Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5478 N3 : De Nederlandse poezie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten / [samengesteld door] Gerrit Komrij.; BJL     
      De Nederlandse poezie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten / [samenges BJL  BOOK 1992
PT 5478 N6 : Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst ...; BJL     
      Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst ... BJL  BOOK 1942
PT 5478 S6 : Soms tussen tulpen : poëzie uit Vlaanderen en Nederland, 1916-1945 / [redactie]: Hubert van Herreweghen, Willy Spillebeen.; BJL     
      Soms tussen tulpen : poëzie uit Vlaanderen en Nederland, 1916-1945 / [redactie]: Hubert van Herrewegh BJL  BOOK 1997
PT 5478 S7 : Sprong naar de sterren : de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw / samengesteld en ingeleid door Ruben van Gogh.; BJL     
      Sprong naar de sterren : de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw / samengesteld en ingel BJL  BOOK 1999
PT 5478 V4 : Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen : gedichten uit de romantiek / van A.C.W. Staring, P.Paaltjens en E.J.Polgieter.; BJL     
      Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen : gedichten uit de romantiek / van A.C.W. Staring, P. BJL  BOOK 1970
PT 5478 V9    
      Voor kamp en kouter : gedichten / verzameld door J.W. Jacobs. BJL  BOOK 1931
      Het vrij Nederlandsch liedboek, 1 april 1944 / uitg. in bezet Nederland. BJL  BOOK 1944
PT 5480 D9 : Het oude Nederlandsche lied : wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieen.; BJL     
      Het oude Nederlandsche lied : wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melo BJL  BOOK 1965
PT 5480 S8 : Straatmadelieven : een bundel met oude & nieuwe voor het merendeel nog niet in boekvorm gepubliceerde volks- en straatliederen.; BJL     
      Straatmadelieven : een bundel met oude & nieuwe voor het merendeel nog niet in boekvorm gepubliceerde BJL  BOOK 19--?
PT 5486 E9 : Het evangelie volgens dichters : bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie / samengesteld door Patrick Lateur en Stefan van den Bossche.; BJL     
      Het evangelie volgens dichters : bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie / samengesteld door Patri BJL  BOOK 1999?
PT 5486 L9 / s : Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geesteliche gezangen, strekkende tot gezondmaaking, voedsel, versterking en verquikking des gemoeds / gemaakt van verscheiden persoonen ... en in ordre gestelt zijn door C.S.; BJL     
      Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geesteliche gezangen, strekkende tot gezondma BJL  BOOK 1686
PT 5486 P9 / q : Protestantse poezie der 16e en 17e eeuw / [verzorgd door K.Heeroma].; BJL     
      Protestantse poezie der 16e en 17e eeuw / [verzorgd door K.Heeroma]. BJL  BOOK 1940
PT 5488 C5 K5 : Het kind in de poezie.; BJL     
      Het kind in de poezie. BJL  BOOK 1937
PT 5488 D9 O1 : O schone moedertaal : lofzangen op het Nederlands 1500-2000 / bezorgd door A.M. Hagen.; BJL     
      O schone moedertaal : lofzangen op het Nederlands 1500-2000 / bezorgd door A.M. Hagen. BJL  BOOK 1999
PT 5488 E14 W6 : Wie wil d'r mee naar Oost-Indie varen : liedjes uit de Compagniestijd / samenstelling : B. Paasman.; BJL     
      Wie wil d'r mee naar Oost-Indie varen : liedjes uit de Compagniestijd / samenstelling : B. Paasman. BJL  BOOK 1991
PT 5488 G45 G3 : Geuzenliedboek, 1940-1945.; BJL     
      Geuzenliedboek, 1940-1945. BJL  BOOK 1946
PT 5488 N8 N3 : Nederlandse nonsens op rijm.; BJL     
      Nederlandse nonsens op rijm. BJL  BOOK 19--?
