Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9814 E3 : Ur ockulta dagboken; aktenskapet med Harriet Bosse / utgifvande av T. Eklund.; BJL     
      Ur ockulta dagboken; aktenskapet med Harriet Bosse / utgifvande av T. Eklund. BJL  BOOK 1963
PT 9814 P6 : Le plaidoyer d'un fou.; BJL     
      Le plaidoyer d'un fou. BJL  BOOK 1976
PT 9814 P6 L6 : En dares forsvarstal / oversattning och efterskrift av H. Levander.; BJL     
      En dares forsvarstal / oversattning och efterskrift av H. Levander. BJL  BOOK 1976
PT 9814 P6 S3    
      The confession of a fool. BJL  BOOK 1912
      A madman's defense / revised and edited by E. Sprinchorn. BJL  BOOK 1970
PT 9814 Z4 : Brev / utgivna av T. Eklund [och B. Meidal].; BJL     
      Brev / utgivna av T. Eklund [och B. Meidal]. BJL  BOOK 1996
PT 9814 Z5 B4 : Briefe an Strindberg / herausgegeben von W.A. Berendsohn.; BJL     
      Briefe an Strindberg / herausgegeben von W.A. Berendsohn. BJL  BOOK 1967
PT 9814 Z5 R6 : Strindberg'sletters / selected, edited and translated by Michael Robinson.; BJL     
      Strindberg'sletters / selected, edited and translated by Michael Robinson. BJL  BOOK 1992
PT 9814 Z6 F2 : Fanny Falkner och August Strindberg.; BJL     
      Fanny Falkner och August Strindberg. BJL  BOOK 1970
PT 9814 Z6 H2 : August Strindbergs och Ola Hanssons brevvaxling 1888-1892.; BJL     
      August Strindbergs och Ola Hanssons brevvaxling 1888-1892. BJL  BOOK 1938
PT 9814.5 K1 : Strindbergslexicon / sammanstallt av K.A. Karnell.; BJL     
      Strindbergslexicon / sammanstallt av K.A. Karnell. BJL  BOOK 1969
PT 9814.5 S7 : Katalog over "Grona sacken" : Strindbergs efterlamnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1-9.; BJL     
      Katalog over "Grona sacken" : Strindbergs efterlamnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1-9. BJL  BOOK 1991
PT 9814.5 S9 : Strindberg i offentligheten.; BJL     
      Strindberg i offentligheten. BJL  BOOK 1980-
PT 9815 A2    
      August Strindberg : mannaar och alderdom. BJL  BOOK 1961
      August Strindberg : ungdom och mannaar. BJL  BOOK 1959
      Strindbergs erovring av Paris : Strindberg och Frankrike, 1884-1895. BJL  BOOK 1956
PT 9815 B4    
      August Strindbergs skargards- och Stockholmsskildringar : struktur- och stilstudier. BJL  BOOK 1962
      Strindbergsproblem- essaer och studier / [fran det tyska manuskriptet av K. Stubbendorff]. BJL  BOOK 1946
PT 9815 B8    
      Strindberg : ett forfattarliv. BJL  BOOK 1985
      Strindberg : ett forfattarliv. BJL  BOOK 1985
      Strindberg in Inferno. BJL  BOOK 1974
PT 9815 C1 : Strindberg.; BJL     
      Strindberg. BJL  BOOK  
PT 9815 C2 : Genom Inferno : bildens magi och Strindbergs fornyelse / oversatting Gun R. Bengtsson.; BJL     
      Genom Inferno : bildens magi och Strindbergs fornyelse / oversatting Gun R. Bengtsson. BJL  BOOK 1995
PT 9815 E3 : Tjanstekvinnans son : en psykologisk Strindbergsstudie.; BJL     
      Tjanstekvinnans son : en psykologisk Strindbergsstudie. BJL  BOOK 1948
PT 9815 E5 : August Strindberg och jag.; BJL     
      August Strindberg och jag. BJL  BOOK 1923
PT 9815 F1 : Fem ar med Strindberg.; BJL     
      Fem ar med Strindberg. BJL  BOOK 1935
PT 9815 G7 : Strindberg et le theatre moderne.; BJL     
      Strindberg et le theatre moderne. BJL  BOOK  
PT 9815 H1 : Den unge Strindberg : studier kring Tjanstekvinnans son och ungdomsverken.; BJL     
      Den unge Strindberg : studier kring Tjanstekvinnans son och ungdomsverken. BJL  BOOK 1951
PT 9815 H4 : August Strindberg som fotograf : en studie.; BJL     
      August Strindberg som fotograf : en studie. BJL  BOOK 1963
PT 9815 J1    
      Digteren og fantasten : Strindberg paa "Skovlyst". BJL  BOOK 1945
      Strindberg i Firsernes Kobenhavn. BJL  BOOK 1948
      Strindberg og hans forste hustru. BJL  BOOK 1946
PT 9815 J3    
      August Strindberg : en biografi i text och bild. BJL  BOOK 1972
      Strindberg and Van Gogh : an attempt at a pathographic analysis with reference to parallel cases of S BJL  BOOK 1977
      Strindberg und van Gogh : Versuch einer pathographischen Analyse unter vergleichender Heranziehung vo BJL  BOOK 1949
      Strindbergs fejden : 465 debattinlagg och kommentarer. BJL  BOOK 1968
