Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5185 W8 T2 : A family occupation : children of the war and the memory of World World II in Dutch literature of the 1980s.; BJL     
      A family occupation : children of the war and the memory of World World II in Dutch literature of the BJL  BOOK 1997
PT 5201 D8 : Het tweede plan : Jacob Cats, Jan Vos...; BJL     
      Het tweede plan : Jacob Cats, Jan Vos... BJL  BOOK 1945
PT 5201 K2 : De Nederlandse poezie van haar oorsprong tot heden.; BJL     
      De Nederlandse poezie van haar oorsprong tot heden. BJL  BOOK 1948
PT 5201 K8    
      In liefde bloeyende : de Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd BJL  BOOK 1998
      Poëzie is geluk. BJL  BOOK 2000
PT 5201 V8 : Poezie : een pleidooi.; BJL     
      Poezie : een pleidooi. BJL  BOOK 1994
PT 5201 W3 : Poetry of the Netherlands in its European context, 1170-1930.; BJL     
      Poetry of the Netherlands in its European context, 1170-1930. BJL  BOOK 1960
PT 5203 B6 : Tekst en uitleg.; BJL     
      Tekst en uitleg. BJL  BOOK 1946
PT 5203 P7 : Het principe van de omweg.; BJL     
      Het principe van de omweg. BJL  BOOK 1980
PT 5205 E5 R9 : Dutch poetry and English : a study of the Romantic revival.; BJL     
      Dutch poetry and English : a study of the Romantic revival. BJL  BOOK 1939
PT 5216 K1 : Studien over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw : Vondel-Cats-Huygens-Hooft-Camphuysen.; BJL     
      Studien over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw : Vondel-Cats-Huygens-Hooft-Camphuysen. BJL  BOOK 1915
PT 5217 R4 H4 : Den gheestelijcken nachtegael : een liedboek uit de zeventiende eeuw ...; BJL     
      Den gheestelijcken nachtegael : een liedboek uit de zeventiende eeuw ... BJL  BOOK 1966
PT 5225 D6 : De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-1894).; BJL     
      De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-1894). BJL  BOOK 1929
PT 5225 V5 : Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900).; BJL     
      Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900). BJL  BOOK 1921
PT 5230 B8 : Contemporary poetry of the Low Countries / Hugo Brems & Ad Zuiderent.; BJL     
      Contemporary poetry of the Low Countries / Hugo Brems & Ad Zuiderent. BJL  BOOK 1993
PT 5231 B6 : Gewikt, gewogen : beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poezie.; BJL     
      Gewikt, gewogen : beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poezie. BJL  BOOK 1942
PT 5232 D7 V8 : Dromen in de moderne Nederlandse poezie.; BJL     
      Dromen in de moderne Nederlandse poezie. BJL  BOOK 1953
PT 5232 T7 L9 : The line forward : a survey of modern Dutch poetry in English translation.; BJL     
      The line forward : a survey of modern Dutch poetry in English translation. BJL  BOOK 1984
PT 5239 K2 : Wandelend in "Den nieuwen lust-hof" : studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604) - 1607-(1610).; BJL     
      Wandelend in "Den nieuwen lust-hof" : studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604) - 1607-(1610). BJL  BOOK 1985
PT 5239 K8 : De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen.; BJL     
      De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen. BJL  BOOK 1941
PT 5243 A7 D3 : Als ik tekenen kon : essays.; BJL     
      Als ik tekenen kon : essays. BJL  BOOK 1992
PT 5243 D2 K5    
      Dawn poetry in the Netherlands. BJL  BOOK 1971
      Dawn poetry in the Netherlands. BJL  BOOK 1971
PT 5243 R4 S4 : Dichters en God : het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandselyriek 1880-1940.; BJL     
      Dichters en God : het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandselyriek 1880-1940. BJL  BOOK 1952
PT 5250 D76 : Dramatisch akkoord.; BJL     
      Dramatisch akkoord. BJL  PERIODICAL  
PT 5250 P1 : Recherches sur les rapports entre le romantisme francais et le theatre hollandais.; BJL     
      Recherches sur les rapports entre le romantisme francais et le theatre hollandais. BJL  BOOK  
PT 5250 S6    
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
PT 5265 R4 : Genres in het ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625 : verslag van een onderzoek / door L.Rens met medewerking van G.van Eemeren.; BJL     
      Genres in het ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625 : verslag van een onderzoek / door BJL  BOOK 1977
PT 5265 S6 : Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie.; BJL     
      Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie. BJL  BOOK 1964
PT 5267 C5 G3 : Tussen de bedrijven door? : de functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625 = Between the acts? : the function of the chorus in Dutch drama 1556-1625.; BJL     
