Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9751 M4 : Medusas hufvud : en epoksyn ur lifvet.; BJL     
      Medusas hufvud : en epoksyn ur lifvet. BJL  BOOK 1895
PT 9751 M6 : Mina pojkar.; BJL     
      Mina pojkar. BJL  BOOK  
PT 9751 N7 : Nils Tufvesson och hans moder : bonderoman.; BJL     
      Nils Tufvesson och hans moder : bonderoman. BJL  BOOK 1912
PT 9751 P2 : Pastor Hallin : roman.; BJL     
      Pastor Hallin : roman. BJL  BOOK 1901
PT 9753 Z6 L7 : Lorenzo Hammerskold som kritiker med sarskild hansyn till hans forhallande till Tegner.; BJL     
      Lorenzo Hammerskold som kritiker med sarskild hansyn till hans forhallande till Tegner. BJL  BOOK 1952
PT 9756 H2 Z6 : Samuel Hedborn : en lyrikers livsode.; BJL     
      Samuel Hedborn : en lyrikers livsode. BJL  BOOK 1937
PT 9757 A1 : Samlade verk / utg. av K. Bang och F. Book.; BJL     
      Samlade verk / utg. av K. Bang och F. Book. BJL  BOOK 1943
PT 9757 A2    
      Dikter. BJL  BOOK 1951
      Fragment och aforismer : otryckta diktutkast och strotankar utgivna till 100-arsaagen den 6 juli 1959 BJL  BOOK 1959
PT 9757 E5 : Endymion.; BJL     
      Endymion. BJL  BOOK 1910
PT 9757 F6    
      Folkungatradet : Bjalboarfvet; berattelse. BJL  BOOK 1908
      The tree of the Folkungs. BJL  BOOK 1925
PT 9757 H2 F9 : Hans Alienus / under redaktion av Gudmund Froberg.; BJL     
      Hans Alienus / under redaktion av Gudmund Froberg. BJL  BOOK 1995
PT 9757 K1    
      The Charles men. BJL  BOOK 1933
      Karolinerna. BJL  BOOK 1914
      Karolinerna. BJL  BOOK 1946
PT 9757 S2 : Sankt Goran och draken; berattelser.; BJL     
      Sankt Goran och draken; berattelser. BJL  BOOK 1910
PT 9757 V1 : Vallfart och vandringsar : dikter.; BJL     
      Vallfart och vandringsar : dikter. BJL  BOOK 1909
PT 9757 Z5 : Brev och dikter.; BJL     
      Brev och dikter. BJL  BOOK 1960
PT 9757 Z6 A9 : Diktaren och elden : en Heidenstamstudie.; BJL     
      Diktaren och elden : en Heidenstamstudie. BJL  BOOK 1959
PT 9757 Z6 B4 : Fore Vallfart och vandringsar : ur Verner von Heidenstams ungdomsdiktning.; BJL     
      Fore Vallfart och vandringsar : ur Verner von Heidenstams ungdomsdiktning. BJL  BOOK 1919
PT 9757 Z6 B6    
      Heidenstam och sekelskriftets Sverige : studier i hans nationella och sociala forfattarskap. BJL  BOOK 1946
      Verner von Heidenstam. BJL  BOOK 1947
PT 9757 Z6 B7 : Verner von Heidenstam.; BJL     
      Verner von Heidenstam. BJL  BOOK 1945
PT 9757 Z6 F9 : Religiositeten hos Verner von Heidenstam : en litteraturpsykologisk studie.; BJL     
      Religiositeten hos Verner von Heidenstam : en litteraturpsykologisk studie. BJL  BOOK 1934
PT 9757 Z6 J6 : Verner von Heidenstam : minnestal i Goteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhalle den 24 januari 1941.; BJL     
      Verner von Heidenstam : minnestal i Goteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhalle den 24 janua BJL  BOOK 1943
PT 9757 Z6 K1 : Den unge Heidenstam : personlighet och ideutveckling.; BJL     
      Den unge Heidenstam : personlighet och ideutveckling. BJL  BOOK 1942
PT 9757 Z6 L9 : Fran attital till nittital : om attitalslitteraturen och Heidenstams debut och program.; BJL     
      Fran attital till nittital : om attitalslitteraturen och Heidenstams debut och program. BJL  BOOK 1953
PT 9757 Z6 M3 / q : Verner von Heidenstams landskap : dikt och bild / foto J.Mark.; BJL     
      Verner von Heidenstams landskap : dikt och bild / foto J.Mark. BJL  BOOK 1974
PT 9757 Z6 S8    
      Nationalskalden : Heidenstam och politiken fran och med 1909. BJL  BOOK 1982
      Verner von Heidenstam : svenska folkets litteraturhistoria. BJL  BOOK 1980
