Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5667 L2 Z67 : Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat.; BJL     
      Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat. BJL  BOOK 1999
PT 5669 L9 Z67 : De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652).; BJL     
      De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652). BJL  BOOK 1978
PT 5670 D9 G3 : Duytse lier / met inleiding en aantekeningen door A.J. Gelderblom, A.N. Paasman en J.W. Steenbeek.; BJL     
      Duytse lier / met inleiding en aantekeningen door A.J. Gelderblom, A.N. Paasman en J.W. Steenbeek. BJL  BOOK 1996
PT 5675 N5 O5 : The Olympia epics of Jan van der Noot : a facsimile edition of "Das Buch Extasis", "Een cort begryp der XII. boecken Olympiados" and "Abrege des douze livres Olympiades" / edited by C.A. Zaalberg.; BJL     
      The Olympia epics of Jan van der Noot : a facsimile edition of "Das Buch Extasis", "Een cort begryp d BJL  BOOK 1956
PT 5675 O3 S4 / s : De seven hooft-sonden speels-ghewys, vermakelyck ende leersaem voor-gestellt.; BJL     
      De seven hooft-sonden speels-ghewys, vermakelyck ende leersaem voor-gestellt. BJL  BOOK 1682
PT 5676 Z6 M5 : Joachim Oudaan, heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692.; BJL     
      Joachim Oudaan, heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692. BJL  BOOK 1958
PT 5677 O39 A2 : Anecdota sire historiae jocosae : een zeventiendde-eeuwse verzameling moppen and anekdotes / uitgegeven door Rudolf Dekker en Herman Roodenburg, met medewerking van Harm Jan van Rees.; BJL     
      Anecdota sire historiae jocosae : een zeventiendde-eeuwse verzameling moppen and anekdotes / uitgegev BJL  BOOK 1991
PT 5677 P2 A1 / s : Alle de vol-aerdige en dicht-kunstige werken van van Paffenrode.; BJL     
      Alle de vol-aerdige en dicht-kunstige werken van van Paffenrode. BJL  BOOK 1672
PT 5677 P4 G2 : Gebruik en misbruik des tooneels / met inleiding en commentaar door M.A. Schenkeveld-van der Dussen.; BJL     
      Gebruik en misbruik des tooneels / met inleiding en commentaar door M.A. Schenkeveld-van der Dussen. BJL  BOOK 1978
PT 5677 P8 M3 / s : Het masker van de wereldt afgetrocken.; BJL     
      Het masker van de wereldt afgetrocken. BJL  BOOK 16--
PT 5678 M6 G2 : Minnezangen / van aantekeningen voozien door C.M. Geerars.; BJL     
      Minnezangen / van aantekeningen voozien door C.M. Geerars. BJL  BOOK 1964
PT 5679 P8 P1 : Reinhart : Nederlandse literatuur en slavernij : ten tijde van de Verlichting.; BJL     
      Reinhart : Nederlandse literatuur en slavernij : ten tijde van de Verlichting. BJL  BOOK 1984
PT 5679 P95 S4 : Sedigh leven, daghelycks broodt (1639) / ingeleid, uitgegeven en toegelicht door Hugo Dehennin.; BJL     
      Sedigh leven, daghelycks broodt (1639) / ingeleid, uitgegeven en toegelicht door Hugo Dehennin. BJL  BOOK 1999
PT 5679 R4 A2 : Revius nu.; BJL     
      Revius nu. BJL  BOOK 1986
PT 5679 R4 I3 : In uw genade grondeloos / samengesteld en ingeleid door C.Bittremieux.; BJL     
      In uw genade grondeloos / samengesteld en ingeleid door C.Bittremieux. BJL  BOOK 1967
PT 5679 R4 Z68 : Revius-studien : aantekeningen bij de religieuse poezie van Jacobus Revius.; BJL     
      Revius-studien : aantekeningen bij de religieuse poezie van Jacobus Revius. BJL  BOOK 1954
PT 5679 R54 N9 / s : Nuttige tyd-korter voor reysende en andere lieden : voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de reyse van een polityck, een theologant, ende een schipper : toonende het nuttigh gebruyck van allerley goddelycke, kerckelycke en wereltsche historien.; BJL     
      Nuttige tyd-korter voor reysende en andere lieden : voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de reyse v BJL  BOOK 1663
PT 5679 S23 L6 : G.C. van Santen's "Lichte wigger" en "Snappende siitgen" : zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect.; BJL     
