Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DH 71 F9 : From revolt to riches : culture and history of the Low Countries 1500-1700 : international and interdisciplinary perspectives / edited by Theo Hermans and Reinier Salverda.; BJL     
      From revolt to riches : culture and history of the Low Countries 1500-1700 : international and interd BJL  BOOK 1993
DH 71 G7 : The Great emporium : the Low Countries as a cultural crossroads in the Renaissance and the eighteenth century / edited by C.C. Barfoot and Richard Todd.; BJL     
      The Great emporium : the Low Countries as a cultural crossroads in the Renaissance and the eighteenth BJL  BOOK 1992
DH 71 L2 : Splendid ceremonies : state entries and royal funerals in the Low Countries, 1515-1791 : a bibliography.; BJL     
      Splendid ceremonies : state entries and royal funerals in the Low Countries, 1515-1791 : a bibliograp BJL  BOOK 1971
DH 71 M6 : Tot heil van 't menschdom : culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815.; BJL     
      Tot heil van 't menschdom : culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815. BJL  BOOK 1988
DH 71 M9 / q : Flanders and England, a cultural bridge. English; BJL     
      Vlaanderen en Engeland : de invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stua BJL  BOOK 1985
DH 71 N38 / q : Neerlandia : Nederlands-vlaams tijdschrift voor taal, cultur en maatschappij.; BJL     
      Neerlandia : Nederlands-vlaams tijdschrift voor taal, cultur en maatschappij. BJL  PERIODICAL 2000
DH 71 O61 : Open deur : tijdschrift van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.; BJL     
      Open deur : tijdschrift van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. BJL  PERIODICAL 1969-
DH 71 R7 : Le lage landen bij de zee : geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzil / door J. Romein ... met medewerkinig van A. Romein-Verschoor en bbijdragen van P.J. Bouman ...; BJL     
      Le lage landen bij de zee : geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot BJL  BOOK 1934
DH 71 S57 : Septentrion : revue de culture néerlandaise.; BJL     
      Septentrion : revue de culture néerlandaise. BJL  PERIODICAL 2006
DH 71 T5 / q : Tien jaar culturele samenwerking belgie-nederland, 1946-1956.; BJL     
      Tien jaar culturele samenwerking belgie-nederland, 1946-1956. BJL  BOOK 1956
DH 92 C3 K2 : Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden / onder redactie van Lauran Toorians.; BJL     
      Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden / onder redactie van Lauran Toorians. BJL  BOOK 1998
DH 95 H6    
      Historical research in the Low Countries, 1970-1975 : a critical survey / edited by A.C. Carter [et a BJL  BOOK 1981
      Historical research in the Low Countries, 1981-1983 : a critical survey / edited by J. Kossmann-Putto BJL  BOOK 1985
DH 95 K3 : Van menschen en tijden.; BJL     
      Van menschen en tijden. BJL  BOOK 1931
DH 101 J3 : Kalendarium : geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen.; BJL     
      Kalendarium : geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen. BJL  BOOK 1979
DH 103 C5 / s : Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous les hommes, nés dans les XVII provinces belgiques, qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les vertus, les erreurs, &c. depuis la naissance de J.C. jusqu'à nos jours, pour servir de supplément aux Délices des Pays-Bas.; BJL     
      Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous les hommes, nés dans les XVII provinces belgique BJL  BOOK 1786
DH 103 G3 : Nederlandse figuren.; BJL     
      Nederlandse figuren. BJL  BOOK 1960
DH 103 P7 : Met pen, tongriem en rapier : figuren uit een ver en nabij verleden.; BJL     
      Met pen, tongriem en rapier : figuren uit een ver en nabij verleden. BJL  BOOK 1976
DH 106 T5 / s : Compendium historiae Batavicae a Iulio Caesare usque ad haec tempora.; BJL     
      Compendium historiae Batavicae a Iulio Caesare usque ad haec tempora. BJL  BOOK 1652
DH 107 A1 : Het aanzien van een millennium : kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000 / samenstelling Willem Velema.; BJL     
      Het aanzien van een millennium : kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000 BJL  BOOK 1999
DH 107 A3    
      Algemene geschiedenis der Nederlanden. BJL  BOOK 1982
      Algemene geschiedenis der Nederlanden / onder redactie van J.A. van Houtte en anderen. BJL  BOOK 1949
      Algemene geschiedenis der Nederlanden. BJL  BOOK 1983
DH 107 B3 : De Lage Landen / een geschiedenis in de spiegel van Europa.; BJL     
      De Lage Landen / een geschiedenis in de spiegel van Europa. BJL  BOOK 1994
DH 107 G3    
      Geschiedenis van de Nederlandse stam. BJL  BOOK 1948
      History of the Low Countries : episodes and problems : the Trevelyan lectures with four additional es BJL  BOOK 1964
DH 107 K8 : The low countries : history of the northern and southern Netherlands / J.A. Kossmann-Putto and E.H. Kossmann.; BJL     
      The low countries : history of the northern and southern Netherlands / J.A. Kossmann-Putto and E.H. K BJL  BOOK
DH 107 L1 : De Lage Landen van 1500 tot 1700 / onder redactie van I. Schoffer, H. van der Wee en J.A. Bornewasser met medewerking van M. Baelde, G.J. Schutte en H. Houtman-de Smedt.; BJL     
