Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9217 P1 : Svenska författare : bibliografisk handbok / Arne Palmqvist, Odd Grandin.; BJL     
      Svenska författare : bibliografisk handbok / Arne Palmqvist, Odd Grandin. BJL  BOOK 1967
PT 9217 S9    
      Svenskt författarlexikon : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. BJL  BOOK 1975
      Svenskt litteraturlexicon. BJL  BOOK 1970
PT 9217 V7 : Litteraturvetenskapens fackuttryck : artiklar i urval ur Svenslet litteraturlexikon.; BJL     
      Litteraturvetenskapens fackuttryck : artiklar i urval ur Svenslet litteraturlexikon. BJL  BOOK 1971
PT 9218 D1 : Bibliografisk vägledning i svensk litteraturvetenskap / Lars och Kerstin Dählback.; BJL     
      Bibliografisk vägledning i svensk litteraturvetenskap / Lars och Kerstin Dählback. BJL  BOOK 1971
PT 9218 S9    
      Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1900-1935. BJL  BOOK 1950
      Svensk litteraturhistorisk bibliografi, 1936-1965. BJL  BOOK 1986
      Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill år 1900 / Tore Hagström. BJL  BOOK 1986
PT 9219 F8, : Litteraturlasning och litteraturanalys : synpunkter och exempel.; BJL     
      Litteraturlasning och litteraturanalys : synpunkter och exempel. BJL  BOOK 1962
PT 9219 G9, : Forskningsfart och metoder inom litteraturvetenskapen / by S. Allen... and others, ed by L.Gustefsson.; BJL     
      Forskningsfart och metoder inom litteraturvetenskapen / by S. Allen... and others, ed by L.Gustefsson BJL  BOOK 1970
PT 9219 H1, : Litterar teori och stilistik.; BJL     
      Litterar teori och stilistik. BJL  BOOK 1970
PT 9219 M2 : Den konstiga konsten : om litteraturlasning och litteraturpedagogik.; BJL     
      Den konstiga konsten : om litteraturlasning och litteraturpedagogik. BJL  BOOK 1986
PT 9225 F2 : Forskning i forvandling : man och metoder i svensk litteraturvetenskap.; BJL     
      Forskning i forvandling : man och metoder i svensk litteraturvetenskap. BJL  BOOK 1972
PT 9225 O5 : Idealism och klassicism : en studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra halften av 1800-talet med utgangspunkt i C.R.Nybloms estetik.; BJL     
      Idealism och klassicism : en studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra halften av 180 BJL  BOOK 1981
PT 9229 S9 : Persona och anima : en tillampning av C.G. Jungs psykologi pa sex forfattare : Karlfeldt, Strindberg, Camus, Lagerkvist, Heliga Birgitta, Mora-prosten Jacob Boethius.; BJL     
      Persona och anima : en tillampning av C.G. Jungs psykologi pa sex forfattare : Karlfeldt, Strindberg, BJL  BOOK 1981
PT 9240 H2 : Litteraturen och mottagarna.; BJL     
      Litteraturen och mottagarna. BJL  BOOK 1971
PT 9240 J8 : Den skona lognen.; BJL     
      Den skona lognen. BJL  BOOK 1986
PT 9240 W8 : Svensk litteraturvetenskap, 1920-1977 : en forskningsoversilet med de nya doktorsavhandlingarna i fokus.; BJL     
      Svensk litteraturvetenskap, 1920-1977 : en forskningsoversilet med de nya doktorsavhandlingarna i fok BJL  BOOK 1979
PT 9245 A4 A5 : Nils Afzelius : tryckta skrifter 1917-1969 : bibliografi utgiven till 75-arsdagen, 21 Januari 1969 / [utarbetad av E. Andersson].; BJL     
      Nils Afzelius : tryckta skrifter 1917-1969 : bibliografi utgiven till 75-arsdagen, 21 Januari 1969 / BJL  BOOK 1969
PT 9245 B4 G2 : Walter A. Berendsohn : Verzeichnis seiner 1908-1978 erschienenen Veröffentlichungen anlasslich seines 94. Geburtstages am 10. September 1978 / zusammengestellt von B. von Garaguly.; BJL     
      Walter A. Berendsohn : Verzeichnis seiner 1908-1978 erschienenen Veröffentlichungen anlasslich seines BJL  BOOK 1978
PT 9245 J3 H4 : Harry Jarv : tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi .; BJL     
      Harry Jarv : tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi . BJL  BOOK 1981
PT 9245 S3 G9 : Litteraturhistorikern Schuck : vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schucks tidigare produktion.; BJL     
      Litteraturhistorikern Schuck : vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schucks tidigare produk BJL  BOOK 1983
PT 9251 E3 : Moten med Runeberg, Rydberg och Froding : studier och essaer.; BJL     
      Moten med Runeberg, Rydberg och Froding : studier och essaer. BJL  BOOK 1949
PT 9252 B4, : Litterar kritik i sverige under 1600- och 1700-talen : akademisk arhandling.; BJL     
      Litterar kritik i sverige under 1600- och 1700-talen : akademisk arhandling. BJL  BOOK 1916
PT 9252 J8 : Ideer och teorier om orderns konst fran Platon till strukturalismen.; BJL     
      Ideer och teorier om orderns konst fran Platon till strukturalismen. BJL  BOOK 1971
PT 9252 L7 : Litteraturhistoriska argument : studier i en vetenskaps metodpraxis.; BJL     