      Tussen de bedrijven door? : de functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625 = Between the a BJL  BOOK 1990
PT 5285 K8 : Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten : de hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zevientiende eeuw.; BJL     
      Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten : de hartstochten in de Nederlandse tragedie v BJL  BOOK 1993
PT 5300 R9 : Romance and realism : trends in Belgo-Dutch prose literature.; BJL     
      Romance and realism : trends in Belgo-Dutch prose literature. BJL  BOOK 1959
PT 5300 W9 : Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland.; BJL     
      Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. BJL  BOOK 1908
PT 5307 F8 : Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten; met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhaugsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.; BJL     
      Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten; met eene bloemle BJL  BOOK  
PT 5309 S9 : Spectators van hartstocht : sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw.; BJL     
      Spectators van hartstocht : sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. BJL  BOOK 1998
PT 5313 M8 : Deze kant op : kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.; BJL     
      Deze kant op : kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984. BJL  BOOK 1986
PT 5313 N6 : Het nieuwe proza : interviews met jonge nederlandse schrijvers.; BJL     
      Het nieuwe proza : interviews met jonge nederlandse schrijvers. BJL  BOOK 1978
PT 5313 V5 : Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.; BJL     
      Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. BJL  BOOK 2000
PT 5330 C9 D6 : Grossiers in moord & doodslag : veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen.; BJL     
      Grossiers in moord & doodslag : veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen. BJL  BOOK 1997
PT 5330 C9 M8 : Moorden met woorden : honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur / [samenstellers], Jan C. Roosendaal, Bert Vuijsje, Chris Rippen ; met medewerking van Frank Hockx, Chris Vandenbroucke, Marlies Van de Voort.; BJL     
      Moorden met woorden : honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur / [samenstellers], Jan C. Roose BJL  BOOK 2000
PT 5330 S6 W4 : Proefvlucht in de romanruimte.; BJL     
      Proefvlucht in de romanruimte. BJL  BOOK 1972
PT 5335 A5    
      De naturalistische roman in Nederland. BJL  BOOK 1982
      De schrijver tussen de coulissen. BJL  BOOK 1978
PT 5335 R7 : Vrouwenspiegel : een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster na 1800 ...; BJL     
      Vrouwenspiegel : een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster na 1800 ... BJL  BOOK 1977
PT 5336 A5 : Na de oorlog : de Nederlandse roman 1945-1960.; BJL     
      Na de oorlog : de Nederlandse roman 1945-1960. BJL  BOOK 1986
PT 5336 G5 : Contemporary fiction of the Low Countries / Jaap Goedegebuure & Anne Marie Musschoot.; BJL     
      Contemporary fiction of the Low Countries / Jaap Goedegebuure & Anne Marie Musschoot. BJL  BOOK 1993
PT 5336 J3    
      Tachtig jaar na tachtig : de evolutie van het personage in de Nederlandse veraalkunst. BJL  BOOK 1974
      Tachtig jaar na tachtig : de evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus t BJL  BOOK 1969
PT 5336 L9 : Onmogelijke liefdes : vijf schrijfsters voor de lijst : Anna Enquist, Emma Huismans, Vonne van der Meer, A.H. Nijhoff, Rascha Peper / Marlene Lunter, Monique Munsters.; BJL     
      Onmogelijke liefdes : vijf schrijfsters voor de lijst : Anna Enquist, Emma Huismans, Vonne van der Me BJL  BOOK 1996
PT 5336 M3 : Polemische interpretaties : van Louis Couperus tot W.F. Hermans.; BJL     
      Polemische interpretaties : van Louis Couperus tot W.F. Hermans. BJL  BOOK 1992
PT 5336 S9 : Overzicht en indrukken : de Nederlandse roman in de periode 1940-1950 ...; BJL     
      Overzicht en indrukken : de Nederlandse roman in de periode 1940-1950 ... BJL  BOOK 1951
PT 5336 T2    
      Moderne romankunst ... BJL  BOOK 1923
      Het proza der nieuwe-zakelijkheid : aanteekeningen over het nieuwste Nederlandsche proza. BJL  BOOK 1935
      Tienjaren-oogst : belangrijke romans van de laatste tien jaren ... BJL  BOOK 1932
PT 5336 W8 : Tussen landverraad en vaderlandsliefde : de collaboratie in naoorlogs proza.; BJL     
      Tussen landverraad en vaderlandsliefde : de collaboratie in naoorlogs proza. BJL  BOOK 1994
PT 5346 D3    
      Humour in Dutch culture of the Golden Age / [translated from the Dutch by Peter Mason]. BJL  BOOK 2001
      Lachen in de Gouden Eeuw : een geschiedenis van de Nederlandse humor. BJL  BOOK 1997
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next