Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9487 D7 T9 : O och A : handledning for deckarvanner : forteckning over detektivromaner pa svenska spraket utgivan 1901-1954 med titel-och pseudonymregister / sammanstalld av S. Tullberg.; BJL     
      O och A : handledning for deckarvanner : forteckning over detektivromaner pa svenska spraket utgivan BJL  BOOK 1954
PT 9487 E6 R7 : Att lasa epik.; BJL     
      Att lasa epik. BJL  BOOK 1970
PT 9491 S9 : Attitalet och Konstnarsromanen.; BJL     
      Attitalet och Konstnarsromanen. BJL  BOOK 1985
PT 9492 A3 : Contemporary Swedish prose.; BJL     
      Contemporary Swedish prose. BJL  BOOK 1983
PT 9492 A9 : Avsikter : arton forfattare om sina verk.; BJL     
      Avsikter : arton forfattare om sina verk. BJL  BOOK 1945
PT 9492 B7 : L'individu et la societe dans les oeuvres des romanciers proletariens suedois (1910-1960).; BJL     
      L'individu et la societe dans les oeuvres des romanciers proletariens suedois (1910-1960). BJL  BOOK 1980
PT 9492 H3    
      Fyrtio forfattare i statistisk belysning. BJL  BOOK 1976
      Ikon och roman. BJL  BOOK 1980
PT 9492 J3 : Nedslag i 1990-talets svenska prosa : om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv.; BJL     
      Nedslag i 1990-talets svenska prosa : om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv. BJL  BOOK 1998
PT 9492 R8 : 20 romaner bedomda av samtida; recensioner av svensk litteratur / i urval av K.E. Rosengren och J. Thavenius.; BJL     
      20 romaner bedomda av samtida; recensioner av svensk litteratur / i urval av K.E. Rosengren och J. Th BJL  BOOK 1967
PT 9492 S9 : Sverige, 1965-1975 : en antologi.; BJL     
      Sverige, 1965-1975 : en antologi. BJL  BOOK 1977
PT 9495 H6 : Gustaviansk retorik : stilstudier i Svenska Akademiens med stora priset belondade areminnen, 1786-1803.; BJL     
      Gustaviansk retorik : stilstudier i Svenska Akademiens med stora priset belondade areminnen, 1786-180 BJL  BOOK 1962
PT 9495 J6 : Svensk retorik : fran Stockholms blodbad till Almedalen.; BJL     
      Svensk retorik : fran Stockholms blodbad till Almedalen. BJL  BOOK 1983
PT 9496 U9 : Fem skrivare : Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson : studier i senmedeltida svenskt brevsprak.; BJL     
      Fem skrivare : Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson : studier i senmedeltida svenskt brevspra BJL  BOOK 1968
PT 9497 H1 : Overtalning och underhallning : den svenska essaistiken 1890-1930.; BJL     
      Overtalning och underhallning : den svenska essaistiken 1890-1930. BJL  BOOK 1978
PT 9498 F2 : Poesi och parodi.; BJL     
      Poesi och parodi. BJL  BOOK 1957
PT 9509 K6 : Harensklagan, och andra uppsatser om folkligdiktning.; BJL     
      Harensklagan, och andra uppsatser om folkligdiktning. BJL  BOOK 1978
PT 9519 R7 : Folklig diktning : form och teknik.; BJL     
      Folklig diktning : form och teknik. BJL  BOOK 1965
PT 9525 H9    
      Svenska folk-sagor och afventyr. BJL  BOOK 1844
      Svenska sagor. BJL  BOOK 1965
PT 9529 F9 : Fula Visboken : 50 folkliga och erotiska visor.; BJL     
      Fula Visboken : 50 folkliga och erotiska visor. BJL  BOOK 1977
PT 9529 H1 : Halla dar - kop blabar, run och ramsor.; BJL     
