Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PL994.627 .A613 2017 : The accusation : forbidden stories from inside North Korea / Bandi ; translated by Deborah Smith.; BJL     
      The accusation : forbidden stories from inside North Korea / Bandi ; translated by Deborah Smith. BJL  BOOK 2017
PL 1020 F3 : Chinese-English pocket dictionary.; BJL     
      Chinese-English pocket dictionary. BJL  BOOK  
PL 1020 M4 : Chinese-English dictionary.; BJL     
      Mathews' Chinese-English dictionary. BJL  BOOK 1943
PL 1020 S5    
      A beginners' Chinese-English dictionary. BJL  BOOK  
      A beginners Chinese-English dictionary. BJL  BOOK  
PL 1022 C5 : Past, present and future of Chinese linguistics.; BJL     
      Past, present and future of Chinese linguistics. BJL  BOOK 1966
PL 1025 F7 : The Chinese language.; BJL     
      The Chinese language. BJL  BOOK 1948
PL 1040 B8 : Introduction to spoken Chinese.; BJL     
      Introduction to spoken Chinese. BJL  BOOK  
PL 1040 H6 : The Chinese language and how to learn it.; BJL     
      The Chinese language and how to learn it. BJL  BOOK  
PL 1040 S5    
      Chinese English vocabulary. BJL  BOOK  
      Chinese sentence series first fifty lessons. BJL  BOOK  
PL 1041 H3 : Chemical engineering and its educational challenge.; BJL     
      Chemical engineering and its educational challenge. BJL  BOOK  
PL 1043 R7 : Beginners' dictionary of Chinese-Japanese characters.; BJL     
      Beginners' dictionary of Chinese-Japanese characters. BJL  BOOK  
PL 1043 S5 : Cheng ts'ao liu chuan ti tzu-hui; dictionary of four styles of writing characters.; BJL     
      Cheng ts'ao liu chuan ti tzu-hui; dictionary of four styles of writing characters. BJL  BOOK  
PL 1050 P9 : Chinese phrase book.; BJL     
      Chinese phrase book. BJL  BOOK  
PL 1065 N5 : NFLC guide for basic Chinese language programs.; BJL     
      NFLC guide for basic Chinese language programs. BJL  BOOK c2006
PL 1065 S5 : 1200 Chinese basic characters.; BJL     
      1200 Chinese basic characters. BJL  BOOK  
PL 1071 W8 : A linguistic introduction to Chinese languages = Han yu jian jie / Joseph Yam Ting Woo.; BJL     
      A linguistic introduction to Chinese languages = Han yu jian jie / Joseph Yam Ting Woo. BJL  BOOK 2004
PL 1075 S5 : Structure drill in Chinese national language, Gwoyen : first fifty patterns.; BJL     
      Structure drill in Chinese national language, Gwoyen : first fifty patterns. BJL  BOOK  
PL 1107 G1 : Vvedenie v izuchenie kitaiskogo iazyka.; BJL     
      Vvedenie v izuchenie kitaiskogo iazyka. BJL  BOOK 1962
PL 1107 L6 : Mandarin Chinese : a functional reference grammar.; BJL     
      Mandarin Chinese : a functional reference grammar. BJL  BOOK 1981
PL 1107 M9 : The structural principle of the Chinese language : an introduction to the spoken language (Northern Pekingese dialect).; BJL     
      The structural principle of the Chinese language : an introduction to the spoken language (Northern P BJL  BOOK 1932
PL1107 .R65 2014 : Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide / Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma.; BJL     
      Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide / Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. BJL  BOOK 2014
PL 1107 Z6 / q : HSK yu fa jing jiang jing lian = Practicing HSK grammar / bian zhu Zhang Jing ; fan yi Lü Donglian, Xu Juan.; BJL     
      HSK yu fa jing jiang jing lian = Practicing HSK grammar / bian zhu Zhang Jing ; fan yi Lü Donglian, X BJL  BOOK 2008
PL 1111 C4 : Elementary Chinese.; BJL     
      Elementary Chinese. BJL  BOOK 1959
PL 1111 D3    
      Advanced Chinese / by J. DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung chich-sheng. BJL  BOOK 1966
      Advanced Chinese / by J. DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng. BJL  BOOK 1966
      Beginning Chinese ... BJL  BOOK 1963
      Index volume : beginning, intermediate and advanced texts in spoken and written Chinese. BJL  BOOK 1970
2 additional entries    
PL 1111 M4 : Kuoyii primer.; BJL     
      Kuoyii primer. BJL  BOOK 1938
PL 1111 W7 : Teach yourself Chinese.; BJL     
      Teach yourself Chinese. BJL  BOOK 1968
PL 1115 D3 : Beginning Chinese reader / by J. DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng.; BJL     
      Beginning Chinese reader / by J. DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng. BJL  BOOK 1966
PL 1117 D3    
      Advanced Chinese reader. BJL  BOOK 1968
      Intermediate Chinese reader. BJL  BOOK 1967
PL 1117 S5    
      Chinese reader / by W. Simon and C.H. Lu. BJL  BOOK 1943
      Graded chinese reader 3000 words : selected abridged Chinese contemporary short stories = Han yu fen BJL  BOOK 2016
