Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9555 A9 : Vi laser och lyssnar : litterara rapsodier by G. Froding, D. Andersson and H. Martinson for skelbruk.; BJL     
      Vi laser och lyssnar : litterara rapsodier by G. Froding, D. Andersson and H. Martinson for skelbruk. BJL  BOOK 1953
PT 9555 B1 : Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, views on art, literature and society.; BJL     
      Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, views on art, literature and society. BJL  BOOK 1965
PT 9555 L8 : Litteraturen i Sverige och grannlanderna lasebok i modersmalet for realskolans hogre klasser med litteraurhistoriska upplysningar samt ed prov pa fornistandsk, finlandssvensk, norsk och dansk litterature.; BJL     
      Litteraturen i Sverige och grannlanderna lasebok i modersmalet for realskolans hogre klasser med litt BJL  BOOK 1953
PT 9555 O9 : Oversikt av Svenska litteraturen pa grundvalen av Bjursten-Friesans Lasebok.; BJL     
      Oversikt av Svenska litteraturen pa grundvalen av Bjursten-Friesans Lasebok. BJL  BOOK 1907
PT 9555 S9 : Svensk natur : en antologi utgiven av Svenska Turistforeningen; sammanstallts.; BJL     
      Svensk natur : en antologi utgiven av Svenska Turistforeningen; sammanstallts. BJL  BOOK 1944
PT 9555 V28 : Vara forsok / med inledning av T. Stalmarck.; BJL     
      Vara forsok / med inledning av T. Stalmarck. BJL  BOOK 1976
PT 9555 V78    
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
      Vintergatan : samling skrifter pa vers och prosa, utgifven av Sveriges Forfattarforeningen. BJL  BOOK 1894
PT 9555 W8 : Witterhets arbeten (1759).; BJL     
      Witterhets arbeten (1759). BJL  BOOK 1990
PT 9558 S76 R8 : Roster i Stockholm : en antologi / av Heidi von Born.; BJL     
      Roster i Stockholm : en antologi / av Heidi von Born. BJL  BOOK 1997
PT 9560 L9 : Fran utsiktstornet : aktuella utlandska forfattare.; BJL     
      Fran utsiktstornet : aktuella utlandska forfattare. BJL  BOOK 1963
PT 9561 P4 P4 : Persiska Antologin : Eric Hermelins tolkningar i.; BJL     
      Persiska Antologin : Eric Hermelins tolkningar i. BJL  BOOK 1976
PT 9580 B4 : Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning.; BJL     
      Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning. BJL  BOOK 1950
PT 9580 C8 : Gustaviansk Lyrik.; BJL     
      Gustaviansk Lyrik. BJL  BOOK  
PT 9580 E2    
      Svensk lyrik fore Bellman. BJL  BOOK  
      Svenska romantiker. BJL  BOOK  
PT 9580 M4 : Svensk Diktning; selections from Swedish poets.; BJL     
      Svensk Diktning; selections from Swedish poets. BJL  BOOK 1917
PT 9580 N8 : Valda stycken av svenska forfattare, 1526-1732, anmarkningar och ordlista.; BJL     
      Valda stycken av svenska forfattare, 1526-1732, anmarkningar och ordlista. BJL  BOOK 1943
PT 9580 S4 : Levande svensk dikt, fran fem sekel.; BJL     
      Levande svensk dikt, fran fem sekel. BJL  BOOK 1947
PT 9581 F5 : Seven Swedish poets.; BJL     
      Seven Swedish poets. BJL  BOOK 1963
PT 9581 G9 : Dikterna fran 60-talet / i urval av L. Gustafsson och T. Rasmusson.; BJL     
      Dikterna fran 60-talet / i urval av L. Gustafsson och T. Rasmusson. BJL  BOOK 1970
PT 9581 L9 : Lundalynnen : 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970 / inledning av H. Gullberg; urvalet av B. Hogstedt, S. Carlstrom och I. Martensson.; BJL     
      Lundalynnen : 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970 / inledning av H. Gullberg; urvalet av B. Hogsted BJL  BOOK 1970
PT 9581 M1 : A book of Swedish verse.; BJL     
      A book of Swedish verse. BJL  BOOK 1968
PT 9583 A2 : Med diktarens ogon : svensk poesi i urval for skola och hem; under medverkan.; BJL     
      Med diktarens ogon : svensk poesi i urval for skola och hem; under medverkan. BJL  BOOK 1952
PT 9583 B4 : Dikten finns overallt : svensk poesi idag / redaktion : T. Berggren och T. Kallifatides; fotografier : B. af Geijerstam.; BJL     
      Dikten finns overallt : svensk poesi idag / redaktion : T. Berggren och T. Kallifatides; fotografier BJL  BOOK 1973
PT 9583 B6 : Lyriska lasovningar : trettio svenska dikter begrundade / av S. Bjorck.; BJL     
      Lyriska lasovningar : trettio svenska dikter begrundade / av S. Bjorck. BJL  BOOK 1961
PT 9583 C2 : Svenska dikter; samlade och utg. for skolarna.; BJL     
      Svenska dikter; samlade och utg. for skolarna. BJL  BOOK 1950
PT 9583 D9 : Suede moderne : terre de poesie : anthologie des poetes suedois d'aujourd'hui.; BJL     
