Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5718 P2 : Hekeldichten / met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven, thans merkelyk vermeerdert.; BJL     
      Hekeldichten / met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven, thans merkelyk vermeerdert. BJL  BOOK 1736
PT 5718 P2 Z69 : De varianten van Vondel's Palamedes : eene bijdrage tot de ontwikkelingesgeschiedenis van den dichter.; BJL     
      De varianten van Vondel's Palamedes : eene bijdrage tot de ontwikkelingesgeschiedenis van den dichter BJL  BOOK 1906
PT 5725 B5 Z69 : Vondels pleitrede voor God : [inleiding op de "Bespiegelingen"].; BJL     
      Vondels pleitrede voor God : [inleiding op de "Bespiegelingen"]. BJL  BOOK 1951
PT 5731 B2 : Vondel ...; BJL     
      Vondel ... BJL  BOOK 1926
PT 5731 B3 : Vondel (1587-1679) : Kunst en Karakter.; BJL     
      Vondel (1587-1679) : Kunst en Karakter. BJL  BOOK 1920
PT 5731 B8    
      Het leven van Joost van den Vondel / bewerking : M.M. van Oostrom en M.A. Schenkenveld-Van der Dussen BJL  BOOK 1986
      Leven van Vondel / met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door E. Verwijs. BJL  BOOK 1866
      Vondels geloof. BJL  BOOK 1935
PT 5731 K1 : Vondels leven.; BJL     
      Vondels leven. BJL  BOOK 1896
PT 5731 L4 : Het leven van Vondel...; BJL     
      Het leven van Vondel... BJL  BOOK 1910
PT 5731 M7 : De jonge Vondel.; BJL     
      De jonge Vondel. BJL  BOOK 1950
PT 5731 N6 : Joost van den Vondel, 1567-1679...; BJL     
      Joost van den Vondel, 1567-1679... BJL  BOOK 1950
PT 5731 S8    
      Hoofdstukken over Vondel en zijn kring ... BJL  BOOK 1923
      Het leven van Joost van den Vondel ... BJL  BOOK 1926
      Rondom Vondel : studien over den dichter en zijn kring ... BJL  BOOK 1927
PT 5731 V2 : Aurora : een bijdrage tot de kennis van Vondels sociale betekenis.; BJL     
      Aurora : een bijdrage tot de kennis van Vondels sociale betekenis. BJL  BOOK 1954
PT 5732 H4 : Vondel's taal : een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw.; BJL     
      Vondel's taal : een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw BJL  BOOK 1902
PT 5732 J6 : Zwischen Himmel und Erde : eine studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlichen Perspektive.; BJL     
      Zwischen Himmel und Erde : eine studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgesch BJL  BOOK 1963
PT 5732 K8 : Vondel als barokkunstenaar.; BJL     
      Vondel als barokkunstenaar. BJL  BOOK 1946
PT 5732 M4 : Vondelstudies / overzien en ingeleid door L.C. Michels.; BJL     
      Vondelstudies / overzien en ingeleid door L.C. Michels. BJL  BOOK 1968
PT 5732 R4 : Het Priester - Koningconflict in Vondels drama.; BJL     
      Het Priester - Koningconflict in Vondels drama. BJL  BOOK 1965
PT 5732 S6    
      Van Pascha tot Noah : een verkenning van Vondels drama's naar continuiteit en ontwikkeling in hun gro BJL  BOOK 1956
      Vondel 1587-1679 : contribution a l'histoire de la tragedie au XVIIe siecle / W.A.P.Smit, P. Brachin. BJL  BOOK 1964
PT 5732 S8 : Oud en nieuw over Joost van den vondel.; BJL     
      Oud en nieuw over Joost van den vondel. BJL  BOOK 1932
PT 5732 V2 : Vondels wereldbeeld.; BJL     
      Vondels wereldbeeld. BJL  BOOK 1948
PT 5732 V5 : Vondel's trilogie : Lucifer; Adam in Ballingschap; Noah.; BJL     
      Vondel's trilogie : Lucifer; Adam in Ballingschap; Noah. BJL  BOOK 1935
PT 5732 V8 : Visies op Vondel na 300 Jaar : een bundel artikelen.; BJL     
      Visies op Vondel na 300 Jaar : een bundel artikelen. BJL  BOOK 1979
PT 5732 V9 : Vondel bij gelegenheid, 1679-1979 / bezorgd door L. Roose en K. Porteman.; BJL     
      Vondel bij gelegenheid, 1679-1979 / bezorgd door L. Roose en K. Porteman. BJL  BOOK 1979
PT 5732 W1    
      De dramatische bewogenheid in Vondels tooneelstukken; extracted from "Groot Nederland", v.16, 1929, p BJL  BOOK  
      's lands oudste verleden in de voorstelling van Vondel en zijn tijdgenooten; extracted from Elsevier' BJL  BOOK  
