Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5001 D55 : Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde en geestesleven.; BJL     
      Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde en geestesleven. BJL  PERIODICAL 1988
PT 5001 D95 / q : Dutch crossing : a journal for students of Dutch in Britain.; BJL     
      Dutch crossing : a journal for students of Dutch in Britain. BJL  PERIODICAL 2003
PT 5001 E73 : Erts : [letterkundige] almanak : verzen, proza, drama, essay.; BJL     
      Erts : [letterkundige] almanak : verzen, proza, drama, essay. BJL  BOOK 1930
PT 5001 F74 : Forum : maandschrift voor letteren en kunst.; BJL     
      Forum : maandschrift voor letteren en kunst. BJL  PERIODICAL 1980
PT 5001 F74 M7 : Forum : brieven, citaten, dokumenten en knipsels / verzameld door W. Mooijman ...; BJL     
      Forum : brieven, citaten, dokumenten en knipsels / verzameld door W. Mooijman ... BJL  BOOK 1969
PT 5001 L77 / q : Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde. BJL  PERIODICAL 2003
PT 5001 M12 : Maatstaf.; BJL     
      Maatstaf. BJL  PERIODICAL 1999
PT 5001 M56 : Merlyn : tweemaandelijks literair tijdschrift.; BJL     
      Merlyn : tweemaandelijks literair tijdschrift. BJL  PERIODICAL 1966
PT 5001 M56 O9 : De novembristen van "Merlyn" : een literatuuropvatting in theorie en praktijk.; BJL     
      De novembristen van "Merlyn" : een literatuuropvatting in theorie en praktijk. BJL  BOOK 1983
PT 5001 N37 : Nederlandse letterkunde : driemaandelijks tijdschrift.; BJL     
      Nederlandse letterkunde : driemaandelijks tijdschrift. BJL  PERIODICAL 2003
PT 5001 N68 / q : De nieuwe gids, 1885-1894 / [samenstelling: A.R. Land].; BJL     
      De nieuwe gids, 1885-1894 / [samenstelling: A.R. Land]. BJL  COMPUTER FILE 1998
PT 5001 R22 : Raster : driemaandelijks tijdschrift voor litteratuur / onder redactie van H.C. ten Berge.; BJL     
      Raster : driemaandelijks tijdschrift voor litteratuur / onder redactie van H.C. ten Berge. BJL  PERIODICAL 1973
PT 5001 S75 : Spiegel der letteren.; BJL     
      Spiegel der letteren. BJL  PERIODICAL 2001
PT 5005 M12 J1 : Jaarboek/ Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.; BJL     
      Jaarboek/ Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. BJL  PERIODICAL  
PT 5019 L1 : Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid.; BJL     
      Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. BJL  BOOK 1952
PT 5019 L6 : Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden / onder redactie van A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure, M. Janssens.; BJL     
      Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden / onder BJL  BOOK 1989-
PT 5019 W7 : Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde : auteurs, anomieme werken, periodieken / redactieraad: R.F. Lissens (voorzitter) ... [et al.].; BJL     
      Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde : auteurs, anomieme werken, periodieken / redact BJL  BOOK 1986
PT 5020 B9 : Vermakelijk bibliografisch ganzenbord.; BJL     
      Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. BJL  BOOK 1971
PT 5021 V4 : Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe literatuurgeschiedenis : verslag studiedag Literatuurgeschiedenis, Den Haag, 17 januari 1997 / redactie: H. Bekkering en A.J. Gelderblom.; BJL     
      Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe literatuurgeschiedenis : verslag studiedag Literatuurgeschieden BJL  BOOK 1997
PT 5027 C6 C8 : Herinneringen uit het leven en dem omgang van Willem de Clercq / medegedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen door Is. da Costa.; BJL     
      Herinneringen uit het leven en dem omgang van Willem de Clercq / medegedeeld in de Maatschappij tot N BJL  BOOK 1850
PT 5027 C6 S3 : Willem de Clercq en de literatuur.; BJL     
      Willem de Clercq en de literatuur. BJL  BOOK 1962
PT 5029 D6 : Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.; BJL     
      Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1945
PT 5040 G3 : Norse negers : oudere letterkunde in 1996.; BJL     
      Norse negers : oudere letterkunde in 1996. BJL  BOOK 1996
PT 5050 B7 : Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dorleijn.; BJL     
      Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dor BJL  BOOK 1999
PT 5051 K6 : De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek / door W. Kloos en A. Verwey.; BJL     
      De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek / door W. Kloos en A. Verwey. BJL  BOOK 1980
PT 5052 O9 : Vorm of vent.; BJL     
      Vorm of vent. BJL  BOOK 1969
