Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9396 R9 : Poeter till svars.; BJL     
      Poeter till svars. BJL  BOOK
PT 9396 T5 : Tillskrifter : 20 kritiker narlaser ny svensk poesi.; BJL     
      Tillskrifter : 20 kritiker narlaser ny svensk poesi. BJL  BOOK
PT 9397 C6 F7 : Tredje standpunkten : ein debatt fran det kalla krigets dagar / av T. Forser och P.A. Tjader.; BJL     
      Tredje standpunkten : ein debatt fran det kalla krigets dagar / av T. Forser och P.A. Tjader. BJL  BOOK 1972
PT 9397 C8 B4 : Jaget och varlden : kosmiska analogier i svensk 1900- talslyrik.; BJL     
      Jaget och varlden : kosmiska analogier i svensk 1900- talslyrik. BJL  BOOK 1971
PT 9397 M9 F2 : Musiken i dikten : ein antologi / av C. Fehrman.; BJL     
      Musiken i dikten : ein antologi / av C. Fehrman. BJL  BOOK 1969
PT 9397 S2 B6 : Dikter for dagen.; BJL     
      Dikter for dagen. BJL  BOOK 1978
PT 9401 A7 : Den medeltida balladen : en orientering och kommentarer till Sveriges Radios inspelningar / under redaktion av M. Arnberg.; BJL     
      Den medeltida balladen : en orientering och kommentarer till Sveriges Radios inspelningar / under red BJL  BOOK 1962
PT 9401 B4 : Svensk balladtradition.; BJL     
      Svensk balladtradition. BJL  BOOK 1967
PT 9401 F8 : Dans och lek och fagra ord : folkvisestudier.; BJL     
      Dans och lek och fagra ord : folkvisestudier. BJL  BOOK 1976
PT 9401 H6 : Tillbaka till balladen : uppsatser och essaer.; BJL     
      Tillbaka till balladen : uppsatser och essaer. BJL  BOOK 1985
PT 9401 J3 : Eufemiavisorna : en filologisk undersokning.; BJL     
      Eufemiavisorna : en filologisk undersokning. BJL  BOOK 1945
PT 9402 B4 : Lyrik i tid och otid : lyrikanalytiska studier tillagnade Gunnar Tidestrom.; BJL     
      Lyrik i tid och otid : lyrikanalytiska studier tillagnade Gunnar Tidestrom. BJL  BOOK 1971
PT 9402 B6 : Svenska sprakens skonheter : om den lyriska antologin i Sverige- dess historia och former / samt en katalog over titelbestandet 1737-1983 utarbetad av S. Tornkvist.; BJL     
      Svenska sprakens skonheter : om den lyriska antologin i Sverige- dess historia och former / samt en k BJL  BOOK 1984
PT 9402 H4 : Att forsta lyrik.; BJL     
      Att forsta lyrik. BJL  BOOK 1979
PT 9402 J3 : Under poeternas himmel : en bok om svensk poesi.; BJL     
      Under poeternas himmel : en bok om svensk poesi. BJL  BOOK
PT 9402 L1 : Tretton lyriker och fageltruppen : uppsatser om lyrisk dikt.; BJL     
      Tretton lyriker och fageltruppen : uppsatser om lyrisk dikt. BJL  BOOK 1973
PT 9402 L9 : Lyrisk tidsspegel : diktanalyser.; BJL     
      Lyrisk tidsspegel : diktanalyser. BJL  BOOK 1967
PT 9402 T3 : Gustaviansk lyrik : ett stickprov for vetenskapligt bruk : ordindex.; BJL     
      Gustaviansk lyrik : ett stickprov for vetenskapligt bruk : ordindex. BJL  BOOK 1968
PT 9403 D5 R1 : Tre larodiktare : studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelofs och Karl Vennbergs lyrik.; BJL     
      Tre larodiktare : studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelofs och Karl Vennbergs lyrik. BJL  BOOK 1974
PT 9403 E6 S2 : Svensk epigramdiktning : studier i en genre.; BJL     
      Svensk epigramdiktning : studier i en genre. BJL  BOOK 1984
PT 9403 I4 W9 : Det forklarade ogonblicket : studier i vasterlandsk idyll fran Theokritos till Strindberg.; BJL     
      Det forklarade ogonblicket : studier i vasterlandsk idyll fran Theokritos till Strindberg. BJL  BOOK 1977
PT 9403 P9 A7    
      Svensk psalm genom tiderna. BJL  BOOK 1975
      Den svenska psalmen. BJL  BOOK 1963
PT 9403 P9 G3 : Ord och fras i psalmboken / Göran Gellerstam, Martin Gellerstam.; BJL     
      Ord och fras i psalmboken / Göran Gellerstam, Martin Gellerstam. BJL  BOOK 1977
PT 9403 P9 L9 : Psalm-och sanglexikon.; BJL     
      Psalm-och sanglexikon. BJL  BOOK 1964
PT 9403 P9 P9 : Psalm och sang / studier tillagnade Emil Liedgren.; BJL     
      Psalm och sang / studier tillagnade Emil Liedgren. BJL  BOOK 1959
PT 9403 S65 B9 : Den svenska stormaktstidens sonett.; BJL     
      Den svenska stormaktstidens sonett. BJL  BOOK 1990
PT 9404 N25 H1 : Naturvetenskap och poesi : Viktor Rydberg, August Strindberg, Harry Martinson.; BJL     
      Naturvetenskap och poesi : Viktor Rydberg, August Strindberg, Harry Martinson. BJL  BOOK 1981