PL 1117.5 C6 R8 : The Routledge Advanced Chinese multimedia course : crossing cultural boundaries / Kunshan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao and Julian K. Wheatley.; BJL     
      The Routledge Advanced Chinese multimedia course : crossing cultural boundaries / Kunshan Carolyn Lee BJL  BOOK 2014
PL1117.5.C6 X88 : Zen yang yu Zhongguo ren da jiao dao = The way we communicate / Xu Zhenya bian zhu fan yi ; Cynthia Kui cha tu.; BJL     
      Zen yang yu Zhongguo ren da jiao dao = The way we communicate / Xu Zhenya bian zhu fan yi ; Cynthia K BJL  BOOK 2009
PL 1119 H8    
      HSK zhen ti ji : 2014 ban = Official examination papers of HSK / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han BJL  BOOK 2014
      HSK zhen ti jie xi = HSK analysis / Kong zi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi. Departmental Locations  BOOK 2016
PL 1119 X7    
      Xin HSK kao shi fu dao jiao cheng. 5 ji / Chen Xiang zhu bian. BJL  BOOK 2011
      Xin HSK kao shi fu dao jiao cheng. 6 ji / Chen Xiang zhu bian. BJL  BOOK 2015
PL 1120 L6 M1 : Elementary Chinese for American librarians.; BJL     
      Elementary Chinese for American librarians. BJL  BOOK 1968
PL 1125 E6 C4 : Chinese conversation in the national language.; BJL     
      Chinese conversation in the national language. BJL  BOOK
PL 1125 E6 X7 : Mastering Chinese / Catherine Hua Xiang.; BJL     
      Mastering Chinese / Catherine Hua Xiang. BJL  BOOK 2010
PL 1125 I8 C7 : La conversazione del mercante in Cina.; BJL     
      La conversazione del mercante in Cina. BJL  BOOK 1979
PL1128 .D36 / q : Dangdai Zhongwen = Contemporary Chinese / zhu bian Wu Zhongwei ; fan yi Xu Wei [and others] ; Yvonne L. Walls, Jan W. Walls ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.; BJL     
      Dangdai Zhongwen = Contemporary Chinese / zhu bian Wu Zhongwei ; fan yi Xu Wei [and others] ; Yvonne BJL  BOOK 2014-
PL 1129 E5 B3 : Basic Mandarin Chinese : a complete beginner's conversational course / [text by ... Tiffany Fang ; illustrations: Chih-Chieh Chang].; BJL     
      Basic Mandarin Chinese : a complete beginner's conversational course / [text by ... Tiffany Fang ; il BJL  BOOK c2009
PL 1129 E5 B4 / q : Beginning Chinese / Live ABC.; BJL     
      Beginning Chinese / Live ABC. BJL  BOOK c2009
PL1129.E5 B45 2010 : Beijing's courtyards and other stories.; BJL     
      Beijing's courtyards and other stories. BJL  BOOK c2010
PL 1129 E5 B6 : Boya Chinese = Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian zhu.; BJL     
      Boya Chinese = Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian z BJL  BOOK 2005
PL1129.E5 B93 2010 : Bicycle kingdom and other stories.; BJL     
      Bicycle kingdom and other stories. BJL  BOOK c2010
PL1129.E5 C66 2003    
      Contemporary Chinese : textbook. Volume 2 / [compiled by] Wu Zhongwei. BJL  BOOK 2003
      Contemporary Chinese : textbook. Volume three / by Wu Zhongwei (chief compiler) [and six others]. BJL  BOOK 2003
PL1129.E5 C66 2004 : Contemporary Chinese : textbook. Volume four / by Wu Zhongwei (chief compiler) [and six others].; BJL     
      Contemporary Chinese : textbook. Volume four / by Wu Zhongwei (chief compiler) [and six others]. BJL  BOOK 2004
PL 1129 E5 C7 / q : Contemporary Chinese : for beginners = Dangdai Zhongwen / zhu bian Wu Zhongwei ... [et al.].; BJL     
      Contemporary Chinese : for beginners = Dangdai Zhongwen / zhu bian Wu Zhongwei ... [et al.]. BJL  BOOK c2010
PL 1129 E5 D1 : Chu ji Han yu kou yu = Elementary spoken Chinese / by Dai Guifu, Liu Lixin, Li Haiyan; BJL     
      Chu ji Han yu kou yu = Elementary spoken Chinese / by Dai Guifu, Liu Lixin, Li Haiyan BJL  BOOK 2004
PL 1129 E5 D6    
      Discover China. Student's book four / authors, Qi Shaoyan, Tan Qiuyu. BJL  BOOK 2014
      Discover China. Student's book one / head author, Ding Anqi. BJL  BOOK 2010
      Discover China. Student's book three / author, Qi Shaoyan. BJL  BOOK 2013
      Discover China. Student's book two / [authors, Qi Shaoyan, Zhang Jie]. BJL  BOOK c2011
5 additional entries    
PL 1129 E5 E9 / q : Ti yan Han yu ji chu jiao cheng = Experiencing Chinese oral course / zhu bian Chen Zuohong.; BJL     
      Ti yan Han yu ji chu jiao cheng = Experiencing Chinese oral course / zhu bian Chen Zuohong. BJL  BOOK 2010
PL 1129 E5 H2    
      Han yu jiao cheng / xiu ding Yang Jizhou. BJL  BOOK 2006
      Han yu jiao cheng / xiu ding Yang Jizhou. BJL  BOOK 2006
      Han yu jiao cheng. Di yi ce xia - yi nianji jiaocai / zhu bian Yang Jizhou ; fu zhu bian Qiu Jun ; b BJL  BOOK 1999
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next