Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9201 L99 : Lyrikvannen.; BJL     
      Lyrikvannen. BJL  PERIODICAL 1984
PT 9201 N99 : Nysvenska studier : tidskrift for svensk stil- och sprakforskning.; BJL     
      Nysvenska studier : tidskrift for svensk stil- och sprakforskning. BJL  PERIODICAL 1993
PT 9201 N991 : Sprak och stil : tidskrift for svensk sprakforskning.; BJL     
      Sprak och stil : tidskrift for svensk sprakforskning. BJL  PERIODICAL 2001
PT 9201 O65 : Ord och bild.; BJL     
      Ord och bild. BJL  PERIODICAL 2003
PT 9201 S18 : Samlaren : tidskrift / utgifven av Svenska Literatursallskapets Arbetsutskott.; BJL     
      Samlaren : tidskrift / utgifven av Svenska Literatursallskapets Arbetsutskott. BJL  PERIODICAL  
PT 9201 S96 : Svensk litteraturtidskrift / utgiven av Samfundet de nio ...; BJL     
      Svensk litteraturtidskrift / utgiven av Samfundet de nio ... BJL  PERIODICAL 1938-
PT 9201 S96 W4 : Nittiotalsstudier tillagnade Olle Holmberg den 20 Oktober 1943 av Litteraturhistoriska seminariet i Lund : [tillaggshafte till Svensk litteraturtidskrift].; BJL     
      Nittiotalsstudier tillagnade Olle Holmberg den 20 Oktober 1943 av Litteraturhistoriska seminariet i L BJL  BOOK 1943
PT 9201 S965 : Svensk Tidskrift.; BJL     
      Svensk Tidskrift. BJL  PERIODICAL  
PT 9201 T55 : Tidskrift for litteraturvetenskap.; BJL     
      Tidskrift for litteraturvetenskap. BJL  PERIODICAL 2005
PT 9205 S96 S6(110&c) : Studier i nordisk filologi / utgivna genom H. Pipping [et al.].; BJL     
      Studier i nordisk filologi / utgivna genom H. Pipping [et al.]. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(111) : Gustaf Filip Creutz : hans levnad och vittra skrifter.; BJL     
      Gustaf Filip Creutz : hans levnad och vittra skrifter. BJL  BOOK 1913
PT 9205 S96 S6(143) : Abo gymnasium, 1828-1872.; BJL     
      Abo gymnasium, 1828-1872. BJL  BOOK 1919
PT 9205 S96 S6(149) : Nya wecksellstudier.; BJL     
      Nya wecksellstudier. BJL  BOOK 1920
PT 9205 S96 S6(175) : Festskrift tillagnad Hugo Pipping pa hans sextioarsdag den 5 November 1924.; BJL     
      Festskrift tillagnad Hugo Pipping pa hans sextioarsdag den 5 November 1924. BJL  BOOK 1924
PT 9205 S96 S6(180&c) : Historiska och litteraturhistoriska studier.; BJL     
      Historiska och litteraturhistoriska studier. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(187) : Kommentar til Erikskronikan.; BJL     
      Kommentar til Erikskronikan. BJL  BOOK 1926
PT 9205 S96 S6(188) : Karl August Tavaststjernas diktning.; BJL     
      Karl August Tavaststjernas diktning. BJL  BOOK 1926
PT 9205 S96 S6(202) : Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg, 18094-1845.; BJL     
      Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg, 18094-1845. BJL  BOOK 1927
PT 9205 S96 S6(232) : Mikael Lybeck : liv och diktning.; BJL     
      Mikael Lybeck : liv och diktning. BJL  BOOK 1932
PT 9205 S96 S6(271) : Festskrift tillagnad Gunnar Castren den 27 december 1938.; BJL     
      Festskrift tillagnad Gunnar Castren den 27 december 1938. BJL  BOOK 1938
PT 9205 S96 S6(272) : Det religiosa problemet i modern Finlandssvensk litteratur.; BJL     
      Det religiosa problemet i modern Finlandssvensk litteratur. BJL  BOOK 1939
PT 9205 S96 S6(277) : Lyriker och berattare : finlandsvenska studier.; BJL     
      Lyriker och berattare : finlandsvenska studier. BJL  BOOK 1939
PT 9205 S96 S6(285) : Runeberg som estetiken : Litterara och filosofiska ideer i den unge Runebergs forfattarskap.; BJL     
      Runeberg som estetiken : Litterara och filosofiska ideer i den unge Runebergs forfattarskap. BJL  BOOK 1941
PT 9205 S96 S6(286,etc)    
      Slaktbok, ny foljd / utgiven av E. Lindh ... [et al.]. BJL  BOOK 1989
      Slaktbok, ny foljd / utgiven av E. Lindh... [et al]. BJL  BOOK 1982
PT 9205 S96 S6(292) : Sverige och Runneberg, 1830-1848.; BJL     
      Sverige och Runneberg, 1830-1848. BJL  BOOK 1943
PT 9205 S96 S6(295) : Jac. Ahrenberg och ostra Finalnd : en litteraturhistorisk studie med politiskbakgrund.; BJL     
