Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9550 S9(6) : Nils Matson Kiopings resa : parallelltexter ur andra och tredje upplagorna.; BJL     
      Nils Matson Kiopings resa : parallelltexter ur andra och tredje upplagorna. BJL  BOOK 1961
PT 9550 S9(7) : Svensk predikan fran reformationstiden till frihetsiden, i urval / av A. Wifstrand.; BJL     
      Svensk predikan fran reformationstiden till frihetsiden, i urval / av A. Wifstrand. BJL  BOOK 1960
PT 9550 S96 S9(1) : Then swanska Argus / utgifven af B. Hesselman och M. Lamm.; BJL     
      Then swanska Argus / utgifven af B. Hesselman och M. Lamm. BJL  BOOK 1910
PT 9550 S96 S9(10) : Skrifter / utgivna av Gunhild Berg.; BJL     
      Skrifter / utgivna av Gunhild Berg. BJL  BOOK 1923
PT 9550 S96 S9(11) : Samlade skrifter / utgivna av Hilma Borelius v. 3 utgivna av H. Borelius och Theodor Hjelmqvist.; BJL     
      Samlade skrifter / utgivna av Hilma Borelius v. 3 utgivna av H. Borelius och Theodor Hjelmqvist. BJL  BOOK 1925
PT 9550 S96 S9(12) : Samlade skrifter av Erik Sjoberg known as Vitalis.; BJL     
      Samlade skrifter av Erik Sjoberg known as Vitalis. BJL  BOOK 1926
PT 9550 S96 S9(13) : Samlade skrifter / utgivna av Nils Afzelius.; BJL     
      Samlade skrifter / utgivna av Nils Afzelius. BJL  BOOK 1928
PT 9550 S96 S9(14) : Samlade skrifter / utgivna av Harald Elovson.; BJL     
      Samlade skrifter / utgivna av Harald Elovson. BJL  BOOK 1932
PT 9550 S96 S9(15) : Samlade skrifter / utgivna av S. Arvidson och C. Fontaine.; BJL     
      Samlade skrifter / utgivna av S. Arvidson och C. Fontaine. BJL  BOOK 1990
PT 9550 S96 S9(16)    
      Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg under redaktion av G. Castren och M. Lamm later O. Ahlbac BJL  BOOK 1933
      Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg; under redaktion av G. Castren och M. Lamm ... [et al.]. BJL  BOOK 1987
      Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg; under redaktion av G. Castren och M. Lamm ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
      Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg; under redaktion av G. Castren och M. Lamm ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
12 additional entries    
PT 9550 S96 S9(17) : Samlade skrifter / utg. av E. Noreen, F. Sandwall och C. Larsson.; BJL     
      Samlade skrifter / utg. av E. Noreen, F. Sandwall och C. Larsson. BJL  BOOK 1933
PT 9550 S96 S9(18) : Singoalla.; BJL     
      Singoalla. BJL  BOOK 1941
PT 9550 S96 S9(19) : Master Olof.; BJL     
      Master Olof. BJL  BOOK 1947
PT 9550 S96 S9(2) : Samlade skrifter / utg. K. Fredlund.; BJL     
      Samlade skrifter / utg. K. Fredlund. BJL  BOOK 1911
PT 9550 S96 S9(20) : Brev och dagboksanteckningar / utg. av N. Afzelius.; BJL     
      Brev och dagboksanteckningar / utg. av N. Afzelius. BJL  BOOK 1950
PT 9550 S96 S9(21) : Spel om Herculis Wagewal / G. Stiernhielm och S. Columbus.; BJL     
      Spel om Herculis Wagewal / G. Stiernhielm och S. Columbus. BJL  BOOK 1955
PT 9550 S96 S9(23) : Le plaidoyer d'un fou.; BJL     
      Le plaidoyer d'un fou. BJL  BOOK 1978
PT 9550 S96 S9(3) : Samlade skrifter / utgifna af Fredrik Book.; BJL     
      Samlade skrifter / utgifna af Fredrik Book. BJL  BOOK 1911
PT 9550 S96 S9(4) : Samlade dikter / av Lucidor, i.e. Lars Johansson, utgivna av Fredrik Sandwall.; BJL     
      Samlade dikter / av Lucidor, i.e. Lars Johansson, utgivna av Fredrik Sandwall. BJL  BOOK 1914
PT 9550 S96 S9(5) : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK 1916
PT 9550 S96 S9(6) : Samlade skrifter / utgifna af T. Hjelmqvist och K. Warburg.; BJL     
      Samlade skrifter / utgifna af T. Hjelmqvist och K. Warburg. BJL  BOOK 1916
PT 9550 S96 S9(7) : Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna / utgivna av Erik Noreen.; BJL     
      Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna / utgivna av Erik Noreen. BJL  BOOK 1920
PT 9550 S96 S9(8)    
      Samlade skrifter / utgivna av J. Nordstrom [et al.]. BJL  BOOK 1987
      Samlade skrifter / utgivna av J. Nordstrom. BJL  BOOK 1929
PT 9550 S96 S9(9) : Samlade skrifter / utgivna av S. Ek, A. Sjoding, O. Sylwan.; BJL     
      Samlade skrifter / utgivna av S. Ek, A. Sjoding, O. Sylwan. BJL  BOOK 1922
