Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9697 L75 Z61 : Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnes naturuppfattning och manniskolara.; BJL     
      Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnes naturuppfattning och manniskolara. BJL  BOOK 1975
PT 9697 L75 Z63 : Linnes sprak och stil : studier i Linnes svenska forfatterskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utgivna av Sigurd Fries.; BJL     
      Linnes sprak och stil : studier i Linnes svenska forfatterskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; sam BJL  BOOK 1971
PT 9697 L75 Z64 : Linne och Uppsala : glimtar fran en tid av kamp och framgangar.; BJL     
      Linne och Uppsala : glimtar fran en tid av kamp och framgangar. BJL  BOOK 1978
PT 9697 L75 Z69 : Lachesis and Nemesis : four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnaeus.; BJL     
      Lachesis and Nemesis : four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnaeus. BJL  BOOK 1970
PT 9697 M5 A1 : Samlade dramer.; BJL     
      Samlade dramer. BJL  BOOK 1886
PT 9697 M5 C5 : Johannes Messenius drama "Christmannus" efter forfattarens egenhandiga manuskript, numera cod. Vp. 14, Kungl. biblioteket, Stockholm.; BJL     
      Johannes Messenius drama "Christmannus" efter forfattarens egenhandiga manuskript, numera cod. Vp. 14 BJL  BOOK 1984
PT 9697 M5 Z65 : Studier i Johannes Messenius dramer : akademisk avhandling i Uppsala.; BJL     
      Studier i Johannes Messenius dramer : akademisk avhandling i Uppsala. BJL  BOOK 1935
PT 9698 F9 : Fru Rangsiuk / utg. av P.E. Wahlund.; BJL     
      Fru Rangsiuk / utg. av P.E. Wahlund. BJL  BOOK 1961
PT 9700 Z6 S7 : Jacob Mork : studier kring vara aldsta romaner.; BJL     
      Jacob Mork : studier kring vara aldsta romaner. BJL  BOOK 1974
PT 9702 A1 S7 : Skrifter / under redaktion av Torkel Stalmarck ; och med inledning av Sture Allen.; BJL     
      Skrifter / under redaktion av Torkel Stalmarck ; och med inledning av Sture Allen. BJL  BOOK 1996
PT 9702 Z6 S7 : Hedvig Charlotta Nordenflycht.; BJL     
      Hedvig Charlotta Nordenflycht. BJL  BOOK 1967
PT 9704 Z6 H8 : Anders Odel : en studie i Frihetstidens litteratur och kulturhistoria.; BJL     
      Anders Odel : en studie i Frihetstidens litteratur och kulturhistoria. BJL  BOOK 1943
PT 9706 O4 A1 : Samlade skrifter / utgifna af Sveriges Kristliga Studentrorelses Forlag ; under redaktion af B. Hesselman.; BJL     
      Samlade skrifter / utgifna af Sveriges Kristliga Studentrorelses Forlag ; under redaktion af B. Hesse BJL  BOOK 1914
PT 9706 O4 Z64 : Olavus Petris reformatoriska askadning.; BJL     
      Olavus Petris reformatoriska askadning. BJL  BOOK 1964
PT 9706 O6 C2 : Caracteres, portraiter och epigrammer.; BJL     
      Caracteres, portraiter och epigrammer. BJL  BOOK 1956
PT 9706 O6 D12 : Dagens studen : poeme i fyra sanger; skenas 1785; den forsta, hittills otryckta versionen / av H. Frykenstedt.; BJL     
      Dagens studen : poeme i fyra sanger; skenas 1785; den forsta, hittills otryckta versionen / av H. Fry BJL  BOOK 1962
PT 9706 O6 D13 : Dagboks-anteckningar aren 1769-1771 efter originalhandskriften a Upsala Universitets Bibliothek.; BJL     
      Dagboks-anteckningar aren 1769-1771 efter originalhandskriften a Upsala Universitets Bibliothek. BJL  BOOK 1881
PT 9706 O6 J8 : Journal : skenas 1805; forfattarens originalmanuskript for forsta gangen.; BJL     
      Journal : skenas 1805; forfattarens originalmanuskript for forsta gangen. BJL  BOOK 1964
PT 9706 O6 L7 : Ljuva ungdomstid : dagbok for aren 1766-1768 i oversattning fran det franska originalet / utg. av I. Estrabaut.; BJL     
      Ljuva ungdomstid : dagbok for aren 1766-1768 i oversattning fran det franska originalet / utg. av I. BJL  BOOK 1965
PT 9706 O6 Z6    
      Johan Gabriel Oxenstiernas Skordarne en proveniens-och motivundersokning. BJL  BOOK 1961
      Johann Gabriel Oxenstierna : en Gustaviansk natursvarmares lif och dikt. BJL  BOOK 1911
PT 9706 R16 Z66 : En swensk adelsmans afwentyr och des forfattare : studier i svensk och utlandsk sjuttonhundratalsroman.; BJL     
      En swensk adelsmans afwentyr och des forfattare : studier i svensk och utlandsk sjuttonhundratalsroma BJL  BOOK 1944
PT 9709 R5 Z6 : Johan Runius : en biografi.; BJL     
      Johan Runius : en biografi. BJL  BOOK 1954
PT 9709 S7 E5 : Emblemata / kommentar av Bernt Olsson.; BJL     
