Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9368 O4 : Nutidsforfattare : prosaister och lyriker i ung svensk litteratur.; BJL     
      Nutidsforfattare : prosaister och lyriker i ung svensk litteratur. BJL  BOOK 1949
PT 9368 R8 : The climate of literature : Sweden's literary frame of reference, 1953-1976.; BJL     
      The climate of literature : Sweden's literary frame of reference, 1953-1976. BJL  BOOK 1983
PT 9368 R9 : Arbetarskildrare.; BJL     
      Arbetarskildrare. BJL  BOOK  
PT 9368 S8 : Stilstudier : språkvetare skriver litterär stilistik / Olle Josephson (red.).; BJL     
      Stilstudier : språkvetare skriver litterär stilistik / Olle Josephson (red.). BJL  BOOK 1996
PT 9369 A8    
      Aspects of modern Swedish literature / edited by I. Scobbie. BJL  BOOK 1988
      Aspects of modern Swedish literature / edited by Irene Scobbie. BJL  BOOK 1999
PT 9369 B4 : Varfor skriver vi? Fjorton unga forfattare har ordet.; BJL     
      Varfor skriver vi? Fjorton unga forfattare har ordet. BJL  BOOK 1953
PT 9369 B7 : Resa kring skanska parnassen : ett litteraturskritiskt langdsnitt / utg. av R. Arvidsson.; BJL     
      Resa kring skanska parnassen : ett litteraturskritiskt langdsnitt / utg. av R. Arvidsson. BJL  BOOK 1977
PT 9369 C5 : Perspektiv pa 30- talet.; BJL     
      Perspektiv pa 30- talet. BJL  BOOK 1961
PT 9369 E2 : Profiler och episoder.; BJL     
      Profiler och episoder. BJL  BOOK 1973
PT 9369 F7    
      Ny litteratur i Norden / av C.J. Elmqvist med andran. BJL  BOOK 1960
      Ny litteratur i Norden / av C.J. Elmqvist med andran. BJL  BOOK 1960
PT 9369 F8 : 40 - talsforfattare : ett urval essaer om svenska forfattare ur 40 - talsgenerationen; sammanstallt av L.-O. Franzen.; BJL     
      40 - talsforfattare : ett urval essaer om svenska forfattare ur 40 - talsgenerationen; sammanstallt a BJL  BOOK 1965
PT 9369 H2 : Forfattaren, dikten, lasaren.; BJL     
      Forfattaren, dikten, lasaren. BJL  BOOK 1960
PT 9369 J1 : Pa vag mot tiotalet : tva studier : nagra principfragor i svensk litteraturkritik 1900-1910 : viljeproblemet i svensk litteratur 1900-1910.; BJL     
      Pa vag mot tiotalet : tva studier : nagra principfragor i svensk litteraturkritik 1900-1910 : viljepr BJL  BOOK 1961
PT 9369 L1 : Femtitalet i backspegeln : ett urval essaer om svenska forfattare ur 50- talsgenerationen sammanstallt.; BJL     
      Femtitalet i backspegeln : ett urval essaer om svenska forfattare ur 50- talsgenerationen sammanstall BJL  BOOK 1968
PT 9369 L2    
      I ungdomen : scener ur den forlorade tiden. BJL  BOOK 1957
      Moten. BJL  BOOK 1966
PT 9369 R9 : Moderna svenska författare : en samlad översikt över svensk litteratur under fyra årtionden.; BJL     
      Moderna svenska författare : en samlad översikt över svensk litteratur under fyra årtionden. BJL  BOOK 1967
PT 9369 S6 : Sjalvdeklaration : 24 nyare forfattare i egen sak / redaktor : M. Ringgren.; BJL     
      Sjalvdeklaration : 24 nyare forfattare i egen sak / redaktor : M. Ringgren. BJL  BOOK 1982
PT 9369 S9 : Handlinger.; BJL     
      Handlinger. BJL  BOOK 1968
PT 9369 W9 : Livet, doden och meningen : om livsaskadningar i skonlitteratur.; BJL     
      Livet, doden och meningen : om livsaskadningar i skonlitteratur. BJL  BOOK 1978
PT 9370 A5 E3 : Amerika i svensk 1900-talslitteratur : fran Gustaf Hellstrom till Lars Gustafsson.; BJL     
      Amerika i svensk 1900-talslitteratur : fran Gustaf Hellstrom till Lars Gustafsson. BJL  BOOK 1983
PT 9370 D6 J3 : Trolosheten : en studie i svensk kulturdebatt och skonlitteratur under tidigt 1960-tal ...; BJL     
      Trolosheten : en studie i svensk kulturdebatt och skonlitteratur under tidigt 1960-tal ... BJL  BOOK 1984
PT 9370 F37 B9 : Mobilmachung des Elfenbeinturms : Reaktionen auf den Faschismus in der schwedischen Literatur 1933-1939.; BJL     
      Mobilmachung des Elfenbeinturms : Reaktionen auf den Faschismus in der schwedischen Literatur 1933-19 BJL  BOOK 1977
PT 9370 F6 F9 : Folkhagskolan : en bildningsvag for svenska forfattare.; BJL     
      Folkhagskolan : en bildningsvag for svenska forfattare. BJL  BOOK 1971
PT 9370 I3 T5 : Barnbokens invandrare : motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980.; BJL     
      Barnbokens invandrare : motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. BJL  BOOK 1987
PT 9370 L33 W1 : "Metallarbetaren" och litteraturen : det litterara stoffet i en svensk fackforbundstidning, 1890-1978 ...; BJL     