      Halla dar - kop blabar, run och ramsor. BJL  BOOK 1980
PT 9529 S6 : Sjomansvisor / urval och redigering av M. Lantz.; BJL     
      Sjomansvisor / urval och redigering av M. Lantz. BJL  BOOK 1980
PT 9529 S9    
      Arbetets sanger : kampsanger; strejkvisor, yrkesvisor och politiska visor under 130 ar. BJL  BOOK 1973
      Svensk Folkpoesi i urval / av B. af Klintberg och F. Zetterholm. BJL  BOOK 1977
      Svenska medeltidsballader ett urval. BJL  BOOK 1962
      Svenska medeltidsballader : ett urvol / redigerat av B.R. Jonsson. BJL  BOOK 1981
2 additional entries    
PT 9531 L9 : Folklivet i skytts harad i skane vid borjan av 1800-talet : barndomsminnen.; BJL     
      Folklivet i skytts harad i skane vid borjan av 1800-talet : barndomsminnen. BJL  BOOK 1957
PT 9531 S9    
      Svenska folksagor. BJL  BOOK 1959
      Svenska Folksagor. BJL  BOOK 1981
PT 9544 B2 : Barnens rim och ramsor / [samlade] av L. Furuland.; BJL     
      Barnens rim och ramsor / [samlade] av L. Furuland. BJL  BOOK 1981
PT 9544 W5 : Children's literature in Sweden.; BJL     
      Children's literature in Sweden. BJL  BOOK 1991
PT 9550 S4 : Levande svensk litteratur, fran aldsta tider till vara dagar / i urval av Sten Selander ; utredigerad och kommenterad av Sigurd Westberg.; BJL     
      Levande svensk litteratur, fran aldsta tider till vara dagar / i urval av Sten Selander ; utredigerad BJL  BOOK 1937
PT 9550 S7 : Sveriges litteratur / redaktion C.I. Stahle, E.N. Tigerstedt.; BJL     
      Sveriges litteratur / redaktion C.I. Stahle, E.N. Tigerstedt. BJL  BOOK 1962
PT 9550 S85 S9(10) : Sagan om Didrik af Bern : efter Svenska handskirfter.; BJL     
      Sagan om Didrik af Bern : efter Svenska handskirfter. BJL  BOOK 1850
PT 9550 S85 S9(11) : Hertig Fredrik af Normandie : en medeltids roman / efter gamla handskrifter pa Svenska och Danska af J.A. Ahlstrand.; BJL     
      Hertig Fredrik af Normandie : en medeltids roman / efter gamla handskrifter pa Svenska och Danska af BJL  BOOK 1853
PT 9550 S85 S9(12) : Konung Alexander : en medeltids dikt fran latinet vand i svenska rim omkring ar 1380 pa foranstaltande af.; BJL     
      Konung Alexander : en medeltids dikt fran latinet vand i svenska rim omkring ar 1380 pa foranstaltand BJL  BOOK 1862
PT 9550 S85 S9(13) : Skra-ordningar / samlade av G.E. Klemming.; BJL     
      Skra-ordningar / samlade av G.E. Klemming. BJL  BOOK 1856
PT 9550 S85 S9(16) : Helige Bernhards skrifter, i svensk of versattning fran medeltiden / efter gamla handskrifter utgifna af H. Wieselgren.; BJL     
      Helige Bernhards skrifter, i svensk of versattning fran medeltiden / efter gamla handskrifter utgifna BJL  BOOK 1860
PT 9550 S85 S9(17) : Svenska medeltidens rimkronikor / utg. av. G.E. Klemming.; BJL     
      Svenska medeltidens rimkronikor / utg. av. G.E. Klemming. BJL  BOOK 1866
PT 9550 S85 S9(21) : Om djefralens frestelse.; BJL     
      Om djefralens frestelse. BJL  BOOK 1876
PT 9550 S85 S9(24) : Lardom huru man skall do; tryckt i Upsala 1514, fotografiskt atergifven.; BJL     
      Lardom huru man skall do; tryckt i Upsala 1514, fotografiskt atergifven. BJL  BOOK 1881
PT 9550 S85 S9(25) : Svenska medeltids dikter och rim / utgifna af G.E. Klemming.; BJL     