      Emblemata / kommentar av Bernt Olsson. BJL  BOOK 1966
PT 9709 S7 G9 : Guds verk och vila / urval och kommentarer av B. Olsson.; BJL     
      Guds verk och vila / urval och kommentarer av B. Olsson. BJL  BOOK 1962
PT 9709 S7 Z6 : Spegels Guds werk och hwila tillkomsthistoria, varldsbild, gestaltning.; BJL     
      Spegels Guds werk och hwila tillkomsthistoria, varldsbild, gestaltning. BJL  BOOK 1963
PT 9710 A2 H9 : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK 1981
PT 9710 H5 : Hercules / jamte efterskirft av Sten Lindroth och ordforklaringar av Carl Ivar Stahle.; BJL     
      Hercules / jamte efterskirft av Sten Lindroth och ordforklaringar av Carl Ivar Stahle. BJL  BOOK 1957
PT 9710 Z5 W6 : Brev till Georg Stiernhielm.; BJL     
      Brev till Georg Stiernhielm. BJL  BOOK 1968
PT 9710 Z6 F8 : Den Svenske Herkules : studier i Stiernhielms diktning.; BJL     
      Den Svenske Herkules : studier i Stiernhielms diktning. BJL  BOOK 1945
PT 9710 Z6 O5 : Den svenska skaldekonstens fader, och andra Stiernhielmsstudier.; BJL     
      Den svenska skaldekonstens fader, och andra Stiernhielmsstudier. BJL  BOOK 1974
PT 9711 D7 : Dromboken : jounalanteckningar 1743-1744.; BJL     
      Dromboken : jounalanteckningar 1743-1744. BJL  BOOK 1964
PT 9711 S9 L6 : Levernes beskrivning / urval och inledning av I. Jonsson.; BJL     
      Levernes beskrivning / urval och inledning av I. Jonsson. BJL  BOOK 1960
PT 9711 S91 O5 : Om Guds dyrkan och karleken till Gud : de cultu et amore Dei.; BJL     
      Om Guds dyrkan och karleken till Gud : de cultu et amore Dei. BJL  BOOK 1961
PT 9711 S91 Z6    
      Emanuel Swedenborg. BJL  BOOK 1971
      Swedenborgs korrespondenslara. BJL  BOOK 1969
      Swedenborgs skapelsdrama De cultu et amore Dei : en studie av motiv och intellektuell miljo. BJL  BOOK 1961
PT 9711 S91 Z61 : Swedenborgs drombok Gladjen och det stora kvalet.; BJL     
      Swedenborgs drombok Gladjen och det stora kvalet. BJL  BOOK 1988
PT 9711 S91 Z65 : Swedenborg : en studie over hans utveckling till mystiker och andeskadare ...; BJL     
      Swedenborg : en studie over hans utveckling till mystiker och andeskadare ... BJL  BOOK 1987
PT 9711 S91 Z68 : Emanuel Swedenborg : vetenskapsman och mystiker.; BJL     
      Emanuel Swedenborg : vetenskapsman och mystiker. BJL  BOOK 1949
PT 9711 S96 G9 : Gustav Vasas Kvonika / utgiven av G.T. Westin.; BJL     
      Gustav Vasas Kvonika / utgiven av G.T. Westin. BJL  BOOK 1964
PT 9712 Z5 L2 : Thorilds bref till C.F. Cramer.; BJL     
      Thorilds bref till C.F. Cramer. BJL  BOOK 1907
PT 9712 Z5 W4 : Thomas Thorilds bref / utg. af L.Weibull oh A. Karitz.; BJL     
      Thomas Thorilds bref / utg. af L.Weibull oh A. Karitz. BJL  BOOK 1899
PT 9712 Z6 A7 : Harmens diktare : Thorild II.; BJL     
      Harmens diktare : Thorild II. BJL  BOOK 1992
PT 9712 Z6 C3 : Thorilds Stellung in der Geistesgeschichte des achszehnten Jahrhunderts.; BJL     
      Thorilds Stellung in der Geistesgeschichte des achszehnten Jahrhunderts. BJL  BOOK 1941
PT 9712 Z6 K1 : Thorild och hans filosofi.; BJL     
      Thorild och hans filosofi. BJL  BOOK 1977
PT 9712 Z6 N7 : Thomas Thorild : en studie over hans livsaskadning.; BJL     
      Thomas Thorild : en studie over hans livsaskadning. BJL  BOOK 1915
PT 9713 W5 A2 : Sjalvbiografi : brev och prosastycken / i urval utgivna med kortfattad biografi av E. Gamby.; BJL     
      Sjalvbiografi : brev och prosastycken / i urval utgivna med kortfattad biografi av E. Gamby. BJL  BOOK 1957
PT 9713 W5 S9 : Sweriges rijkes ringmur.; BJL     
      Sweriges rijkes ringmur. BJL  BOOK 1980
PT 9713 W5 Z63    
      Lars Wivallius visdiktning. BJL  BOOK 1930
      Studier i Wivalliusvisornas kronologi. BJL  BOOK 1921
PT 9713 W5 Z68 : Lars Wivallius : hans lif och dikter.; BJL     
      Lars Wivallius : hans lif och dikter. BJL  BOOK 1893
PT 9726 A8 Z66 : Domd och glomd : en studie i Alfhild Agrells liv och dikt.; BJL     
      Domd och glomd : en studie i Alfhild Agrells liv och dikt. BJL  BOOK 1981
PT 9728 Z6 A8 : "Poesi i sak" : estetisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskildringarnas skede.; BJL     
      "Poesi i sak" : estetisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskildringarnas skede. BJL  BOOK 1980
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next