      De Lage Landen van 1500 tot 1700 / onder redactie van I. Schoffer, H. van der Wee en J.A. Bornewasser BJL  BOOK 1978
DH 107 N3 : Nederlands verleden in vogelvlucht / D.E.H. de Boer...[et al.].; BJL     
      Nederlands verleden in vogelvlucht / D.E.H. de Boer...[et al.]. BJL  BOOK 1992
DH 107 P2 : Het historische en politiek noodlot van Belgie.; BJL     
      Het historische en politiek noodlot van Belgie. BJL  BOOK 1924
DH 121 B8 : De admiraliteit van Amsterdam in rustige Jaren, 1713-1751 : regenten en financien, schepen en zeevarenden.; BJL     
      De admiraliteit van Amsterdam in rustige Jaren, 1713-1751 : regenten en financien, schepen en zeevare BJL  BOOK 1970
DH 131 B5 : Terre commune : histoire des pays de Benelux microcosme de l'Europe.; BJL     
      Terre commune : histoire des pays de Benelux microcosme de l'Europe. BJL  BOOK 1961
DH 131 H6 : History of the Low Countries / edited by J.C.H. Blom, E. Lamberts ; translated by James C. Kennedy.; BJL     
      History of the Low Countries / edited by J.C.H. Blom, E. Lamberts ; translated by James C. Kennedy. BJL  BOOK 1999
DH 131 R8 : The Low Countries in early modern times / edited by H.H. Rowen.; BJL     
      The Low Countries in early modern times / edited by H.H. Rowen. BJL  BOOK 1972
DH 136 B6 : The Scheldt question to 1839.; BJL     
      The Scheldt question to 1839. BJL  BOOK 1945
DH 136 L8 : Benelux : Antwerpen, Rotterdam, Moerdijk : een reeks Bijdragen tot opheldering van het 106-jarig Belgisch-Nederlands "Schelde-Rijn"-gesprek.; BJL     
      Benelux : Antwerpen, Rotterdam, Moerdijk : een reeks Bijdragen tot opheldering van het 106-jarig Belg BJL  BOOK 1952
DH 136 T9 : De Tusschenwateren, 1839-1867 : diplomatieke documenten / verzameld en uitgegeven door C. Gerretson.; BJL     
      De Tusschenwateren, 1839-1867 : diplomatieke documenten / verzameld en uitgegeven door C. Gerretson. BJL  BOOK 1943
DH 141 A1 : Ad fontes : opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam / [red. C.M. Cappon et al.].; BJL     
      Ad fontes : opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als BJL  BOOK 1984
DH 141 H7 : Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965).; BJL     
      Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965). BJL  BOOK 1965
DH 141 J3 : Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden.; BJL     
      Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden. BJL  BOOK 1965
DH 141 M4 / q : Medieval archaeology in the Netherlands : studies presented to H.H. van Regteren Altena / edited by J.C. Besteman, J.M. Bos, H.A. Heidinga.; BJL     
      Medieval archaeology in the Netherlands : studies presented to H.H. van Regteren Altena / edited by J BJL  BOOK 1990
DH 146 G8 : Remeins lederwerk vit Valkenburg Z.H.; BJL     
      Remeins lederwerk vit Valkenburg Z.H. BJL  BOOK 1967
DH 151 B6 : De Franken in Nederland.; BJL     
      De Franken in Nederland. BJL  BOOK 1979
DH 156 B9 : Byzantium and the Low Countries in the tenth century : aspects of art and history in the Ottonian era / [edited by] V.D. van Aalst and K.N. Ciggaar.; BJL     
      Byzantium and the Low Countries in the tenth century : aspects of art and history in the Ottonian era BJL  BOOK 1985
DH 156 V4 : Tuscany and the Low Countries : an introduction to the sources and an inventory of four Florentine libraries.; BJL     
      Tuscany and the Low Countries : an introduction to the sources and an inventory of four Florentine li BJL  BOOK 1985
DH 156 V9 : De Wikingen in de lage landen bij de zee ...; BJL     
      De Wikingen in de lage landen bij de zee ... BJL  BOOK 1923
DH 162 L9 : The Low Countries and the Hundred Years War 1326-1347.; BJL     
      The Low Countries and the Hundred Years War 1326-1347. BJL  BOOK 1976
DH 162 W3 : The Low Countries in the early modern world.; BJL     
      The Low Countries in the early modern world. BJL  BOOK 1993
DH 172 I8 : The Dutch Republic : its rise, greatness and fall, 1477-1806 / Jonathan Israel.; BJL     
      The Dutch Republic : its rise, greatness and fall, 1477-1806 / Jonathan Israel. BJL  BOOK 1995
DH 172 P9    
      De Bourgondische Nederlanden / W. Prevenier, W. Blockmans. BJL  BOOK 1983
      The Burgundian Netherlands / W. Prevenier and W. Blockmans; picture research by A. Blockmans-Delva .. BJL  BOOK 1986
DH 175 T4 : Bourgogne et Angleterre : relations politiques et economiques entre les pays-bas Bourguignons et l'Angleterre, 1435-1467.; BJL     
      Bourgogne et Angleterre : relations politiques et economiques entre les pays-bas Bourguignons et l'An BJL  BOOK 1966
DH 179 A4 : Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe pendant le XVIe siecle.; BJL     
      Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe pendant le BJL  BOOK 1970
DH 182 D9 : La tryumphante entree de Charles, prince des Espangnes en Bruges, 1515 / par R.Du Puys a facsimile with an introduction by S. Anglo.; BJL     
      La tryumphante entree de Charles, prince des Espangnes en Bruges, 1515 / par R.Du Puys a facsimile wi BJL  BOOK 1970
DH 185 B4    
      Della guerra di Fiandra. BJL  BOOK 17--?
      The history of the warrs of Flanders / written in Italian by that learned and famous Cardinall Bentiv BJL  BOOK 1654
      Histoire des guerres de Flandre. BJL  BOOK 1769
      Relationi del Cardinal Bentivoglio. BJL  BOOK 1632
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next