Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5559 H13 V8 : Het visioenenboek van Hadewijch / met een hertaling en commentaar door H.W.J. Vekeman.; BJL     
      Het visioenenboek van Hadewijch / met een hertaling en commentaar door H.W.J. Vekeman. BJL  BOOK 1980
PT 5559 H13 Z63 : Some aspects of Hadewijch's poetic form in the "Strofische gedichten".; BJL     
      Some aspects of Hadewijch's poetic form in the "Strofische gedichten". BJL  BOOK 1975
PT 5559 H13 Z67 : Hadewijch : strofische gedichten : grondige studie van een Middelnederlandse auteur.; BJL     
      Hadewijch : strofische gedichten : grondige studie van een Middelnederlandse auteur. BJL  BOOK 1978
PT 5564 V2 H6 : Van den derden Eduwaert ...; BJL     
      Van den derden Eduwaert ... BJL  BOOK 1983
PT 5564 Z6 M2 : Boendale en de Legenda aurea.; BJL     
      Boendale en de Legenda aurea. BJL  BOOK 1957
PT 5567 K3 D8 / q : Karel ende Elegast : diplomastische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie / bezorgd door A.M. Duinhoven.; BJL     
      Karel ende Elegast : diplomastische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlm BJL  BOOK 1969
PT 5567 K3 E6 : Karel ende Elegast / ingeleid en verklaard door W. van den Ent.; BJL     
      Karel ende Elegast / ingeleid en verklaard door W. van den Ent. BJL  BOOK 1964
PT 5567 K3 R7    
      Karel ende Elegast / uitgegeven door R. Roemans en H. van Assche. BJL  BOOK 1959
      Karel ende Elegast : middel-nederlandsche ridderroman / met aanteekeningen en bibliographie uitg. doo BJL  BOOK 1942
PT 5567 K3 S6 : Karel ende Elegast.; BJL     
      Karel en Elegast / samengesteld door Hubert Slings. BJL  BOOK 1997
PT 5567 K3 T4 : Karel en Elegast; Floris en Blancefloer; De vier Heemskinderen.; BJL     
      Karel en Elegast; Floris en Blancefloer; De vier Heemskinderen. BJL  BOOK 1974
PT 5567 K3 Z62 : Bijdragen tot reconstructie van de "Karel ende Elegast" ...; BJL     
      Bijdragen tot reconstructie van de "Karel ende Elegast" ... BJL  BOOK 1981
PT 5567 K3 Z67 : Karel ende Elegast oorspronkelijk? : proeve van toegepaste sprookjeskunde.; BJL     
      Karel ende Elegast oorspronkelijk? : proeve van toegepaste sprookjeskunde. BJL  BOOK 1917
PT 5568 A2 B8 : Roman van Lancelot / samenstelling en vertaling. J.P. Bruggink ... [et al.].; BJL     
      Roman van Lancelot / samenstelling en vertaling. J.P. Bruggink ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
PT 5568 D7 : Lanceloet en het hert met de witte roet.; BJL     
      Lanceloet en het hert met de witte roet. BJL  BOOK 1953
PT 5569 L35 Z67 : Lantsloot vander Haghedochte : onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.; BJL     
      Lantsloot vander Haghedochte : onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en BJL  BOOK 1981
PT 5570 A2 K4 : Keurgedichten uit zijn godsdienstige lyriek / ingeleid en geannoteerd door P. de Keyser.; BJL     
      Keurgedichten uit zijn godsdienstige lyriek / ingeleid en geannoteerd door P. de Keyser. BJL  BOOK 1947
PT 5570 A5 M2 : Amijs ende Amelis : een middeleeuwse vriendschapssage / uitg door J.J.Mak.; BJL     
      Amijs ende Amelis : een middeleeuwse vriendschapssage / uitg door J.J.Mak. BJL  BOOK 1954
PT 5570 B6 B9 : Het boek der natuur / Jacob van Maerlant, samenstelling en vertaling, Peter Burger.; BJL     
      Het boek der natuur / Jacob van Maerlant, samenstelling en vertaling, Peter Burger. BJL  BOOK 1989
PT 5570 N2 V5 : Jacob van Maerlant's "Naturen bloeme".; BJL     
      Jacob van Maerlant's "Naturen bloeme". BJL  BOOK 1878
PT 5570 S7 U8 : Jacob van Maerlant's "Spiegel historiael" met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten.; BJL     
      Jacob van Maerlant's "Spiegel historiael" met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten. BJL  BOOK 1982
PT 5570 S7 Z61 : Onsen speghele ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten.; BJL     
      Onsen speghele ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel h BJL  BOOK 1997
PT 5570 S9 F8 : Jacob van Maerlant's "Strophische gedichten".; BJL     
      Jacob van Maerlant's "Strophische gedichten". BJL  BOOK 1898
PT 5570 S9 M6 : Uit de "Strophische gedichten" van Jacob van Maerlant.; BJL     
      Uit de "Strophische gedichten" van Jacob van Maerlant. BJL  BOOK 1954
PT 5571 W7 : Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw...; BJL     
      Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw... BJL  BOOK 1892
PT 5577 P3 J5 : Paulus der Eremit : Paulus des eersten Heremiten leven, dat Iheronimus bescreven hevet.; BJL     
      Paulus der Eremit : Paulus des eersten Heremiten leven, dat Iheronimus bescreven hevet. BJL  BOOK 1967
PT 5578 M5 O9 : Mellibeus : een geschrift van Dirc Potter : inleiding en tekstuitgave ... : academisch proefschrift ... door B.G.L. Overmaat.; BJL     
      Mellibeus : een geschrift van Dirc Potter : inleiding en tekstuitgave ... : academisch proefschrift . BJL  BOOK 1950
PT 5578 M6 Z61 : Der minnen loep van Dirc Potter : studie over een middelnederlandse "ars amandi".; BJL     