PT 5053 B4 : De ontwikkeling van de term "romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840.; BJL     
      De ontwikkeling van de term "romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840. BJL  BOOK 1973
PT 5053 F2 : Het boek slaat haar ogen op : overwegingen bij esthetische autonomie.; BJL     
      Het boek slaat haar ogen op : overwegingen bij esthetische autonomie. BJL  BOOK 1996
PT 5053 M5 : In het huis van onze moeder zijn vele kammers : opmerkingen over feministische literatuurkritiek als antwoord op Carla Brunott ...; BJL     
      In het huis van onze moeder zijn vele kammers : opmerkingen over feministische literatuurkritiek als BJL  BOOK 1985
PT 5054 B9    
      Litterarische fantasien en kritieken. BJL  BOOK 1881
      Litterarische fantasien en kritieken. BJL  BOOK 1881
      Vernunft ontzondigt : kritieken en beschouwingen. BJL  BOOK 1979
PT 5054 D7 : Indringend lezen / W. Drop, J.W. Steenbeek.; BJL     
      Indringend lezen / W. Drop, J.W. Steenbeek. BJL  BOOK 1970
PT 5054 G5 : Planeet literatuur.; BJL     
      Planeet literatuur. BJL  BOOK 1998
PT 5054 G8 : Intieme optiek : een feuilletonessay.; BJL     
      Intieme optiek : een feuilletonessay. BJL  BOOK 1973
PT 5054 K92    
      Kritisch Akkooord 1974 / samengesteld door W. Hazeu, W.G.van Maanen, L. Scheer en W. Verhegghe. BJL  BOOK 1974
      Kritisch Akkooord 1976 / samengesteld door H. van Gorp. BJL  BOOK 1976
      Kritisch Akkoord 1967 ... / samengesteld door W. Brandt ... [et al.]. BJL  BOOK 1967
      Kritisch akkoord 1972. BJL  BOOK 1972
      Kritisch akkoord 1975 : sen keuze uit in 1974 versehenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschr BJL  BOOK 1975
PT 5054 N6 : Niederlandistik in Entwicklung : Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich.; BJL     
      Niederlandistik in Entwicklung : Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich. BJL  BOOK 1985
PT 5054 S9 : Conflicten en grenzen : acht literatuurwetenschappelijke studies.; BJL     
      Conflicten en grenzen : acht literatuurwetenschappelijke studies. BJL  BOOK 1963
PT 5054 W3 : Weerwerk opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling.; BJL     
      Weerwerk opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling. BJL  BOOK 1973
PT 5060 B3 : Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde; met bloemlezing en illustraties.; BJL     
      Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde; met bloemlezing en illustraties. BJL  BOOK 1927
PT 5060 B8    
      Brandpunten : leidraad bij de studie van de Nederlandse letterkunde voor het voortgezet onderwijs / s BJL  BOOK 1967
      Geschiedenis van de Nederlandse literatur. BJL  BOOK 1959
PT 5060 C1 : Het spel en de knikkers / P. Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman.; BJL     
      Het spel en de knikkers / P. Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman. BJL  BOOK 1977
PT 5060 G3 : Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden / onder redactie van F. Baur...[et al.].; BJL     
      Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden / onder redactie van F. Baur...[et al.]. BJL  BOOK 1944
PT 5060 G4 : Synthese : nieuwe handleinding bij de studie der Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Synthese : nieuwe handleinding bij de studie der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1963
PT 5060 G8 : Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.; BJL     
      Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1929
PT 5060 H1 : Facetten en figuren : inleiding tot de Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Facetten en figuren : inleiding tot de Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1969
PT 5060 K1 : Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.; BJL     
      Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1906
PT 5060 K6 : Literatuurboek.; BJL     
      Literatuurboek. BJL  BOOK 1985
PT 5060 K7    
      Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1968
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1976
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1967
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden. BJL  BOOK 1953
PT 5060 L4 : Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1943
PT 5060 N3    
      Nederlandse literatuur, een geschiedenis. hoofdredactie / hoofdredactie. M.A. Schenkeveld-Van der Dus BJL  BOOK 1993
      Nederlandse literatuur, een studiehandleiding / Marijke Meijer Drees ... [et al.]. BJL  BOOK 1993
PT 5060 O7 : Letterkinding kontakt.; BJL     
      Letterkinding kontakt. BJL  BOOK 1969
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next