      Jac. Ahrenberg och ostra Finalnd : en litteraturhistorisk studie med politiskbakgrund. BJL  BOOK 1943
PT 9205 S96 S6(302) : Herman Kellgren : ett bidrag till 1840- och 1850- talens kulturhistoria.; BJL     
      Herman Kellgren : ett bidrag till 1840- och 1850- talens kulturhistoria. BJL  BOOK 1945
PT 9205 S96 S6(305) : Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomforande i Finland.; BJL     
      Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomforande i Finland. BJL  BOOK 1946
PT 9205 S96 S6(307) : Zachris Topelius Karlekslyrik.; BJL     
      Zachris Topelius Karlekslyrik. BJL  BOOK 1946
PT 9205 S96 S6(310) : Min pennas saga, Anteckningar om Runeberg : Min pennas aga / utg. av K.A. Ekelund.; BJL     
      Min pennas saga, Anteckningar om Runeberg : Min pennas aga / utg. av K.A. Ekelund. BJL  BOOK 1946
PT 9205 S96 S6(321) : Esteticism och nietscheanism i Edith Sodergrans lyrik.; BJL     
      Esteticism och nietscheanism i Edith Sodergrans lyrik. BJL  BOOK 1949
PT 9205 S96 S6(324) : Den unga Hagan Osson.; BJL     
      Den unga Hagan Osson. BJL  BOOK 1949
PT 9205 S96 S6(331) : Tavaststjerna och hans diktning.; BJL     
      Tavaststjerna och hans diktning. BJL  BOOK 1950
PT 9205 S96 S6(341), : Arvid Morne och sekelskiftets Finland.; BJL     
      Arvid Morne och sekelskiftets Finland. BJL  BOOK 1953
PT 9205 S96 S6(342) : Zachris Topius tryckta skrifter : bibliografisk fortekning.; BJL     
      Zachris Topius tryckta skrifter : bibliografisk fortekning. BJL  BOOK 1954
PT 9205 S96 S6(343) : Runeberg i bild.; BJL     
      Runeberg i bild. BJL  BOOK 1954
PT 9205 S96 S6(348) : Fanrik Stals sagner och verkligheten.; BJL     
      Fanrik Stals sagner och verkligheten. BJL  BOOK 1954
PT 9205 S96 S6(354) : Jare Hammer : en studie i liv och diktning, 1893-1931.; BJL     
      Jare Hammer : en studie i liv och diktning, 1893-1931. BJL  BOOK 1955
PT 9205 S96 S6(360) : Konstnarsbrev : z topelius brevvaxling med C.J.L. Almqvist and others; utg. av P. Nyberg.; BJL     
      Konstnarsbrev : z topelius brevvaxling med C.J.L. Almqvist and others; utg. av P. Nyberg. BJL  BOOK 1956
PT 9205 S96 S6(367), : Runeberg i musiken : bibliografi med kommentarer och historisk oversikt.; BJL     
      Runeberg i musiken : bibliografi med kommentarer och historisk oversikt. BJL  BOOK 1958
PT 9205 S96 S6(368) : Humanister och humaniora : tryckt och talat fran sex decennier.; BJL     
      Humanister och humaniora : tryckt och talat fran sex decennier. BJL  BOOK 1958
PT 9205 S96 S6(377) : Studier i Gunnar Bjorlings diktning, 1922-1933.; BJL     
      Studier i Gunnar Bjorlings diktning, 1922-1933. BJL  BOOK 1960
PT 9205 S96 S6(385-6)    
      Edith Sodergrans dikter, 1907-1909. BJL  BOOK 1961
      Edith Sodergrans dikter, 1907-1909. BJL  BOOK 1961
PT 9205 S96 S6(395) : Samlade dikter.; BJL     
      Samlade dikter. BJL  BOOK 1962
PT 9205 S96 S6(41) : Jakob Tengstroms vittra skrifter i urval / med en lefnadsteckning af M.G. Schybergson.; BJL     
      Jakob Tengstroms vittra skrifter i urval / med en lefnadsteckning af M.G. Schybergson. BJL  BOOK 1899
PT 9205 S96 S6(415) : Sverige och Runeberg, 1849-1863.; BJL     
      Sverige och Runeberg, 1849-1863. BJL  BOOK 1966
PT 9205 S96 S6(417) : Brev till Diana / utgivna och kommernterade av G. von Frenckell-Thesleff.; BJL     
      Brev till Diana / utgivna och kommernterade av G. von Frenckell-Thesleff. BJL  BOOK 1966
PT 9205 S96 S6(422) : Stilstudier i Runar Schildts novellistik.; BJL     
      Stilstudier i Runar Schildts novellistik. BJL  BOOK 1967
PT 9205 S96 S6(425) : Arvid Mornes lyrik, fran och med den poetiska fornyelsen, omkring 1920.; BJL     
      Arvid Mornes lyrik, fran och med den poetiska fornyelsen, omkring 1920. BJL  BOOK 1968
PT 9205 S96 S6(426), : Arbetet : en tidning i abo pa 1910-talet och manniskorna kring den.; BJL     
      Arbetet : en tidning i abo pa 1910-talet och manniskorna kring den. BJL  BOOK 1968
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next