Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
PT 7760 K9   2
PT 7760 R7 : A decade of Danish literature, 1960-70.; BJL  1972 1
PT 7761 F5 : Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud.; BJL  1981 1
PT 7762 S63 L7 : Litteratur og Samfund i mellemkrigstiden : litteratursociologiske studier.; BJL  1979 1
PT 7770 B5   2
PT 7770 B7 : Danmarks digtere : fyrretyve kapitler af dansk digtekunsts historie.; BJL  1951 1
PT 7771 B8 : Danske digtanalyser : digte fra folkevisen til det tyvende arhundrede laest af digtere, forskere laerere, kritikere.; BJL  1969 1
PT 7780 V4 : Studier over Guldalderen i dansk digtning.; BJL  1967 1
PT 7782 K9 : Digteren og samfundet i Danmark i det 19. arhundrede 2. udg.; BJL  1970 1
PT 7786 P1 : Ti unge lyrikere.; BJL  1951 1
PT 7792 A5 : Analyser af Moderne dansk lyrik / Nedaktor. P. Olsen.; BJL  1976 1
PT 7792 K9   2
PT 7792 N6 : Modernismen i dansk lyrik 1870-1970.; BJL  1976 1
PT 7843 R8 : Saga og pastiche : bidrag til dansk prosahistorie.; BJL  1968 1
PT 7844 C5 : Moderne dansk prosa : teksthistorisk beskrivelse og antologi / Robert Zola Christensen, Gorm Larsen.; BJL  1997 1
PT 7844 L7 : Linjer iDansk Prosa, 1965-1975 : en antologi / redigeret of P. Madsen.; BJL  1977 1
PT 7847 A5 : Analyser of danske romaner. af M. Giersing ... og andre; redaktor : / af M. Giersing ... og andre; redaktor : J. Holmgaard.; BJL  1977 1
PT 7847 S9 : Pa rejse ind i romanen.; BJL  1969 1
PT 7854 M6 : Digter og storby : tre romaners fortolkning af industrialismens Kobenhavn.; BJL  1974 1
PT 7860 S7 : Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede : en komparativ undersogelse.; BJL  1936 1
PT 7861 F5 : Turgenjev i dansk andsliv : studier i dansk romankunst, 1870-1900.; BJL  1961 1
PT 7861 G5 : Den borgerlige katastrofe og romanen i det 19. arh.; BJL  1979 1
PT 7861 H2 : Den kontrollerede virkelighed : virkelighedsproblemet i den litteraere kritik og den nye danske roman i perioden 1830-1840.; BJL  1976 1
PT 7861 K9 : Impressionismen i dansk prosa 1870-1900, med et tillaeg om stiludviklingen efter ar 1900.; BJL  1955 1
PT 7862 B2 : Roman/roman? : analyser.; BJL  1974 1
PT 7862 H7 : Fortaellende digtning i Danmark 1870-1970 / af L. Holst, E. Skyum-Nielsen ag K. Wentzel.; BJL  1976 1
PT 7862 K6 : Den danske kollektivroman, 1928-1944.; BJL  1976 1
PT 7921 T4 : Danmarks Folkesagn.; BJL    1
PT 7935 W7 : Dansk bornelitteratur 1900-1945 med saerligt henblik pa borneromanen.; BJL  1976 1
PT 7953 D1 : Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene / under ledlese af J. Brondum-Nielsen i forbindelse med P.J. Jorgensen.; BJL  1933 1
PT 7953 F8 : Fragmenter af gammeldanske haandskrifter / udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af Paul Diderichsen [og H. M. Nielsen].; BJL  1937 1
PT 7954 A5 : Romantismen 1824-40.; BJL  1974 1
PT 7975 K2 : The Jutland wind, done into Engl.; BJL  1944 1
PT 7975 P9 : Ancient Danish ballads.; BJL    1
PT 7990 G8 : Danmarks gamle folkeviser.; BJL  1966 1
PT 7994 L9 B5   4
PT 7994 L9 U5 : Ung Dansk Lyrik; under redaktion / af N.K.Johansen ; udg.; BJL  1952 1
PT 7994 N9 : Nyere dansk lyrik.; BJL  1972 1
PT 8021 J6   2
PT 8021 S8 : Prosaens monstre : naerlaesninger af danske litteraere prosatekster.; BJL  1971 1
PT 8023 N9 : Ny Dansk prosa.; BJL  1978 1
PT 8033 D1 : Dansk i dag : danske tekster.; BJL  1983 1
PT 8050 K3 H6 : Karlamagnús saga.; BJL  1960 1
PT 8050 K9 N6 : Kvinders rosengaard / udgivet af Universitets-jubilæets danske samfund ved Holger M. Nielsen.; BJL  1940 1
PT 8050 S48 N6 : Seelentrost.; BJL  1952 1
PT 8050 S482 H6 : Sjælens og kroppens trætte og Ars moriendi : Med faksimileudgave af Ghemen-trykket.; BJL  1971 1
PT 8050 S9 K7 : Sydrach; BJL  1932 1
PT 8063 A1   4
PT 8063 Z6 F8 : Johannes Ewald : et styleke dansk andshistorie.; BJL  1968 1
PT 8070 J3 : Vaerker : digteren, historikeren, juristen, vismanden.; BJL  1969 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next