Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9685 E37 J8 : Carl August Ehrensvard.; BJL     
      Carl August Ehrensvard. BJL  BOOK 1963
PT 9685 E37 Z5 / q : Brev till kickan / urval och inledning H.Fryhkenstedt; textatergivning och kommentarer S.G.Hansson.; BJL     
      Brev till kickan / urval och inledning H.Fryhkenstedt; textatergivning och kommentarer S.G.Hansson. BJL  BOOK 1971
PT 9685 E37 Z6 : Studier i Carl August Ehrensvards forfattarskap.; BJL     
      Studier i Carl August Ehrensvards forfattarskap. BJL  BOOK 1965
PT 9685 E4 Z5 : Johan Ekebeads brev till brodern Claes Ekeblad, 1639-1655.; BJL     
      Johan Ekebeads brev till brodern Claes Ekeblad, 1639-1655. BJL  BOOK 1965
PT 9685 E4 Z61 : Grafematisk analys som grundval for textedering, med sarskild hansyn till Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655.; BJL     
      Grafematisk analys som grundval for textedering, med sarskild hansyn till Johan Ekeblads brev till b BJL  BOOK 1965
PT 9687 F88 F68 : Jacob Frese : fran en finlandssvensk 1700-talsforfattares liv och dikt.; BJL     
      Jacob Frese : fran en finlandssvensk 1700-talsforfattares liv och dikt. BJL  BOOK 1971
PT 9689 H5 Z68 : Urban Hiarnes ungdom och diktning.; BJL     
      Urban Hiarnes ungdom och diktning. BJL  BOOK 1942
PT 9689 H6 S8 : Stratonice / utgiven av Magnus von Platen.; BJL     
      Stratonice / utgiven av Magnus von Platen. BJL  BOOK 1952
PT 9689 H8 : Agneta Horns Leverne.; BJL     
      Agneta Horns Leverne. BJL  BOOK 1961
PT 9689 H8 B5 : Beskrivring over min vandringstid.; BJL     
      Beskrivring over min vandringstid. BJL  BOOK 1959
PT 9689 H8 Z66 : Job in female garb : studies on the autobiography of Agneta Horn.; BJL     
      Job in female garb : studies on the autobiography of Agneta Horn. BJL  BOOK 1985
PT 9689 J6 Z65 : Skalden Lucidor pseud, i.e. Lors Johansson.; BJL     
      Skalden Lucidor pseud, i.e. Lors Johansson. BJL  BOOK 1914
PT 9690 A1 B9 : Skrifter / under redaktion av Carina och Lars Burman ; och med inledning av Torgny Segerstedt.; BJL     
      Skrifter / under redaktion av Carina och Lars Burman ; och med inledning av Torgny Segerstedt. BJL  BOOK 1995
PT 9690 Z6 E3    
      Kellgren : skalden och kulturkampen. BJL  BOOK 1980
      Kellgren : Skalden och Kulturkampen. BJL  BOOK 1980
PT 9690 Z6 S9 : Johan Henrik Kellgren : en ofversikt af hans lefnad och forfattarskap.; BJL     
      Johan Henrik Kellgren : en ofversikt af hans lefnad och forfattarskap. BJL  BOOK 1912
PT 9690 Z6 T5 : Johan Henrik Kellgren.; BJL     
      Johan Henrik Kellgren. BJL  BOOK 1966
PT 9691 K46 Z67 : Olof Kexel 1748-1796 : stiftare av Sallskapet Par Bricole / utg. av G. Lundstrom.; BJL     
      Olof Kexel 1748-1796 : stiftare av Sallskapet Par Bricole / utg. av G. Lundstrom. BJL  BOOK 1975
PT 9692 Z6 B6 : Anna Maria Lenngren.; BJL     
      Anna Maria Lenngren. BJL  BOOK 1961
PT 9692 Z6 W2 : Anna Maria Lenngren, Andra omarbetade upplagan.; BJL     
      Anna Maria Lenngren, Andra omarbetade upplagan. BJL  BOOK 1917
PT 9694 Z6 H7    
      Leopold och det nya riket, 1809-1829. BJL  BOOK 1965
      Leopold och Gustaf III, 1786-1792. BJL  BOOK 1954
      Leopold och Reuterholmska tiden, 1792-1796. BJL  BOOK 1957
      Leopold under Gustaf IV Adolf, 1796-1809. BJL  BOOK 1962
      Den unge Leopold, 1756-1785. BJL  BOOK 1953
PT 9696 Z6 J8 : Bengt Linder.; BJL     
      Bengt Linder. BJL  BOOK 1966
PT 9696 Z6 W2 : Lidner : ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria.; BJL     
      Lidner : ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria. BJL  BOOK 1889
PT 9697 L75 D1 : Dalaresa : Iter Dalekarlicum.; BJL     
      Dalaresa : Iter Dalekarlicum. BJL  BOOK 1960
PT 9697 L75 G6 : Gotlandska resa, forrattad 1741.; BJL     
      Gotlandska resa, forrattad 1741. BJL  BOOK 1957
PT 9697 L75 L3 : Lapplands resa ar 1732 / redigerad av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow.; BJL     
      Lapplands resa ar 1732 / redigerad av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow. BJL  BOOK 1957
PT 9697 L75 L7    
      Linne i Dalarna : Carl Linnaeus dagbole fran resan i Dalarna 1734 en antologi / Sammanstalld av B.Gul BJL  BOOK 1980
      Linne i Lappland : utdrag ur Carl Linnaeus dagbok fran resan till Lapland 1732, ur hans lapska flora BJL  BOOK 1969
      Linne i Skane : Carl Linnaeus dagboksmanuskript fran Skaneresan 1749. BJL  BOOK 1975
      Linne i Vastergotland : Carl Linnaeus dagboksmanuskript fran Vastgotaresan 1746 / sammanstalld av B. BJL  BOOK 1972
2 additional entries    
PT 9697 L75 N4 : Nemesis divina / utgiven av E. Malmestrom och T. Fredbarj.; BJL     
