Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9875 E22 Z6 : Perspektiv pa Johannes Edfelt : Studier / samlade av U-B Lagerroth och G. Lowendahl.; BJL     
      Perspektiv pa Johannes Edfelt : Studier / samlade av U-B Lagerroth och G. Lowendahl. BJL  BOOK 1969
PT 9875 E22 Z62 : En bok om Johannes Edfelt.; BJL     
      En bok om Johannes Edfelt. BJL  BOOK 1961
PT 9875 E22 Z65 : De fyra elementen : studier i Johannes Edfelts diktning fran Hogmassa till Braddjupt eko.; BJL     
      De fyra elementen : studier i Johannes Edfelts diktning fran Hogmassa till Braddjupt eko. BJL  BOOK 1979
PT 9875 E24 A5 : Andra aktenskapet.; BJL     
      Andra aktenskapet. BJL  BOOK 1958
PT 9875 E36 A2    
      Dikter. BJL  BOOK 1984
      Divan over fursten av emgion. BJL  BOOK 1971
      Gunnar Ekelof : en sjolvbiografi : efterlamnade brev och anteckningar, i urval / redigering och med i BJL  BOOK 1971
      Gunnar Eklof skriver om konst. BJL  BOOK 1984
3 additional entries    
PT 9875 E36 A8 : Atticism-humanism : reflant etesiae.; BJL     
      Atticism-humanism : reflant etesiae. BJL  BOOK 1946
PT 9875 E36 B6    
      Blandade Kort : essaer. BJL  BOOK 1957
      Bocker och vandringar fran studie-ar i Tyskland. BJL  BOOK 1923
PT 9875 E36 C7 : Concordia animi.; BJL     
      Concordia animi. BJL  BOOK 1942
PT 9875 E36 D5    
      Dikter. BJL  BOOK 1965
      Dikter. BJL  BOOK 1949
PT 9875 E36 D6 : Divan over Fursten av Emgion.; BJL     
      Divan over Fursten av Emgion. BJL  BOOK 1965
PT 9875 E36 F8 : Fransk surrealism.; BJL     
      Fransk surrealism. BJL  BOOK 1962
PT 9875 E36 L1 : Lagga patience : essaer.; BJL     
      Lagga patience : essaer. BJL  BOOK 1969
PT 9875 E36 M7 : En Molna-elegi : metamorfoser.; BJL     
      En Molna-elegi : metamorfoser. BJL  BOOK 1960
PT 9875 E36 N2 : En natt i Otocac.; BJL     
      En natt i Otocac. BJL  BOOK 1961
PT 9875 E36 O6 : Opus incertum.; BJL     
      Opus incertum. BJL  BOOK 1959
PT 9875 E36 P2 : Partitur : ett urval efterlanrade dikter, 1965:1968.; BJL     
      Partitur : ett urval efterlanrade dikter, 1965:1968. BJL  BOOK 1969
PT 9875 E36 R8 : En rost : efterlamnade dikter och anteckningar.; BJL     
      En rost : efterlamnade dikter och anteckningar. BJL  BOOK 1973
PT 9875 E36 S1 : Sagar om Fatumeh.; BJL     
      Sagar om Fatumeh. BJL  BOOK 1966
PT 9875 E36 S9 : Strountes.; BJL     
      Strountes. BJL  BOOK 1955
PT 9875 E36 V1 : Vagvisare till underjorden : dikter.; BJL     
      Vagvisare till underjorden : dikter. BJL  BOOK 1967
PT 9875 E36 V2 : Variationer : dikter ur tidningar och tidskrifter / urval, inledning och kommentarer av A. Mortensen.; BJL     
      Variationer : dikter ur tidningar och tidskrifter / urval, inledning och kommentarer av A. Mortensen. BJL  BOOK 1986
PT 9875 E36 Z5 : Brev 1916-1968 / urval och kommentarer Carl Olov Sommar.; BJL     
      Brev 1916-1968 / urval och kommentarer Carl Olov Sommar. BJL  BOOK 1989
PT 9875 E36 Z6    
      Gunnar Ekelof : an bibliografi. BJL  BOOK 1970
      Gunnar Ekelof : intradestal i Svenska Akademien. BJL  BOOK 1968
      I den havandes liv : atta kapitel om Gunnar Ekelofs lyrik. BJL  BOOK 1967
PT 9875 E36 Z63 : "Man maste ha sin provosten" : Gunnar Ekelofs betydelse for Goran Palm och nagra andra sextiotalspoeter.; BJL     
      "Man maste ha sin provosten" : Gunnar Ekelofs betydelse for Goran Palm och nagra andra sextiotalspoet BJL  BOOK 1982
PT 9875 E36 Z64 : Livskansla och sjalvutplaning : studier kring framvaxten av Gunnar Ekelofs Strountesdiktning.; BJL     
      Livskansla och sjalvutplaning : studier kring framvaxten av Gunnar Ekelofs Strountesdiktning. BJL  BOOK 1976
PT 9875 E36 Z65    
      Ensamheten doden och drommarna : studier over ett motivkomplex i Gunnar Ekelofs diktning. BJL  BOOK 1971
      Jag bor i en annan varld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelof betraktad av Olof Lagercrantz. BJL  BOOK 1994
