Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9816 R6 : Strindberg and autobiography : writing and reading a life.; BJL     
      Strindberg and autobiography : writing and reading a life. BJL  BOOK 1986
PT 9816 R8 / q : "Miss Julie" and "The ghost sonata".; BJL     
      "Miss Julie" and "The ghost sonata". BJL  BOOK 1977
PT 9816 S6 : Master Olof och Roda rummet.; BJL     
      Master Olof och Roda rummet. BJL  BOOK 1952
PT 9816 S8    
      August Strindberg : an introduction to his major works ... BJL  BOOK 1982
      August Strindberg : svenska folkets litteraturhistoria. BJL  BOOK 1978
      The greatest fire : a study of August Strindberg / with a preface by H.T. Moore. BJL  BOOK 1973
PT 9816 S9    
      Essays on Strindberg. BJL  BOOK 1966
      Strindberg on stage : report from the symposium in Stockholm, May 18-22, 1981 / edited by D.K. Weaver BJL  BOOK 1983
      Structures of influence : a comparative approach to August Strindberg / edited by M.J. Blackwell. BJL  BOOK 1981
PT 9816 T6 : Strindbergian drama : themes and structure...; BJL     
      Strindbergian drama : themes and structure... BJL  BOOK 1982
PT 9816 U2 : Strindberg och den polska teatern 1890-1970 : en studie i reception.; BJL     
      Strindberg och den polska teatern 1890-1970 : en studie i reception. BJL  BOOK 1977
PT 9816 V8 : Le psychotheatre de Strindberg : un auteur en quete de metamorphose.; BJL     
      Le psychotheatre de Strindberg : un auteur en quete de metamorphose. BJL  BOOK 1972
PT 9816 W2 : The social and religious plays of Strindberg.; BJL     
      The social and religious plays of Strindberg. BJL  BOOK 1980
PT 9817 A7 S6 : Strindberg och bildkonsten.; BJL     
      Strindberg och bildkonsten. BJL  BOOK 1972
PT 9817 M9 S8 : Ismael i oknen : Strindberg som mystiker.; BJL     
      Ismael i oknen : Strindberg som mystiker. BJL  BOOK 1972
PT 9817 T2 K9 : Maskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.; BJL     
      Maskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam. BJL  BOOK 1985
PT 9817 T73 A9 : August Strindberg och hans oversattare : foredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 1994 / redaktorer: Bjorn Meidal och Nils Ake Nilsson.; BJL     
      August Strindberg och hans oversattare : foredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 199 BJL  BOOK 1995
PT 9820 B7 : Esaias Tegners samlade skrifter : national-upplaga.; BJL     
      Esaias Tegners samlade skrifter : national-upplaga. BJL  BOOK 1893
PT 9820 W9 : Samlade skrifter; ny kritisk upplaga, kronologiskt ordnad.; BJL     
      Samlade skrifter; ny kritisk upplaga, kronologiskt ordnad. BJL  BOOK  
PT 9821 : Lyriska dikter i urval.; BJL     
      Lyriska dikter i urval. BJL  BOOK 1927
PT 9828 D5 : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK  
PT 9828 T2 : Samlade dikter / utgivna av Tegnersamfundet; redigerad av F. Book och A.K.G. Lundqvist.; BJL     
      Samlade dikter / utgivna av Tegnersamfundet; redigerad av F. Book och A.K.G. Lundqvist. BJL  BOOK 1986
PT 9831 E5 S8 : Frithiof's saga : a legend of Norway / translated from the Swedish ... by George Stephens.; BJL     
      Frithiof's saga : a legend of Norway / translated from the Swedish ... by George Stephens. BJL  BOOK 1994
PT 9832 H7 : Karlek, ensamhet och dodens tradgard : tre sentimentala kapitel fran svensk romantik.; BJL     
      Karlek, ensamhet och dodens tradgard : tre sentimentala kapitel fran svensk romantik. BJL  BOOK 1972
PT 9832 N7 : Tre fornnordiska getalter : Helge, Frithiof och Kung Fjalar.; BJL     
      Tre fornnordiska getalter : Helge, Frithiof och Kung Fjalar. BJL  BOOK 1928
PT 9834 T2 : Esaias Tegners tal / utg. av Tegnersamfundet; redigerade av U. Tornqvist ...; BJL     
      Esaias Tegners tal / utg. av Tegnersamfundet; redigerade av U. Tornqvist ... BJL  BOOK 1982
PT 9835 P1    
      Brev / utgivna av Tegnersamfundet; redigerade av Nils Palmborg. BJL  BOOK 1953
