Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9349 R7 E5 : Den romantiska texten : en essa i nio avsnitt.; BJL     
      Den romantiska texten : en essa i nio avsnitt. BJL  BOOK 1986
PT 9349 R7 L2 : Upplysningstidens romantik : den mystiskt sentimentala stromningen i svensk letteratur.; BJL     
      Upplysningstidens romantik : den mystiskt sentimentala stromningen i svensk letteratur. BJL  BOOK 1918
PT 9357 G9 : Virtus politica : politisk etik och nationellt svarmeri i den tidigare stormaktstidens litteratur.; BJL     
      Virtus politica : politisk etik och nationellt svarmeri i den tidigare stormaktstidens litteratur. BJL  BOOK 1956
PT 9357 J6 : I polstjarnans tecken : studier i svensk barock.; BJL     
      I polstjarnans tecken : studier i svensk barock. BJL  BOOK 1968
PT 9359 B6 : Litteraturhistoria i fickformat : svensk diktning fran 80- tal till 70- tal / av S. Bjorck, H. Sallnas, B. Palmqvist.; BJL     
      Litteraturhistoria i fickformat : svensk diktning fran 80- tal till 70- tal / av S. Bjorck, H. Sallna BJL  BOOK 1971
PT 9359 B8 : Studier i frihetstidens litteratur.; BJL     
      Studier i frihetstidens litteratur. BJL  BOOK 1956
PT 9359 S7 : Tankebyggare 1753-1762 : miljo- och genrestudier.; BJL     
      Tankebyggare 1753-1762 : miljo- och genrestudier. BJL  BOOK 1986
PT 9361 D3 : Ara och minne : studier kring ett motivkomplex i 1700- talets litteratur.; BJL     
      Ara och minne : studier kring ett motivkomplex i 1700- talets litteratur. BJL  BOOK 1965
PT 9361 J6 : Extra posten, 1792-1795 : studier i 1790- talets svenska press-och litteraturhistoria.; BJL     
      Extra posten, 1792-1795 : studier i 1790- talets svenska press-och litteraturhistoria. BJL  BOOK 1936
PT 9365 M8    
      Fran aftonbladet till roda rummet : stromningar i svensk litteratur 1830-1879. BJL  BOOK 1913
      Fran "Roda rummet" till sekelskiftet : stromningar i svensk litteratur under adertonhundraatio- och n BJL  BOOK 1918
PT 9365 S8 : Dikt och samhalle : Rydberg, Snoilsky, 80- talet : svenska folkets litteraturhistoria.; BJL     
      Dikt och samhalle : Rydberg, Snoilsky, 80- talet : svenska folkets litteraturhistoria. BJL  BOOK 1978
PT 9366 B7    
      Analys och portratt : litteraturhistoriska studier. BJL  BOOK 1962
      Fran attiotalet. BJL  BOOK 1926
PT 9366 E5 : Sextiotalskritik : ein antologi.; BJL     
      Sextiotalskritik : ein antologi. BJL  BOOK 1966
PT 9366 F7 : Ekan och speglingar : studier kring Victoria Benedictsson, Johanne Luise Heiberg och Herman Bang.; BJL     
      Ekan och speglingar : studier kring Victoria Benedictsson, Johanne Luise Heiberg och Herman Bang. BJL  BOOK 1961
PT 9366 N7 : Nittitalsforfattare I 80-Talsperspektiv.; BJL     
      Nittitalsforfattare I 80-Talsperspektiv. BJL  BOOK 1986
PT 9366 W4 : Svenskt 1800- tal : litterara essayer.; BJL     
      Svenskt 1800- tal : litterara essayer. BJL  BOOK 1948
PT 9367 L2 U3 : Arbetardiktningens pionjarperiod 1885-1909.; BJL     
      Arbetardiktningens pionjarperiod 1885-1909. BJL  BOOK 1978
PT 9367 R7 B4 : The Old Norse element in Swedish romanticism.; BJL     
      The Old Norse element in Swedish romanticism. BJL  BOOK 1966
PT 9367 R7 F9 : Bref rorande Nya Skolans historia 1810-11, med anmarkningar.; BJL     
      Bref rorande Nya Skolans historia 1810-11, med anmarkningar. BJL  BOOK 1886
PT 9367 R7 H4 : Manhemsforbundet : ett bidrag till goticismens och den yngre romantikens historia.; BJL     
      Manhemsforbundet : ett bidrag till goticismens och den yngre romantikens historia. BJL  BOOK 1928
PT 9367 R7 N7 : Svensk romantik : den platonska stromningen.; BJL     
      Svensk romantik : den platonska stromningen. BJL  BOOK 1964
PT 9367 R7 S8 : Den svenska romantiken fran Atterbom till Runeberg : svenska folkets litteraturhistoria.; BJL     
      Den svenska romantiken fran Atterbom till Runeberg : svenska folkets litteraturhistoria. BJL  BOOK 1977
PT 9367 R7 S9 : Romantikens samhalle.; BJL     
      Romantikens samhalle. BJL  BOOK 1980
PT 9367 R7 V7 : Morgonrodnadens stridsman : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821.; BJL     
      Morgonrodnadens stridsman : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821. BJL  BOOK 1978
PT 9367 S65 W4 : Fran trettiotal till trettiotal : betydelsefull social och politisk diktning i Sverige 1830-1930.; BJL     
      Fran trettiotal till trettiotal : betydelsefull social och politisk diktning i Sverige 1830-1930. BJL  BOOK 1995
