOK 1958
PF 103 V9 : Voor rede vatbaar : tien voorredes uit het grammaticale werk van Van Hoogstraten, Nyloe, Moonen, Sewel, Ten Kate, Huydecoper (1700-1730) / ingeleid, van commentaar voorzien en uitgegeven door R.J.G. de Bonth en G.R.W. Dibbets.; BJL     
      Voor rede vatbaar : tien voorredes uit het grammaticale werk van Van Hoogstraten, Nyloe, Moonen, Sewe BJL  BOOK 1995
PF 105 A3    
      Algemene Nederlandse spraakkunst / onder redactie van G. Geerts ... [et al.]. BJL  BOOK 1984
      Algemene Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1997
PF 105 C6 / q : Nederlandse grammatica.; BJL     
      Nederlandse grammatica. BJL  BOOK 1982
PF 105 D7    
      Algemene taalwetenschap en transformationele grammatica. BJL  BOOK
      Algemene taalwetenschap en transformationelle grammatica. BJL  BOOK 1972
      Grondbeginselen van de Nederlandse grammatica. BJL  BOOK 1965
PF 105 H5 : Nederlandse spraakkunst.; BJL     
      Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1973
PF 105 M5 : Schrijf / spreek zuiver Nederlands : enderhoudend taalboek voor alle Nederlanders.; BJL     
      Schrijf / spreek zuiver Nederlands : enderhoudend taalboek voor alle Nederlanders. BJL  BOOK 1954
PF 105 R5    
      Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1969
      Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1957
      Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1971
PF 105 S4 : Onze eigen taal : handboek van de Taalclub.; BJL     
      Onze eigen taal : handboek van de Taalclub. BJL  BOOK 1943
PF 105 T6 : Taalvaria : keuze van onderwerpen uit de Nederlandse grammatica en uit het Nederlandse woordgebruik.; BJL     
      Taalvaria : keuze van onderwerpen uit de Nederlandse grammatica en uit het Nederlandse woordgebruik. BJL  BOOK 1984
PF 105 T7 : Transformationeel-generatieve grammatica in artikelen : een verzameling wetenschappelijke en didactische bijdragen tot de studie en de toepassing van de jongste ontwikkelingen in de Nederlandse taalkunde / bijeengebracht door H. Hulshof.; BJL     
      Transformationeel-generatieve grammatica in artikelen : een verzameling wetenschappelijke en didactis BJL  BOOK 1975
PF 105 V9    
      Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1967
      Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1957
PF 107 V9 : Vorm en funktie in tekst en taal : bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van de voltooing van het honderdste deel van het "Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde" / [redactie : D.M. Bakker et al.].; BJL     
      Vorm en funktie in tekst en taal : bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van de voltooing van h BJL  BOOK 1984
PF 109 S5 : A compendious guide to the Low-Dutch language.; BJL     
      A compendious guide to the Low-Dutch language. BJL  BOOK 1725
PF 111 A1 : Moderne Nederlandsche spraakkunst voor normaal- en middelbaar onderwijs... / door H. Abeeleen C.H. Peeters.; BJL     
      Moderne Nederlandsche spraakkunst voor normaal- en middelbaar onderwijs... / door H. Abeeleen C.H. Pe BJL  BOOK 1943
PF 111 A2 : A new, practical and easy method of learning the Dutch language.; BJL     
      A new, practical and easy method of learning the Dutch language. BJL  BOOK 1910
PF 111 B1 : Beknopte Nederlandse spraakkunst voor waalse scholen.; BJL     
      Beknopte Nederlandse spraakkunst voor waalse scholen. BJL  BOOK 1958
PF 111 D1 : Praktische Nederlandse spraakkunst voor de school en voor het leven.; BJL     
      Praktische Nederlandse spraakkunst voor de school en voor het leven. BJL  BOOK 1959
PF 111 D7 : A manual of the Dutch language.; BJL     
      A manual of the Dutch language. BJL  BOOK 1921
PF 111 H7 : Elements of Dutch.; BJL     
      Elements of Dutch. BJL  BOOK 1908
PF 111 H8 : Dutch simplified : an easy and rapid self instructor.; BJL     
      Dutch simplified : an easy and rapid self instructor. BJL  BOOK
PF 111 K9 : A grammar of modern Dutch ...; BJL     
      A grammar of modern Dutch ... BJL  BOOK 1924
PF 111 L8 : A handbook of Dutch comprising grammar, reader, exercises and vocabulary.; BJL     
      A handbook of Dutch comprising grammar, reader, exercises and vocabulary. BJL  BOOK 1944
PF 111 M9 : Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons, pour toutes les classes (garcons et filles).; BJL     
      Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons, pour toutes les classes (garcons et filles). BJL  BOOK  
PF 111 P7 / q : Dutch by radio.; BJL     
      Dutch by radio. BJL  BOOK 1960
PF 111 R4    
      Learn Dutch. BJL  BOOK 1941
      Learn Dutch. BJL  BOOK 1960
PF 111 S3    
      Hossfelds new practical method for learning the Dutch language. BJL  BOOK 1910
      Hossfeld's new practical method for learning the Dutch language. BJL  BOOK 1930
      Hossfeld's new practical method for learning the Dutch language. BJL  BOOK 1950
PF 111 T4 : Dutch self-taught by the natural method...¬£arevised by C. Thieme.; BJL     
      Dutch self-taught by the natural method...¬£arevised by C. Thieme. BJL  BOOK 1904
PF 111 V1 : Key to the Dutch conversation grammar.; BJL     
      Key to the Dutch conversation grammar. BJL  BOOK 1930
PF 111 VI : Dutch conversation-grammar.; BJL     
      Dutch conversation-grammar. BJL  BOOK 1928
PF 111 Z8 : Simplified Dutch grammar for Britishers.; BJL     
      Simplified Dutch grammar for Britishers. BJL  BOOK 1918
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next