Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9205 S96 S6(439), : Teater i Viborg, 1743-1870.; BJL     
      Teater i Viborg, 1743-1870. BJL  BOOK 1970
PT 9205 S96 S6 (44), : Dagbok ford under kriget i Finland 1788-1790.; BJL     
      Dagbok ford under kriget i Finland 1788-1790. BJL  BOOK 1900
PT 9205 S96 S6 (440) : Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagbocker, 1799-1801 / med kommentar och register utg. av B. Lonnqvist.; BJL     
      Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagbocker, 1799-1801 / med kommentar och register utg. av B. Lonnqvi BJL  BOOK 1970
PT 9205 S96 S6 (441), : Fran Lantingshausen till Jagerhorn, ett varvat regemente i Finland, 1751-1808.; BJL     
      Fran Lantingshausen till Jagerhorn, ett varvat regemente i Finland, 1751-1808. BJL  BOOK 1970
PT 9205 S96 S6 (442), : Finlands medeltida fralse och 1500-talsadel.; BJL     
      Finlands medeltida fralse och 1500-talsadel. BJL  BOOK 1970
PT 9205 S96 S6 (444), : Socklots byratts protokoll, 1751-1761 / utg. av R. Ahlback.; BJL     
      Socklots byratts protokoll, 1751-1761 / utg. av R. Ahlback. BJL  BOOK 1971
PT 9205 S96 S6 (447) : Brev til sonen Walter, 1861-1879 : Kopenhamm, Rom, Paris / inledning och commentarer av K.A. Ekelund.; BJL     
      Brev til sonen Walter, 1861-1879 : Kopenhamm, Rom, Paris / inledning och commentarer av K.A. Ekelund. BJL  BOOK 1971
PT 9205 S96 S6(45) : Forhandlinger och uppsatser.; BJL     
      Forhandlinger och uppsatser. BJL  BOOK 1900
PT 9205 S96 S6 (452) : K.J. Hagfors.; BJL     
      K.J. Hagfors. BJL  BOOK 1972
PT 9205 S96 S6(453) : Finlandssvenskar i Amerika : the Finland-Swedes in America.; BJL     
      Finlandssvenskar i Amerika : the Finland-Swedes in America. BJL  BOOK 1972
PT 9205 S96 S6 (454) : Synvinklar pa ortnamn / redigerad av K. Zilliacus.; BJL     
      Synvinklar pa ortnamn / redigerad av K. Zilliacus. BJL  BOOK 1973
PT 9205 S96 S6 (457), : Johan Alm : hantverksmalare i Vasa pa 1700-telet.; BJL     
      Johan Alm : hantverksmalare i Vasa pa 1700-telet. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6 (458) : Dikter och prosa.; BJL     
      Dikter och prosa. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6 (461)    
      Katalog over den svenska literatureri Finland...1926-1932 / utarbetad av D. Olander. BJL  BOOK 1974
      Katalog over den svenska literatureri Finland...1926-1932 / utarbetad av D. Olander. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6 (462) : Fiskare och fiskemiljoer : en etnologisk undersokning av fisket i Malax.; BJL     
      Fiskare och fiskemiljoer : en etnologisk undersokning av fisket i Malax. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6(463) : Visa och visforskning / redigerad av A.M. Haggman.; BJL     
      Visa och visforskning / redigerad av A.M. Haggman. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6 (464) : Rabbe Enckell : modernism och klassicism under tjugotal och trettital.; BJL     
      Rabbe Enckell : modernism och klassicism under tjugotal och trettital. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6 (465) : Poeten Arvid Morne : ideer, teorier och metoder i Mornes poesi, 1924-1946.; BJL     
      Poeten Arvid Morne : ideer, teorier och metoder i Mornes poesi, 1924-1946. BJL  BOOK 1974
PT 9205 S96 S6 (466), : Finlands svenska folkdiktring.; BJL     