PT 9757 Z6 S9 : Verner von Heidenstam och Gustaf Froding tva kapitel om nittitalets stil.; BJL     
      Verner von Heidenstam och Gustaf Froding tva kapitel om nittitalets stil. BJL  BOOK 1934
PT 9758 J3 Z5 : Ur Hans Jahrtas literara brefvaxling.; BJL     
      Ur Hans Jahrtas literara brefvaxling. BJL  BOOK 1899
PT 9758 J3 Z62 : Hans Jarta och litterauren : Hans Jarta i litterar debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825).; BJL     
      Hans Jarta och litterauren : Hans Jarta i litterar debatt och kulturpolitik under romantikens tidevar BJL  BOOK 1973
PT 9758 K7 I2 : Illusionerna.; BJL     
      Illusionerna. BJL  BOOK 1965
PT 9758 K7 Z69 : Sophie von Knorring och samhallet : studier over en svensk forfattarinna och hennes stallning i samtiden.; BJL     
      Sophie von Knorring och samhallet : studier over en svensk forfattarinna och hennes stallning i samti BJL  BOOK 1962
PT 9760 : Drottingar i Kunghalla.; BJL     
      Drottingar i Kunghalla. BJL  BOOK  
PT 9760 T6 : Dockteaterspel / kommentar utgivna av Y. Toijer-Nilsson.; BJL     
      Dockteaterspel / kommentar utgivna av Y. Toijer-Nilsson. BJL  BOOK 1959
PT 9767 A6    
      Anna Svand. BJL  BOOK 1960
      Anna Svard. BJL  BOOK  
PT 9767 A63    
      Antikrists Mirakler. BJL  BOOK  
      Antikrists mirakler : roman. BJL  BOOK 1904
      Antikrists mirakler : roman. BJL  BOOK 1956
PT 9767 B2 : The outcast.; BJL     
      The outcast. BJL  BOOK  
PT 9767 D7    
      Drottiningar i Kungahalla; Herr Arnes penningar : En herrgardssagen; Legender. BJL  BOOK 1954
      The queens of Kungahalla. BJL  BOOK  
PT 9767 G6    
      Gosta Berlings saga. BJL  BOOK 1961
      Gosta Berlings saga. BJL  BOOK 1961
      La legende de Gosta Berling. BJL  BOOK 1923
      The story of Gosta Berling. BJL  BOOK 1950
      Story of Gosta Berling. BJL  BOOK  
PT 9767 G6 Z6 : Kring Gosta Berlings saga.; BJL     
      Kring Gosta Berlings saga. BJL  BOOK 1959
PT 9767 G6 Z64 : Stil- och manuskriptstudier till "Gosta Berlings saga".; BJL     
      Stil- och manuskriptstudier till "Gosta Berlings saga". BJL  BOOK 1948
PT 9767 H5 : From a Swedish homestead.; BJL     
      From a Swedish homestead. BJL  BOOK 1901
PT 9767 H5 F4 : The tale of a manor, and other sketches.; BJL     
      The tale of a manor, and other sketches. BJL  BOOK 1922
PT 9767 J5    
      Jerusalem. BJL  BOOK  
      Jerusalem. BJL  BOOK  
      Jerusalem 1 : I dalarne and 2 : I det heliga landet. BJL  BOOK 1959
PT 9767 K3 : The Emperor of Portugallia.; BJL     
      The Emperor of Portugallia. BJL  BOOK 1916
PT 9767 K8    
      Korkarlen. BJL  BOOK  
      Korkarlen; Bannlyst. BJL  BOOK 1960
PT 9767 K9    
      Christ legends. BJL  BOOK  
      Kristuslegender. BJL  BOOK  
      Kristuslegender; Kejsarn av Portugallien. BJL  BOOK 1959
PT 9767 L7 : Liliecronas's home.; BJL     
      Liliecronas's home. BJL  BOOK  
PT 9767 L9    
      The generats ring. BJL  BOOK 1928
      The Lowenskold ring / translated by Linda Schenck. BJL  BOOK 1991
      Lowenskoldska ringen. BJL  BOOK  
PT 9767 M3    
      Marbacka. BJL  BOOK  
      Marbacka. BJL  BOOK 1955
PT 9767 N7    
      The further adventures of Nils. BJL  BOOK 1953
      Le merveilleux voyage de Nils Holgerssen a travers la suede. BJL  BOOK 1963
      Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. BJL  BOOK 1957
      The wonderful adventures of Nils / [English translation by Velma Swanston Howard]. Departmental Locations  BOOK 1950
PT 9767 N7 Z6 : Den underbara resan : en bok om Selma Lagerlofs Nils Holgersson.; BJL     
      Den underbara resan : en bok om Selma Lagerlofs Nils Holgersson. BJL  BOOK 1958
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next