Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9729 A1 B7 : Samlade skrifter; forsta fullstandiga upplagan / unter redaktion av F. Book; utgiven av O. Holmberg, J. Mjoberg, E. Olson och A. Werin.; BJL     
      Samlade skrifter; forsta fullstandiga upplagan / unter redaktion av F. Book; utgiven av O. Holmberg, BJL  BOOK 1920
PT 9729 A2 : C.J.L. Almqvist.; BJL     
      C.J.L. Almqvist. BJL  BOOK 1952
PT 9729 A2 I7 : Det gar en aska genom tidevarvet / urval av F. Isaksson.; BJL     
      Det gar en aska genom tidevarvet / urval av F. Isaksson. BJL  BOOK 1972
PT 9729 A5 : Amorina; eller, Historien om de fyra.; BJL     
      Amorina; eller, Historien om de fyra. BJL  BOOK 1977
PT 9729 A5 Z66 : Stil och struktur i C.J.L. Almqvists Amorina.; BJL     
      Stil och struktur i C.J.L. Almqvists Amorina. BJL  BOOK 1976
PT 9729 A7 I7 : Armodets son : dikter fran landsflykten / i urval av F. Isaksson.; BJL     
      Armodets son : dikter fran landsflykten / i urval av F. Isaksson. BJL  BOOK 1972
PT 9729 D7 : Drottningens juvelsmycke.; BJL     
      Drottningens juvelsmycke. BJL  BOOK 1955
PT 9729 D7 A9 : Drottningens juvelsmycke. English; BJL     
      The queen's tiara, or, Azouras Lazuli Tintomara : a tale of events immediately before, during and aft BJL  BOOK 2001
PT 9729 F6 : Folklivsberattelser : Kapellet, Skallnora Kvarn, Grimmstahmns nybygge Ladugardsarrendet.; BJL     
      Folklivsberattelser : Kapellet, Skallnora Kvarn, Grimmstahmns nybygge Ladugardsarrendet. BJL  BOOK 1927
PT 9729 G12 / q : Gabriele Mimans sista mordforsoket emot konung ludvig filip i frankrike hosten 1840.; BJL     
      Gabriele Mimans sista mordforsoket emot konung ludvig filip i frankrike hosten 1840. BJL  BOOK 1980
PT 9729 K1 : Kallans dame : utkast och fragment.; BJL     
      Kallans dame : utkast och fragment. BJL  BOOK 1966
PT 9729 M2 Z66 : C.J.L. Almqvists Malaren : en strukturanalys ...; BJL     
      C.J.L. Almqvists Malaren : en strukturanalys ... BJL  BOOK 1987
PT 9729 S4 M3 : Sesemana / utgiven av P. Martenson ...; BJL     
      Sesemana / utgiven av P. Martenson ... BJL  BOOK 1983
PT 9729 T7 : Tre fruar i Smaland.; BJL     
      Tre fruar i Smaland. BJL  BOOK 1978
PT 9729 Z5 A6 : Hvad ar en tourist : Brev och korrespondenser fran en utrikes resa.; BJL     
      Hvad ar en tourist : Brev och korrespondenser fran en utrikes resa. BJL  BOOK 1961
PT 9729 Z5 R7 : Brev, 1803-1866 : ett urval med / kommentares av B. Romberg.; BJL     
      Brev, 1803-1866 : ett urval med / kommentares av B. Romberg. BJL  BOOK 1968
PT 9729 Z6 A8 : Studier i C.J.L. Almqvists forfatterskap aren kring 1840, d.1"Det europeiska missnojet" samhallsanalys och historiespekulation.; BJL     
      Studier i C.J.L. Almqvists forfatterskap aren kring 1840, d.1"Det europeiska missnojet" samhallsanaly BJL  BOOK 1979
PT 9729 Z6 B1 : Carl Jonas Love Almqvist-samhallsvisionaren.; BJL     
      Carl Jonas Love Almqvist-samhallsvisionaren. BJL  BOOK 1973
PT 9729 Z6 B4 : C.J.L. Almqvist i landsflykten, 1851-1866.; BJL     
      C.J.L. Almqvist i landsflykten, 1851-1866. BJL  BOOK 1928
PT 9729 Z6 B6 : C.J.L. Almqvist and romantic irony.; BJL     
      C.J.L. Almqvist and romantic irony. BJL  BOOK 1983
PT 9729 Z6 J2 : Fran Jaktslottet till landsflykten : nytt ljus over Carl Jonas Love Almqvists varld och diktning.; BJL     
      Fran Jaktslottet till landsflykten : nytt ljus over Carl Jonas Love Almqvists varld och diktning. BJL  BOOK 1970
PT 9729 Z6 L1 : Perspektiv pa Almqvist : dokument och studier samlade av U.-B. Lagerroth och B. Romberg.; BJL     
      Perspektiv pa Almqvist : dokument och studier samlade av U.-B. Lagerroth och B. Romberg. BJL  BOOK 1973
PT 9729 Z6 S5 : Ty sa roar mig att mala : C.J.L. Almqvist och de visuella konstart na.; BJL     
      Ty sa roar mig att mala : C.J.L. Almqvist och de visuella konstart na. BJL  BOOK 1987
PT 9729 Z6 S9 : Almqvist-berattaren pa bokmarknaden : berattartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists pro safiktion kring 1840.; BJL     
      Almqvist-berattaren pa bokmarknaden : berattartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Al BJL  BOOK 1987
PT 9729 Z6 W5 : Studier i C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning.; BJL     