      G.C. van Santen's "Lichte wigger" en "Snappende siitgen" : zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts di BJL  BOOK 1959
PT 5679 S37 Z68 : De dichter van "Bauw-heers wel-leven" : Pieter Janssoon Schaghen : een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.; BJL     
      De dichter van "Bauw-heers wel-leven" : Pieter Janssoon Schaghen : een oud literair-historisch vraags BJL  BOOK 1977
PT 5679 S43 M5 : Meleager en Atalante : treurspel / van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars.; BJL     
      Meleager en Atalante : treurspel / van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars. BJL  BOOK 1966
PT 5679 S45 A2 / s : Hendrik Schims Bybel- en zede-dichten, bestaende in Zinnebeelden, Het zalige lantleven, Eerkroon der volmaekte overheden, Harpgezangen en Gebeden, enz.; BJL     
      Hendrik Schims Bybel- en zede-dichten, bestaende in Zinnebeelden, Het zalige lantleven, Eerkroon der BJL  BOOK 1726
PT 5679 S48 A1 / s : Nobliss. virginis Annae Mariae à Schurman opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, prosaica & metrica.; BJL     
      Nobliss. virginis Annae Mariae à Schurman opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, prosaica & metri BJL  BOOK 1652
PT 5682 H5 / s : H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zede-schriften, mëest noyt voor dezen gedruckt.; BJL     
      H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zede-schriften, mëest noyt voor dezen gedruckt. BJL  BOOK 1694
PT 5683 S8 A2    
      Een bloemlezing uit zijn gedichten / samengesteld ... door G. Kamphuis. BJL  BOOK 1937
      Poezie. BJL  BOOK 1954
PT 5683 S8 G9 : Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi op alle de Zonnen-dagen des iaers / ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink met musicologische medewerking van J.A.J. Bohmer.; BJL     
      Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi op alle de Zonnen-dagen des iaers / ingeleid en van aantekeningen BJL  BOOK 1968
PT 5684 F9 B8 : Friesche lust-hof.; BJL     
      Friesche lust-hof. BJL  BOOK 1966
PT 5687 S28 A6 : De rijmwerken van Andries Steven van Kassel (+-1676-1747) : een bloemlezing / Cyriel Moeyaert, [verzamelaar].; BJL     
      De rijmwerken van Andries Steven van Kassel (+-1676-1747) : een bloemlezing / Cyriel Moeyaert, [verza BJL  BOOK 1996
PT 5687 T4 A1 : Alle Werken / van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.; BJL     
      Alle Werken / van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. BJL  BOOK 1969
PT 5687 V34 S6 / s : A. van de Vennes Sinne-vonck op den Hollandtschen turf, ende des selfs wonder veen-brandt, in gedicht uyt-geschildert, en aen-gewesen op de Haegsche Turf-marct ; hier noch by gevoegt een vermakelijcken Hollandtschen sinne-droom op het nieuw wys-mal van den ouden Italiaenschen smit, mitsgaders de vindinge der tabacks wonder-smoock, rijckelijck verciert met konst-beelden.; BJL     
      A. van de Vennes Sinne-vonck op den Hollandtschen turf, ende des selfs wonder veen-brandt, in gedicht BJL  BOOK 1634
PT 5687 V34 Z69 : Adriaen van de Vennes "Tafereel van de belacchende werelt" (Den Haag, 1635).; BJL     
      Adriaen van de Vennes "Tafereel van de belacchende werelt" (Den Haag, 1635). BJL  BOOK 1994
PT 5692 A2 S3 : Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher : een bloemlezing / met inleiding en commentaar door Riet Schenkeveld-van der Dussen en Annelies de Jeu.; BJL     
      Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher : een bloemlezing / met inleiding en commentaar door Riet BJL  BOOK c1999
PT 5700 D5 : De volledige werken ...; BJL     
      De volledige werken ... BJL  BOOK 18--
PT 5700 L5 : De werken van J. van den Vondel / uitgegeven door J. van Lennep; herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger.; BJL     
