Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5040 G3 : Norse negers : oudere letterkunde in 1996.; BJL     
      Norse negers : oudere letterkunde in 1996. BJL  BOOK 1996
PT 5050 B7 : Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dorleijn.; BJL     
      Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dor BJL  BOOK 1999
PT 5051 K6 : De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek / door W. Kloos en A. Verwey.; BJL     
      De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek / door W. Kloos en A. Verwey. BJL  BOOK 1980
PT 5052 O9 : Vorm of vent.; BJL     
      Vorm of vent. BJL  BOOK 1969
PT 5053 B4 : De ontwikkeling van de term "romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840.; BJL     
      De ontwikkeling van de term "romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840. BJL  BOOK 1973
PT 5053 F2 : Het boek slaat haar ogen op : overwegingen bij esthetische autonomie.; BJL     
      Het boek slaat haar ogen op : overwegingen bij esthetische autonomie. BJL  BOOK 1996
PT 5053 M5 : In het huis van onze moeder zijn vele kammers : opmerkingen over feministische literatuurkritiek als antwoord op Carla Brunott ...; BJL     
      In het huis van onze moeder zijn vele kammers : opmerkingen over feministische literatuurkritiek als BJL  BOOK 1985
PT 5054 B9    
      Litterarische fantasien en kritieken. BJL  BOOK 1881
      Litterarische fantasien en kritieken. BJL  BOOK 1881
      Vernunft ontzondigt : kritieken en beschouwingen. BJL  BOOK 1979
PT 5054 D7 : Indringend lezen / W. Drop, J.W. Steenbeek.; BJL     
      Indringend lezen / W. Drop, J.W. Steenbeek. BJL  BOOK 1970
PT 5054 G5 : Planeet literatuur.; BJL     
      Planeet literatuur. BJL  BOOK 1998
PT 5054 G8 : Intieme optiek : een feuilletonessay.; BJL     
      Intieme optiek : een feuilletonessay. BJL  BOOK 1973
PT 5054 K92    
      Kritisch Akkooord 1974 / samengesteld door W. Hazeu, W.G.van Maanen, L. Scheer en W. Verhegghe. BJL  BOOK 1974
      Kritisch Akkooord 1976 / samengesteld door H. van Gorp. BJL  BOOK 1976
      Kritisch Akkoord 1967 ... / samengesteld door W. Brandt ... [et al.]. BJL  BOOK 1967
      Kritisch akkoord 1972. BJL  BOOK 1972
      Kritisch akkoord 1975 : sen keuze uit in 1974 versehenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschr BJL  BOOK 1975
PT 5054 N6 : Niederlandistik in Entwicklung : Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich.; BJL     
      Niederlandistik in Entwicklung : Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich. BJL  BOOK 1985
PT 5054 S9 : Conflicten en grenzen : acht literatuurwetenschappelijke studies.; BJL     
      Conflicten en grenzen : acht literatuurwetenschappelijke studies. BJL  BOOK 1963
PT 5054 W3 : Weerwerk opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling.; BJL     
      Weerwerk opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling. BJL  BOOK 1973
PT 5060 B3 : Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde; met bloemlezing en illustraties.; BJL     
      Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde; met bloemlezing en illustraties. BJL  BOOK 1927
PT 5060 B8    
      Brandpunten : leidraad bij de studie van de Nederlandse letterkunde voor het voortgezet onderwijs / s BJL  BOOK 1967
      Geschiedenis van de Nederlandse literatur. BJL  BOOK 1959
PT 5060 C1 : Het spel en de knikkers / P. Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman.; BJL     
      Het spel en de knikkers / P. Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman. BJL  BOOK 1977
PT 5060 G3 : Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden / onder redactie van F. Baur...[et al.].; BJL     
      Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden / onder redactie van F. Baur...[et al.]. BJL  BOOK 1944
PT 5060 G4 : Synthese : nieuwe handleinding bij de studie der Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Synthese : nieuwe handleinding bij de studie der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1963
PT 5060 G8 : Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.; BJL     
      Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1929
PT 5060 H1 : Facetten en figuren : inleiding tot de Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Facetten en figuren : inleiding tot de Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1969
PT 5060 K1 : Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.; BJL     
      Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1906
PT 5060 K6 : Literatuurboek.; BJL     
      Literatuurboek. BJL  BOOK 1985
PT 5060 K7    
      Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1968
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1976
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1967
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden. BJL  BOOK 1953
PT 5060 L4 : Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1943
PT 5060 N3    
      Nederlandse literatuur, een geschiedenis. hoofdredactie / hoofdredactie. M.A. Schenkeveld-Van der Dus BJL  BOOK 1993