      Brev / utgivna av Tegnersamfundet; redigerade av Nils Palmborg. BJL  BOOK  
      Brev / utgivna av Tegnersamfundet; redigerade av Nils Palmborg. BJL  BOOK  
      Brev / utgivna av Tegnersamfundet; redigerade av Nils Palmborg. BJL  BOOK  
3 additional entries    
PT 9837 B7 : Esaias Tegner : en levnadsteckning utarbetad pa uppdrag av Senska Akademien.; BJL     
      Esaias Tegner : en levnadsteckning utarbetad pa uppdrag av Senska Akademien. BJL  BOOK 1946
PT 9837 G6 : Bishop Tegner i traditionen och i verkligheten : nogra urkundsstudier.; BJL     
      Bishop Tegner i traditionen och i verkligheten : nogra urkundsstudier. BJL  BOOK 1959
PT 9837 T2 : Tegnerstudier.; BJL     
      Tegnerstudier. BJL  BOOK 1948
PT 9837 W4 : Esaias Tegner : fran Det eviga till Mjaltsjukan.; BJL     
      Esaias Tegner : fran Det eviga till Mjaltsjukan. BJL  BOOK 1934
PT 9837.5 T3 : Ordindex till Esaias Tegners lyrik (1798-1824) / utg. av J. Thavenius.; BJL     
      Ordindex till Esaias Tegners lyrik (1798-1824) / utg. av J. Thavenius. BJL  BOOK 1970
PT 9838 J3 : Tegner och politiken; 1815-1840 : en skalds syn pa sin tids samhallsproblem.; BJL     
      Tegner och politiken; 1815-1840 : en skalds syn pa sin tids samhallsproblem. BJL  BOOK 1948
PT 9838 M6    
      Stilstudier i Tegners ungdomsdiktning akademisk afhandling a Goteborgs Hogskola. BJL  BOOK 1911
      Tegners oversattningsverksamhet. BJL  BOOK 1971
PT 9838 P1 : Esaias Tegner sedd av sina samtida en antologi / utgiven av Tegnersamfundet och redigerad av. N. Palmburg.; BJL     
      Esaias Tegner sedd av sina samtida en antologi / utgiven av Tegnersamfundet och redigerad av. N. Palm BJL  BOOK 1958
PT 9838 W4 : Tegner.; BJL     
      Tegner. BJL  BOOK 1974
PT 9838 W9 : Tegner i Lund.; BJL     
      Tegner i Lund. BJL  BOOK 1932
PT 9845 Z6 A5 : Johan Olof Wallin.; BJL     
      Johan Olof Wallin. BJL  BOOK 1956
PT 9845 Z6 O5 : Arvet fran Wallin : ein bild av Johan Olof Wallin, sammanstalld wr hans skrifter.; BJL     
      Arvet fran Wallin : ein bild av Johan Olof Wallin, sammanstalld wr hans skrifter. BJL  BOOK 1949
PT 9845 Z66 : Var ar den van? : en bok om Jahan Olof Wallin.; BJL     
      Var ar den van? : en bok om Jahan Olof Wallin. BJL  BOOK 1979
PT 9849 Z6 S9 : Gunnar Wennerberg : en biografi.; BJL     
      Gunnar Wennerberg : en biografi. BJL  BOOK 1987
PT 9850 W5 P9 : Psykologiska sjalvbekannelser.; BJL     
      Psykologiska sjalvbekannelser. BJL  BOOK 1971
PT 9850 W79 A2    
      Dikter. BJL  BOOK 1876
      Valda dikter, urval och forord av A. Osterling. BJL  BOOK 1942
      Visor, romanser och ballader samt andra dikter. BJL  BOOK 1899
PT 9850 W79 A5 : Andliga sanger.; BJL     
      Andliga sanger. BJL  BOOK 1898
PT 9850 W79 N9 : Naya dikter.; BJL     
      Naya dikter. BJL  BOOK 1880
PT 9850 W79 S2 : Sanger och Bilder.; BJL     
      Sanger och Bilder. BJL  BOOK 1884
PT 9850 W79 T6 : Toner och Sagner : dikter.; BJL     
      Toner och Sagner : dikter. BJL  BOOK 1893
PT 9850 W79 U5 : Under furor och cypressor : diktsamling.; BJL     
      Under furor och cypressor : diktsamling. BJL  BOOK 1896
PT 9850 W79 V6 : Vuntergront : dikter.; BJL     
      Vuntergront : dikter. BJL  BOOK 1890
PT 9850 W79 Z65 : Bakom den officiella fasaden : en studie over Carl David af Wirsens personlighet.; BJL     
      Bakom den officiella fasaden : en studie over Carl David af Wirsens personlighet. BJL  BOOK 1979
PT 9875 A28 B2 : Bark och lov, roman.; BJL     
      Bark och lov, roman. BJL  BOOK 1961
PT 9875 A28 E2 : Egen spis : roman.; BJL     
      Egen spis : roman. BJL  BOOK 1948
PT 9875 A28 F2 : Fangnas gladje.; BJL     
      Fangnas gladje. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A28 F9 : Fromma Mord : roman.; BJL     
      Fromma Mord : roman. BJL  BOOK 1968
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next