Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9783 P8 B5 : Beska droppar.; BJL     
      Beska droppar. BJL  BOOK 1975
PT 9785 H3 A2 : Lyrik och essäer / under redaktion av Ingvar Holm.; BJL     
      Lyrik och essäer / under redaktion av Ingvar Holm. BJL  BOOK 1997
PT 9785 R8 Z68 : Den frivilligt odmjuka kvinnan : en bok om Frdrika Runebergs verklighet och diktning.; BJL     
      Den frivilligt odmjuka kvinnan : en bok om Frdrika Runebergs verklighet och diktning. BJL  BOOK 1979
PT 9786 A2 : Episka dikter : Algskyttarne, Hanna, Julkvallen, Kung Fjalar.; BJL     
      Episka dikter : Algskyttarne, Hanna, Julkvallen, Kung Fjalar. BJL  BOOK 1957
PT 9786 A2 M1 : Johan Ludvig Runeberg's lyrical songs idylls and eprgrams.; BJL     
      Johan Ludvig Runeberg's lyrical songs idylls and eprgrams. BJL  BOOK 1878
PT 9786 D5 : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK  
PT 9786 F2 : Fanrik Stals sagner.; BJL     
      Fanrik Stals sagner. BJL  BOOK 1991
PT 9786 J9 : Julkvallen, och andra diker.; BJL     
      Julkvallen, och andra diker. BJL  BOOK  
PT 9786 Z58 S6 : Ordindex till J.L. Runebergs lyrik / utg. med anslag fran svenska Litteratursallskapet i Finland.; BJL     
      Ordindex till J.L. Runebergs lyrik / utg. med anslag fran svenska Litteratursallskapet i Finland. BJL  BOOK 1974
PT 9786 Z6 B4 : Johan Ludvig Runeberg i sin religiosa utveckling.; BJL     
      Johan Ludvig Runeberg i sin religiosa utveckling. BJL  BOOK 1917
PT 9786 Z6 C3 : Johan Ludvig Runeberg.; BJL     
      Johan Ludvig Runeberg. BJL  BOOK  
PT 9786 Z6 K8 : Runebergin Suomi : esseita kansallisheratyksen vaiheilta.; BJL     
      Runebergin Suomi : esseita kansallisheratyksen vaiheilta. BJL  BOOK 1977
PT 9786 Z6 V7 : Runeberg och hans diktning.; BJL     
      Runeberg och hans diktning. BJL  BOOK 1947
PT 9786 Z6 W9 : J.L. Runeberg.; BJL     
      J.L. Runeberg. BJL  BOOK 1980
PT 9788 A1 : Skrifter.; BJL     
      Skrifter. BJL  BOOK 1896
PT 9788 A2 L7 : Dikter / under redaktion av Orjan Lindberger ; och med inledning av Lars Forssell.; BJL     
      Dikter / under redaktion av Orjan Lindberger ; och med inledning av Lars Forssell. BJL  BOOK 1996
PT 9788 D5    
      Dikter. BJL  BOOK 1930
      Dikter. BJL  BOOK  
PT 9788 F2 W8 : Faust och Fauststudier.; BJL     
      Faust och Fauststudier. BJL  BOOK 1953
PT 9788 S6    
      Singoalla. BJL  BOOK 1920
      Singoalla. BJL  BOOK 1950
PT 9788 S65 : Den siste atenaren.; BJL     
      Den siste atenaren. BJL  BOOK 1945
PT 9788 S65 Z68 : Novantiken i Den siste atenaren en genetisk studie.; BJL     
      Novantiken i Den siste atenaren en genetisk studie. BJL  BOOK 1928
PT 9788 V2 : Vapensmeden : hargringar fran Reformationstiden.; BJL     
      Vapensmeden : hargringar fran Reformationstiden. BJL  BOOK 1945
PT 9788 Z5 : Brev / utgiven av E. Haverman.; BJL     
      Brev / utgiven av E. Haverman. BJL  BOOK 1923
PT 9788 Z6 F7 : Viktor Rydberg : barndom och ungdom 1828-1855.; BJL     
      Viktor Rydberg : barndom och ungdom 1828-1855. BJL  BOOK 1960
PT 9788 Z6 G7 : Nya grepp i Rydbergs lyrik.; BJL     
      Nya grepp i Rydbergs lyrik. BJL  BOOK 1973
PT 9788 Z6 H4 : Viktor Rydbergs utveckling till religios reformator.; BJL     