      Finlands svenska folkdiktring. BJL  BOOK 1975
PT 9205 S96 S6 (470) : Bernhard Henrik Crusell : klarinettisten och hans storre instrumentalverk.; BJL     
      Bernhard Henrik Crusell : klarinettisten och hans storre instrumentalverk. BJL  BOOK 1976
PT 9205 S96 S6(472) : Ortnamn och Samhalle : aspekter, begrepp, metoder : rapport fran Nordiska samarbetskommittens for namnforskning NORNAs symposium.; BJL     
      Ortnamn och Samhalle : aspekter, begrepp, metoder : rapport fran Nordiska samarbetskommittens for nam BJL  BOOK 1976
PT 9205 S96 S6 (473) : Folklivsforskning : en bibliografi over Svenskfinland.; BJL     
      Folklivsforskning : en bibliografi over Svenskfinland. BJL  BOOK 1976
PT 9205 S96 S6 (477), : Finlandska borgare pa 1700-valet i kamp for sina och standets privilegier.; BJL     
      Finlandska borgare pa 1700-valet i kamp for sina och standets privilegier. BJL  BOOK 1978
PT 9205 S96 S6 (479) : Expressionisten Elmer Diktonius : en studie i hands lyrik 1921-1930.; BJL     
      Expressionisten Elmer Diktonius : en studie i hands lyrik 1921-1930. BJL  BOOK 1978
PT 9205 S96 S6(480)    
      Finlandskt herrgardsliv : en etnologisk studie over Karsby gard i Tenala ca 1800-1970 / under ledning BJL  BOOK 1978
      Finlandskt herrgardsliv : en etnologisk studie over Karsby gard i Tenala ca 1800-1970 / under ledning BJL  BOOK 1978
PT 9205 S96 S6 (481), : Katalog over Folkkultursarkivets och Folkmalskommissionens samlinger : SlSl-1000 FMKl-230.; BJL     
      Katalog over Folkkultursarkivets och Folkmalskommissionens samlinger : SlSl-1000 FMKl-230. BJL  BOOK 1978
PT 9205 S96 S6 (482), : Fran laroplikt till grundskola : finlandsvensk folkskola under et halvesekel 1921-1972.; BJL     
      Fran laroplikt till grundskola : finlandsvensk folkskola under et halvesekel 1921-1972. BJL  BOOK 1978
PT 9205 S96 S6 (484), : Binominala genitiviska hypotagmer i nysvenskea.; BJL     
      Binominala genitiviska hypotagmer i nysvenskea. BJL  BOOK 1979
PT 9205 S96 S6 (485) : Mannen i kolboxen : John Reed och Finland.; BJL     
      Mannen i kolboxen : John Reed och Finland. BJL  BOOK 1979
PT 9205 S96 S6 (486), : I Nadens dal : klosterfolk och andra c. 1440-1590.; BJL     
      I Nadens dal : klosterfolk och andra c. 1440-1590. BJL  BOOK 1979
PT 9205 S96 S6 (488) : Sarvlaks : gardshushallningen och gardssamhallet fran 1600-talet till 1900-talet.; BJL     
      Sarvlaks : gardshushallningen och gardssamhallet fran 1600-talet till 1900-talet. BJL  BOOK 1980
PT 9205 S96 S6(489) : Kustbygd : Hjördis Dahl: Bruksryor längs Finlands kuster; Pekka Toivanan: Sjömansmiljöer i Jakobstad före stadens brand (1765-1835); Bo Lönnqvist: Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland.; Departmental Locations     
      Kustbygd : Hjördis Dahl: Bruksryor längs Finlands kuster; Pekka Toivanan: Sjömansmiljöer i Jakobstad Departmental Locations  BOOK 1980
PT 9205 S96 S6(491) : Hugo E. Pipping : humanist i ekonomernas värld.; BJL     
      Hugo E. Pipping : humanist i ekonomernas värld. BJL  BOOK 1980
PT 9205 S96 S6(493) : Journalister och publicister i svensk press i Finland und trahundra ar en matrikel.; BJL     
      Journalister och publicister i svensk press i Finland und trahundra ar en matrikel. BJL  BOOK 1981
PT 9205 S96 S6 (494) : De nordiska universitetsadresserna 1934 : skandinaviska och finlandssvenska opiniones.; BJL     