PT 5488 S6 A6 : Anthea : keurverzameling van sonnetten / bijeengebracht en ingeleid door F.V. Toussaint van Boelaere.; BJL     
      Anthea : keurverzameling van sonnetten / bijeengebracht en ingeleid door F.V. Toussaint van Boelaere. BJL  BOOK 1926
PT 5488 W5 N3 : Nederlandse nonsens op rijm.; BJL     
      Nederlandse nonsens op rijm. BJL  BOOK 1953
PT 5493 M6 : Mij dunkt ik zie het nog : ernstig toneel na 1700 / J. Kinker, Multatuli en F.van Eeden.; BJL     
      Mij dunkt ik zie het nog : ernstig toneel na 1700 / J. Kinker, Multatuli en F.van Eeden. BJL  BOOK 1969
PT 5493 T6 : Toneeldicht jokt somtijds : blijspelen na 1700 / [P.Langendijk, G. van der Linde en F.van Eden].; BJL     
      Toneeldicht jokt somtijds : blijspelen na 1700 / [P.Langendijk, G. van der Linde en F.van Eden]. BJL  BOOK 1969
PT 5495 E5 T7 : A touch of the Dutch : plays by women / [edited by Cheryl Robson].; BJL     
      A touch of the Dutch : plays by women / [edited by Cheryl Robson]. BJL  BOOK 1997
PT 5497 A3 : Al ziet men de lui-blijspel uit de 16e en de 17e eeuw.; BJL     
      Al ziet men de lui-blijspel uit de 16e en de 17e eeuw. BJL  BOOK 1975
PT 5497 K6 : Klassiek toneel uit de 17e eeuw : Geeraerdt van Velsen, Gijsbreght van Aemstel, Granida, Joseph in Dothan.; BJL     
      Klassiek toneel uit de 17e eeuw : Geeraerdt van Velsen, Gijsbreght van Aemstel, Granida, Joseph in Do BJL  BOOK 1985
PT 5497 N8 : Noordnederlandse Rederijkersspelen / verzorgd door N. van Laan.; BJL     
      Noordnederlandse Rederijkersspelen / verzorgd door N. van Laan. BJL  BOOK 1941
PT 5497 V2 : Van Bredero tot Langendyk : een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 / onder redactie van W.A. Ornee.; BJL     
      Van Bredero tot Langendyk : een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventie BJL  BOOK 1985
PT 5497 V8 / s : Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant, die noodigh sijn't gemeen, en voorderlijck het landt.; BJL     
      Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant, die noodigh sijn't gemeen, en voorderlijck het lan BJL  BOOK 1617
PT 5498 Z5 : 6 hoorspelen / J. Stalens ... [et al.] ; [ingeleid door J.B. Broeksz].; BJL     
      6 hoorspelen / J. Stalens ... [et al.] ; [ingeleid door J.B. Broeksz]. BJL  BOOK 1968
PT 5509 E7 M4 : Het esbatement van den appelboom / ingeleid en toegelicht door P.J. Meertens.; BJL     
      Het esbatement van den appelboom / ingeleid en toegelicht door P.J. Meertens. BJL  BOOK 1965
PT 5518 B7 : Anthologie de la prose neerlandaise Pays-Bas / avec le concours de P.Angeline and others.; BJL     
      Anthologie de la prose neerlandaise Pays-Bas / avec le concours de P.Angeline and others. BJL  BOOK 1970
PT 5518 O5 : Onze Renaissance in proza : bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.; BJL     
      Onze Renaissance in proza : bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw. BJL  BOOK 1939
PT 5518 W8 : Wonderlijke geschiedenissen : enkele prozageschriften uit de 17e eeuw.; BJL     
      Wonderlijke geschiedenissen : enkele prozageschriften uit de 17e eeuw. BJL  BOOK 1971
PT 5523 M6 : Modern proza / uitg. door J. van Delden en R.J.A.Twiest.; BJL     
      Modern proza / uitg. door J. van Delden en R.J.A.Twiest. BJL  BOOK 1967