PT 9367 U5 T6 : "Det unga Sverige" : attitalsrorelse och genombrottsepok.; BJL     
      "Det unga Sverige" : attitalsrorelse och genombrottsepok. BJL  BOOK 1982
PT 9368 A2 : Fran sekelskifte till fyrtiotal : svenskdikt och debatt 1893-1943.; BJL     
      Fran sekelskifte till fyrtiotal : svenskdikt och debatt 1893-1943. BJL  BOOK 1964
PT 9368 A9 : Orientering i nyare svensk litteratur : en bok for skolor och folkbildningsarbete.; BJL     
      Orientering i nyare svensk litteratur : en bok for skolor och folkbildningsarbete. BJL  BOOK 1949
PT 9368 B1 : Under Valfardens yta : litterart under femtitalet.; BJL     
      Under Valfardens yta : litterart under femtitalet. BJL  BOOK 1959
PT 9368 B7 : Svensk litteratur, 1900-1950 : realism och symbolism.; BJL     
      Svensk litteratur, 1900-1950 : realism och symbolism. BJL  BOOK 1958
PT 9368 B8    
      Moderne svensk litteratur, 1940-1972. BJL  BOOK 1973
      Svensk litteratur, 1870-1970 / av E.G. Brandell och J. Stenkvist. BJL  BOOK 1974
PT 9368 F6 : Literature in Sweden / Magnus Florin, Marianne Steinsaphir and Margareta Sörenson ; [translated by Hugh Rodwell].; BJL     
      Literature in Sweden / Magnus Florin, Marianne Steinsaphir and Margareta Sörenson ; [translated by Hu BJL  BOOK 1997
PT 9368 H5 : Svensk litteratur efter 1900 (1900-1940).; BJL     
      Svensk litteratur efter 1900 (1900-1940). BJL  BOOK 1945
PT 9368 O4 : Nutidsforfattare : prosaister och lyriker i ung svensk litteratur.; BJL     
      Nutidsforfattare : prosaister och lyriker i ung svensk litteratur. BJL  BOOK 1949
PT 9368 R8 : The climate of literature : Sweden's literary frame of reference, 1953-1976.; BJL     
      The climate of literature : Sweden's literary frame of reference, 1953-1976. BJL  BOOK 1983
PT 9368 R9 : Arbetarskildrare.; BJL     
      Arbetarskildrare. BJL  BOOK  
PT 9368 S8 : Stilstudier : språkvetare skriver litterär stilistik / Olle Josephson (red.).; BJL     
      Stilstudier : språkvetare skriver litterär stilistik / Olle Josephson (red.). BJL  BOOK 1996
PT 9369 A8    
      Aspects of modern Swedish literature / edited by I. Scobbie. BJL  BOOK 1988
      Aspects of modern Swedish literature / edited by Irene Scobbie. BJL  BOOK 1999
PT 9369 B4 : Varfor skriver vi? Fjorton unga forfattare har ordet.; BJL     
      Varfor skriver vi? Fjorton unga forfattare har ordet. BJL  BOOK 1953
PT 9369 B7 : Resa kring skanska parnassen : ett litteraturskritiskt langdsnitt / utg. av R. Arvidsson.; BJL     
      Resa kring skanska parnassen : ett litteraturskritiskt langdsnitt / utg. av R. Arvidsson. BJL  BOOK 1977
PT 9369 C5 : Perspektiv pa 30- talet.; BJL     
      Perspektiv pa 30- talet. BJL  BOOK 1961
PT 9369 E2 : Profiler och episoder.; BJL     
      Profiler och episoder. BJL  BOOK 1973
PT 9369 F7    
      Ny litteratur i Norden / av C.J. Elmqvist med andran. BJL  BOOK 1960
      Ny litteratur i Norden / av C.J. Elmqvist med andran. BJL  BOOK 1960
PT 9369 F8 : 40 - talsforfattare : ett urval essaer om svenska forfattare ur 40 - talsgenerationen; sammanstallt av L.-O. Franzen.; BJL     
      40 - talsforfattare : ett urval essaer om svenska forfattare ur 40 - talsgenerationen; sammanstallt a BJL  BOOK 1965
PT 9369 H2 : Forfattaren, dikten, lasaren.; BJL     
      Forfattaren, dikten, lasaren. BJL  BOOK 1960
PT 9369 J1 : Pa vag mot tiotalet : tva studier : nagra principfragor i svensk litteraturkritik 1900-1910 : viljeproblemet i svensk litteratur 1900-1910.; BJL     
      Pa vag mot tiotalet : tva studier : nagra principfragor i svensk litteraturkritik 1900-1910 : viljepr BJL  BOOK 1961
PT 9369 L1 : Femtitalet i backspegeln : ett urval essaer om svenska forfattare ur 50- talsgenerationen sammanstallt.; BJL     
      Femtitalet i backspegeln : ett urval essaer om svenska forfattare ur 50- talsgenerationen sammanstall BJL  BOOK 1968
PT 9369 L2    
      I ungdomen : scener ur den forlorade tiden. BJL  BOOK 1957
      Moten. BJL  BOOK 1966
PT 9369 R9 : Moderna svenska författare : en samlad översikt över svensk litteratur under fyra årtionden.; BJL     
      Moderna svenska författare : en samlad översikt över svensk litteratur under fyra årtionden. BJL  BOOK 1967
PT 9369 S6 : Sjalvdeklaration : 24 nyare forfattare i egen sak / redaktor : M. Ringgren.; BJL     
      Sjalvdeklaration : 24 nyare forfattare i egen sak / redaktor : M. Ringgren. BJL  BOOK 1982
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next