Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HC 375 I3 : In the wake of the future : Swedish perspectives on the problems of structural charge / H. de Geer ...[et al.].; BJL     
      In the wake of the future : Swedish perspectives on the problems of structural charge / H. de Geer .. BJL  BOOK 1987
HC 375 I4    
      The firms in the market economy. BJL  BOOK 1981
      Industriell utveckling i Sverige : teori och verklighet under ett sekel uppsatser till ett IUI-sympos BJL  BOOK 1980
HC 375 I7 : Vagen till fabrikerna : industriell tradition och yrkeskunnande i Sverige under 1800-talet.; BJL     
      Vagen till fabrikerna : industriell tradition och yrkeskunnande i Sverige under 1800-talet. BJL  BOOK 1983
HC 375 J6 : Svensk industri, 1930-1950 : produktion, produktivitet, sysselsattning.; BJL     
      Svensk industri, 1930-1950 : produktion, produktivitet, sysselsattning. BJL  BOOK 1985
HC 375 J7    
      Befolkningen och naringslivet i Mellansverige inom GDG : s trafikomrade 1865-1940 : en jarnvagsgeogra BJL  BOOK 1950
      Planning and productivity in Sweden. BJL  BOOK 1976
HC 375 L3 : En Svensk ekonmisk historia 1850-1985.; BJL     
      En Svensk ekonmisk historia 1850-1985. BJL  BOOK 1991
HC 375 L7    
      Limits of the Welfare state : critical views on post-war Sweden / edited by J. Fry. BJL  BOOK 1979
      Swedish economic policy. BJL  BOOK 1975
HC 375 L9    
      The development of Swedish and Keynesian macroeconomic theory and its impact on economic policy. BJL  BOOK 1996
      Kapitalbildningen i Sverige, 1861-1965. BJL  BOOK 1969
HC 375 M6 : Sweden : social democracy in practice.; BJL     
      Sweden : social democracy in practice. BJL  BOOK 1989
HC 375 M7 : Svensk ekonomisk historia mot internationell bakgrund, 1913-1939.; BJL     
      Svensk ekonomisk historia mot internationell bakgrund, 1913-1939. BJL  BOOK 1946
HC 375 N8 : Industrial Sweden.; BJL     
      Industrial Sweden. BJL  BOOK 1971
HC 375 O3 : Utrikeshandeln och den ekonomiska tillvaxten i Sverige, 1871-1966.; BJL     
      Utrikeshandeln och den ekonomiska tillvaxten i Sverige, 1871-1966. BJL  BOOK 1969
HC 375 O6 : Economic surveys : Sweden.; BJL     
      Economic surveys : Sweden. BJL  PERIODICAL  
HC 375 R3 : Remaking the welfare state : Swedish urban planning and policy-making in the 1990s / edited by A. Khakee, I. Elander, S. Sunesson.; BJL     
      Remaking the welfare state : Swedish urban planning and policy-making in the 1990s / edited by A. Kha BJL  BOOK 1995
HC 375 S3    
      The economy of Sweden : a study of the modern welfare state. BJL  BOOK 1970
      Industrialismens forutsattningar. BJL  BOOK 1982
      En svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel. BJL  BOOK 2000
HC 375 S5 : Svenskt naringsliv i tjugonde seklet.; BJL     
      Svenskt naringsliv i tjugonde seklet. BJL  BOOK 1948
HC 375 S6 : Advantage Sweden / Örjan Sölvell, Ivo Zander, Michael E. Porter.; BJL     
      Advantage Sweden / Örjan Sölvell, Ivo Zander, Michael E. Porter. BJL  BOOK 1993
HC 375 S7 : Suedosclerosis : the problems of Swedish economy : excerpts / Ingemar Stahl, Kurt Wickman ; translation: Kerstin and Roger Tanner.; BJL     
      Suedosclerosis : the problems of Swedish economy : excerpts / Ingemar Stahl, Kurt Wickman ; translati BJL  BOOK 1995
HC 375 S9    
      The future works! : a selection of projects sponsored by the Swedish Secretariat for Futures Studies. BJL  BOOK 1982
      Sweden's economy 1964 : an economic survey. BJL  BOOK 1964
HC 375 T4 : Folkrorelser och samhallsliv i Sverige.; BJL     
      Folkrorelser och samhallsliv i Sverige. BJL  BOOK 1943
HC 375 T9 : Turning Sweden around / Assar Lindbeck ... [et al. ; translated from the Swedish].; BJL     
      Turning Sweden around / Assar Lindbeck ... [et al. ; translated from the Swedish]. BJL  BOOK 1994
HC 375 W4 : The welfare state in transition : reforming the Swedish model / edited by Richard B. Freeman, Robert Topel, and Birgitta Swedenborg.; BJL     
      The welfare state in transition : reforming the Swedish model / edited by Richard B. Freeman, Robert BJL  BOOK 1997
HC 375 W5 : The economy of Sweden; structure and tendencies.; BJL     
      The economy of Sweden; structure and tendencies. BJL  BOOK 1961
HC 377 A5 M8 : Bondekopman : sorkorarnas arvtagare i Norra Angermanland under sent 1800-tal.; BJL     
      Bondekopman : sorkorarnas arvtagare i Norra Angermanland under sent 1800-tal. BJL  BOOK 1982
HC 377 N8 N9 : Norrlands ekonomi i stopsleven : ekonomisk expansion, stapelvaruproduktion och maritima naringar, 1760-1812.; BJL     
      Norrlands ekonomi i stopsleven : ekonomisk expansion, stapelvaruproduktion och maritima naringar, 176 BJL  BOOK 1982
