Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5060 K7    
      Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1968
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1976
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1967
      Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden. BJL  BOOK 1953
PT 5060 L4 : Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde.; BJL     
      Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. BJL  BOOK 1943
PT 5060 N3    
      Nederlandse literatuur, een geschiedenis. hoofdredactie / hoofdredactie. M.A. Schenkeveld-Van der Dus BJL  BOOK 1993
      Nederlandse literatuur, een studiehandleiding / Marijke Meijer Drees ... [et al.]. BJL  BOOK 1993
PT 5060 O7 : Letterkinding kontakt.; BJL     
      Letterkinding kontakt. BJL  BOOK 1969
PT 5060 P8 : Nederlandse literatuur in een notendop / Annette Potegies en Ron Rijghard met medewerking van RenĂ© van Stipriaan.; BJL     
      Nederlandse literatuur in een notendop / Annette Potegies en Ron Rijghard met medewerking van RenĂ© va BJL  BOOK 1999
PT 5060 R4 : Acht eeuwen Nederlandse letteren van Van Veldeke tot vandaag.; BJL     
      Acht eeuwen Nederlandse letteren van Van Veldeke tot vandaag. BJL  BOOK  
PT 5060 V9    
      Historische schets van de Nederlandsche letterkunde voor schoolgebruik en loofdakte- : studie. BJL  BOOK 1933
      Historische schets van de Nederlandse letterkunde voor schoolgebruik en hoofdakte-studie / met medewe BJL  BOOK 1949
      Schets van de Nederlandse letterkunde / door C.G.N. de Vooys en G.Stuiveling. BJL  BOOK 1966
PT 5060 W1 : Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw) ...; BJL     
      Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw) ... BJL  BOOK 1947
PT 5060 W3 : Wat duikers vent is dit! : opstellen voor W.M.H. Hummelen / onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.W.M. Wackers.; BJL     
      Wat duikers vent is dit! : opstellen voor W.M.H. Hummelen / onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.W. BJL  BOOK 1989
PT 5060 W7    
      De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1908
      De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1973
PT 5061 M5 : Literature of the Low Countries : a short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium.; BJL     
      Literature of the Low Countries : a short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium. BJL  BOOK 1971
PT 5062 C9 : Esquisse des litteratures de langue neerlandaise.; BJL     
      Esquisse des litteratures de langue neerlandaise. BJL  BOOK 1940
PT 5070 A1 : De achtervolging voortgezet : opstellen over moderne letterkunde aange boden aan Margaretha A. Schenkeveld / onder redactie van W.F.G. Breekveldt...[et al.].; BJL     
      De achtervolging voortgezet : opstellen over moderne letterkunde aange boden aan Margaretha A. Schenk BJL  BOOK 1989
PT 5070 B4 : Verscheidenheden meest op letterkundig gebied.; BJL     
      Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. BJL  BOOK 1876
PT 5070 B5 : The Berkeley Conference on Dutch Literature 1991 : Europe 1992 : Dutch literature in an international context / edited by Johan P. Snapper and Thomas F. Shannon.; BJL     
      The Berkeley Conference on Dutch Literature 1991 : Europe 1992 : Dutch literature in an international BJL  BOOK 1993
PT 5070 B7 : Faits et valeurs : douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.; BJL     
      Faits et valeurs : douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours. BJL  BOOK 1975
PT 5070 D6 : Ter zake : beschouwingen over litterature en leven...; BJL     
      Ter zake : beschouwingen over litterature en leven... BJL  BOOK 1932
PT 5070 H6 : Historische letterkunde : facetten van vakbeoefening.; BJL     
      Historische letterkunde : facetten van vakbeoefening. BJL  BOOK 1984
PT 5070 K5 : European context : studies in the history and literature of the Netherlands / edited by P.K. King and P.F. Vincent.; BJL     
      European context : studies in the history and literature of the Netherlands / edited by P.K. King and BJL  BOOK 1971
PT 5070 N3 / q : 't Is vol van schatten hier : Nederlandse literatuur ... in het Letterkundig Museum / [hoofdredactie : A. Korteweg en M. Salverda].; BJL     
      't Is vol van schatten hier : Nederlandse literatuur ... in het Letterkundig Museum / [hoofdredactie BJL  BOOK 1986
PT 5070 S6 : Twaalf studies / met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein.; BJL     
      Twaalf studies / met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein. BJL  BOOK 1968
PT 5070 V5 : Verleidingskunsten der Muzen / J.J.M. Westenbroek ... [et al.].; BJL     
      Verleidingskunsten der Muzen / J.J.M. Westenbroek ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
PT 5071 B7 : Books.; BJL     
      Books. BJL  PERIODICAL  
PT 5076 C6 P1 : Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke intertekstualiteit.; BJL     
      Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke intertekstualiteit. BJL  BOOK 1996
PT 5080 C9 : De crumen diet volc niet eten en mochte : Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 / verzameld en ingeleid door Bart Besamusca en Gerard Sonnemans.; BJL     
      De crumen diet volc niet eten en mochte : Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 / verzamel BJL  BOOK 1999