PT 5528 V2 : Van Jannmaat en Jan- compagnie : fragmenten uit de Nederlandse scheepjournalen van de 17e eeuw / bijeengebracht en ingeleid door P.L. van Eck.; BJL     
      Van Jannmaat en Jan- compagnie : fragmenten uit de Nederlandse scheepjournalen van de 17e eeuw / bije BJL  BOOK 1912
PT 5530 G3    
      Het gevederde gevoel : verhalen / J.M.A. Biesheuvel ... [et al.]; bijeengebracht door W. de Moor. BJL  BOOK 1980
      Gevoelige harten : schetsen en verhalen in de ban der romantiek. BJL  BOOK 1975
PT 5530 G8 : De grote vier omnibus...; BJL     
      De grote vier omnibus... BJL  BOOK 1962
PT 5530 H6 : Niederlander Erzählen / herausgegeben und ubersetzt von J. Hillner.; BJL     
      Niederlander Erzählen / herausgegeben und ubersetzt von J. Hillner. BJL  BOOK 1969
PT 5530 K9 : Modern stories from Holland and Flanders : an anthology / edited by E.Krispyn.; BJL     
      Modern stories from Holland and Flanders : an anthology / edited by E.Krispyn. BJL  BOOK 1973
PT 5530 M6 : Moderne Nederlandse verhalen / verzameld door C.J. Kelk.; BJL     
      Moderne Nederlandse verhalen / verzameld door C.J. Kelk. BJL  BOOK 1959
PT 5530 T9 : De Tweede grote vier omnibus...; BJL     
      De Tweede grote vier omnibus... BJL  BOOK 1963
PT 5530 V5 : Verhalen na '60.; BJL     
      Verhalen na '60. BJL  BOOK 1967
PT 5530 V9 : Het vrolijke meisje / samengesteld door Astrid Roemer.; BJL     
      Het vrolijke meisje / samengesteld door Astrid Roemer. BJL  BOOK 1995
PT 5532 E8 O5 : Onverwerkt Europa.; BJL     
      Onverwerkt Europa. BJL  BOOK 2001
PT 5532 H6 W6 : De geschiedenis in balkostuum : de historische roman in de Nederlandse literaire kritiek.; BJL     
      De geschiedenis in balkostuum : de historische roman in de Nederlandse literaire kritiek. BJL  BOOK 1999
PT 5532 I4 N6    
      Het laat je niet los : een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden. South East Asian Collection  BOOK 1974
      Om nooit te vergeten : een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden. South East Asian Collection  BOOK 1974
PT 5532 W9 O5 : Onder onze ogen : verhalen over de oorlog / verzameld door Marga Minco.; BJL     
      Onder onze ogen : verhalen over de oorlog / verzameld door Marga Minco. BJL  BOOK 1995
PT 5537 H3 : Het hart op de tong : in negentig brieven 1571-1 april-1957.; BJL     
      Het hart op de tong : in negentig brieven 1571-1 april-1957. BJL  BOOK 1957
PT 5539 H7 : Hollandsche spectator.; BJL     
      Hollandsche spectator. BJL  BOOK 1756
PT 5539 V9 : Vrijmoedige bedenkingen : een eeuw essays en beschouwingen 1766-1875.; BJL     
      Vrijmoedige bedenkingen : een eeuw essays en beschouwingen 1766-1875. BJL  BOOK 1974
PT 5541 N9 : Een nyeuwe clucht boeck : een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling / uitgegeven door H. Pleij ... [et al.].; BJL     
      Een nyeuwe clucht boeck : een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling / uitgegeven door H. Pleij ... [e BJL  BOOK 1983
PT 5555 B4 / q : Beatrijs / geschreven in de 2e helft van de 13e eeuw door een onbekend dichter.; BJL     
      Beatrijs / geschreven in de 2e helft van de 13e eeuw door een onbekend dichter. BJL  BOOK 1986
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next