Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9733 Z6 N8 : I livets hand : en studie i Victoria Benedictssons religiosa forestallningsvarld.; BJL     
      I livets hand : en studie i Victoria Benedictssons religiosa forestallningsvarld. BJL  BOOK 1978
PT 9733 Z6 R8 : Victoria Benedictsson.; BJL     
      Victoria Benedictsson. BJL  BOOK 1965
PT 9733 Z6 S3 : Ernst Ahlgren : en litterar studie.; BJL     
      Ernst Ahlgren : en litterar studie. BJL  BOOK 1925
PT 9733 Z6 S6 : Rep utan knutar : Victoria Benedictsson-en levnadsteckning.; BJL     
      Rep utan knutar : Victoria Benedictsson-en levnadsteckning. BJL  BOOK 1979
PT 9734 B6 A2 : Valda dikter : utgifna efter forfattarens dod.; BJL     
      Valda dikter : utgifna efter forfattarens dod. BJL  BOOK 1869
PT 9735 B5 : Bilder ur Stockholmslivet.; BJL     
      Bilder ur Stockholmslivet. BJL  BOOK 1961
PT 9735 H9 : Hyrkuskens berattelser.; BJL     
      Hyrkuskens berattelser. BJL  BOOK 1957
PT 9735 S6 : En skadespelares aventyr.; BJL     
      En skadespelares aventyr. BJL  BOOK 1962
PT 9735 S8 : Strodda anteckningar.; BJL     
      Strodda anteckningar. BJL  BOOK 1970
PT 9735 Z6 L2 : August Blanche som Stockholmsskildrare.; BJL     
      August Blanche som Stockholmsskildrare. BJL  BOOK 1950
PT 9736 B4 Z6 : Skalden Bottiger : en studie i svensk senromantik.; BJL     
      Skalden Bottiger : en studie i svensk senromantik. BJL  BOOK 1943
PT 9736 B71 S6 : Skollarare John Chronschoughs memoarer.; BJL     
      Skollarare John Chronschoughs memoarer. BJL  BOOK 1957
PT 9737 D1 : En dagbok.; BJL     
      En dagbok. BJL  BOOK 1913
PT 9737 F1    
      Die Familie H.; aus dem Schwedischen. BJL  BOOK 1841
      Familien H- : teckningar ur hvardagslifvet. BJL  BOOK 1911
PT 9737 F1 Z64 : Fredrika Bremer och den borgerliga romanens fodelse.; BJL     
      Fredrika Bremer och den borgerliga romanens fodelse. BJL  BOOK 1981
PT 9737 G7    
      Grannarna : teckningar ur hvardagslifvet. BJL  BOOK 1911
      Grannarna : teckningar ur vardagslivet. BJL  BOOK 1963
      Die Nachbarn; aus dem Schwedischen; mit einer Vorrede der Verfassrin. BJL  BOOK 1843
PT 9737 G7 H8 : The neighbours : a story of everyday life / by M. Howitt.; BJL     
      The neighbours : a story of everyday life / by M. Howitt. BJL  BOOK 1910
PT 9737 H3 : Hemmen i den Nya Varlden.; BJL     
      Hemmen i den Nya Varlden. BJL  BOOK 1983
PT 9737 H3 Z69 : Fredrika Bremers amerikabild : en studie i "Hemmen i den Nya Werlden".; BJL     
      Fredrika Bremers amerikabild : en studie i "Hemmen i den Nya Werlden". BJL  BOOK 1985
PT 9737 H4    
      Das Haus; oder, Familiensorgen und Familienfreuden. BJL  BOOK 1842
      Hemmet; eller, Familje-sorger och frojder. BJL  BOOK 1911
PT 9737 H5 : Hetha; eller, En sjals historia.; BJL     
      Hetha; eller, En sjals historia. BJL  BOOK 1913
PT 9737 H5 W5 : Hertha; eller, En sjals historia.; BJL     
      Hertha; eller, En sjals historia. BJL  BOOK 1971
PT 9737 H5 Z69 : Fredrika Bremer och verkligheten : romanen Herthas tillblivelse.; BJL     
      Fredrika Bremer och verkligheten : romanen Herthas tillblivelse. BJL  BOOK 1978
PT 9737 L7 : Livet i gamla varlden.; BJL     
      Livet i gamla varlden. BJL  BOOK 1961
PT 9737 L7 B9 : Livet i gamla varlden : Palestina / under redaktion av Carina och Lars Burman ; och med inledning av Knut Ahnlund.; BJL     
      Livet i gamla varlden : Palestina / under redaktion av Carina och Lars Burman ; och med inledning av BJL  BOOK 1995
PT 9737 N7 : Nina : teckningar ur hvardagslifvet.; BJL     
      Nina : teckningar ur hvardagslifvet. BJL  BOOK 1912
PT 9737 P9    
      Presidentens dottrar. BJL  BOOK 1912
      Die Tochter des Prasidenten : Erzählung einer Gouvernante; aus dem Schwedischen. BJL  BOOK 1841
