Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9550 S96 S9(23) : Le plaidoyer d'un fou.; BJL     
      Le plaidoyer d'un fou. BJL  BOOK 1978
PT 9550 S96 S9(3) : Samlade skrifter / utgifna af Fredrik Book.; BJL     
      Samlade skrifter / utgifna af Fredrik Book. BJL  BOOK 1911
PT 9550 S96 S9(4) : Samlade dikter / av Lucidor, i.e. Lars Johansson, utgivna av Fredrik Sandwall.; BJL     
      Samlade dikter / av Lucidor, i.e. Lars Johansson, utgivna av Fredrik Sandwall. BJL  BOOK 1914
PT 9550 S96 S9(5) : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK 1916
PT 9550 S96 S9(6) : Samlade skrifter / utgifna af T. Hjelmqvist och K. Warburg.; BJL     
      Samlade skrifter / utgifna af T. Hjelmqvist och K. Warburg. BJL  BOOK 1916
PT 9550 S96 S9(7) : Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna / utgivna av Erik Noreen.; BJL     
      Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna / utgivna av Erik Noreen. BJL  BOOK 1920
PT 9550 S96 S9(8)    
      Samlade skrifter / utgivna av J. Nordstrom [et al.]. BJL  BOOK 1987
      Samlade skrifter / utgivna av J. Nordstrom. BJL  BOOK 1929
PT 9550 S96 S9(9) : Samlade skrifter / utgivna av S. Ek, A. Sjoding, O. Sylwan.; BJL     
      Samlade skrifter / utgivna av S. Ek, A. Sjoding, O. Sylwan. BJL  BOOK 1922
PT 9550 S96 S9(N.S.1) : Samlade dikter / utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson.; BJL     
      Samlade dikter / utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson. BJL  BOOK 1989
PT 9550 S97 S9(22) : Dikter / utg. av E. Liedgren och S. Malmstrom.; BJL     
      Dikter / utg. av E. Liedgren och S. Malmstrom. BJL  BOOK 1955
PT 9550 W5 : Fornsvenska texter, med forklaringar och ordlista.; BJL     
      Fornsvenska texter, med forklaringar och ordlista. BJL  BOOK 1955
PT 9551 N8 : Fornsvensk lasebok / utgiven av Sven Benson.; BJL     
      Fornsvensk lasebok / utgiven av Sven Benson. BJL  BOOK 1954
PT 9555 A4 : Svenska som lever : en svensk antologi med engelsk ordlista.; BJL     
      Svenska som lever : en svensk antologi med engelsk ordlista. BJL  BOOK 1948
PT 9555 A9 : Vi laser och lyssnar : litterara rapsodier by G. Froding, D. Andersson and H. Martinson for skelbruk.; BJL     
      Vi laser och lyssnar : litterara rapsodier by G. Froding, D. Andersson and H. Martinson for skelbruk. BJL  BOOK 1953
PT 9555 B1 : Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, views on art, literature and society.; BJL     
      Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, views on art, literature and society. BJL  BOOK 1965
PT 9555 L8 : Litteraturen i Sverige och grannlanderna lasebok i modersmalet for realskolans hogre klasser med litteraurhistoriska upplysningar samt ed prov pa fornistandsk, finlandssvensk, norsk och dansk litterature.; BJL     
      Litteraturen i Sverige och grannlanderna lasebok i modersmalet for realskolans hogre klasser med litt BJL  BOOK 1953
PT 9555 O9 : Oversikt av Svenska litteraturen pa grundvalen av Bjursten-Friesans Lasebok.; BJL     
      Oversikt av Svenska litteraturen pa grundvalen av Bjursten-Friesans Lasebok. BJL  BOOK 1907
PT 9555 S9 : Svensk natur : en antologi utgiven av Svenska Turistforeningen; sammanstallts.; BJL     
      Svensk natur : en antologi utgiven av Svenska Turistforeningen; sammanstallts. BJL  BOOK 1944
PT 9555 V28 : Vara forsok / med inledning av T. Stalmarck.; BJL     
      Vara forsok / med inledning av T. Stalmarck. BJL  BOOK 1976
PT 9555 V78    
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
PT 9555 W8 : Witterhets arbeten (1759).; BJL     
      Witterhets arbeten (1759). BJL  BOOK 1990
PT 9558 S76 R8 : Roster i Stockholm : en antologi / av Heidi von Born.; BJL     
      Roster i Stockholm : en antologi / av Heidi von Born. BJL  BOOK 1997
PT 9560 L9 : Fran utsiktstornet : aktuella utlandska forfattare.; BJL     
      Fran utsiktstornet : aktuella utlandska forfattare. BJL  BOOK 1963
PT 9561 P4 P4 : Persiska Antologin : Eric Hermelins tolkningar i.; BJL     
      Persiska Antologin : Eric Hermelins tolkningar i. BJL  BOOK 1976
PT 9580 B4 : Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning.; BJL     
      Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning. BJL  BOOK 1950
PT 9580 C8 : Gustaviansk Lyrik.; BJL     
      Gustaviansk Lyrik. BJL  BOOK  
PT 9580 E2    
      Svensk lyrik fore Bellman. BJL  BOOK  
      Svenska romantiker. BJL  BOOK  
PT 9580 M4 : Svensk Diktning; selections from Swedish poets.; BJL     
      Svensk Diktning; selections from Swedish poets. BJL  BOOK 1917
PT 9580 N8 : Valda stycken av svenska forfattare, 1526-1732, anmarkningar och ordlista.; BJL     
      Valda stycken av svenska forfattare, 1526-1732, anmarkningar och ordlista. BJL  BOOK 1943
PT 9580 S4 : Levande svensk dikt, fran fem sekel.; BJL     
      Levande svensk dikt, fran fem sekel. BJL  BOOK 1947
PT 9581 F5 : Seven Swedish poets.; BJL     
      Seven Swedish poets. BJL  BOOK 1963
PT 9581 G9 : Dikterna fran 60-talet / i urval av L. Gustafsson och T. Rasmusson.; BJL     
      Dikterna fran 60-talet / i urval av L. Gustafsson och T. Rasmusson. BJL  BOOK 1970
PT 9581 L9 : Lundalynnen : 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970 / inledning av H. Gullberg; urvalet av B. Hogstedt, S. Carlstrom och I. Martensson.; BJL     
      Lundalynnen : 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970 / inledning av H. Gullberg; urvalet av B. Hogsted BJL  BOOK 1970
PT 9581 M1 : A book of Swedish verse.; BJL     
      A book of Swedish verse. BJL  BOOK 1968
PT 9583 A2 : Med diktarens ogon : svensk poesi i urval for skola och hem; under medverkan.; BJL     
      Med diktarens ogon : svensk poesi i urval for skola och hem; under medverkan. BJL  BOOK 1952
PT 9583 B4 : Dikten finns overallt : svensk poesi idag / redaktion : T. Berggren och T. Kallifatides; fotografier : B. af Geijerstam.; BJL     
      Dikten finns overallt : svensk poesi idag / redaktion : T. Berggren och T. Kallifatides; fotografier BJL  BOOK 1973
PT 9583 B6 : Lyriska lasovningar : trettio svenska dikter begrundade / av S. Bjorck.; BJL     
      Lyriska lasovningar : trettio svenska dikter begrundade / av S. Bjorck. BJL  BOOK 1961
PT 9583 C2 : Svenska dikter; samlade och utg. for skolarna.; BJL     
      Svenska dikter; samlade och utg. for skolarna. BJL  BOOK 1950
PT 9583 D9 : Suede moderne : terre de poesie : anthologie des poetes suedois d'aujourd'hui.; BJL     
      Suede moderne : terre de poesie : anthologie des poetes suedois d'aujourd'hui. BJL  BOOK 1963
PT 9583 F1 : Svensk dikt aret om; sammanstalld och.; BJL     
      Svensk dikt aret om; sammanstalld och. BJL  BOOK 1953
PT 9583 H4 : Den svenska lyriken fran Eklund till Sonnevi.; BJL     
      Den svenska lyriken fran Eklund till Sonnevi. BJL  BOOK 1978
PT 9583 I7 : 50-talslyrik; nytt / urval av F. Isaksson och G. Palm.; BJL     
      50-talslyrik; nytt / urval av F. Isaksson och G. Palm. BJL  BOOK 1960
PT 9583 K1 : Karlek och uppror : 210 dikter for unga manniskor : en antologi / sammanstalld av Siv Widerberg och Anna Arten.; BJL     
      Karlek och uppror : 210 dikter for unga manniskor : en antologi / sammanstalld av Siv Widerberg och A BJL  BOOK 1989
PT 9583 N9 : Ny svensk lyrik, 1970-1983 / urval och inledning. T. Hedlund.; BJL     
      Ny svensk lyrik, 1970-1983 / urval och inledning. T. Hedlund. BJL  BOOK 1985
PT 9590 E5 C7 : Contemporary Swedish poetry / translated by J. Matthias and G. Printz-Pahlson.; BJL     
      Contemporary Swedish poetry / translated by J. Matthias and G. Printz-Pahlson. BJL  BOOK 1980
PT 9595 B9 : Romantiska sanger och visor.; BJL     
      Romantiska sanger och visor. BJL  BOOK 1944
PT 9595 J8 : Roda visboken.; BJL     
      Roda visboken. BJL  BOOK 1969
PT 9595 K6 : Visor fran farfars tid : skillingtryck och gamla visor.; BJL     
      Visor fran farfars tid : skillingtryck och gamla visor. BJL  BOOK 1973
PT 9595 N7 : Grona visboken / urval och redigering T. Nilsson och K. Ralf.; BJL     
      Grona visboken / urval och redigering T. Nilsson och K. Ralf. BJL  BOOK 1970
PT 9595 N8 : 1500-och 1600-talens visbocker / utg. af A. Noreen ... [et al.].; BJL     
      1500-och 1600-talens visbocker / utg. af A. Noreen ... [et al.]. BJL  BOOK 1884
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next