HC 378 E7 H8 : Borgare, smeder och ankor : ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad, 1750-1850.; BJL     
      Borgare, smeder och ankor : ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad, 1750-1850. BJL  BOOK 1983
HC 378 G6 J7 : Industriutveckling och industrilokalisering i Goteborg i jamforelse med motsvarande forhallanden i Stockholm, Malmo och Riket.; BJL     
      Industriutveckling och industrilokalisering i Goteborg i jamforelse med motsvarande forhallanden i St BJL  BOOK  
HC 378 N67 H8 : Den disciplinerade arbetaren : brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910.; BJL     
      Den disciplinerade arbetaren : brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910. BJL  BOOK 1986
HC 378 S6 B6 : Industrin i Sodertalje 1920-1970 : en ekonomisk - historisk studie av industriell forandring.; BJL     
      Industrin i Sodertalje 1920-1970 : en ekonomisk - historisk studie av industriell forandring. BJL  BOOK 1987
HC 378 S8 S6 : A stagnating metropolis : the economy and demography of Stockholm, 1750-1850 / Johan Soderberg, Ulf Jonsson, and Christer Persson.; BJL     
      A stagnating metropolis : the economy and demography of Stockholm, 1750-1850 / Johan Soderberg, Ulf J BJL  BOOK 1991
HC 378 U6 P4 : Kristidsekonomi och foretagsutveckling : industrin i Uppsala lan, 1939-49.; BJL     
      Kristidsekonomi och foretagsutveckling : industrin i Uppsala lan, 1939-49. BJL  BOOK 1980
HC 380 C6 D1 : Den privata konsumtionen, 1931-1975.; BJL     
      Den privata konsumtionen, 1931-1975. BJL  BOOK 1971
HC 380 D5 S6 : Ekonomisk och geografisk koncentration, 1850-1980.; BJL     
      Ekonomisk och geografisk koncentration, 1850-1980. BJL  BOOK 1982
HC 380 E5 H7 : Essays on environmental regulation with applications to Sweden.; BJL     
      Essays on environmental regulation with applications to Sweden. BJL  BOOK 2000
HC 380 E5 M2 : The making of the new environmental consciousness : a comparative study of environmental movements in Sweden, Denmark and the Netherlands / Andrew Jamison ... [et al.].; BJL     
      The making of the new environmental consciousness : a comparative study of environmental movements in BJL  BOOK 1990
HC 380 F13 W1 : Dynamic models of factor demand : an application to Swedish industry.; BJL     
      Dynamic models of factor demand : an application to Swedish industry. BJL  BOOK 1987
HC 380 F3 N4 : Bitter bread : the famine in Norrboten 1867-1868.; BJL     
      Bitter bread : the famine in Norrboten 1867-1868. BJL  BOOK 1988
HC 380 I5 J6 : Empirical studies of income distribution.; BJL     
      Empirical studies of income distribution. BJL  BOOK 1999
HC 381 H2 : War and prices in Spain, 1651-1800.; BJL     
      War and prices in Spain, 1651-1800. BJL  BOOK 1947
HC 381 I6 : The economic development of Spain : report.; BJL     
      The economic development of Spain : report. BJL  BOOK 1963
HC 381 O96    
      Spain : economic and commercial conditions in Spain. BJL  BOOK 1949
      Spain : economic and commercial conditions in Spain,. BJL  BOOK 1952
      Spain : economic and commercial conditions in Spain. BJL  BOOK 1957
HC 383 G2 : Nuevas aportaciones al estudio de las Sociedades Economicas de Amigos del Pais.; BJL     
      Nuevas aportaciones al estudio de las Sociedades Economicas de Amigos del Pais. BJL  BOOK 1988
HC 383 S7 / q : Spain.; BJL     
      Spain. BJL  BOOK 1986
HC 383 V6 : An economic history of Spain.; BJL     
      An economic history of Spain. BJL  BOOK 1969
HC 384 D8 : Historia economica y social de la Espana cristiana en la Edad Media.; BJL     
      Historia economica y social de la Espana cristiana en la Edad Media. BJL  BOOK 1983
HC 384 H2 : Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500.; BJL     
      Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500. BJL  BOOK 1975
HC 384 I3 : Some aspects of the socio-economic and cultural history of Muslim Spain, 711-1492 A.D.; BJL     
      Some aspects of the socio-economic and cultural history of Muslim Spain, 711-1492 A.D. BJL  BOOK 1965
HC 384 M3 : Evolucion economica de la Peninsula Iberica siglos VI-XIII.; BJL     
      Evolucion economica de la Peninsula Iberica siglos VI-XIII. BJL  BOOK 1976
HC 384 V3 : Historia economica y social de Espana.; BJL     
      Historia economica y social de Espana. BJL  BOOK 1978
HC 385 A5 : The political economy of modern Spain : policy making in an authoritarian regime.; BJL     
      The political economy of modern Spain : policy making in an authoritarian regime. BJL  BOOK 1970
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next