PT 9815 J7 : August Strindberg.; BJL     
      August Strindberg. BJL  BOOK 1976
PT 9815 L1    
      August Strindberg. BJL  BOOK 1979
      August Strindberg / translated [from the Swedish] by A. Hollo. BJL  BOOK 1984
      August Strindberg. BJL  BOOK 1984
      Eftertankar om Strindberg. BJL  BOOK 1980
PT 9815 L2    
      August Strindberg. BJL  BOOK 1971
      August Strindberg. BJL  BOOK  
PT 9815 L7    
      August Strindberg : the spirit of revolt. BJL  BOOK 1913
      Strindberg som konstkritiker. BJL  BOOK 1957
PT 9815 L9 : Strindberg I Danmark : en skildring sammanstalld av Lennart Luthander, framst pa grundval av forfattarens brev.; BJL     
      Strindberg I Danmark : en skildring sammanstalld av Lennart Luthander, framst pa grundval av forfatt BJL  BOOK 1977
PT 9815 M1 : August Strindberg : the bedeviled Viking.; BJL     
      August Strindberg : the bedeviled Viking. BJL  BOOK 1930
PT 9815 M3    
      Strindberg : das Leben der tragischen Seele. BJL  BOOK 1922
      Strindbergs Dramatik. BJL  BOOK  
PT 9815 M4 : Fran profet till folktribun : Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12.; BJL     
      Fran profet till folktribun : Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12. BJL  BOOK 1982
PT 9815 M6 : Strindberg : a biography.; BJL     
      Strindberg : a biography. BJL  BOOK 1985
PT 9815 M8 : Strindberg : an introduction to his life and works.; BJL     
      Strindberg : an introduction to his life and works. BJL  BOOK 1949
PT 9815 O4 : Strindbergs dramatik.; BJL     
      Strindbergs dramatik. BJL  BOOK 1961
PT 9815 P8 : August Strindberg : romancier et nouvelliste.; BJL     
      August Strindberg : romancier et nouvelliste. BJL  BOOK 1962
PT 9815 R8 : Hem till historien : August Strindberg, sekelskiftet och "Gustaf Adolf".; BJL     
      Hem till historien : August Strindberg, sekelskiftet och "Gustaf Adolf". BJL  BOOK 1984
PT 9815 S6    
      Sa var det i verkligheten : bakgrunden till Strindbergs brevvaxling med barnen i forsta giftet : skil BJL  BOOK 1956
      Strindberg pa resa : August Strindbergs resor i Europa 1883-87 skildrade av honom sjalv och andra. BJL  BOOK 1995
      Strindbergs forsta hustru. BJL  BOOK 1977
PT 9815 S9    
      Marriage with genius / by F. Strindberg, with the assistance of E. Talbot Scheffauer; edited by F. Wh BJL  BOOK 1940
      Strindberg / [redaktor ; [redaktor. F. Olsson]. BJL  BOOK 1981
      Strindbergiana : ... samlingen / utgiven av Strindbergssallskapet; [under redaktion av A. Persson och BJL  BOOK 1988
      Strindbergiana : ... samlingen / utgiven av Strindbergssallskapet; [under redaktion av A. Persson och BJL  BOOK 1988
PT 9815 W7    
      August Strindberg in Selbstdokumenten und Bilddokumenten / aus dem Schwedishen ├╝bertragen von T. Dohr BJL  BOOK 1962
      August Strindberg : liv och dikt. BJL  BOOK 1962
      Fran slottsflygeln till Humlegarden : August Strindberg som biblioteksman. BJL  BOOK 1962
      Strindberg om sig sjalv. BJL  BOOK 1968
PT 9816 A1    
      August Strindberg, dramaturge. BJL  BOOK 1955
      Strindberg. BJL  BOOK 1982
PT 9816 A6 : Strindberg.; BJL     
      Strindberg. BJL  BOOK 1924
PT 9816 B2 : Strindbergs dromspelsteknik - i drama och teater.; BJL     
      Strindbergs dromspelsteknik - i drama och teater. BJL  BOOK 1981
PT 9816 B4 : Strindberg as a modern poet : a critical and comparative study.; BJL     
      Strindberg as a modern poet : a critical and comparative study. BJL  BOOK 1986
PT 9816 B6 : Strindberg och kvinnofragan, till och med Giftas I.; BJL     
      Strindberg och kvinnofragan, till och med Giftas I. BJL  BOOK 1969
PT 9816 B7 : Strindberg, Prometheus des Theaters.; BJL     
      Strindberg, Prometheus des Theaters. BJL  BOOK 1974
PT 9816 B8 : Synpunkter pa Strindberg.; BJL     
      Synpunkter pa Strindberg. BJL  BOOK 1964
PT 9816 C2 : Strindberg och myterna.; BJL     
      Strindberg och myterna. BJL  BOOK 1979
PT9816 .C36 2009 : The Cambridge companion to August Strindberg [electronic resource] / edited by Michael Robinson.; Online materials     
      The Cambridge companion to August Strindberg [electronic resource] / edited by Michael Robinson. Online materials  EBOOKS 2009
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next