Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 8360 P1(3) : Norges litteratur fra 1814 til 1850 arene.; BJL     
      Norges litteratur fra 1814 til 1850 arene. BJL  BOOK 1959
PT 8360 P1(4)    
      Norges litteratur fra februarrevolusjonen til forste verdenskrig / Ny utgave. BJL  BOOK 1960
      Norges litteratur fra februarrevolusjonen til forste verdenskrig / Ny utgave. BJL  BOOK 1960
PT 8360 P1(5) : Norges litteratur fra 1880-arene til forste verdenskrig.; BJL     
      Norges litteratur fra 1880-arene til forste verdenskrig. BJL  BOOK 1961
PT 8360 P1(6) : Norges litteratur fra 1914 til 1950-arene.; BJL     
      Norges litteratur fra 1914 til 1950-arene. BJL  BOOK 1955
PT 8363 H6 : A history of Norwegian literature / edited by Harald S. Naess.; BJL     
      A history of Norwegian literature / edited by Harald S. Naess. BJL  BOOK 1993
PT 8375 B6 : Bohem mot Borger : at utvalg fra Hans Jaegers og Christian Krohgs Impressionisten / ved A.S. Bryhni.; BJL     
      Bohem mot Borger : at utvalg fra Hans Jaegers og Christian Krohgs Impressionisten / ved A.S. Bryhni. BJL  BOOK 1971
PT 8375 B9 : Essays : utvalg.; BJL     
      Essays : utvalg. BJL  BOOK 1964
PT 8391 H1    
      Barnelitteratur i Norge, 1850-1914. BJL  BOOK 1970
      Barnelitteratur i Norge 1914-1970. BJL  BOOK 1974
      Barnelitteratur : Norge inntil 1850. BJL  BOOK 1965
PT 8391 M6 : Den gyldne lenke : Norsk litteraturutvikling og det harmoniske imperativ.; BJL     
      Den gyldne lenke : Norsk litteraturutvikling og det harmoniske imperativ. BJL  BOOK 1977
PT 8391 O9 : Dikteren - og sprakets muligheter.; BJL     
      Dikteren - og sprakets muligheter. BJL  BOOK 1976
PT 8415 G2 : Norwegian women's writing, 1850-1990.; BJL     
      Norwegian women's writing, 1850-1990. BJL  BOOK 1993
PT 8435 D1 : Litteratur og lesing omkring 1890.; BJL     
      Litteratur og lesing omkring 1890. BJL  BOOK 1974
PT 8435 D7 : Modern Norwegian literature 1860-1918.; BJL     
      Modern Norwegian literature 1860-1918. BJL  BOOK 1966
PT 8436 H1 : Fra camilla collett til Dag Solstad : spenningsmonster i litteraere tekstar.; BJL     
      Fra camilla collett til Dag Solstad : spenningsmonster i litteraere tekstar. BJL  BOOK 1980
PT 8436 N8 : Norsk litteratur gjennom oyenvitner : en litteraturhistorisk kildesamling 1830-1970 / redigert av A.S. Aarnes.; BJL     
      Norsk litteratur gjennom oyenvitner : en litteraturhistorisk kildesamling 1830-1970 / redigert av A.S BJL  BOOK 1979
PT 8437 D2 A5 : Dekadanse i Nordisk litteratur 1880-1900.; BJL     
      Dekadanse i Nordisk litteratur 1880-1900. BJL  BOOK 1992
PT 8437 W6 G5 : Gjennom kvinneoyne : norske kvinners litteraturkritikk og reaksjoner pa litteratur ca 1880-1930 / A.H. Lervik (red.).; BJL     
      Gjennom kvinneoyne : norske kvinners litteraturkritikk og reaksjoner pa litteratur ca 1880-1930 / A.H BJL  BOOK 1980
PT 8437 W6 G7 : D'Ibsen a Sigrid Undset : le feminisme et l'amour dans la litterature norvegienne, 1850-1950.; BJL     
      D'Ibsen a Sigrid Undset : le feminisme et l'amour dans la litterature norvegienne, 1850-1950. BJL  BOOK 1968
PT 8439 A1 : Realismen som myte : tradisjonskritiske studier i norsk litteraturhistorie.; BJL     
      Realismen som myte : tradisjonskritiske studier i norsk litteraturhistorie. BJL  BOOK 1981
PT 8450 H7 : Mal og metoder i litteraturforskningen; dokumenter fra norsk litteraturdebatt : en antologi / ved; S. Hoftun og R. Tobiassen.; BJL     
      Mal og metoder i litteraturforskningen; dokumenter fra norsk litteraturdebatt : en antologi / ved; S. BJL  BOOK 1969
PT 8450 N3 : Nazismen og Norsk Litteratur / Redigert av B. Birkeland og S.U. Larsen.; BJL     
      Nazismen og Norsk Litteratur / Redigert av B. Birkeland og S.U. Larsen. BJL  BOOK 1975
PT 8461 S6 : Diktanalyse.; BJL     
      Diktanalyse. BJL  BOOK 1971
PT 8477 A1 : "Aesthetisk Lutheraner", og andre studier i norsk senromantikk.; BJL     
      "Aesthetisk Lutheraner", og andre studier i norsk senromantikk. BJL  BOOK 1968
PT 8481 D1 : Ordene og verden : ti analyser av moderne norske dikt.; BJL     
      Ordene og verden : ti analyser av moderne norske dikt. BJL  BOOK 1967
PT 8486 B6 : Ballader og legender fra norsk middelalderdiktning.; BJL     