      De nordiska universitetsadresserna 1934 : skandinaviska och finlandssvenska opiniones. BJL  BOOK 1981
PT 9205 S96 S6(495) : Eirik Hornborgs i tryck utgivna skrifter, 1897-1968 / fortecknade av O. Mustelin och A. M. Mickwitz.; BJL     
      Eirik Hornborgs i tryck utgivna skrifter, 1897-1968 / fortecknade av O. Mustelin och A. M. Mickwitz. BJL  BOOK 1981
PT 9205 S96 S6(497) : Myt och verklighet : beraltandets problem i Eyvind Johnsons roman Strandemas svall.; BJL     
      Myt och verklighet : beraltandets problem i Eyvind Johnsons roman Strandemas svall. BJL  BOOK 1981
PT 9205 S96 S6(498) : Briggen Carl Gustaf 1875-1889 : under österbottniska segel i ångans tidevarv / med företal och kommentarer av Christoffer H. Ericsson.; BJL     
      Briggen Carl Gustaf 1875-1889 : under österbottniska segel i ångans tidevarv / med företal och kommen BJL  BOOK 1981
PT 9205 S96 S6(499) : Finsk tidskift : register, tom.102-199/200, 1927-1976 / redigerat av U. Wolf-Knuts.; BJL     
      Finsk tidskift : register, tom.102-199/200, 1927-1976 / redigerat av U. Wolf-Knuts. BJL  BOOK 1982
PT 9205 S96 S6(501) : Riki och den fortrollade vagen : studier i Oscar Parlands berattarkonst.; BJL     
      Riki och den fortrollade vagen : studier i Oscar Parlands berattarkonst. BJL  BOOK 1982
PT 9205 S96 S6(504) : Katalog over den svenska litteraturen i Finland, och arbeten utgivna av finlandska forfattare pa svenska i utlandet, 1933-1938.; BJL     
      Katalog over den svenska litteraturen i Finland, och arbeten utgivna av finlandska forfattare pa sven BJL  BOOK 1983
PT 9205 S96 S6(505) : Vara danspedagoger och dansnojen : om undervisning och evenemang fore 1914.; BJL     
      Vara danspedagoger och dansnojen : om undervisning och evenemang fore 1914. BJL  BOOK 1982
PT 9205 S96 S6(507) : Rabbe Enckell : lyriker av den svara skolan : studier i diktningen, 1935-1946.; BJL     
      Rabbe Enckell : lyriker av den svara skolan : studier i diktningen, 1935-1946. BJL  BOOK 1982
PT 9205 S96 S6(509) : Bonden i svenska Finland : teori och praktik inom akerbruk och boskapsskotsel.; BJL     
      Bonden i svenska Finland : teori och praktik inom akerbruk och boskapsskotsel. BJL  BOOK 1983
PT 9205 S96 S6(510) : Gardar och gardsagare i Borga pa 1600- och 1700-talen.; BJL     
      Gardar och gardsagare i Borga pa 1600- och 1700-talen. BJL  BOOK 1983
PT 9205 S96 S6(511 etc.) : Svenskt i Finland : studier i sprak och nationalitet efter 1860 / redigerad av M. Engman och H. Stenius.; BJL     
      Svenskt i Finland : studier i sprak och nationalitet efter 1860 / redigerad av M. Engman och H. Steni BJL  BOOK 1984
PT 9205 S96 S6(512) : Presshistoriska och andra studier tillagnade Torsten Steinby pa 75-arsdagen den 25 augusti 1983.; BJL     
      Presshistoriska och andra studier tillagnade Torsten Steinby pa 75-arsdagen den 25 augusti 1983. BJL  BOOK 1983
PT 9205 S96 S6(514) : Mirjam Irene Tuominen i liv och dikt.; BJL     
      Mirjam Irene Tuominen i liv och dikt. BJL  BOOK 1983
PT 9205 S96 S6(518) : Edith Sodergran : diktare pa tva sprak.; BJL     
      Edith Sodergran : diktare pa tva sprak. BJL  BOOK 1984
PT 9205 S96 S6 (52) : Valda skrifter af Jakob Frese; med en teckning af hans Legnad och skaldskap.; BJL     
      Valda skrifter af Jakob Frese; med en teckning af hans Legnad och skaldskap. BJL  BOOK 1902
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next