Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 4849 W6 H9 : Hus Dahlen : Erzählung in münsterlandischer Mundart.; BJL     
      Hus Dahlen : Erzählung in münsterlandischer Mundart. BJL  BOOK 1981
PT 4849 W6 M2 : Maten-Gaitlink : Gedichte in münsterlander Mundart.; BJL     
      Maten-Gaitlink : Gedichte in münsterlander Mundart. BJL  BOOK 1983
PT 4849 W6 P2 : Pastraoten-Gaoren : Gedichte in münsterlandischer Mundart.; BJL     
      Pastraoten-Gaoren : Gedichte in münsterlandischer Mundart. BJL  BOOK 1983
PT 4849 W6 Z6 : Augustin Wibbelt als niederdeutscher Lyriker.; BJL     
      Augustin Wibbelt als niederdeutscher Lyriker. BJL  BOOK 1962
PT 4859 B6 D4 : Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen : Vorträge der internationalen Tagung, veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität České Budějovice, České Budějovice, 8. bis 11. September 1999 / herausgegeben von Dominique Fliegler und Václav Bok.; BJL     
      Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen : Vorträge der internationalen Tagung, BJL  BOOK 2001
PT 5001 C93 : Criterium : letterkundig maandblad.; BJL     
      Criterium : letterkundig maandblad. BJL  PERIODICAL 1948
PT 5001 D55 : Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde en geestesleven.; BJL     
      Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde en geestesleven. BJL  PERIODICAL 1988
PT 5001 D95 / q : Dutch crossing : a journal for students of Dutch in Britain.; BJL     
      Dutch crossing : a journal for students of Dutch in Britain. BJL  PERIODICAL 2003
PT 5001 E73 : Erts : [letterkundige] almanak : verzen, proza, drama, essay.; BJL     
      Erts : [letterkundige] almanak : verzen, proza, drama, essay. BJL  BOOK 1930
PT 5001 F74 : Forum : maandschrift voor letteren en kunst.; BJL     
      Forum : maandschrift voor letteren en kunst. BJL  PERIODICAL 1980
PT 5001 F74 M7 : Forum : brieven, citaten, dokumenten en knipsels / verzameld door W. Mooijman ...; BJL     
      Forum : brieven, citaten, dokumenten en knipsels / verzameld door W. Mooijman ... BJL  BOOK 1969
PT 5001 L77 / q : Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde. BJL  PERIODICAL 2003
PT 5001 M12 : Maatstaf.; BJL     
      Maatstaf. BJL  PERIODICAL 1999
PT 5001 M56 : Merlyn : tweemaandelijks literair tijdschrift.; BJL     
      Merlyn : tweemaandelijks literair tijdschrift. BJL  PERIODICAL 1966
PT 5001 M56 O9 : De novembristen van "Merlyn" : een literatuuropvatting in theorie en praktijk.; BJL     
      De novembristen van "Merlyn" : een literatuuropvatting in theorie en praktijk. BJL  BOOK 1983
PT 5001 N37 : Nederlandse letterkunde : driemaandelijks tijdschrift.; BJL     
      Nederlandse letterkunde : driemaandelijks tijdschrift. BJL  PERIODICAL 2003
PT 5001 N68 / q : De nieuwe gids, 1885-1894 / [samenstelling: A.R. Land].; BJL     
      De nieuwe gids, 1885-1894 / [samenstelling: A.R. Land]. BJL  COMPUTER FILE 1998
PT 5001 R22 : Raster : driemaandelijks tijdschrift voor litteratuur / onder redactie van H.C. ten Berge.; BJL     
      Raster : driemaandelijks tijdschrift voor litteratuur / onder redactie van H.C. ten Berge. BJL  PERIODICAL 1973
PT 5001 S75 : Spiegel der letteren.; BJL     
      Spiegel der letteren. BJL  PERIODICAL 2001
PT 5005 M12 J1 : Jaarboek/ Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.; BJL     
      Jaarboek/ Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. BJL  PERIODICAL  
PT 5019 L1 : Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid.; BJL     
      Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. BJL  BOOK 1952
PT 5019 L6 : Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden / onder redactie van A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure, M. Janssens.; BJL     
      Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden / onder BJL  BOOK 1989-
PT 5019 W7 : Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde : auteurs, anomieme werken, periodieken / redactieraad: R.F. Lissens (voorzitter) ... [et al.].; BJL     
      Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde : auteurs, anomieme werken, periodieken / redact BJL  BOOK 1986
PT 5020 B9 : Vermakelijk bibliografisch ganzenbord.; BJL     
      Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. BJL  BOOK 1971
PT 5021 V4 : Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe literatuurgeschiedenis : verslag studiedag Literatuurgeschiedenis, Den Haag, 17 januari 1997 / redactie: H. Bekkering en A.J. Gelderblom.; BJL     
      Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe literatuurgeschiedenis : verslag studiedag Literatuurgeschieden BJL  BOOK 1997
PT 5027 C6 C8 : Herinneringen uit het leven en dem omgang van Willem de Clercq / medegedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen door Is. da Costa.; BJL     
