Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9583 I7 : 50-talslyrik; nytt / urval av F. Isaksson och G. Palm.; BJL     
      50-talslyrik; nytt / urval av F. Isaksson och G. Palm. BJL  BOOK 1960
PT 9583 K1 : Karlek och uppror : 210 dikter for unga manniskor : en antologi / sammanstalld av Siv Widerberg och Anna Arten.; BJL     
      Karlek och uppror : 210 dikter for unga manniskor : en antologi / sammanstalld av Siv Widerberg och A BJL  BOOK 1989
PT 9583 N9 : Ny svensk lyrik, 1970-1983 / urval och inledning. T. Hedlund.; BJL     
      Ny svensk lyrik, 1970-1983 / urval och inledning. T. Hedlund. BJL  BOOK 1985
PT 9590 E5 C7 : Contemporary Swedish poetry / translated by J. Matthias and G. Printz-Pahlson.; BJL     
      Contemporary Swedish poetry / translated by J. Matthias and G. Printz-Pahlson. BJL  BOOK 1980
PT 9595 B9 : Romantiska sanger och visor.; BJL     
      Romantiska sanger och visor. BJL  BOOK 1944
PT 9595 J8 : Roda visboken.; BJL     
      Roda visboken. BJL  BOOK 1969
PT 9595 K6 : Visor fran farfars tid : skillingtryck och gamla visor.; BJL     
      Visor fran farfars tid : skillingtryck och gamla visor. BJL  BOOK 1973
PT 9595 N7 : Grona visboken / urval och redigering T. Nilsson och K. Ralf.; BJL     
      Grona visboken / urval och redigering T. Nilsson och K. Ralf. BJL  BOOK 1970
PT 9595 N8 : 1500-och 1600-talens visbocker / utg. af A. Noreen ... [et al.].; BJL     
      1500-och 1600-talens visbocker / utg. af A. Noreen ... [et al.]. BJL  BOOK 1884
PT 9595 V8 : Visor & verser från haven / [compiled by] Anders Björklund, Gunnar Nordlinder.; Departmental Locations     
      Visor & verser från haven / [compiled by] Anders Björklund, Gunnar Nordlinder. Departmental Locations  BOOK 1980
PT 9597 H6 : Politisk rimdans : en viskavalkad genom svensk historia fran Karl Knutsson till Karl Gerhard.; BJL     
      Politisk rimdans : en viskavalkad genom svensk historia fran Karl Knutsson till Karl Gerhard. BJL  BOOK 1960
PT 9599 B6 : Lyriskt museum : modern svensk poesi inspirerad av bildkonst fran alla tider och lander / edited by I. Blomstrand.; BJL     
      Lyriskt museum : modern svensk poesi inspirerad av bildkonst fran alla tider och lander / edited by I BJL  BOOK 1974
PT 9599 K6 : Till naturen : en antologi i svensk naturlyrik.; BJL     
      Till naturen : en antologi i svensk naturlyrik. BJL  BOOK 1972
PT 9599 S9 : Svensk prosadikter / i urval och med inledning av L.-H. Svensson och L. Soderberg och med bilder av E. Grate kommenterade av P. Grate.; BJL     
      Svensk prosadikter / i urval och med inledning av L.-H. Svensson och L. Soderberg och med bilder av E BJL  BOOK
PT 9606 L5 : Lejonkulans dramer, efter loberodshandskriften / utg. av E. Ljunggren, C. Polack och E. Noreen.; BJL     
      Lejonkulans dramer, efter loberodshandskriften / utg. av E. Ljunggren, C. Polack och E. Noreen. BJL  BOOK 1908
PT 9606 M6 : Modern Nordic plays : Sweden.; BJL     
      Modern Nordic plays : Sweden. BJL  BOOK 1973
PT 9606 N8 : Smarre dikter av Lejonkulans dramatiker : Fredrik Th. Bergman, Isaac Bork, Johan Celsuis, Georg J. Tornqvist-Andelcrantz, Johan O. Widman / utgivna av E. Noreen.; BJL     
      Smarre dikter av Lejonkulans dramatiker : Fredrik Th. Bergman, Isaac Bork, Johan Celsuis, Georg J. To BJL  BOOK 1937
PT 9607 L75 O4 : Olandska resa, forrattad 1741.; BJL     
      Olandska resa, forrattad 1741. BJL  BOOK 1957
PT 9609 R3 : Refuserat : tyra pjaser / by L. Ardelius, Selblanc, P.C. Jersild, B. Runeborg.; BJL     
      Refuserat : tyra pjaser / by L. Ardelius, Selblanc, P.C. Jersild, B. Runeborg. BJL  BOOK 1969
PT 9625 R13 S9 : Svenska radiopjaser, 1974.; BJL     
      Svenska radiopjaser, 1974. BJL  BOOK 1974
PT 9626 C5 : 50-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd / av B. Christofferson och S. Foerster.; BJL     
      50-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd / av B. Christofferson och S. Foerster. BJL  BOOK 1964
PT 9626 H7 : 40-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd.; BJL     
      40-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd. BJL  BOOK 1964
PT 9626 L9 : 30-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd.; BJL     
      30-tal : en prosaantologi sammanstald och forsedd. BJL  BOOK 1963
PT 9626 N9 : Nusvensk prosa : en antologi.; BJL     
      Nusvensk prosa : en antologi. BJL  BOOK 1972
PT 9626 S3 : 1700-talets prosaforfattare.; BJL     
      1700-talets prosaforfattare. BJL  BOOK 1907