PT 9737 S6 B8 : Sjalfbiografiska anteckningar och bref; jamte en teckning af hennes lefnad och personlighet.; BJL     
      Sjalfbiografiska anteckningar och bref; jamte en teckning af hennes lefnad och personlighet. BJL  BOOK 1912
PT 9737 Z5 : Fredrika Bremers brev.; BJL     
      Fredrika Bremers brev. BJL  BOOK 1915
PT 9737 Z5 B4 : America of the fifties : letters of Fredrika Bremer.; BJL     
      America of the fifties : letters of Fredrika Bremer. BJL  BOOK 1924
PT 9737 Z5 F2 : Tva drommares vanskap : Fredrika Bremer och Henri-Frederic Amiel.; BJL     
      Tva drommares vanskap : Fredrika Bremer och Henri-Frederic Amiel. BJL  BOOK 1965
PT 9737 Z5 J9 : Per Johan Boklin till Fredrika Bremer, 1832-1865, Fredrika Bremer till Per Johan Boklin, varen 1834 : ett brevurval / [av] E.-G. Junker.; BJL     
      Per Johan Boklin till Fredrika Bremer, 1832-1865, Fredrika Bremer till Per Johan Boklin, varen 1834 : BJL  BOOK 1965
PT 9737 Z6 A3 / q : Aktuell Fredrika Bremer-Forskning : repport fran det internationella Fredrika Bremer-symposiet.; BJL     
      Aktuell Fredrika Bremer-Forskning : repport fran det internationella Fredrika Bremer-symposiet. BJL  BOOK 1972
PT 9737 Z6 E3 : Fredrika Bremer.; BJL     
      Fredrika Bremer. BJL  BOOK 1955
PT 9737 Z6 F2    
      Fredrika Bremer i Schweiz. BJL  BOOK 1968
      Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijer. BJL  BOOK 1964
PT 9737 Z6 H8 : Fredrika Bremer og hendes venskab med H.C. Andersen ogo andre danske.; BJL     
      Fredrika Bremer og hendes venskab med H.C. Andersen ogo andre danske. BJL  BOOK 1972
PT 9737 Z6 L7 : Fredrika Bremer i Grekland.; BJL     
      Fredrika Bremer i Grekland. BJL  BOOK 1965
PT 9737 Z6 Q9 : Fredrika Bremer och Kvinnans emancipation : opinionshistoriska studier.; BJL     
      Fredrika Bremer och Kvinnans emancipation : opinionshistoriska studier. BJL  BOOK 1969
PT 9742 C4 O8 : Ottar Trallings levnadsmalning and Riddare-kandidaten.; BJL     
      Ottar Trallings levnadsmalning and Riddare-kandidaten. BJL  BOOK 1961
PT 9746 F5 Z66 : En barnbok som tidsspegel : Laura Fitinghoffs Barnen ifran Frostmofjallet.; BJL     
      En barnbok som tidsspegel : Laura Fitinghoffs Barnen ifran Frostmofjallet. BJL  BOOK 1968
PT 9746 F6 F7 : Die Milchbruder : Roman.; BJL     
      Die Milchbruder : Roman. BJL  BOOK 1844
PT 9746 F6 R8 : Rosen pa Tistelon : berattelse fran skargarden.; BJL     
      Rosen pa Tistelon : berattelse fran skargarden. BJL  BOOK 1943
PT 9749 A1 L2 : Samlade skrifter / ny okad genomsedd av J. Landquist.; BJL     
      Samlade skrifter / ny okad genomsedd av J. Landquist. BJL  BOOK 1923
PT 9749 Z6 A8 : Att Folja sin genius : tio studier om Erik Gustaf Geijer.; BJL     
      Att Folja sin genius : tio studier om Erik Gustaf Geijer. BJL  BOOK 1982
PT 9749 Z6 B6 : Geijer i England, 1809-1810 : en biografisk studie pa grundvalen af bref och dagboksanteckningar.; BJL     
      Geijer i England, 1809-1810 : en biografisk studie pa grundvalen af bref och dagboksanteckningar. BJL  BOOK 1914
PT 9749 Z6 G31 : Geijerstudier; 1-3.; BJL     
      Geijerstudier; 1-3. BJL  BOOK 1958
PT 9749 Z6 H5    
      Geijer som historiker. BJL  BOOK 1961
      Geijer som politiker : hans utveckling fram till 1830. BJL  BOOK 1937
PT 9749 Z6 L2 : Geijer : en levnadsteckning.; BJL     
      Geijer : en levnadsteckning. BJL  BOOK 1954
PT 9749 Z6 S8    
      Geijer : en essay. BJL  BOOK 1976
      Ur Erik Gustaf Geijers liv : skildringar och brev de flesta opublicerade. BJL  BOOK 1963
PT 9751 B6 : Boken om lille-bror; ett aktenskap roman.; BJL     
      Boken om lille-bror; ett aktenskap roman. BJL  BOOK 1900
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next