      Den poetiska varlden : strukturanelytiska studier i den unge Gunnar Ekelofs lyrik. BJL  BOOK 1982
PT 9875 E36 Z66 : Gunnar Ekelofs non-figuration och situations poesi : en studie i hans forankring i det europeiska 20-talets avantgarde.; BJL     
      Gunnar Ekelofs non-figuration och situations poesi : en studie i hans forankring i det europeiska 20- BJL  BOOK 1982
PT 9875 E36 Z67    
      Ekelofs nej. BJL  BOOK 1983
      Gunnar Ekelofs Nacht am Horizont und seine Begegnung mit Stephane Mallarme mit zahlreichen √úbersetzun BJL  BOOK 1974
PT 9875 E36 Z68    
      Gunnar Ekelof : en biografi. BJL  BOOK 1989
      Gunnar Ekelof's open-form poem "A Molna elegy" : problems of genesis, structure and influence. BJL  BOOK 1985
      A readers guide to Gunnar Ekelofs A. Molna elegy. BJL  BOOK 1973
      Voices under the ground : themes and images in the early poems of Gunnar Ekelof. BJL  BOOK 1973
PT 9875 E36 Z69 : Konstnarens hand : en symbol hos Gunnar Ekelof.; BJL     
      Konstnarens hand : en symbol hos Gunnar Ekelof. BJL  BOOK 1983
PT 9875 E53 A2    
      Aforismer och sentenser, 1907-1949. BJL  BOOK 1980
      Agenda : dagbok 13/6, 12/6, 1914. BJL  BOOK 1966
      Essayer och meditationer 1901-1943. urval / urval. N.G. Valden. BJL  BOOK 1978
      Prosa. BJL  BOOK 1952
PT 9875 E53 A6 : Antikt ideal.; BJL     
      Antikt ideal. BJL  BOOK 1932
PT 9875 E53 C1 : Campus et dies.; BJL     
      Campus et dies. BJL  BOOK 1963
PT 9875 E53 D5 : Dikter.; BJL     
      Dikter. BJL  BOOK 1951
PT 9875 E53 E5 : Den ensammes stamningar : artiklar och dikter 1898-1910 / [redigering : J. Ellerstrom].; BJL     
      Den ensammes stamningar : artiklar och dikter 1898-1910 / [redigering : J. Ellerstrom]. BJL  BOOK 1984
PT 9875 E53 H4 : Hemkomst och flykt : sjalvbiografiska anteckningar.; BJL     
      Hemkomst och flykt : sjalvbiografiska anteckningar. BJL  BOOK 1972
PT 9875 E53 H6 : Hjartets vaggvisor : efterlamnade dikter, sammanstallda och / utgivna av N.G. Valden.; BJL     
      Hjartets vaggvisor : efterlamnade dikter, sammanstallda och / utgivna av N.G. Valden. BJL  BOOK 1970
PT 9875 E53 V5 : Veri similia I-II.; BJL     
      Veri similia I-II. BJL  BOOK 1963
PT 9875 E53 Z5 : Brev / red. av N.G. Valden och A. Werin.; BJL     
      Brev / red. av N.G. Valden och A. Werin. BJL  BOOK 1968
PT 9875 E53 Z61 : En bok om Vilhelm Ekelund.; BJL     
      En bok om Vilhelm Ekelund. BJL  BOOK 1950
PT 9875 E53 Z63 : Vilhelm Ekelund och Nietzsche : en idehistorisk studie ...; BJL     
      Vilhelm Ekelund och Nietzsche : en idehistorisk studie ... BJL  BOOK 1951
PT 9875 E53 Z64 : Det personliga experimentet : studier i Vilhelm Ekelunds aforismer.; BJL     
      Det personliga experimentet : studier i Vilhelm Ekelunds aforismer. BJL  BOOK 1963
PT 9875 E53 Z65    
      Dagbok och diktverk : an studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt. BJL  BOOK 1966
      Vilhelm Ekelund och den problematiska furfattarrollen. BJL  BOOK 1980
PT 9875 E53 Z66    
      Nagra stildrag i VilhelmEkelunds Lyrik. BJL  BOOK 1942
      Stilen i Vilhelm Ekelunds essayer och aforismer ... BJL  BOOK 1949
PT 9875 E53 Z68    
      Vilhelm Ekelund i samtal och brev, 1922-1949. BJL  BOOK 1948
      Vilhelm Ekelunds estetiska mysticism : en studie i hans lyrik 1900-1906 ... BJL  BOOK 1984
PT 9875 E53 Z69    
      Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund. BJL  BOOK 1961
      Inledning till Vilhelm Ekelund. BJL  BOOK 1965
      Vilhelm Ekelund. BJL  BOOK 1961
PT 9875 E54 A5 : Anglahuset.; BJL     
      Anglahuset. BJL  BOOK 1979
PT 9875 E54 D6 : Dodsklockan.; BJL     
      Dodsklockan. BJL  BOOK 1965
PT 9875 E54 H4 : Haxringarna.; BJL     
      Haxringarna. BJL  BOOK 1974
PT 9875 E54 M4 : Menedarna.; BJL     
      Menedarna. BJL  BOOK 1977
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next