Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9678 D5 : Dikter i urval.; BJL     
      Dikter i urval. BJL  BOOK  
PT 9678 F8    
      Fredmans epistlar; musikarrangemang. BJL  BOOK 1966
      Fredmans epistlar nr. 30,48,49 och 78 samt fragment av nr. 62 i skaldens egenhandiga utskrift. BJL  BOOK 1963
PT 9678 F8 A9 : Fredman's epistles and songs.; BJL     
      Fredman's epistles and songs. BJL  BOOK 1977
PT 9678 F8 Z58    
      Ordbok till Fredmans epistlar; utarbetad / av C. Larssson och M. Hellquist. BJL  BOOK 1967
      Ordindex till Fredmans epistlar. BJL  BOOK 1970
PT 9678 F8 Z6 : Kring Fredmans epistlar.; BJL     
      Kring Fredmans epistlar. BJL  BOOK 1945
PT 9678 F805 H6 : Fredmans handskrifter.; BJL     
      Fredmans handskrifter. BJL  BOOK 1985
PT 9678 F81 : Fredmans sanger.; BJL     
      Fredmans sanger. BJL  BOOK 1966
PT 9678 M2 H4 : Mantalsskrifningen i Kungl. bibliotekets handskrifter Vf 36 och Vf 36 b.; BJL     
      Mantalsskrifningen i Kungl. bibliotekets handskrifter Vf 36 och Vf 36 b. BJL  BOOK 1971
PT 9678 Z6 A2    
      I sallskap med Bellman. BJL  BOOK 1981
      Myt och bild : studier i Bellman's dikt. BJL  BOOK 1964
      Staden och tiden : studier i Bellmans dikt. BJL  BOOK 1969
PT 9678 Z6 A9    
      The life and songs of Carl Michael Bellman : genius of The Swedish Rococo. BJL, Departmental Locations   BOOK 1967
      The life and songs of Carl Michael Bellman : genius of The Swedish Rococo. BJL, Departmental Locations   BOOK 1967
PT 9678 Z6 B6 : Carl Michael Bellman.; BJL     
      Carl Michael Bellman. BJL  BOOK 1948
PT 9678 Z6 E6 : Kring Bellman.; BJL     
      Kring Bellman. BJL  BOOK 1964
PT 9678 Z6 F2 : Vin och flickor och Fredmans strake : Bellman och visans vagar.; BJL     
      Vin och flickor och Fredmans strake : Bellman och visans vagar. BJL  BOOK 1977
PT 9678 Z6 H6 : C.M. Volschows manuskript : detaljstudier kring en huvudlank i Bellmansdiktens traditionskedja.; BJL     
      C.M. Volschows manuskript : detaljstudier kring en huvudlank i Bellmansdiktens traditionskedja. BJL  BOOK 1981
PT 9678 Z6 H9 : Carl Michael Bellman.; BJL     
      Carl Michael Bellman. BJL  BOOK 1994
PT 9678 Z6 K6 : Bellman som bohem och parodiker : studier i hans diktning.; BJL     
      Bellman som bohem och parodiker : studier i hans diktning. BJL  BOOK 1971
PT 9678 Z6 K9    
      Bellman och hans samtida Stockholm. BJL  BOOK 1922
      Bellman som musikalsk digter. BJL  BOOK 1945
PT 9678 Z6 L7 : Var forsummade Bellman : narlasning av ett urval epistlar, sanger, dikter.; BJL     
      Var forsummade Bellman : narlasning av ett urval epistlar, sanger, dikter. BJL  BOOK 1995
PT 9678 Z6 M4 : The musical-poetic method of Carl Michael Bellman.; BJL     
      The musical-poetic method of Carl Michael Bellman. BJL  BOOK 1979
PT 9678 Z6 N8 : Bellman och Bacchus : genrestudier i Bellmans tidiga dryckesvisor och ordenskapitel samt i Fredmans epistlar.; BJL     
      Bellman och Bacchus : genrestudier i Bellmans tidiga dryckesvisor och ordenskapitel samt i Fredmans e BJL  BOOK 1973
PT 9678 Z6 R2 : Arkadiska herdar : Carl Michael Bellman tolkar en italiensk lovsang till Gustaf III 1988.; BJL     
      Arkadiska herdar : Carl Michael Bellman tolkar en italiensk lovsang till Gustaf III 1988. BJL  BOOK 1980
PT 9678 Z6 T4 : I Zions tempel : Carl Michael Bellmans andliga diktning.; BJL     
      I Zions tempel : Carl Michael Bellmans andliga diktning. BJL  BOOK 1986
PT 9678 Z6 T5 : Tio Forskare om Bellman : foredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976.; BJL     
      Tio Forskare om Bellman : foredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976. BJL  BOOK 1977
PT 9678 Z61 : Carl Michael Bellman.; BJL     
      Carl Michael Bellman. BJL  BOOK 1979
PT 9681 B8 O5 : Brollops besvars Ihugkommelse.; BJL     
      Brollops besvars Ihugkommelse. BJL  BOOK 1970
PT 9681 B8 Z61 : Dramatiken i Brollops besvars Thugkommelse : en tidsbild och ett tolkningsforsok.; BJL     