      De werken van J. van den Vondel / uitgegeven door J. van Lennep; herzien en bijgewerkt door J.H.W. Un BJL  BOOK 1894
PT 5700 S8 : De werken van Vondel / volledige en geillustreerde tekstuitagave in tien deelen onder leising van J.F.M.Sterck en anderen.; BJL     
      De werken van Vondel / volledige en geillustreerde tekstuitagave in tien deelen onder leising van J.F BJL  BOOK 1927
PT 5703 K8 : Bloemlezing uit J. van Vondels gelegenheidsdichten / uitgegeven en van toelichtingen en verklarende aantekeningen voorzien van J. Koopmans.; BJL     
      Bloemlezing uit J. van Vondels gelegenheidsdichten / uitgegeven en van toelichtingen en verklarende a BJL  BOOK 1909
PT 5707 K5    
      Complete word - indexes to J. Vanden Vondel's Bespiegelingen van Godt en godtsdienst and Lucifer, wit BJL  BOOK 1973
      Concordances of the works of J. van den Vondel. BJL  BOOK 1982
PT 5707 S1 / q : Concordantie...van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679)...; BJL     
      Concordantie...van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679)... BJL  BOOK 1990
PT 5710 M7 : Toneelspelen / verzorgd door H.W.E. Moller.; BJL     
      Toneelspelen / verzorgd door H.W.E. Moller. BJL  BOOK 1939
PT 5711 S7 : Cinq tragedies / notice biographique et notes, traduction vers par vers dans les rythmes originaux par J. Stals.; BJL     
      Cinq tragedies / notice biographique et notes, traduction vers par vers dans les rythmes originaux pa BJL  BOOK 1969
PT 5715 B1 : Lucifer : treurspel.; BJL     
      Lucifer : treurspel. BJL  BOOK 1917
PT 5716 E5 N8 : Vondel's Lucifer / translated from the Dutch by L.C. van Noppen; illustrated by J. Aarts.; BJL     
      Vondel's Lucifer / translated from the Dutch by L.C. van Noppen; illustrated by J. Aarts. BJL  BOOK 1898
PT 5718 A1 N4 : Adam in ballingschap, of, aller treurspelen treurspel / gecommentarieerd door C. Neutjens.; BJL     
      Adam in ballingschap, of, aller treurspelen treurspel / gecommentarieerd door C. Neutjens. BJL  BOOK 1964
PT 5718 A1 W1 : Adam in ballingschap / van inleiding en aantekeningen voorzien door H.A. Wage.; BJL     
      Adam in ballingschap / van inleiding en aantekeningen voorzien door H.A. Wage. BJL  BOOK 1960
PT 5718 A1 Z67 : Een lezing over Vondel's treurspel "Adam in allingschap".; BJL     
      Een lezing over Vondel's treurspel "Adam in allingschap". BJL  BOOK 1908
PT 5718 G2 L2 : Gebroeders : treurspel / met een inleidende studie door K. Langvik-Johannessen en van verklarende aantekeningen voorzien door K. Porteman.; BJL     
      Gebroeders : treurspel / met een inleidende studie door K. Langvik-Johannessen en van verklarende aan BJL  BOOK 1975
PT 5718 G9 M5 : Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap ... / op nieuw uitgegeven ... door C.H.P. Meijer.; BJL     
      Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap ... / op nieuw uitgegeven ... d BJL  BOOK 191-?
PT 5718 J5 : Jeptha; of, Offerbelofte : treurspel / [edited by N.C.H. Wijngaards].; BJL     
      Jeptha; of, Offerbelofte : treurspel / [edited by N.C.H. Wijngaards]. BJL  BOOK 1967
PT 5718 J8 S9 : Joseph in Dothian : treurspel / met een inleiding en aantekeningen door L. Strengholt.; BJL     
      Joseph in Dothian : treurspel / met een inleiding en aantekeningen door L. Strengholt. BJL  BOOK 1978
PT 5718 L4 S8 : Leeuwendalers : lantspel : pax optima rerum / met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett.; BJL     
      Leeuwendalers : lantspel : pax optima rerum / met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. BJL  BOOK 1911
PT 5718 P2 : Hekeldichten / met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven, thans merkelyk vermeerdert.; BJL     
      Hekeldichten / met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven, thans merkelyk vermeerdert. BJL  BOOK 1736
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next