      Herinneringen uit het leven en dem omgang van Willem de Clercq / medegedeeld in de Maatschappij tot N BJL  BOOK 1850
PT 5027 C6 S3 : Willem de Clercq en de literatuur.; BJL     
      Willem de Clercq en de literatuur. BJL  BOOK 1962
PT 5029 D6 : Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.; BJL     
      Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1945
PT 5040 G3 : Norse negers : oudere letterkunde in 1996.; BJL     
      Norse negers : oudere letterkunde in 1996. BJL  BOOK 1996
PT 5050 B7 : Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dorleijn.; BJL     
      Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dor BJL  BOOK 1999
PT 5051 K6 : De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek / door W. Kloos en A. Verwey.; BJL     
      De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek / door W. Kloos en A. Verwey. BJL  BOOK 1980
PT 5052 O9 : Vorm of vent.; BJL     
      Vorm of vent. BJL  BOOK 1969
PT 5053 B4 : De ontwikkeling van de term "romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840.; BJL     
      De ontwikkeling van de term "romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840. BJL  BOOK 1973
PT 5053 F2 : Het boek slaat haar ogen op : overwegingen bij esthetische autonomie.; BJL     
      Het boek slaat haar ogen op : overwegingen bij esthetische autonomie. BJL  BOOK 1996
PT 5053 M5 : In het huis van onze moeder zijn vele kammers : opmerkingen over feministische literatuurkritiek als antwoord op Carla Brunott ...; BJL     
      In het huis van onze moeder zijn vele kammers : opmerkingen over feministische literatuurkritiek als BJL  BOOK 1985
PT 5054 B9    
      Litterarische fantasien en kritieken. BJL  BOOK 1881
      Litterarische fantasien en kritieken. BJL  BOOK 1881
      Vernunft ontzondigt : kritieken en beschouwingen. BJL  BOOK 1979
PT 5054 D7 : Indringend lezen / W. Drop, J.W. Steenbeek.; BJL     
      Indringend lezen / W. Drop, J.W. Steenbeek. BJL  BOOK 1970
PT 5054 G5 : Planeet literatuur.; BJL     
      Planeet literatuur. BJL  BOOK 1998
PT 5054 G8 : Intieme optiek : een feuilletonessay.; BJL     
      Intieme optiek : een feuilletonessay. BJL  BOOK 1973
PT 5054 K92    
      Kritisch Akkooord 1974 / samengesteld door W. Hazeu, W.G.van Maanen, L. Scheer en W. Verhegghe. BJL  BOOK 1974
      Kritisch Akkooord 1976 / samengesteld door H. van Gorp. BJL  BOOK 1976
      Kritisch Akkoord 1967 ... / samengesteld door W. Brandt ... [et al.]. BJL  BOOK 1967
      Kritisch akkoord 1972. BJL  BOOK 1972
      Kritisch akkoord 1975 : sen keuze uit in 1974 versehenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschr BJL  BOOK 1975
PT 5054 N6 : Niederlandistik in Entwicklung : Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich.; BJL     
      Niederlandistik in Entwicklung : Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich. BJL  BOOK 1985
PT 5054 S9 : Conflicten en grenzen : acht literatuurwetenschappelijke studies.; BJL     
      Conflicten en grenzen : acht literatuurwetenschappelijke studies. BJL  BOOK 1963
PT 5054 W3 : Weerwerk opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling.; BJL     
      Weerwerk opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling. BJL  BOOK 1973
PT 5060 B3 : Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde; met bloemlezing en illustraties.; BJL     
      Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde; met bloemlezing en illustraties. BJL  BOOK 1927
PT 5060 B8    
      Brandpunten : leidraad bij de studie van de Nederlandse letterkunde voor het voortgezet onderwijs / s BJL  BOOK 1967
      Geschiedenis van de Nederlandse literatur. BJL  BOOK 1959
PT 5060 C1 : Het spel en de knikkers / P. Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman.; BJL     
      Het spel en de knikkers / P. Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman. BJL  BOOK 1977
PT 5060 G3 : Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden / onder redactie van F. Baur...[et al.].; BJL     
      Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden / onder redactie van F. Baur...[et al.]. BJL  BOOK 1944
PT 5060 G4 : Synthese : nieuwe handleinding bij de studie der Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Synthese : nieuwe handleinding bij de studie der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1963
PT 5060 G8 : Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.; BJL     
      Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1929
PT 5060 H1 : Facetten en figuren : inleiding tot de Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Facetten en figuren : inleiding tot de Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1969
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next