PT 9404 R4 H7 : Nagon ar alltid hos oss : Bibelns aterklang i modern dikt.; BJL     
      Nagon ar alltid hos oss : Bibelns aterklang i modern dikt. BJL  BOOK 1972
PT 9404 R9 F2 : Ruineras romantik : ein litteraturhistorisk studie.; BJL     
      Ruineras romantik : ein litteraturhistorisk studie. BJL  BOOK 1956
PT 9404 S4 K6 : Diktaren och havet : drift- och dromsymbolik i svensksprakig lyrik 1880-1940.; BJL     
      Diktaren och havet : drift- och dromsymbolik i svensksprakig lyrik 1880-1940. BJL  BOOK 1957
PT 9404 W3 W6 : Brollopskraden pa hexameter.; BJL     
      Brollopskraden pa hexameter. BJL  BOOK  
PT 9415 : Att lasa dramatik.; BJL     
      Att lasa dramatik. BJL  BOOK 1971
PT 9425 B8 : Vara forsta fransk-klassiska dramer : Celsius Ingeborg och Dalins Brynhilda.; BJL     
      Vara forsta fransk-klassiska dramer : Celsius Ingeborg och Dalins Brynhilda. BJL  BOOK 1944
PT 9425 W6    
      Bidrag till kannedom om 1600-talsdramat i Sverige : akademisk afhandling. BJL  BOOK 1909
      Studier ofver Lejonkulans dramer. BJL  BOOK 1909
PT 9427 A8 N8 : Forfattarfragor i Lejonkulans dramtik : undersokningar jamte tra textbilagro : Nachspiel och Troas.; BJL     
      Forfattarfragor i Lejonkulans dramtik : undersokningar jamte tra textbilagro : Nachspiel och Troas. BJL  BOOK 1938
PT 9427 S3 P4 : Studier i svenska skoldramat : ett bidrag till 1500- och 1600- talets litteraturhistoria.; BJL     
      Studier i svenska skoldramat : ett bidrag till 1500- och 1600- talets litteraturhistoria. BJL  BOOK 1929
PT 9435 T5 : Svenska dramastrukturer. [Analyser av August Strindberg: Första varningen ... ]; BJL     
      Svenska dramastrukturer. [Analyser av August Strindberg: Första varningen ... ] BJL  BOOK 1973
PT 9460 G7 : Da som nu : Historiska romaner i oversikt och analys.; BJL     
      Da som nu : Historiska romaner i oversikt och analys. BJL  BOOK 1964
PT 9460 H7 : Epoker och prosastilar : nagra linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria.; BJL     
      Epoker och prosastilar : nagra linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria. BJL  BOOK 1967
PT 9461 P4 : Perspektiv pa prosa : Goteborgsstudier i litteraturvetenskap tillagnade Peter Hallberg och Nils Ake Sjostedt.; BJL     
      Perspektiv pa prosa : Goteborgsstudier i litteraturvetenskap tillagnade Peter Hallberg och Nils Ake S BJL  BOOK 1981
PT 9470 V5 : Verklighetens texter : sjutton fallstudier / Björn Melander & Björn Olsson (red.).; BJL     
      Verklighetens texter : sjutton fallstudier / Björn Melander & Björn Olsson (red.). BJL  BOOK 2001
PT 9473 W6 : Carl-Johan-tidens prosa : sprakliga studier i texter fran den moderna prosaberattelsens framvaxttid.; BJL     
      Carl-Johan-tidens prosa : sprakliga studier i texter fran den moderna prosaberattelsens framvaxttid. BJL  BOOK 1971
PT 9474 E5 : Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer.; BJL     
      Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer. BJL  BOOK 1962
PT 9474 L9 : Fran sextital till attital : fardvagar i svensk prosa.; BJL     
      Fran sextital till attital : fardvagar i svensk prosa. BJL  BOOK 1981
PT 9480 B6 : Romanens formvald : studier i prosaberattarens teknik, 3 uppl.; BJL     
      Romanens formvald : studier i prosaberattarens teknik, 3 uppl. BJL  BOOK 1955
PT 9480 H7 : Lovtal over svenska romaner.; BJL     
      Lovtal over svenska romaner. BJL  BOOK 1957
PT 9480 L1 : Svensk berattarkonst : Roda rummet Karalinerna, Onda sagor och Sibyllan / studerade av E. Lagerroth.; BJL     
      Svensk berattarkonst : Roda rummet Karalinerna, Onda sagor och Sibyllan / studerade av E. Lagerroth. BJL  BOOK 1968
PT 9481 E2 : Novellanalyser / under redaktion av V. Edstrom och P.A. Henricson.; BJL     
      Novellanalyser / under redaktion av V. Edstrom och P.A. Henricson. BJL  BOOK 1970
PT 9481 S8 : Berattartekniska studier i Par Lagerkvists, Lars Gyllenstans och Cora Sandels prosa.; BJL     
      Berattartekniska studier i Par Lagerkvists, Lars Gyllenstans och Cora Sandels prosa. BJL  BOOK 1964
PT 9487 D7 L9 : Studier om mord : från Trenter till Mankell.; BJL     
      Studier om mord : från Trenter till Mankell. BJL  BOOK 1998
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next