Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5110 S7 : Vrouwen en literatuur : een inleiding.; BJL     
      Vrouwen en literatuur : een inleiding. BJL  BOOK 1980
PT 5110 S9 : Geschapen om te scheppen? : opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860.; BJL     
      Geschapen om te scheppen? : opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860. BJL  BOOK 1997
PT 5110 W6 : Wie weegt de woorden : de auteur en haar Werk / [R. Dorrestein et al.]; samenstelling A. Meulenbelt.; BJL     
      Wie weegt de woorden : de auteur en haar Werk / [R. Dorrestein et al.]; samenstelling A. Meulenbelt. BJL  BOOK 1985
PT 5112 D6 N3 / q : Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.; BJL     
      Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. BJL  BOOK 1986
PT 5121 M4 : Medioneerlandistiek : een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde / onder redactie van Ria Jansen-Sieben, Jozef Janssens en Frank Willaert.; BJL     
      Medioneerlandistiek : een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde / onder redactie van Ria Jan BJL  BOOK 2000
PT 5121 M6 : Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde.; BJL     
      Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1946
PT 5121 M7 : Übersicht der niederlandischen Volks-Literatur alter Zeit.; BJL     
      Übersicht der niederlandischen Volks-Literatur alter Zeit. BJL  BOOK 1970
PT 5121 P7 : Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen.; BJL     
      Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen. BJL  BOOK 1990
PT 5121 T5 : De Nederlandse literatuur in de middeleeuwen.; BJL     
      De Nederlandse literatuur in de middeleeuwen. BJL  BOOK 1947
PT 5121 V2 : Aanvaard dit werk : over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.; BJL     
      Aanvaard dit werk : over Middelnederlandse auteurs en hun publiek. BJL  BOOK 1992
PT 5121 V9 : Middelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen.; BJL     
      Middelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volks BJL  BOOK 1974
PT 5121 W6 : Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden tot aan het begin der zestiende eeuwe...; BJL     
      Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzon BJL  BOOK 1800
PT 5122 G3 : Vier inleidende colleges over Middelnederlandse literatuur.; BJL     
      Vier inleidende colleges over Middelnederlandse literatuur. BJL  BOOK 1977
PT 5122 M4 : Medieval Dutch literature in its European context.; BJL     
      Medieval Dutch literature in its European context. BJL  BOOK 1994
PT 5122 M6 : Misselike tonghe : de Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband / F.P. van Oostrom [et al.].; BJL     
      Misselike tonghe : de Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband / F.P. van Oostrom [ BJL  BOOK 1991
PT 5122 T9 : Tussentijds : bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag / onder redactie von A.M.J. van Buuren ... [et al].; BJL     
      Tussentijds : bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaa BJL  BOOK 1985
PT 5123 C5 E2 : Het kind in onze middeleeuwsche literatuur...; BJL     
      Het kind in onze middeleeuwsche literatuur... BJL  BOOK 1935
PT 5123 L4 H5 : Recht en taal te hoofde : opstellen over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.; BJL     
      Recht en taal te hoofde : opstellen over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderl BJL  BOOK 1955
PT 5123 S6 O6 : Op belofte van profijt : stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen / Herman Pleij [et al.].; BJL     
      Op belofte van profijt : stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middele BJL  BOOK 1991
PT 5123 W8 L7 : Vrouwengeheimen : geneeskunst en beeldforming in de Middelnederlandse artesliteratuur.; BJL     
      Vrouwengeheimen : geneeskunst en beeldforming in de Middelnederlandse artesliteratuur. BJL  BOOK 1999
PT 5132 D7 : Arthur en zijn Tafelronde.; BJL     
      Arthur en zijn Tafelronde. BJL  BOOK 1979
PT 5132 D9 : Dutch romances / edited by David F. Johnson and Geert H.M. Claassens.; BJL     
      Dutch romances / edited by David F. Johnson and Geert H.M. Claassens. BJL  BOOK 2000
PT 5132 J3 : Dichter en publiek in creatief samenspel : over interpretatie van middelnederlandse ridderromans.; BJL     
      Dichter en publiek in creatief samenspel : over interpretatie van middelnederlandse ridderromans. BJL  BOOK 1988
PT 5132 O6 : Op avontuur : middeleeuwse epiek in de Lage Landen / Jozef D. Janssens e.a.; BJL     
      Op avontuur : middeleeuwse epiek in de Lage Landen / Jozef D. Janssens e.a. BJL  BOOK 1998
PT 5132 S3 : Een School spierinkjes : kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur / uitgegeven door W.P. Gerritsen, Annelies van Gijsen en Orlanda S.H. Lie.; BJL     
      Een School spierinkjes : kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur / uitgegeven door W BJL  BOOK 1991
PT 5132 S6 : Arturus Rex / ediderunt W. Verbeke ... [et al.].; BJL     
      Arturus Rex / ediderunt W. Verbeke ... [et al.]. BJL  BOOK 1991