      Vondel bij den burggraaf van Gotenburg; extracted from Elsevier's, XCIV, [194-?], no. 5, p. 297-318. BJL  BOOK  
PT 5736 A2 B9 : Toneelwerken : Aran en Titus, Oene, Medea / uitg. ... door W.J.C. Buitendijk.; BJL     
      Toneelwerken : Aran en Titus, Oene, Medea / uitg. ... door W.J.C. Buitendijk. BJL  BOOK 1975
PT 5737 V75 Z61 : Een drukkend gewicht : leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries.; BJL     
      Een drukkend gewicht : leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. BJL  BOOK 1993
PT 5737 W84 A2 : Pietes van Woensel : Amurath Effendi Hekim-Bachi.; BJL     
      Pietes van Woensel : Amurath Effendi Hekim-Bachi. BJL  BOOK 1974
PT 5738 H6    
      De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart / uitgegeven door E. Bekker, Wed. Ds. Wolff en A. Deken. BJL  BOOK 1971
      De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. BJL  BOOK 1979
PT 5738 M5 M6 : De menuet en de dominees pruik. inleiding en aantekeningen / inleiding en aantekeningen. P. Minderaa.; BJL     
      De menuet en de dominees pruik. inleiding en aantekeningen / inleiding en aantekeningen. P. Minderaa. BJL  BOOK 1954
PT 5738 O5 : Onderwyzend gesprek over het geloof en de zedenleer der Christenen.; BJL     
      Onderwyzend gesprek over het geloof en de zedenleer der Christenen. BJL  BOOK 1781
PT 5738 Z6 B6 : Boeket voor Betje en Aagje : van en over de schrijfsters Wolff en Deken.; BJL     
      Boeket voor Betje en Aagje : van en over de schrijfsters Wolff en Deken. BJL  BOOK 1954
PT 5738 Z6 N1 : Betje Wolff en Aagje Deken ...; BJL     
      Betje Wolff en Aagje Deken ... BJL  BOOK 1913
PT 5738 Z6 V6    
      Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift "De Rhapsodist" (1770-1772). BJL  BOOK 1956
      Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken : een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e BJL  BOOK 1951
PT 5739 Z4 W8 : De Wolf in 't schaepsvel / uitg door C.W. van de Watering.; BJL     
      De Wolf in 't schaepsvel / uitg door C.W. van de Watering. BJL  BOOK 1963
PT 5801 A6 K8 : Het koningsgraf : honderd en een sonnetten.; BJL     
      Het koningsgraf : honderd en een sonnetten. BJL  BOOK 1948
PT 5801 A6 L2 : Een campion voor Een blinde; of, De zaak van de Hollandse heelmeesters.; BJL     
      Een campion voor Een blinde; of, De zaak van de Hollandse heelmeesters. BJL  BOOK 1973
PT 5801 A6 M8 : Morgen bloeien de abrikozen.; BJL     
      Morgen bloeien de abrikozen. BJL  BOOK 1954
PT 5801 A6 V8 : Een voetreis naar.; BJL     
      Een voetreis naar. BJL  BOOK 1964
PT 5801 A63 A2 : Verzamelde gedichten.; BJL     
      Verzamelde gedichten. BJL  BOOK 1972
PT 5801 A63 V2 : Varianten bij Achterberg...; BJL     
      Varianten bij Achterberg... BJL  BOOK 1973
PT 5801 A63 Z65    
      Gerrit Achterberg. BJL  BOOK 1970
      Nogmaals inzake Achterberg. BJL  BOOK 1972
PT 5801 A7 K2 : Kain ...; BJL     
      Kain ... BJL  BOOK 1945
PT 5802 A2 K2 : J.A. Alberdingk Thijm : een keuze uit zijn werk / toegelicht door de projektgroep Alberdingk Thijm van het Instituut Nederlands der Katholieke Universiteit te Nijmegen.; BJL     
      J.A. Alberdingk Thijm : een keuze uit zijn werk / toegelicht door de projektgroep Alberdingk Thijm va BJL  BOOK 1972
PT 5802 Z6 B8 : Alberdingk Thijim.; BJL     
      Alberdingk Thijim. BJL  BOOK 1956
PT 5805 A15 Z2 : Het zand voor de kust van Aveiro.; BJL     
      Het zand voor de kust van Aveiro. BJL  BOOK 1982
PT 5805 A3 R8 : Rubberplantage : indische roman uit de dagen van de grote uittocht.; South East Asian Collection     
      Rubberplantage : indische roman uit de dagen van de grote uittocht. South East Asian Collection  BOOK 1958
PT 5805 A5 A6 : The apple and Eve.; BJL     
      The apple and Eve. BJL  BOOK 1933
PT 5805 A5 J5 : Jenny Heystens career.; BJL     
      Jenny Heystens career. BJL  BOOK 1933
PT 5805 A5 N7 : No surrender.; BJL     
      No surrender. BJL  BOOK  
PT 5805 A5 T1 : Tantalus.; BJL     
      Tantalus. BJL  BOOK 1930
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next