Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Dutch Language Foreign Elements Latin : Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engelsman.; Sijs, Nicoline van der.  2000 1
Dutch Language Foreign Words And Phrases   2
Dutch Language Foreign Words And Phrases English : Peptalk & pumps : Engels woordgebruik in de Nederlandse taal / samengesteld door R. Smits en L. Koenen.; Smits, Rik.  1989 1
Dutch Language Foreign Words And Phrases Indian : Soebatten, sarongs en sinjo's : Indische woorden in het Nederlands.; Berg, Joop van den.  1991 1
Dutch Language Grammar   245
Dutch Language Grammar Early Works To 1800 : The dutch shoole master : VVherein is shewed the true and perfect way to learne the Dutch tongue, to the fartherance of all those which would gladlie learne it. Collected by Marten le Mayre, professor of the said tongue, dwelling in Abchurch lane.; Le Mayre, Marten.  1606 1
Dutch Language Grammar Textbooks Early Works To 1800 : The Dutch-tutor : or, a new-book of Dutch and English. Containing plain and easie rules for the ready pronouncing, writing, speaking, and understanding the Dutch-tongue. Compiled for the benefit and furtherance of all that would easily and speedily learn the same.  1660 1
Dutch Language History   5
Dutch Language History 20th Century   4
Dutch Language Idioms Dictionaries : Idioom woordenboek : verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden / [Hans de Groot, hoofdred.].  1999 1
Dutch Language Indonesia   2
Dutch Language Jargon : Dietsch en volksch : een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.; Toorn, M.C. van den.  1975 1
Dutch Language Lexicography   2
Dutch Language Lexicography Lexicograpy Dutch Language   37
Dutch Language Morphology   5
Dutch Language Morphology Morphology Dutch Language   19
Dutch Language Netherlands Antilles : Dede pikiña ku su bisiña : Papiamentu-Nederlands en de onverwerkt verleden tijd.; Putte, Florimon van.  1999 1
Dutch Language New Words   3
Dutch Language New Zealand : Language loss and language processing : three generations of Dutch migrants in New Zealand.; Hulsen, Madeleine.  2000 1
Dutch Language Obsolete Words : Het ABC van het geheugen : de vergeten woorden van de 20e eeuw / Ton den Boon & Julius ten Berge.; Boon, Ton den.  1999 1
Dutch Language Orthography And Spelling   9
Dutch Language Orthography And Spelling Dictionaries : Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands.  1989 1
Dutch Language Particles   2
Dutch Language Phonology : The phonology of Dutch.; Booij, Geert E.  1995 1
Dutch Language Political Aspects   4
Dutch Language Postpositions : Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands.; Beeken, Jeannine.  1993 1
Dutch Language Prepositions   2
Dutch Language Pronunciation   5
Dutch Language Pronunciation By Foreign Speakers Early Works To 1800 : A new dictionary English and Dutch : wherein the words are rightly interpreted, and their various significations exactly noted. Enriched with many elegant phrases and select proverbs: and for help to the English, the particles de and het placed before the Dutch nouns. Whereunto is added a small treatise concerning the Dutch pronunciation; and the right use of the Dutch particles de, die, deeze, and het, dat, dit. = Nieuw woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taale, waar in de woorden eygentlyk vertaald, en de verscheydenerleye betʹekenissen der zelve naauwkeuriglyk aangerweezen zyn: verrykt met veele nette spreekwyzen, by de hedendaagse Engelsche schryveren gebrukelyk, en doorgaans met fraaije spreekwoorden verzien: zynde daarenboven, ten dienste der Engelschen, de lʹedekens de en het voor de Nederduytsche naamwoorden gestʹeld. Waar by nog gevoegd is een korte verhandeling van de nytspraak der Engelsche taale; benessent een bericht van de Nederduytsche spel-konst. Alles tʹot groot nut der gener, die begeerig zyn om d; Sewel, William,  1691 1
Dutch Language Pronunciation Dictionaries : Uitspraakwoordenboek / Josée Heemskerk, Wim Zonneveld.; Heemskerk, Josee.  2000 1
Dutch Language Provincialisms : Nederlandsche volkskunde / door Jos. Schrijnen.; Schrijnen, Josef,  1977 1
Dutch Language Readers : Hoe men het ABC begeerde en leerde : met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen.; Tierie-Hogerzeil, E.,  1946 1
Dutch Language Readers Early Works To 1800 : The Dutch-tutor : or, a new-book of Dutch and English. Containing plain and easie rules for the ready pronouncing, writing, speaking, and understanding the Dutch-tongue. Compiled for the benefit and furtherance of all that would easily and speedily learn the same.  1660 1
Dutch Language Reduplication : Komkom, tuuttuut, hoho : over herhalingswoorden en herhalingsnamen / Wim Daniëls met medewerking van Floortje Muskens.; Daniëls, Wim.  2000 1
Dutch Language Research : De Nederlandse taalkunde in kaart / W. Smedts & P.C. Paardekooper (red.).  1999 1
Dutch Language Reverse Indexes : Invert woordenboek van het Nederlands / S. Theissen, M. Esch-Pelgroms, P. Hiligsmann.; Theissen, Siegfried.  1988 1
Dutch Language Semantics : Wij melden u den nieuwen tijd : een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.; Toorn, M.C. van den.  1991 1
Dutch Language Sentences : The two-word sentence in child language development : a study based on evidence provided by Dutch-speaking triplets.; Schaerlaekens, A.M.  1973 1
Dutch Language Sex Differences : Variate in verbale interactie (v/m) : een sociolinguïstisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescente meisjes en jongens.; Alphen, Ingrid C. van.  1999 1
Dutch Language Sex Differences Bibliography : Literatuurwijzer : genderstudies in de Neerlandistiek / [Agnes Andeweg en Elma Blom].; Andeweg, Agnes.  1995 1
Dutch Language Slang : Van apekop tot zielepoot : hoe mensen elkaar typeren.; Jansen, Frank.  1985 1
Dutch Language Slang Slang Dutch Language   3
Dutch Language Social Aspects   5
Dutch Language Spelling Orthography Dutch Language Spelling Dutch Language   21
Dutch Language Spoken Dutch   8
Dutch Language Study And Teaching   3
Dutch Language Study And Teaching Belgium Foreign Speakers   2
Dutch Language Study And Teaching Foreign Speakers   2
Dutch Language Study And Teaching Netherlands Foreign Speakers   3
Dutch Language Suffixes And Prefixes : Woordensmederij : de geschiedenis van het suffix -erij.; Hüning, Matthias.  1999 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next