      Viktor Rydbergs utveckling till religios reformator. BJL  BOOK 1960
PT 9788 Z6 H7 : Viktor Rydbergs lyrik.; BJL     
      Viktor Rydbergs lyrik. BJL  BOOK 1935
PT 9788 Z6 W2 : Viktor Rydberg : en lefnadsteckning.; BJL     
      Viktor Rydberg : en lefnadsteckning. BJL  BOOK 1900
PT 9791 S25 A2 : Dikter och prosa.; BJL     
      Dikter och prosa. BJL  BOOK 1961
PT 9791 S5 Z62 : Erik Sjoberg (Vitalis) fore debuten.; BJL     
      Erik Sjoberg (Vitalis) fore debuten. BJL  BOOK 1959
PT 9792 D5 : Dikter i urval.; BJL     
      Dikter i urval. BJL  BOOK  
PT 9792 Z5 : Carl Snoilsky och hans vanner, ur skaldens brevvaxling / edited by R.G. Berg.; BJL     
      Carl Snoilsky och hans vanner, ur skaldens brevvaxling / edited by R.G. Berg. BJL  BOOK 1917
PT 9792 Z6 O5    
      Carl Snoilsky ... BJL  BOOK 1981
      Den unge Snoilsky. BJL  BOOK 1941
PT 9792 Z6 W2 : Carl Snoilsky : hans lefnad och skaldskap.; BJL     
      Carl Snoilsky : hans lefnad och skaldskap. BJL  BOOK 1905
PT 9794 A1 : Samlade skrifter / redigerade av Fredrik Book.; BJL     
      Samlade skrifter / redigerade av Fredrik Book. BJL  BOOK 1957
PT 9794 A2 : Erik JOhan Stagnelius.; BJL     
      Erik JOhan Stagnelius. BJL  BOOK 1962
PT 9794 D5 : Dikter / urval av Hans Levander.; BJL     
      Dikter / urval av Hans Levander. BJL  BOOK 1954
PT 9794 Z59 B4 : En Stagnelius-bibliografi.; BJL     
      En Stagnelius-bibliografi. BJL  BOOK 1965
PT 9794 Z6 A5 : Erik Johan Stagnelius.; BJL     
      Erik Johan Stagnelius. BJL  BOOK 1955
PT 9794 Z6 B7    
      Kreaturens suckan, och andra Stagneliusstudier. BJL  BOOK 1957
      Stagnelius : liv och dikt. BJL  BOOK 1954
      Studier i Stagnelii ungdomslyrik. BJL  BOOK 1911
PT 9794 Z6 H2 : Dikt i profil.; BJL     
      Dikt i profil. BJL  BOOK 1964
PT 9794 Z6 H7 : Sex kapitel om Stagnelius.; BJL     
      Sex kapitel om Stagnelius. BJL  BOOK 1941
PT 9794 Z6 M2 : Studier over stilen i Stagnelius lyrik.; BJL     
      Studier over stilen i Stagnelius lyrik. BJL  BOOK 1961
PT 9794 Z6 N7 : Kronologien i Stagnelius diktning.; BJL     
      Kronologien i Stagnelius diktning. BJL  BOOK 1926
PT 9797 S8 A1 : Samlade vitterhetsarbeten af C.V.A. Strandberg (Talis Qualis).; BJL     
      Samlade vitterhetsarbeten af C.V.A. Strandberg (Talis Qualis). BJL  BOOK 1877
PT 9797 S8 Z68 : Talis Qualis : studentpoeten; miljo- och idehistoriska studier.; BJL     
      Talis Qualis : studentpoeten; miljo- och idehistoriska studier. BJL  BOOK 1949
PT 9800    
      Samlade skrifter. BJL  BOOK 1912
      Skrifter / utgivna av G. Brandell. BJL  BOOK 1945
PT 9800 S9(1) : Ungdomsdramer / texten redigerad och kommenterad av B. Liljestrand.; BJL     
      Ungdomsdramer / texten redigerad och kommenterad av B. Liljestrand. BJL  BOOK 1989
PT 9800 S9(12) : Den nya riket : skildringar fran attentatens och jubelfestemas tidevarv.; BJL     
      Den nya riket : skildringar fran attentatens och jubelfestemas tidevarv. BJL  BOOK 1983
PT 9800 S9(13-14) : Svenska oden och aventyr / texten redigerad och kommenterad av B. Landgren.; BJL     
      Svenska oden och aventyr / texten redigerad och kommenterad av B. Landgren. BJL  BOOK 1990
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next