      Svenska medeltids dikter och rim / utgifna af G.E. Klemming. BJL  BOOK 1881
PT 9550 S85 S9(28) : Prosadikter fran Sveriges medeltid / utgifna af G.E. Klemming.; BJL     
      Prosadikter fran Sveriges medeltid / utgifna af G.E. Klemming. BJL  BOOK 1887
PT 9550 S85 S9(29) : Historia Trojana : en medeltidsroman om Trojanska Kriget, fan latinet ofversatt till svenska ar 1529.; BJL     
      Historia Trojana : en medeltidsroman om Trojanska Kriget, fan latinet ofversatt till svenska ar 1529. BJL  BOOK 1892
PT 9550 S85 S9(30) : Jungfru Marie ortagard Vadstenanumornas veckoritual, i svensk ofversattning [av Nicolaus Ragvaldi] fran ar 1510 / utgifven af R. Geete.; BJL     
      Jungfru Marie ortagard Vadstenanumornas veckoritual, i svensk ofversattning [av Nicolaus Ragvaldi] fr BJL  BOOK 1895
PT 9550 S85 S9(31) : Speculum virginum, jungfrspegel; ofvers fran latinet af Mathias Laurentii, munk i Vadstena / utgifven af R. Geete.; BJL     
      Speculum virginum, jungfrspegel; ofvers fran latinet af Mathias Laurentii, munk i Vadstena / utgifven BJL  BOOK 1897
PT 9550 S85 S9(32) : Hel. Mechtilds uppenbarelser (Liber Spiritualis Gratiae) / ofversatta fran latinet ar 1469 af Jons Budde; utgifna af Robert Geete.; BJL     
      Hel. Mechtilds uppenbarelser (Liber Spiritualis Gratiae) / ofversatta fran latinet ar 1469 af Jons Bu BJL  BOOK 1899
PT 9550 S85 S9(36) : Skrifter till uppbyggelse fran medeltiden : en samling af moralteologiska traktater pa svenska, forfattade af bl. a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den Helige, Vadstena-abbedissan Ingeborg Gertzdotter / utgifna af R. Geete.; BJL     
      Skrifter till uppbyggelse fran medeltiden : en samling af moralteologiska traktater pa svenska, forfa BJL  BOOK 1904
PT 9550 S85 S9(40) : Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke), 1451-1480 / T.T. Bielke, K.H. Carlsson.; BJL     
      Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke), 1451-1480 / T.T. Bielke BJL  BOOK 1908
PT 9550 S85 S9(41) : Ostgotalagens 1300-talsfragment.; BJL     
      Ostgotalagens 1300-talsfragment. BJL  BOOK 1911
PT 9550 S85 S9(42) : J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fader.; BJL     
      J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fader. BJL  BOOK 1911
PT 9550 S85 S9(45)    
      Latinskt-svenskt glossarium, efter Cod. Ups. C20, Hand 3 / utgivet av Borje Tjader. BJL  BOOK 1994
      Latinskt-svenskt glossarium, efter Cod. Ups. C20, Hand 3 / utgivet av E. Neuman. BJL  BOOK 1942
PT 9550 S85 S9(48) : Jungfru Marie psaltare (rosenkrans) af Alanus de Rupe : ofversattning fran latinet, efter den enda kanda handskriften, fran 1535 med inledning.; BJL     
      Jungfru Marie psaltare (rosenkrans) af Alanus de Rupe : ofversattning fran latinet, efter den enda ka BJL  BOOK 1923
PT 9550 S85 S9(49) : Hertig Fredrik af Normandie : kritisk upplaga pa grundval av Codex Verelianus / utgiven av E. Noreen.; BJL     
      Hertig Fredrik af Normandie : kritisk upplaga pa grundval av Codex Verelianus / utgiven av E. Noreen. BJL  BOOK
PT 9550 S85 S9(50) : Herr Ivan : kritisk upplaga, utgiven.; BJL     
      Herr Ivan : kritisk upplaga, utgiven. BJL  BOOK 1931
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next