      Litteraturhistoriska argument : studier i en vetenskaps metodpraxis. BJL  BOOK 1964
PT 9252 S9 : Ryktets forrandlinger : Stiernhielm, Lucidor och Runius bedomda av 1700-talet.; BJL     
      Ryktets forrandlinger : Stiernhielm, Lucidor och Runius bedomda av 1700-talet. BJL  BOOK 1974
PT 9253 F7 : Marxism, positivism och litteratur : om den svenska litteratursociologins framvaxt.; BJL     
      Marxism, positivism och litteratur : om den svenska litteratursociologins framvaxt. BJL  BOOK 1980
PT 9253 K6 : Klartext : marxistisk, litteraturkritik / [utg. av] Kritiska seminariet.; BJL     
      Klartext : marxistisk, litteraturkritik / [utg. av] Kritiska seminariet. BJL  BOOK 1972
PT 9253 N8, : Recensenter och lasare : stil- och ordstudier i nagra lyrikrecensioner.; BJL     
      Recensenter och lasare : stil- och ordstudier i nagra lyrikrecensioner. BJL  BOOK 1968
PT 9254 B4,    
      Manniskan i det vertikala samhallet. BJL  BOOK 1974
      Svensk socialistik litteraturkritik. BJL  BOOK 1972
PT 9254 B6    
      Karl XII:s stovlar : notiser om dikt och annat. BJL  BOOK 1954
      Lojliga familjerna i samhalle och dikt. BJL  BOOK 1964
      Svenska litteraturstudier / i urval av B.Bjerre G. Lokrantz Algo Werin. BJL  BOOK 1958
PT 9254 B8 : Vid seklets kallor : studier och essaer.; BJL     
      Vid seklets kallor : studier och essaer. BJL  BOOK 1961
PT 9254 C5 : Svenska kritiker och deras metoder.; BJL     
      Svenska kritiker och deras metoder. BJL  BOOK 1962
PT 9254 E3 : Fyra literara kritiker.; BJL     
      Fyra literara kritiker. BJL  BOOK 1971
PT 9254 F2 : Svenska litteraturstudier : ny samling / i urval av C Fehrman och E. Palmlund.; BJL     
      Svenska litteraturstudier : ny samling / i urval av C Fehrman och E. Palmlund. BJL  BOOK 1968
PT 9254 H7    
      Skratt och allvar i svensk literatur : studier fran fyra arhundraden. BJL  BOOK 1963
      Visit hos Voltaire! och andra litterara reseskisser. BJL  BOOK 1961
PT 9254 L7 : Fru Lusta och Fru Dygd : studiet och portratt.; BJL     
      Fru Lusta och Fru Dygd : studiet och portratt. BJL  BOOK 1963
PT 9254 L9 : Vandringar bland bocker : svenskt litteratur - och kulturkritik : artiklar ur tidningar och tidskrifter / i urval och med inledning av M. Bergh & F.J. Uriz.; BJL     
      Vandringar bland bocker : svenskt litteratur - och kulturkritik : artiklar ur tidningar och tidskrif BJL  BOOK 1985
PT 9254 N7 : Svensk litteratur i kritik och debatt 1957-70 / antologi sammanstalld avs Nilsson och R. Yrlid.; BJL     
      Svensk litteratur i kritik och debatt 1957-70 / antologi sammanstalld avs Nilsson och R. Yrlid. BJL  BOOK 1972
PT 9254 N8 : Fran Birgitta till Piraten : litteraturstudier av en filolog.; BJL     
      Fran Birgitta till Piraten : litteraturstudier av en filolog. BJL  BOOK 1942
PT 9254 O8 : Dikten och liver : essaer.; BJL     
      Dikten och liver : essaer. BJL  BOOK 1961
PT 9254 S9,    
      Debattoch vardering : stallningstaganden under 56 ar. BJL  BOOK 1978
      Poesi och politik : essayer. BJL  BOOK 1956
      Studier tillagnade Anton Blanck den 29 december 1946. BJL  BOOK 1946
PT 9254 W4 : Svensk idealism : essayer.; BJL     
      Svensk idealism : essayer. BJL  BOOK 1938
PT 9260 A3 : A history of Swedish literature / [translated from the Swedish by J. Weinstock].; BJL     
      A history of Swedish literature / [translated from the Swedish by J. Weinstock]. BJL  BOOK 1989
PT 9260 A4 : Svensk litteraturhistoria : jamte oversikt av den Islandska litteraturen / omarbetad av Gudmar Hasselberg.; BJL     
      Svensk litteraturhistoria : jamte oversikt av den Islandska litteraturen / omarbetad av Gudmar Hassel BJL  BOOK 1949
PT 9260 A5 : Svensk litteraturkritik : en antologi / utgiven av D. Andreae under medverkan av E.N. Tigersted.; BJL     
      Svensk litteraturkritik : en antologi / utgiven av D. Andreae under medverkan av E.N. Tigersted. BJL  BOOK 1964
PT 9260 B6 : Var svenska litteraturs historia : en forsta vagledning.; BJL     
      Var svenska litteraturs historia : en forsta vagledning. BJL  BOOK 1949
PT 9260 D2 : Schwedische Literatur.; BJL     
      Schwedische Literatur. BJL  BOOK 1924
PT 9260 H1 : Den svenska litteraturhistorien.; BJL     
      Den svenska litteraturhistorien. BJL  BOOK 1996
PT 9260 O5    
      Litteraturens historia i Sverige / av Bernt Olsson och Ingemar Algulin. BJL  BOOK 1995
      Litteraturens historia i Sverige / av Bernt Olsson och Ingemar Algulin. BJL  BOOK 1987
PT 9260 P7 : Tvisteyragor i svensk literaturforskning.; BJL     
      Tvisteyragor i svensk literaturforskning. BJL  BOOK 1966
PT 9260 S1 : Svensk litteratur / av H. Sallnas och S. Bjorck.; BJL     
      Svensk litteratur / av H. Sallnas och S. Bjorck. BJL  BOOK 1951
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next