      Studier i C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning. BJL  BOOK 1962
PT 9732 A5 A2 : Samlade dikter.; BJL     
      Samlade dikter. BJL  BOOK 1853
PT 9732 A5 O17 : Och ar ej dikten den egentliga natwen? dikter.; BJL     
      Och ar ej dikten den egentliga natwen? dikter. BJL  BOOK 1979
PT 9732 A5 S9 : Svenska siare och skalder eller grunddragen af svenska vitterhetens hafder.; BJL     
      Svenska siare och skalder eller grunddragen af svenska vitterhetens hafder. BJL  BOOK 1862
PT 9732 A5 Z6    
      Atterbom : en levnadsteckning. BJL  BOOK 1954
      Atterboms kunskapsuppfattning : dess betydelse for hans livs-och varldsaskadning och dess sammanhang BJL  BOOK 1949
      Atterboms livs- och varldsaskadning i belysning av den transcendetala idealismen. BJL  BOOK 1951
      Atterboms sagospel Lycksalighetens o, en poesiens historia och en tragedi over fantasien : i belysnin BJL  BOOK 1951
      Mot Lycksalighetens o : Alterbomstudier. BJL  BOOK 1956
PT 9732 A5 Z61 : P.D.A. Atterboms sagospel "Lycksalighetens o" som initiatoriskt drama.; BJL     
      P.D.A. Atterboms sagospel "Lycksalighetens o" som initiatoriskt drama. BJL  BOOK 1987
PT 9732 A5 Z64    
      Den unge Atterbom och romantiken : fran "Urania" och "Fagel Bla till "Pilgrimshalsning. BJL  BOOK 1957
      Den unge Atterbom och romantiken : genombrottsaren. BJL  BOOK 1954
PT 9732 A5 Z68 : Atterboms ungodmsdiktning.; BJL     
      Atterboms ungodmsdiktning. BJL  BOOK 1920
PT 9732 B1 Z6 : Albert Ulrik Baath : minnesteckning.; BJL     
      Albert Ulrik Baath : minnesteckning. BJL  BOOK 1960
PT 9732 B12 Z6 : Lyrikern Edvard Backstrom : minnesteckning.; BJL     
      Lyrikern Edvard Backstrom : minnesteckning. BJL  BOOK 1955
PT 9733 A2 : Skrifter i urval av Fredrik Book.; BJL     
      Skrifter i urval av Fredrik Book. BJL  BOOK 1950
PT 9733 P3 : Pengar.; BJL     
      Pengar. BJL  BOOK 1977
PT 9733 P3 D2 : Pengar; BJL     
      Money / translated and with an afterword by Sarah Death. BJL  BOOK 1999
PT 9733 S8 S6 : Stora boken.; BJL     
      Stora boken. BJL  BOOK 1985
PT 9733 Z5 L9 : Dagboksblad och brev / samlade till en levnadsteckning av A. Lundegard.; BJL     
      Dagboksblad och brev / samlade till en levnadsteckning av A. Lundegard. BJL  BOOK 1928
PT 9733 Z6 A2 : Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) : en sjalfbiografi ur bref och anteckningar / samlade och utgifna af A. Lundegard.; BJL     
      Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) : en sjalfbiografi ur bref och anteckningar / samlade och utgif BJL  BOOK 1908
PT 9733 Z6 B7    
      Victoria Benedictsson : minnesteckning. BJL  BOOK 1950
      Victoria Benedictsson och Georg Brandes. BJL  BOOK 1949
PT 9733 Z6 L6    
      Dobbeltblikket : om at beskrive kvinder : ideologi og æstetik i Victoria Benedictssons forfatterskab BJL  BOOK c1980
      Den dubbla blicken : om att beskriva kvinnor : ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författ BJL  BOOK 1982
      Dobeltblikket : om at beskrive kvinder : ideologi og aestetik i Victoria Benedictssons forfatterskab. BJL  BOOK 1980
PT 9733 Z6 L7 : Ernst Ahlgren i hennes romaner : ett bidrag till det litterara attitalets karakteristik.; BJL     
      Ernst Ahlgren i hennes romaner : ett bidrag till det litterara attitalets karakteristik. BJL  BOOK 1930
PT 9733 Z6 N8 : I livets hand : en studie i Victoria Benedictssons religiosa forestallningsvarld.; BJL     
      I livets hand : en studie i Victoria Benedictssons religiosa forestallningsvarld. BJL  BOOK 1978
PT 9733 Z6 R8 : Victoria Benedictsson.; BJL     
      Victoria Benedictsson. BJL  BOOK 1965
PT 9733 Z6 S3 : Ernst Ahlgren : en litterar studie.; BJL     
      Ernst Ahlgren : en litterar studie. BJL  BOOK 1925
PT 9733 Z6 S6 : Rep utan knutar : Victoria Benedictsson-en levnadsteckning.; BJL     
      Rep utan knutar : Victoria Benedictsson-en levnadsteckning. BJL  BOOK 1979
PT 9734 B6 A2 : Valda dikter : utgifna efter forfattarens dod.; BJL     
      Valda dikter : utgifna efter forfattarens dod. BJL  BOOK 1869
PT 9735 B5 : Bilder ur Stockholmslivet.; BJL     
      Bilder ur Stockholmslivet. BJL  BOOK 1961
PT 9735 H9 : Hyrkuskens berattelser.; BJL     
      Hyrkuskens berattelser. BJL  BOOK 1957
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next