      Nemesis divina / utgiven av E. Malmestrom och T. Fredbarj. BJL  BOOK 1968
PT 9697 L75 O4 : Olandska och gothlandska resa pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ahr 1741, med anmarkningar uti oeconomien, naturalhistorien, antiquitet & c.; BJL     
      Olandska och gothlandska resa pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ahr 1741, med anmar BJL  BOOK 1957
PT 9697 L75 S6 : Skanska resa, forattad 1749.; BJL     
      Skanska resa, forattad 1749. BJL  BOOK 1963
PT 9697 L75 W3 : Wastgotaresa, pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ar 1746 Nytryck efter original upplagan 1747 / av N. Beckman.; BJL     
      Wastgotaresa, pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ar 1746 Nytryck efter original uppl BJL  BOOK 1928
PT 9697 L75 Z5 : Carl von Linnes brefvexling : forteckning / upprattad E. Ahrling.; BJL     
      Carl von Linnes brefvexling : forteckning / upprattad E. Ahrling. BJL  BOOK 1885
PT 9697 L75 Z61 : Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnes naturuppfattning och manniskolara.; BJL     
      Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnes naturuppfattning och manniskolara. BJL  BOOK 1975
PT 9697 L75 Z63 : Linnes sprak och stil : studier i Linnes svenska forfatterskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utgivna av Sigurd Fries.; BJL     
      Linnes sprak och stil : studier i Linnes svenska forfatterskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; sam BJL  BOOK 1971
PT 9697 L75 Z64 : Linne och Uppsala : glimtar fran en tid av kamp och framgangar.; BJL     
      Linne och Uppsala : glimtar fran en tid av kamp och framgangar. BJL  BOOK 1978
PT 9697 L75 Z69 : Lachesis and Nemesis : four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnaeus.; BJL     
      Lachesis and Nemesis : four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnaeus. BJL  BOOK 1970
PT 9697 M5 A1 : Samlade dramer.; BJL     
      Samlade dramer. BJL  BOOK 1886
PT 9697 M5 C5 : Johannes Messenius drama "Christmannus" efter forfattarens egenhandiga manuskript, numera cod. Vp. 14, Kungl. biblioteket, Stockholm.; BJL     
      Johannes Messenius drama "Christmannus" efter forfattarens egenhandiga manuskript, numera cod. Vp. 14 BJL  BOOK 1984
PT 9697 M5 Z65 : Studier i Johannes Messenius dramer : akademisk avhandling i Uppsala.; BJL     
      Studier i Johannes Messenius dramer : akademisk avhandling i Uppsala. BJL  BOOK 1935
PT 9698 F9 : Fru Rangsiuk / utg. av P.E. Wahlund.; BJL     
      Fru Rangsiuk / utg. av P.E. Wahlund. BJL  BOOK 1961
PT 9700 Z6 S7 : Jacob Mork : studier kring vara aldsta romaner.; BJL     
      Jacob Mork : studier kring vara aldsta romaner. BJL  BOOK 1974
PT 9702 A1 S7 : Skrifter / under redaktion av Torkel Stalmarck ; och med inledning av Sture Allen.; BJL     
      Skrifter / under redaktion av Torkel Stalmarck ; och med inledning av Sture Allen. BJL  BOOK 1996
PT 9702 Z6 S7 : Hedvig Charlotta Nordenflycht.; BJL     
      Hedvig Charlotta Nordenflycht. BJL  BOOK 1967
PT 9704 Z6 H8 : Anders Odel : en studie i Frihetstidens litteratur och kulturhistoria.; BJL     
      Anders Odel : en studie i Frihetstidens litteratur och kulturhistoria. BJL  BOOK 1943
PT 9706 O4 A1 : Samlade skrifter / utgifna af Sveriges Kristliga Studentrorelses Forlag ; under redaktion af B. Hesselman.; BJL     
      Samlade skrifter / utgifna af Sveriges Kristliga Studentrorelses Forlag ; under redaktion af B. Hesse BJL  BOOK 1914
PT 9706 O4 Z64 : Olavus Petris reformatoriska askadning.; BJL     
      Olavus Petris reformatoriska askadning. BJL  BOOK 1964
PT 9706 O6 C2 : Caracteres, portraiter och epigrammer.; BJL     
      Caracteres, portraiter och epigrammer. BJL  BOOK 1956
PT 9706 O6 D12 : Dagens studen : poeme i fyra sanger; skenas 1785; den forsta, hittills otryckta versionen / av H. Frykenstedt.; BJL     
      Dagens studen : poeme i fyra sanger; skenas 1785; den forsta, hittills otryckta versionen / av H. Fry BJL  BOOK 1962
PT 9706 O6 D13 : Dagboks-anteckningar aren 1769-1771 efter originalhandskriften a Upsala Universitets Bibliothek.; BJL     
      Dagboks-anteckningar aren 1769-1771 efter originalhandskriften a Upsala Universitets Bibliothek. BJL  BOOK 1881
PT 9706 O6 J8 : Journal : skenas 1805; forfattarens originalmanuskript for forsta gangen.; BJL     
      Journal : skenas 1805; forfattarens originalmanuskript for forsta gangen. BJL  BOOK 1964
PT 9706 O6 L7 : Ljuva ungdomstid : dagbok for aren 1766-1768 i oversattning fran det franska originalet / utg. av I. Estrabaut.; BJL     
      Ljuva ungdomstid : dagbok for aren 1766-1768 i oversattning fran det franska originalet / utg. av I. BJL  BOOK 1965
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next