PT 9550 S96 S9(N.S.1) : Samlade dikter / utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson.; BJL     
      Samlade dikter / utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson. BJL  BOOK 1989
PT 9550 S97 S9(22) : Dikter / utg. av E. Liedgren och S. Malmstrom.; BJL     
      Dikter / utg. av E. Liedgren och S. Malmstrom. BJL  BOOK 1955
PT 9550 W5 : Fornsvenska texter, med forklaringar och ordlista.; BJL     
      Fornsvenska texter, med forklaringar och ordlista. BJL  BOOK 1955
PT 9551 N8 : Fornsvensk lasebok / utgiven av Sven Benson.; BJL     
      Fornsvensk lasebok / utgiven av Sven Benson. BJL  BOOK 1954
PT 9555 A4 : Svenska som lever : en svensk antologi med engelsk ordlista.; BJL     
      Svenska som lever : en svensk antologi med engelsk ordlista. BJL  BOOK 1948
PT 9555 A9 : Vi laser och lyssnar : litterara rapsodier by G. Froding, D. Andersson and H. Martinson for skelbruk.; BJL     
      Vi laser och lyssnar : litterara rapsodier by G. Froding, D. Andersson and H. Martinson for skelbruk. BJL  BOOK 1953
PT 9555 B1 : Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, views on art, literature and society.; BJL     
      Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, views on art, literature and society. BJL  BOOK 1965
PT 9555 L8 : Litteraturen i Sverige och grannlanderna lasebok i modersmalet for realskolans hogre klasser med litteraurhistoriska upplysningar samt ed prov pa fornistandsk, finlandssvensk, norsk och dansk litterature.; BJL     
      Litteraturen i Sverige och grannlanderna lasebok i modersmalet for realskolans hogre klasser med litt BJL  BOOK 1953
PT 9555 O9 : Oversikt av Svenska litteraturen pa grundvalen av Bjursten-Friesans Lasebok.; BJL     
      Oversikt av Svenska litteraturen pa grundvalen av Bjursten-Friesans Lasebok. BJL  BOOK 1907
PT 9555 S9 : Svensk natur : en antologi utgiven av Svenska Turistforeningen; sammanstallts.; BJL     
      Svensk natur : en antologi utgiven av Svenska Turistforeningen; sammanstallts. BJL  BOOK 1944
PT 9555 V28 : Vara forsok / med inledning av T. Stalmarck.; BJL     
      Vara forsok / med inledning av T. Stalmarck. BJL  BOOK 1976
PT 9555 V78    
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
PT 9555 W8 : Witterhets arbeten (1759).; BJL     
      Witterhets arbeten (1759). BJL  BOOK 1990
PT 9558 S76 R8 : Roster i Stockholm : en antologi / av Heidi von Born.; BJL     
      Roster i Stockholm : en antologi / av Heidi von Born. BJL  BOOK 1997
PT 9560 L9 : Fran utsiktstornet : aktuella utlandska forfattare.; BJL     
      Fran utsiktstornet : aktuella utlandska forfattare. BJL  BOOK 1963
PT 9561 P4 P4 : Persiska Antologin : Eric Hermelins tolkningar i.; BJL     
      Persiska Antologin : Eric Hermelins tolkningar i. BJL  BOOK 1976
PT 9580 B4 : Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning.; BJL     
      Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning. BJL  BOOK 1950
PT 9580 C8 : Gustaviansk Lyrik.; BJL     
      Gustaviansk Lyrik. BJL  BOOK  
PT 9580 E2    
      Svensk lyrik fore Bellman. BJL  BOOK  
      Svenska romantiker. BJL  BOOK  
PT 9580 M4 : Svensk Diktning; selections from Swedish poets.; BJL     
      Svensk Diktning; selections from Swedish poets. BJL  BOOK 1917
PT 9580 N8 : Valda stycken av svenska forfattare, 1526-1732, anmarkningar och ordlista.; BJL     
      Valda stycken av svenska forfattare, 1526-1732, anmarkningar och ordlista. BJL  BOOK 1943
PT 9580 S4 : Levande svensk dikt, fran fem sekel.; BJL     
      Levande svensk dikt, fran fem sekel. BJL  BOOK 1947
PT 9581 F5 : Seven Swedish poets.; BJL     
      Seven Swedish poets. BJL  BOOK 1963
PT 9581 G9 : Dikterna fran 60-talet / i urval av L. Gustafsson och T. Rasmusson.; BJL     
      Dikterna fran 60-talet / i urval av L. Gustafsson och T. Rasmusson. BJL  BOOK 1970
PT 9581 L9 : Lundalynnen : 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970 / inledning av H. Gullberg; urvalet av B. Hogstedt, S. Carlstrom och I. Martensson.; BJL     
      Lundalynnen : 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970 / inledning av H. Gullberg; urvalet av B. Hogsted BJL  BOOK 1970
PT 9581 M1 : A book of Swedish verse.; BJL     
      A book of Swedish verse. BJL  BOOK 1968
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next