      Der minnen loep van Dirc Potter : studie over een middelnederlandse "ars amandi". BJL  BOOK 1979
PT 5583 A2 A4 : Reinaert de vos : de middeleeuwse satire.; BJL     
      Reinaert de vos : de middeleeuwse satire. BJL  BOOK 1979
PT 5583 A2 B7 : Reinaert.; BJL     
      Of Reynaert the Fox : text and facing translation of the Middle Dutch beast epic Van den vos Reynaerd BJL  BOOK 2009
PT 5583 A2 G6 : Reinaert. Selections; BJL     
      Reynaerts historie : Reynke de vos : Gegenuberstellung einer Auswahl aus den niederlandischen Fassung BJL  BOOK 1983
PT 5583 A2 H4 : Reinaert.; BJL     
      Van den vos Reynaerde / diplomatisch uitg. naar de bronnen voor het jaar 1500 door W.G. Hellinga. BJL  BOOK 1952
PT 5583 A2 K4    
      Van den vos Reynaerde / uitg, ingeleid en verklaard door P.de Keyser. BJL  BOOK 1955
      Van den vos Reynaerde / uitg, ingeleid en verklaard door P.de Keyser. BJL  BOOK 1978
PT 5583 A2 M9 / q : Reinaert.; BJL     
      Van den vos Reinaerde. BJL  BOOK 1939
PT 5583 A2 N7 : Reinaert.; BJL     
      Over de vos Reinaert door Willem (die "Madoc" maakte); gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarm zijn BJL  BOOK 1982
PT 5583 A2 T5 : Reinaert.; BJL     
      Van den vos Reinaerde / uitgegeven door D.C. Tinbergen. BJL  BOOK 1972
PT 5583 A2 W6 : Reinaert.; BJL     
      Reinaert de vos : naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw / en opnieuw in 1934 berijmd door J.F BJL  BOOK 1958
PT 5583 L9    
      Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg ... door F. Lulofs ... BJL  BOOK 1983
      Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg ... door F. Lulofs ... BJL  BOOK 1983
PT 5584 S9 / q : Reinaert de vos vyt her Middelnederlandsch in verstaangaa Vlaarisch herschreven door S.Streuvels.; BJL     
      Reinaert de vos vyt her Middelnederlandsch in verstaangaa Vlaarisch herschreven door S.Streuvels. BJL  BOOK 1910
PT 5585 G6 : De gecastreerde neus : taboes en hun verwerking in de geschiedenis van de Reinaert.; BJL     
      De gecastreerde neus : taboes en hun verwerking in de geschiedenis van de Reinaert. BJL  BOOK 1988
PT 5585 M9 / q : Van den vos Reinaerde : exegetische commentaar.; BJL     
      Van den vos Reinaerde : exegetische commentaar. BJL  BOOK 1942
PT 5585 O5 : Reinaert primair : over het geintendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van "Van den vos Reinaerde".; BJL     
      Reinaert primair : over het geintendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van "Van den vos Rein BJL  BOOK 1983
PT 5585 P1 : Pade crom ende menichfoude : het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw / onder redactie van Hans van Dijk en Paul Wackers.; BJL     
      Pade crom ende menichfoude : het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw / onder BJL  BOOK 2000
PT 5585 R4 : Die Reynaert-Ikonographie / mit einer Einleitung herausgegeben von J. Goossens.; BJL     
      Die Reynaert-Ikonographie / mit einer Einleitung herausgegeben von J. Goossens. BJL  BOOK 1983
PT 5587 R43 H1 : Roman van den riddere metter mouwen; opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven / met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en L. Jongen en annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van der Wal; met medewerking van A. Meesen.; BJL     
      Roman van den riddere metter mouwen; opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven / met letterkundige BJL  BOOK 1983
PT 5587 R46 Z62    
      Het Roelantslied : studie over de middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland gevolgd door BJL  BOOK 1981
      Het Roelantslied : studie over de middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland gevolgd door BJL  BOOK 1981
PT 5587 R9 Z5 : Brieven / gedeeltelijk naar de teruggevonden oorspronkelijke tekst en gedeeltelijk naar de Lateinse vertaling van Surius, kartuizer, met juxta-hertaling in modern Nederlands door L. Moereels.; BJL     
      Brieven / gedeeltelijk naar de teruggevonden oorspronkelijke tekst en gedeeltelijk naar de Lateinse v BJL  BOOK 1979
PT 5587 R9 Z61 : Verlangen en vervulling : geloofsverdieping aan de hand van Jan van Ruusbroec (1293-1381) : ter gelegenheid van zijn zevenhonderste geboortejaar.; BJL     
      Verlangen en vervulling : geloofsverdieping aan de hand van Jan van Ruusbroec (1293-1381) : ter geleg BJL  BOOK 1993
PT 5587 R9 Z65 : Jan van Ruusbroec : the sources, content and sequels of his mysticism / edited by P. Mommaers and N. de Paepe.; BJL     
      Jan van Ruusbroec : the sources, content and sequels of his mysticism / edited by P. Mommaers and N. BJL  BOOK 1984
PT 5587 S4 P9    
      Tprieel van Troyen / naar het Hulthemse handschrift uitgegeven ... door G.C. de Waard en G.Ch. Dupuis BJL  BOOK 1979
      Tprieel van Troyen, naar het Hulthemse handschrift / uitgegeven ... G.C. de Waard en G. Ch. Dupuis. BJL  BOOK 1966
PT 5588 R5 Z67 : De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke.; BJL     
      De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke. BJL  BOOK 1966
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next