PT 9626 T3 : Fictionsprosa och sakprosa : jamforande stilanalys med levantitativ metod.; BJL     
      Fictionsprosa och sakprosa : jamforande stilanalys med levantitativ metod. BJL  BOOK 1970
PT 9627 F7 : Forforelse : noveller / av E. Berggren and others; forlagsredaktor R. Olausson.; BJL     
      Forforelse : noveller / av E. Berggren and others; forlagsredaktor R. Olausson. BJL  BOOK 1971
PT 9628 E2 : Svenska noveller : en antologi.; BJL     
      Svenska noveller : en antologi. BJL  BOOK 1970
PT 9628 G5 : Glomda forfattare / inledning, presentation och urval av H. Krook.; BJL     
      Glomda forfattare / inledning, presentation och urval av H. Krook. BJL  BOOK 1978
PT 9628 H4 : Sex berattare och deras landskap : Ludvig Nordstrom, Eyvind Johnson, Hjalmar Bergman, Sigfrid Siwertz, Vilhelm Moberg, Fritiof Nilsson Piraten : en vagledning for lyssnargrupper och enskilda lyssnare.; BJL     
      Sex berattare och deras landskap : Ludvig Nordstrom, Eyvind Johnson, Hjalmar Bergman, Sigfrid Siwertz BJL  BOOK 1947
PT 9628 N9    
      Novella 81 : nya svenska berattare. BJL  BOOK 1981
      Noveller Nu : en svensk antologi fran 50-tal till 70-tal. BJL  BOOK 1978
PT 9635 N2 : Nar vi borjade : ungdomsminnen af Svenska forfattare; utgifna af Sveriges forfaltartforening.; BJL     
      Nar vi borjade : ungdomsminnen af Svenska forfattare; utgifna af Sveriges forfaltartforening. BJL  BOOK 1902
PT 9635 V5 : Vetenskapens trad : idehistoriska studier tillagnade Sten Lindroth, 28.XII,1974 / redaktion : G. Eriksson, T. Frangsmyt och M. von Platen.; BJL     
      Vetenskapens trad : idehistoriska studier tillagnade Sten Lindroth, 28.XII,1974 / redaktion : G. Erik BJL  BOOK 1974
PT 9650 A3 W5 : Aldre Vastgotalagen.; BJL     
      Aldre Vastgotalagen. BJL  BOOK 1954
PT 9650 E9 J3 : Erikskronikan.; BJL     
      Erikskronikan. BJL  BOOK 1986
PT 9650 E9 Z6 : Erikskronikans forfattare : minnesteckning.; BJL     
      Erikskronikans forfattare : minnesteckning. BJL  BOOK 1959
PT 9650 F6 Z61 : Forbindelsedikten och de medeltida rimkronikorna : studier kring omarbetningen av Erikskronikan och tillkomsten av Forbindelsedikten samt dessa kronikedelars plats i den medeltida rimkroniketraditionen.; BJL     
      Forbindelsedikten och de medeltida rimkronikorna : studier kring omarbetningen av Erikskronikan och t BJL  BOOK 1972
PT 9650 H6 Z63 : Historia trojana; eller, Troya borgdzs chroneca : studier over sprak och stil i en svensk 1500-talstext.; BJL     
      Historia trojana; eller, Troya borgdzs chroneca : studier over sprak och stil i en svensk 1500-talste BJL  BOOK 1966
PT 9650 M1 L2    
      Magnus Erikssons landslag. BJL  BOOK 1962
      Magnus Erikssons landslag : latinsk oversattning (ca ar 1500) av Regvald Ingemundsson, lib v-xv. BJL  BOOK 1980
PT 9650 M1 S7 : Magnus Erikssons stadslag.; BJL     
      Magnus Erikssons stadslag. BJL  BOOK 1966
PT 9650 O8 C7 : Ostgotalagen.; BJL     
      Ostgotalagen. BJL  BOOK 1980
PT 9650 S4 Z68 : Studier over Sjalens Trost bidrag till kannedomen om den liã2-7ta verksamheten i 1400-talets Vadstena.; BJL     
      Studier over Sjalens Trost bidrag till kannedomen om den liã2-7ta verksamheten i 1400-talets Vadstena BJL  BOOK  
PT 9650 S64 Z69 : Sodermannalagens B-hanskrift : textens histora och sprak.; BJL     
      Sodermannalagens B-hanskrift : textens histora och sprak. BJL  BOOK 1976
PT 9650 S67 W5 : Soderkopings lagbok, 1387; utg / av E. Wessen.; BJL     
      Soderkopings lagbok, 1387; utg / av E. Wessen. BJL  BOOK 1971
PT 9650 S8 Z64 : Sturekronikan 1452-1496 : studier over en rimkronikas tillkomst och sanningsvarde.; BJL     
      Sturekronikan 1452-1496 : studier over en rimkronikas tillkomst och sanningsvarde. BJL  BOOK 1941
PT 9651 B8 H6 / q : Himmelska uppenbarelser.; BJL     
      Himmelska uppenbarelser. BJL  BOOK 1957
PT 9651 B8 Z6    
      Den helliga Birgitta af Vadstena. BJL  BOOK 1941
      Pa Birgittas vagar. BJL  BOOK 1962
PT 9651 B8 Z61    
      Birgittinsk festgava : studier om Heliga Birgitta och Birgittinorden. BJL  BOOK 1991
      Revelations of Saint Birgitta of Sweden. BJL  BOOK 1972
PT 9651 B8 Z63 : Var aldsta Birgittavita och dennas viktigaste varianter.; BJL     
      Var aldsta Birgittavita och dennas viktigaste varianter. BJL  BOOK 1965
PT 9651 B8 Z65 : Textstudier i Birgittas Revelationer.; BJL     
      Textstudier i Birgittas Revelationer. BJL  BOOK 1929
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next