      Ballader og legender fra norsk middelalderdiktning. BJL  BOOK 1971
PT 8487 K6 : Lyriske struktwer : innforing i diktanalyse / av A. Kittang og A. Aarseth.; BJL     
      Lyriske struktwer : innforing i diktanalyse / av A. Kittang og A. Aarseth. BJL  BOOK 1973
PT 8487 V8 : Det norske syndromet : et kritisk syn pa norsk lyrikk.; BJL     
      Det norske syndromet : et kritisk syn pa norsk lyrikk. BJL  BOOK 1980
PT 8501 D7 : Drama-analyser fra Holberg til Hoem : analyser av ti norske skuespill / redigert av L. Longum.; BJL     
      Drama-analyser fra Holberg til Hoem : analyser av ti norske skuespill / redigert av L. Longum. BJL  BOOK 1977
PT 8534 H6 S8 : Det norske nasjonalhistoriske drama 1756-1974, med beskrivende register.; BJL     
      Det norske nasjonalhistoriske drama 1756-1974, med beskrivende register. BJL  BOOK 1976
PT 8541 D1 : Tekstopplerelser : ni analyser av morske prosatekster / ved W. Dahl.; BJL     
      Tekstopplerelser : ni analyser av morske prosatekster / ved W. Dahl. BJL  BOOK 1970
PT 8550 N8 : Norsk litteraturhistorie : sakprosa fra 1750 til 1995 / redaktører, Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen.; BJL     
      Norsk litteraturhistorie : sakprosa fra 1750 til 1995 / redaktører, Egil Børre Johnsen og Trond Berg BJL  BOOK 1998
PT 8552 D1 : Stil og struktur : utvikling slinjer : norsk prosa gjennom 150 ar.; BJL     
      Stil og struktur : utvikling slinjer : norsk prosa gjennom 150 ar. BJL  BOOK 1969
PT 8552 M6 : Norsk prosa gjennom hundre ar.; BJL     
      Norsk prosa gjennom hundre ar. BJL  BOOK 1966
PT 8553 L7 : Linjer i Norsk Prosa, 1965-1975 : en antologi / redgert av H. Ronning.; BJL     
      Linjer i Norsk Prosa, 1965-1975 : en antologi / redgert av H. Ronning. BJL  BOOK 1977
PT 8566 D1 : "Darlig" lesning under parafinlampen : studier over kjokkenromaner og populaerlitteratur som litteraturhistorien har oversett.; BJL     
      "Darlig" lesning under parafinlampen : studier over kjokkenromaner og populaerlitteratur som litterat BJL  BOOK 1974
PT 8567 D1 : Frd 0-tall til 70-tall : norsk prosa gjennom et kvart arhundres etterkrigstid.; BJL     
      Frd 0-tall til 70-tall : norsk prosa gjennom et kvart arhundres etterkrigstid. BJL  BOOK 1973
PT 8567 I1 : I diktningens brennpunkt : studier i norsk romankunst, 1945-1980 / redaktor : R.N. Nettum; i redaksjonen : B. Hemmer og V. Ystad.; BJL     
      I diktningens brennpunkt : studier i norsk romankunst, 1945-1980 / redaktor : R.N. Nettum; i redaksj BJL  BOOK 1982
PT 8567 S6 : Sokelys pa fem nyrealister / edited ved L. Bliksrud.; BJL     
      Sokelys pa fem nyrealister / edited ved L. Bliksrud. BJL  BOOK 1978
PT 8610 E5 : Fartellingens monstre : en strukturell analyse av norske folkeeventyr.; BJL     
      Fartellingens monstre : en strukturell analyse av norske folkeeventyr. BJL  BOOK 1976
PT 8615 N8 : Norsk folkedikting / Andre utg. ved O. Bo og S. Solheim.; BJL     
      Norsk folkedikting / Andre utg. ved O. Bo og S. Solheim. BJL  BOOK 1960
PT 8619 F6 : Folkelige Viser : et utvalg folkelig sangtradisjon.; BJL     
      Folkelige Viser : et utvalg folkelig sangtradisjon. BJL  BOOK 1974
PT 8619 G1 : Gamle Norske Folkeviser.; BJL     
      Gamle Norske Folkeviser. BJL  BOOK 1971
PT 8625 A7    
      Norske folke- og huldreeventyr. BJL  BOOK 1962
      Norske folke- og huldreeventyr. BJL  BOOK 1962
      Popular tales from the Norse / [translated from the work by P.C. Asbjornsen and J. Moe] by Sir G.W. D BJL  BOOK 1888
PT 8625 N8 : Norsk Eventyrbibliotek / redigert av B. Alver ... [et al.].; BJL     
      Norsk Eventyrbibliotek / redigert av B. Alver ... [et al.]. BJL  BOOK 1981
PT 8651 N 8(19) : Den fjerde natevakt.; BJL     
      Den fjerde natevakt. BJL  BOOK 1968
PT 8651 N8(1) : Sverres saga.; BJL     
      Sverres saga. BJL  BOOK 1968
PT 8651 N8(10) : Troll Familien pa gilje.; BJL     
      Troll Familien pa gilje. BJL  BOOK 1968
PT 8651 N8(11) : Skipper Worse Garman & Worse.; BJL     
      Skipper Worse Garman & Worse. BJL  BOOK 1968
PT 8651 N8(12) : Ferdaminne fra sumaren 1860.; BJL     
      Ferdaminne fra sumaren 1860. BJL  BOOK 1968
PT 8651 N8(13) : Forlige folk; En korsgang.; BJL     
      Forlige folk; En korsgang. BJL  BOOK 1968
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next