PT 5132 S8 : De vrouw in onze Britsche romans ...; BJL     
      De vrouw in onze Britsche romans ... BJL  BOOK 1910
PT 5133 K1 : Het lied in de Middeleeuwen.; BJL     
      Het lied in de Middeleeuwen. BJL  BOOK 1884
PT 5133 K7 : Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.; BJL     
      Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming. BJL  BOOK 1974
PT 5133 S3 / q : A quantitative analysis of German/Dutch language mixture in the Berlin songs mgf 922, the Gruuthuse-songs, and the Hague MS 128 E 2.; BJL     
      A quantitative analysis of German/Dutch language mixture in the Berlin songs mgf 922, the Gruuthuse-s BJL  BOOK 1996
PT 5133 Z8 : Een Zoet akkoord : middeleeuwse lyriek in de Lage Landen / Frank Willaert ... [et al.].; BJL     
      Een Zoet akkoord : middeleeuwse lyriek in de Lage Landen / Frank Willaert ... [et al.]. BJL  BOOK 1992
PT 5134 L8 : Lachen om list en lust : studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen.; BJL     
      Lachen om list en lust : studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen. BJL  BOOK 1997
PT 5135 M1 : Middeleeuwsch romantisch tooneel, of, Van drie abele spelen.; BJL     
      Middeleeuwsch romantisch tooneel, of, Van drie abele spelen. BJL  BOOK 1942
PT 5135 M4 : The medieval drama of the Low Countries.; BJL     
      The medieval drama of the Low Countries. BJL  BOOK 1984
PT 5137 B4 : De Nederlandsche volksromans : eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.; BJL     
      De Nederlandsche volksromans : eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde. BJL  BOOK 1976
PT 5137 B6 : Boeken voor de eeuwigheid : Middelnederlands geestelijk proza / Th. Mertens e.a.; BJL     
      Boeken voor de eeuwigheid : Middelnederlands geestelijk proza / Th. Mertens e.a. BJL  BOOK 1993
PT 5137 D2 / q : De Nederlandse volksboeken onstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.; BJL     
      De Nederlandse volksboeken onstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 147 BJL  BOOK 1977
PT 5141 B8 : Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw.; BJL     
      Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw. BJL  BOOK 1957
PT 5141 G3 : Mannen en maagden in Hollands tuin : interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781.; BJL     
      Mannen en maagden in Hollands tuin : interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781. BJL  BOOK 1991
PT 5141 S1 : Dutch literature in the age of Rembrandt : themes and ideas.; BJL     
      Dutch literature in the age of Rembrandt : themes and ideas. BJL  BOOK 1991
PT 5141 S8 : Van rederijkerskamer tot Muiderkring.; BJL     
      Van rederijkerskamer tot Muiderkring. BJL  BOOK 1928
PT 5143 K8 : Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw / verzameld en ingeleid door C.M.Geerars.; BJL     
      Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw / verzameld en ingeleid door C.M.Geerars. BJL  BOOK 1958
PT 5145 A47 S6 : Innocence abroad : the Dutch imagination and the New World, 1570-1670.; BJL     
      Innocence abroad : the Dutch imagination and the New World, 1570-1670. BJL  BOOK 2001
PT 5145 C5 B6 : De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw; met een tekstuitgave, inleiding en aantekeningen van het spel van sinne "De wortel van rethoorijka" / door F.C. van Boheemen en T.C.J. van der Heijden.; BJL     
      De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw; met een tekstuitgave, inleiding en aantekening BJL  BOOK 1985
PT 5145 C5 M2 : De rederijkers.; BJL     
      De rederijkers. BJL  BOOK 1944
PT 5145 N54 H9 : Nil Volentibus Arduum : documenten en bronnen : een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit de originele notulen van het genootschap / voorzien van een inleiding, commentaar en een lijst van N.V.A. drukken door B.P.M. Dongelmans.; BJL     
      Nil Volentibus Arduum : documenten en bronnen : een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen u BJL  BOOK 1982
PT 5145 P9 B7 : Had de mensch met een vrou met connen leven- : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw / door J.H. Bose met medewerking van P.M.M. Kroone.; BJL     
      Had de mensch met een vrou met connen leven- : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw / BJL  BOOK 1985
PT 5150 S8 : Onder Amsterdamsche humanisten : hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad.; BJL     
      Onder Amsterdamsche humanisten : hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad. BJL  BOOK 1934
PT 5155 B7 : Le cercle de Muiden (1609-1647) et la culture francaise.; BJL     
      Le cercle de Muiden (1609-1647) et la culture francaise. BJL  BOOK 1957
PT 5155 B9 : Apollo en Christus : klassieke en Christetyke denkbeelden in de Nederlands renaissance-literatuur / S. Brinkkemper, I. Soepnel, I. Rivers.; BJL     
      Apollo en Christus : klassieke en Christetyke denkbeelden in de Nederlands renaissance-literatuur / S BJL  BOOK 1989
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next