      Dramatiken i Brollops besvars Thugkommelse : en tidsbild och ett tolkningsforsok. BJL  BOOK 1974
PT 9681 C45 L1 : Bref, tal och andra skrifter / utg. af E. Lagus.; BJL     
      Bref, tal och andra skrifter / utg. af E. Lagus. BJL  BOOK 1903
PT 9682 A2 : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK 1950
PT 9682 A8 : Atis och Camilla / utgiven av Gardan Sahlberg.; BJL     
      Atis och Camilla / utgiven av Gardan Sahlberg. BJL  BOOK 1952
PT 9682 Z5 M3 : Lettres inedites a Gustave III 1779-1780 / edition par G. Mary.; BJL     
      Lettres inedites a Gustave III 1779-1780 / edition par G. Mary. BJL  BOOK 1987
PT 9682 Z5 M7 : Lettres inedites de Paris 1766-1770.; BJL     
      Lettres inedites de Paris 1766-1770. BJL  BOOK 1987
PT 9682 Z6 C3 : Gustav Philip Creutz.; BJL     
      Gustav Philip Creutz. BJL  BOOK 1917
PT 9683 D65 D1 : Erik Dahlbergs Dagbok : i urval / av A. Aberg.; BJL     
      Erik Dahlbergs Dagbok : i urval / av A. Aberg. BJL  BOOK 1962
PT 9684 A2 H2 : Sagan om hasten och annan prosa.; BJL     
      Sagan om hasten och annan prosa. BJL  BOOK 1977
PT 9684 S1 B6 : Sagan om hasten; jamte / en essay av A. Blanck och forklaningar av F. Askeberg.; BJL     
      Sagan om hasten; jamte / en essay av A. Blanck och forklaningar av F. Askeberg. BJL  BOOK 1953
PT 9684 S9 H5 : Then swanska argus av.; BJL     
      Then swanska argus av. BJL  BOOK 1957
PT 9684 S9 Z69 : Studier over stil och sprak i Dalins Argus grndade pa en jamforellse mellan de kva forsta upplagorna (av ar 1732-34 och 1754 resp.) : ett bidrag till svenska skriftsprakets historia.; BJL     
      Studier over stil och sprak i Dalins Argus grndade pa en jamforellse mellan de kva forsta upplagorna BJL  BOOK 1924
PT 9684 Z6 D9 : Olof Dalin och tidsideerna : en komparativ undersokning av hans diktning till omkring 1750.; BJL     
      Olof Dalin och tidsideerna : en komparativ undersokning av hans diktning till omkring 1750. BJL  BOOK 1946
PT 9685 E22 Z6 : Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz.; BJL     
      Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz. BJL  BOOK 1964
PT 9685 E37 J8 : Carl August Ehrensvard.; BJL     
      Carl August Ehrensvard. BJL  BOOK 1963
PT 9685 E37 Z5 / q : Brev till kickan / urval och inledning H.Fryhkenstedt; textatergivning och kommentarer S.G.Hansson.; BJL     
      Brev till kickan / urval och inledning H.Fryhkenstedt; textatergivning och kommentarer S.G.Hansson. BJL  BOOK 1971
PT 9685 E37 Z6 : Studier i Carl August Ehrensvards forfattarskap.; BJL     
      Studier i Carl August Ehrensvards forfattarskap. BJL  BOOK 1965
PT 9685 E4 Z5 : Johan Ekebeads brev till brodern Claes Ekeblad, 1639-1655.; BJL     
      Johan Ekebeads brev till brodern Claes Ekeblad, 1639-1655. BJL  BOOK 1965
PT 9685 E4 Z61 : Grafematisk analys som grundval for textedering, med sarskild hansyn till Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655.; BJL     
      Grafematisk analys som grundval for textedering, med sarskild hansyn till Johan Ekeblads brev till b BJL  BOOK 1965
PT 9687 F88 F68 : Jacob Frese : fran en finlandssvensk 1700-talsforfattares liv och dikt.; BJL     
      Jacob Frese : fran en finlandssvensk 1700-talsforfattares liv och dikt. BJL  BOOK 1971
PT 9689 H5 Z68 : Urban Hiarnes ungdom och diktning.; BJL     
      Urban Hiarnes ungdom och diktning. BJL  BOOK 1942
PT 9689 H6 S8 : Stratonice / utgiven av Magnus von Platen.; BJL     
      Stratonice / utgiven av Magnus von Platen. BJL  BOOK 1952
PT 9689 H8 : Agneta Horns Leverne.; BJL     
      Agneta Horns Leverne. BJL  BOOK 1961
PT 9689 H8 B5 : Beskrivring over min vandringstid.; BJL     
      Beskrivring over min vandringstid. BJL  BOOK 1959
PT 9689 H8 Z66 : Job in female garb : studies on the autobiography of Agneta Horn.; BJL     
      Job in female garb : studies on the autobiography of Agneta Horn. BJL  BOOK 1985
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next