      "Metallarbetaren" och litteraturen : det litterara stoffet i en svensk fackforbundstidning, 1890-1978 BJL  BOOK 1982
PT 9370 L8 R3 : Jack London i Sverige : studier i marknadsforing och littererart inflytande.; BJL     
      Jack London i Sverige : studier i marknadsforing och littererart inflytande. BJL  BOOK 1974
PT 9370 P7 J8 : Maktens verktyg : byrakrater och politiker i nutida svensk samhallsskildring.; BJL     
      Maktens verktyg : byrakrater och politiker i nutida svensk samhallsskildring. BJL  BOOK 1978
PT 9370 P7 S8 : Flykt och motstand : fyra studier i politisk dikt.; BJL     
      Flykt och motstand : fyra studier i politisk dikt. BJL  BOOK 1978
PT 9370 S7 R5 : Diktarnas krig : de svenska forfattarna och spanska inbordskriget.; BJL     
      Diktarnas krig : de svenska forfattarna och spanska inbordskriget. BJL  BOOK 1986
PT 9375 G9 : Strandhugg : svensk poesi : femton diktanalyser.; BJL     
      Strandhugg : svensk poesi : femton diktanalyser. BJL  BOOK 1976
PT 9375 H2 : Dikten och lasaren : studier over diktupplevelsen.; BJL     
      Dikten och lasaren : studier over diktupplevelsen. BJL  BOOK 1959
PT 9375 H3 : Studier over bestamdhet i attributforsedda nominalfraser : uttryckstyperna "det vida hav," "vida havet" osv. i svensk poesi 1500-1940.; BJL     
      Studier over bestamdhet i attributforsedda nominalfraser : uttryckstyperna "det vida hav," "vida have BJL  BOOK 1972
PT 9375 L7 : Att lasa poesi : metoder for diktanalys / by O. Lindberger och R. Ekner.; BJL     
      Att lasa poesi : metoder for diktanalys / by O. Lindberger och R. Ekner. BJL  BOOK 1965
PT 9375 P7 : Svenska diktanalyser.; BJL     
      Svenska diktanalyser. BJL  BOOK 1965
PT 9375 S8 : Pegas pa villovagar : en lyrisk lasebok sammanstalld.; BJL     
      Pegas pa villovagar : en lyrisk lasebok sammanstalld. BJL  BOOK 1957
PT 9375 S9 : Diktstruktur och diktupplevelse : en undersokning av Lasares varderingar och tolkningar av lyrik.; BJL     
      Diktstruktur och diktupplevelse : en undersokning av Lasares varderingar och tolkningar av lyrik. BJL  BOOK 1974
PT 9376 E5 : Elva diktanalyser.; BJL     
      Elva diktanalyser. BJL  BOOK
PT 9376 L9 : En modell for lyrikanalys.; BJL     
      En modell for lyrikanalys. BJL  BOOK 1971
PT 9376 R9 : Tungomal : samtal med diktare.; BJL     
      Tungomal : samtal med diktare. BJL  BOOK 1979
PT 9385 S7 : Vers och sprak i Vasatidens och stormaktstidens svenska diktning.; BJL     
      Vers och sprak i Vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. BJL  BOOK 1975
PT 9386 S8 : Linne, Bellman, Kellgren : svenska folkets litteraturhistoria.; BJL     
      Linne, Bellman, Kellgren : svenska folkets litteraturhistoria. BJL  BOOK 1974
PT 9387 C5 F2 : Kyrkogardsromantik : studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning.; BJL     
      Kyrkogardsromantik : studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning. BJL  BOOK 1954
PT 9392 N6 B7    
      Nietzsche's influence on Swedish literature, with special reference to Strindberg, Ola Hansson, Heide BJL  BOOK 1956
      Nietzsche's influence on Swedish literature with special reference to Strindberg, Ola Hansson, Heiden BJL  BOOK 1956
PT 9392 R7 E3 : I karleken blott hjelte : den romantiska versberattelsen i Sverige 1820-1850.; BJL     
      I karleken blott hjelte : den romantiska versberattelsen i Sverige 1820-1850. BJL  BOOK 1985
PT 9395 A3 : Den orfiska retratten : studier i svensk 40-talslyrik och dess litterara bakgrund.; BJL     
      Den orfiska retratten : studier i svensk 40-talslyrik och dess litterara bakgrund. BJL  BOOK 1956
PT 9395 B9 : Den hundrade poeten : tendenser i fem decenniers poesi.; BJL     
      Den hundrade poeten : tendenser i fem decenniers poesi. BJL  BOOK  
PT 9395 E7 : Sjalen i bild : ein huvudlinje i modern svensk poesi.; BJL     
      Sjalen i bild : ein huvudlinje i modern svensk poesi. BJL  BOOK 1977
PT 9395 H1 : Pa vag in i femtiotalet : ein studie i Lars Forsells, Folke Isackssons och Bo Setterlinds tidiga lyrik.; BJL     
      Pa vag in i femtiotalet : ein studie i Lars Forsells, Folke Isackssons och Bo Setterlinds tidiga lyri BJL  BOOK 1979
PT 9395 T5 : Svensk rocklyrik : analys av fyra svenska rocktexter.; BJL     
      Svensk rocklyrik : analys av fyra svenska rocktexter. BJL  BOOK 1981
PT 9395 W1 : Svensk vers, 1901-1945 : schematiska, oschematiska och fria versformer i 709 diktsamlingar.; BJL     
      Svensk vers, 1901-1945 : schematiska, oschematiska och fria versformer i 709 diktsamlingar. BJL  BOOK 1974
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next