      Nederlandse literatuur, een studiehandleiding / Marijke Meijer Drees ... [et al.]. BJL  BOOK 1993
PT 5060 O7 : Letterkinding kontakt.; BJL     
      Letterkinding kontakt. BJL  BOOK 1969
PT 5060 P8 : Nederlandse literatuur in een notendop / Annette Potegies en Ron Rijghard met medewerking van René van Stipriaan.; BJL     
      Nederlandse literatuur in een notendop / Annette Potegies en Ron Rijghard met medewerking van René va BJL  BOOK 1999
PT 5060 R4 : Acht eeuwen Nederlandse letteren van Van Veldeke tot vandaag.; BJL     
      Acht eeuwen Nederlandse letteren van Van Veldeke tot vandaag. BJL  BOOK  
PT 5060 V9    
      Historische schets van de Nederlandsche letterkunde voor schoolgebruik en loofdakte- : studie. BJL  BOOK 1933
      Historische schets van de Nederlandse letterkunde voor schoolgebruik en hoofdakte-studie / met medewe BJL  BOOK 1949
      Schets van de Nederlandse letterkunde / door C.G.N. de Vooys en G.Stuiveling. BJL  BOOK 1966
PT 5060 W1 : Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw) ...; BJL     
      Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw) ... BJL  BOOK 1947
PT 5060 W3 : Wat duikers vent is dit! : opstellen voor W.M.H. Hummelen / onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.W.M. Wackers.; BJL     
      Wat duikers vent is dit! : opstellen voor W.M.H. Hummelen / onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.W. BJL  BOOK 1989
PT 5060 W7    
      De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1908
      De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1973
PT 5061 M5 : Literature of the Low Countries : a short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium.; BJL     
      Literature of the Low Countries : a short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium. BJL  BOOK 1971
PT 5062 C9 : Esquisse des litteratures de langue neerlandaise.; BJL     
      Esquisse des litteratures de langue neerlandaise. BJL  BOOK 1940
PT 5070 A1 : De achtervolging voortgezet : opstellen over moderne letterkunde aange boden aan Margaretha A. Schenkeveld / onder redactie van W.F.G. Breekveldt...[et al.].; BJL     
      De achtervolging voortgezet : opstellen over moderne letterkunde aange boden aan Margaretha A. Schenk BJL  BOOK 1989
PT 5070 B4 : Verscheidenheden meest op letterkundig gebied.; BJL     
      Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. BJL  BOOK 1876
PT 5070 B5 : The Berkeley Conference on Dutch Literature 1991 : Europe 1992 : Dutch literature in an international context / edited by Johan P. Snapper and Thomas F. Shannon.; BJL     
      The Berkeley Conference on Dutch Literature 1991 : Europe 1992 : Dutch literature in an international BJL  BOOK 1993
PT 5070 B7 : Faits et valeurs : douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.; BJL     
      Faits et valeurs : douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours. BJL  BOOK 1975
PT 5070 D6 : Ter zake : beschouwingen over litterature en leven...; BJL     
      Ter zake : beschouwingen over litterature en leven... BJL  BOOK 1932
PT 5070 H6 : Historische letterkunde : facetten van vakbeoefening.; BJL     
      Historische letterkunde : facetten van vakbeoefening. BJL  BOOK 1984
PT 5070 K5 : European context : studies in the history and literature of the Netherlands / edited by P.K. King and P.F. Vincent.; BJL     
      European context : studies in the history and literature of the Netherlands / edited by P.K. King and BJL  BOOK 1971
PT 5070 N3 / q : 't Is vol van schatten hier : Nederlandse literatuur ... in het Letterkundig Museum / [hoofdredactie : A. Korteweg en M. Salverda].; BJL     
      't Is vol van schatten hier : Nederlandse literatuur ... in het Letterkundig Museum / [hoofdredactie BJL  BOOK 1986
PT 5070 S6 : Twaalf studies / met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein.; BJL     
      Twaalf studies / met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein. BJL  BOOK 1968
PT 5070 V5 : Verleidingskunsten der Muzen / J.J.M. Westenbroek ... [et al.].; BJL     
      Verleidingskunsten der Muzen / J.J.M. Westenbroek ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
PT 5071 B7 : Books.; BJL     
      Books. BJL  PERIODICAL  
PT 5076 C6 P1 : Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke intertekstualiteit.; BJL     
      Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke intertekstualiteit. BJL  BOOK 1996
PT 5080 C9 : De crumen diet volc niet eten en mochte : Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 / verzameld en ingeleid door Bart Besamusca en Gerard Sonnemans.; BJL     
      De crumen diet volc niet eten en mochte : Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 / verzamel BJL  BOOK 1999
PT 5080 S6 : Something understood : studies in Anglo-Dutch literary translation / edited by Bart Westerweel and Theo D'haen.; BJL     
      Something understood : studies in Anglo-Dutch literary translation / edited by Bart Westerweel and Th BJL  BOOK 1990
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next