PT 5080 S6 : Something understood : studies in Anglo-Dutch literary translation / edited by Bart Westerweel and Theo D'haen.; BJL     
      Something understood : studies in Anglo-Dutch literary translation / edited by Bart Westerweel and Th BJL  BOOK 1990
PT 5081 V2 : Dutch novels translated into English : the transformation of a "minority" literature.; BJL     
      Dutch novels translated into English : the transformation of a "minority" literature. BJL  BOOK 1985
PT 5083 H5 : Wijsheidsgestalten in dichterwoord : onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.; BJL     
      Wijsheidsgestalten in dichterwoord : onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatu BJL  BOOK 1977
PT 5083 H9 : De Nederlandse auteur en zijn publiek : een sociologisch-litteraire studie.; BJL     
      De Nederlandse auteur en zijn publiek : een sociologisch-litteraire studie. BJL  BOOK 1946
PT 5085 C9 F3 : Feit en fictie in misdaadliteratuur (+/- 1650 - +/- 1850).; BJL     
      Feit en fictie in misdaadliteratuur (+/- 1650 - +/- 1850). BJL  BOOK 1985
PT 5085 N28 K6 : Niederlandbild und deutsche Germanistik, 1800-1933 : ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.; BJL     
      Niederlandbild und deutsche Germanistik, 1800-1933 : ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie. BJL  BOOK 1992
PT 5085 N28 T9 : Typisch Nederlands : de Nederlandse identiteit in de letterkunde / uitgegeven door Karl Enenkel, Sjaak Onderdelinden, Paul J. Smith.; BJL     
      Typisch Nederlands : de Nederlandse identiteit in de letterkunde / uitgegeven door Karl Enenkel, Sjaa BJL  BOOK 1999
PT 5085 R4 P9 : De bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur.; BJL     
      De bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. BJL  BOOK 1935
PT 5085 R7 A5 : Het donkere hart : romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.; BJL     
      Het donkere hart : romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur. BJL  BOOK 1996
PT 5085 S6 T1 : Schaatsen.; BJL     
      Schaatsen. BJL  BOOK 1967
PT 5090 I4 B9 : Indische jeugdliteratuur : geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie, 1825-1991.; South East Asian Collection     
      Indische jeugdliteratuur : geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indones South East Asian Collection  BOOK 1992
PT 5093 C5 H4 : Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen : Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.; BJL     
      Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen : Een letterkundige studie ter vergelijking van het N BJL  BOOK 1956
PT 5093 W6 B4 : De mannenschrik : over het motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe.; BJL     
      De mannenschrik : over het motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe. BJL  BOOK 1984
PT 5095 N7 A6 : Helden van weleer : de Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700).; BJL     
      Helden van weleer : de Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). BJL  BOOK 1997
PT 5100 A9 : Engagement of escapisme? : nieuwe gesprekken met Ernst van Altena ... [et al.].; BJL     
      Engagement of escapisme? : nieuwe gesprekken met Ernst van Altena ... [et al.]. BJL  BOOK 1985
PT 5100 B9 : Portretten van Nederlanders.; BJL     
      Portretten van Nederlanders. BJL  BOOK 1940
PT 5100 F6 : De Nederlandse schrijversbiografie.; BJL     
      De Nederlandse schrijversbiografie. BJL  BOOK 1992
PT 5100 J3 : Jan Campertprijzen 1979.; BJL     
      Jan Campertprijzen 1979. BJL  BOOK 1979
PT 5100 J8 : Rozen in december : herinneringen van Kitty H.R. de Josselin de Jong aan Willem Kloos, P.C. Boutens, Albert Schweitzer, Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Annie Salomons, Henriette L.T. de Beaufort en andere schrijvers / verzameld door Jan J. van Herpen.; BJL     
      Rozen in december : herinneringen van Kitty H.R. de Josselin de Jong aan Willem Kloos, P.C. Boutens, BJL  BOOK 2000
PT 5100 M9 : De muze in het bagagerek : Nederlandse schrijfsters in den vreemde / samengesteld en ingeleid door Anne Kuiper.; BJL     
      De muze in het bagagerek : Nederlandse schrijfsters in den vreemde / samengesteld en ingeleid door An BJL  BOOK 1991
PT 5100 S1 : Herinneringen uit den Ouden tijd : over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.; BJL     
      Herinneringen uit den Ouden tijd : over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. BJL  BOOK 1957
PT 5100 W6 : Wie schrijft daar? : zesenzestig auteurs fotografisch, biografisch en bibliografisch.; BJL     
      Wie schrijft daar? : zesenzestig auteurs fotografisch, biografisch en bibliografisch. BJL  BOOK 1971
PT 5100 Z1 : Nooit van gehoord : stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.; BJL     
      Nooit van gehoord : stiefkinderen van de Nederlandse beschaving. BJL  BOOK 1969
PT 5104 P7 / q : Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / door M.A.P.C. Poelhekke en C.G.N. de Vooys.; BJL     
      Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / door M.A.P.C. Poelhekke en C.G.N. de Vooys. BJL  BOOK 1914
PT 5110 A5 : Literatuurwijzer : genderstudies in de Neerlandistiek / [Agnes Andeweg en Elma Blom].; BJL     
      Literatuurwijzer : genderstudies in de Neerlandistiek / [Agnes Andeweg en Elma Blom]. BJL  BOOK 1995
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next