Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9845 Z66 : Var ar den van? : en bok om Jahan Olof Wallin.; BJL     
      Var ar den van? : en bok om Jahan Olof Wallin. BJL  BOOK 1979
PT 9849 Z6 S9 : Gunnar Wennerberg : en biografi.; BJL     
      Gunnar Wennerberg : en biografi. BJL  BOOK 1987
PT 9850 W5 P9 : Psykologiska sjalvbekannelser.; BJL     
      Psykologiska sjalvbekannelser. BJL  BOOK 1971
PT 9850 W79 A2    
      Dikter. BJL  BOOK 1876
      Valda dikter, urval och forord av A. Osterling. BJL  BOOK 1942
      Visor, romanser och ballader samt andra dikter. BJL  BOOK 1899
PT 9850 W79 A5 : Andliga sanger.; BJL     
      Andliga sanger. BJL  BOOK 1898
PT 9850 W79 N9 : Naya dikter.; BJL     
      Naya dikter. BJL  BOOK 1880
PT 9850 W79 S2 : Sanger och Bilder.; BJL     
      Sanger och Bilder. BJL  BOOK 1884
PT 9850 W79 T6 : Toner och Sagner : dikter.; BJL     
      Toner och Sagner : dikter. BJL  BOOK 1893
PT 9850 W79 U5 : Under furor och cypressor : diktsamling.; BJL     
      Under furor och cypressor : diktsamling. BJL  BOOK 1896
PT 9850 W79 V6 : Vuntergront : dikter.; BJL     
      Vuntergront : dikter. BJL  BOOK 1890
PT 9850 W79 Z65 : Bakom den officiella fasaden : en studie over Carl David af Wirsens personlighet.; BJL     
      Bakom den officiella fasaden : en studie over Carl David af Wirsens personlighet. BJL  BOOK 1979
PT 9875 A28 B2 : Bark och lov, roman.; BJL     
      Bark och lov, roman. BJL  BOOK 1961
PT 9875 A28 E2 : Egen spis : roman.; BJL     
      Egen spis : roman. BJL  BOOK 1948
PT 9875 A28 F2 : Fangnas gladje.; BJL     
      Fangnas gladje. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A28 F9 : Fromma Mord : roman.; BJL     
      Fromma Mord : roman. BJL  BOOK 1968
PT 9875 A28 G5 : Gilla gang.; BJL     
      Gilla gang. BJL  BOOK 1979
PT 9875 A28 H2 : Hannibal segraren : roman / G. och L. Ahlin.; BJL     
      Hannibal segraren : roman / G. och L. Ahlin. BJL  BOOK 1982
PT 9875 A28 H9 : Huset har ingen filial.; BJL     
      Huset har ingen filial. BJL  BOOK 1949
PT 9875 A28 I4 : Inga ogon vantar mig : novzeller.; BJL     
      Inga ogon vantar mig : novzeller. BJL  BOOK 1959
PT 9875 A28 J9 : Jungfrun i det grona.; BJL     
      Jungfrun i det grona. BJL  BOOK 1947
PT 9875 A28 K1 : Kanelbiten, roman.; BJL     
      Kanelbiten, roman. BJL  BOOK 1961
PT 9875 A28 K9 : Kvinna, kvinna : roman.; BJL     
      Kvinna, kvinna : roman. BJL  BOOK 1955
PT 9875 A28 M6 : Min dod ar min.; BJL     
      Min dod ar min. BJL  BOOK 1962
PT 9875 A28 N6 : Natt i marknadstaltet.; BJL     
      Natt i marknadstaltet. BJL  BOOK 1960
PT 9875 A28 O5 : Om.; BJL     
      Om. BJL  BOOK 1965
PT 9875 A28 S6 : Sjatte munnen.; BJL     
      Sjatte munnen. BJL  BOOK 1985
PT 9875 A28 S8 : Stora glomskan : zackatias' forsta bok.; BJL     
      Stora glomskan : zackatias' forsta bok. BJL  BOOK 1964
PT 9875 A28 Z6 : Lars Ahlin : studier i sex romaner.; BJL     
      Lars Ahlin : studier i sex romaner. BJL  BOOK 1968
PT 9875 A28 Z61 : Lars Ahlin och Sundsvall.; BJL     
      Lars Ahlin och Sundsvall. BJL  BOOK 1978
PT 9875 A28 Z63    
      Humor grotesk och pikaresk : studier i Lars Ahlins realism. Summary : The humorous realism of Lars Ah BJL  BOOK 1975
      Synpunkter pa Lars Ahlin / by A. Boethius and others, red. av L. Furuland. BJL  BOOK 1971
PT 9875 A28 Z64 : Nadens oordning : studier i Lars Ahlins roman "Fromma mord".; BJL     
      Nadens oordning : studier i Lars Ahlins roman "Fromma mord". BJL  BOOK 1988
PT 9875 A28 Z65    
      Lars Ahlin. BJL  BOOK 1977
      Lars Ahlin. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A38 A2 : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK 1966
PT 9875 A54 A4 : En aldre herre med glasogon.; BJL     
      En aldre herre med glasogon. BJL  BOOK 1971
PT 9875 A54 I1 : I Flykten.; BJL     
      I Flykten. BJL  BOOK 1970
PT 9875 A54 K1 : Kain.; BJL     
      Kain. BJL  BOOK 1966
PT 9875 A54 K9 : En Kvall om varen : noveller.; BJL     
      En Kvall om varen : noveller. BJL  BOOK 1945
PT 9875 A64 A1 : Samlade skrifter / redigerade av G. Agren.; BJL     
      Samlade skrifter / redigerade av G. Agren. BJL  BOOK 1978
PT 9875 A64 A2    
      Brodkortsromantik : reportage och artiklar publicerade i Ny Tid 1917-1918. BJL  BOOK 1972
      Posthuman noveller : Korta historie efterlamnade noveller Chi-mo-Ka-maa04t. BJL  BOOK 1922
PT 9875 A64 D2 : David Ramms arv.; BJL     
      David Ramms arv. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A64 K15 : Det kallas vidskepelse.; BJL     
      Det kallas vidskepelse. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A64 K8 : Kolvaktarens visor.; BJL     
      Kolvaktarens visor. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A64 K9 : Kulturjournalistik.; BJL     
      Kulturjournalistik. BJL  BOOK 1971
PT 9875 A64 M6 : Milrok : okanda dikter och berattelser.; BJL     
      Milrok : okanda dikter och berattelser. BJL  BOOK 1974
PT 9875 A64 R6 : Den rode rosen : dikter och visor publicerade i Ny tid, 1917-1918.; BJL     
      Den rode rosen : dikter och visor publicerade i Ny tid, 1917-1918. BJL  BOOK 1970
PT 9875 A64 S7 : En spelmanssaga : okanda berattelser.; BJL     
      En spelmanssaga : okanda berattelser. BJL  BOOK 1973
PT 9875 A64 T5 : Tiggaren fran Luossa och andra Dan Andersson-dikter.; BJL     
      Tiggaren fran Luossa och andra Dan Andersson-dikter. BJL  BOOK 1967
PT 9875 A64 T7 : De tre hemLosa.; BJL     
      De tre hemLosa. BJL  BOOK 1977
PT 9875 A64 V8 : Visor och ballader.; BJL     
      Visor och ballader. BJL  BOOK 1962
PT 9875 A64 Z5    
      Valda brev 1906-1913 / urval och kommentarer ; av E.R. Gummerus. BJL  BOOK 1972
      Valda brev 1914-1920 / urval och kommentarer av. E.R. Gummerus. BJL  BOOK 1976
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next