      Suede moderne : terre de poesie : anthologie des poetes suedois d'aujourd'hui. BJL  BOOK 1963
PT 9583 F1 : Svensk dikt aret om; sammanstalld och.; BJL     
      Svensk dikt aret om; sammanstalld och. BJL  BOOK 1953
PT 9583 H4 : Den svenska lyriken fran Eklund till Sonnevi.; BJL     
      Den svenska lyriken fran Eklund till Sonnevi. BJL  BOOK 1978
PT 9583 I7 : 50-talslyrik; nytt / urval av F. Isaksson och G. Palm.; BJL     
      50-talslyrik; nytt / urval av F. Isaksson och G. Palm. BJL  BOOK 1960
PT 9583 K1 : Karlek och uppror : 210 dikter for unga manniskor : en antologi / sammanstalld av Siv Widerberg och Anna Arten.; BJL     
      Karlek och uppror : 210 dikter for unga manniskor : en antologi / sammanstalld av Siv Widerberg och A BJL  BOOK 1989
PT 9583 N9 : Ny svensk lyrik, 1970-1983 / urval och inledning. T. Hedlund.; BJL     
      Ny svensk lyrik, 1970-1983 / urval och inledning. T. Hedlund. BJL  BOOK 1985
PT 9590 E5 C7 : Contemporary Swedish poetry / translated by J. Matthias and G. Printz-Pahlson.; BJL     
      Contemporary Swedish poetry / translated by J. Matthias and G. Printz-Pahlson. BJL  BOOK 1980
PT 9595 B9 : Romantiska sanger och visor.; BJL     
      Romantiska sanger och visor. BJL  BOOK 1944
PT 9595 J8 : Roda visboken.; BJL     
      Roda visboken. BJL  BOOK 1969
PT 9595 K6 : Visor fran farfars tid : skillingtryck och gamla visor.; BJL     
      Visor fran farfars tid : skillingtryck och gamla visor. BJL  BOOK 1973
PT 9595 N7 : Grona visboken / urval och redigering T. Nilsson och K. Ralf.; BJL     
      Grona visboken / urval och redigering T. Nilsson och K. Ralf. BJL  BOOK 1970
PT 9595 N8 : 1500-och 1600-talens visbocker / utg. af A. Noreen ... [et al.].; BJL     
      1500-och 1600-talens visbocker / utg. af A. Noreen ... [et al.]. BJL  BOOK 1884
PT 9595 V8 : Visor & verser från haven / [compiled by] Anders Björklund, Gunnar Nordlinder.; Departmental Locations     
      Visor & verser från haven / [compiled by] Anders Björklund, Gunnar Nordlinder. Departmental Locations  BOOK 1980
PT 9597 H6 : Politisk rimdans : en viskavalkad genom svensk historia fran Karl Knutsson till Karl Gerhard.; BJL     
      Politisk rimdans : en viskavalkad genom svensk historia fran Karl Knutsson till Karl Gerhard. BJL  BOOK 1960
PT 9599 B6 : Lyriskt museum : modern svensk poesi inspirerad av bildkonst fran alla tider och lander / edited by I. Blomstrand.; BJL     
      Lyriskt museum : modern svensk poesi inspirerad av bildkonst fran alla tider och lander / edited by I BJL  BOOK 1974
PT 9599 K6 : Till naturen : en antologi i svensk naturlyrik.; BJL     
      Till naturen : en antologi i svensk naturlyrik. BJL  BOOK 1972
PT 9599 S9 : Svensk prosadikter / i urval och med inledning av L.-H. Svensson och L. Soderberg och med bilder av E. Grate kommenterade av P. Grate.; BJL     
      Svensk prosadikter / i urval och med inledning av L.-H. Svensson och L. Soderberg och med bilder av E BJL  BOOK
PT 9606 L5 : Lejonkulans dramer, efter loberodshandskriften / utg. av E. Ljunggren, C. Polack och E. Noreen.; BJL     
      Lejonkulans dramer, efter loberodshandskriften / utg. av E. Ljunggren, C. Polack och E. Noreen. BJL  BOOK 1908
PT 9606 M6 : Modern Nordic plays : Sweden.; BJL     
      Modern Nordic plays : Sweden. BJL  BOOK 1973
PT 9606 N8 : Smarre dikter av Lejonkulans dramatiker : Fredrik Th. Bergman, Isaac Bork, Johan Celsuis, Georg J. Tornqvist-Andelcrantz, Johan O. Widman / utgivna av E. Noreen.; BJL     
      Smarre dikter av Lejonkulans dramatiker : Fredrik Th. Bergman, Isaac Bork, Johan Celsuis, Georg J. To BJL  BOOK 1937
PT 9607 L75 O4 : Olandska resa, forrattad 1741.; BJL     
      Olandska resa, forrattad 1741. BJL  BOOK 1957
PT 9609 R3 : Refuserat : tyra pjaser / by L. Ardelius, Selblanc, P.C. Jersild, B. Runeborg.; BJL     
      Refuserat : tyra pjaser / by L. Ardelius, Selblanc, P.C. Jersild, B. Runeborg. BJL  BOOK 1969
PT 9625 R13 S9 : Svenska radiopjaser, 1974.; BJL     
      Svenska radiopjaser, 1974. BJL  BOOK 1974
PT 9626 C5 : 50-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd / av B. Christofferson och S. Foerster.; BJL     
      50-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd / av B. Christofferson och S. Foerster. BJL  BOOK 1964
PT 9626 H7 : 40-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd.; BJL     
      40-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd. BJL  BOOK 1964
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next