Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Dutch Language Idioms Dictionaries : Idioom woordenboek : verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden / [Hans de Groot, hoofdred.].  1999 1
Dutch Language Indonesia   2
Dutch Language Jargon : Dietsch en volksch : een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.; Toorn, M.C. van den.  1975 1
Dutch Language Lexicography   2
Dutch Language Lexicography Lexicograpy Dutch Language   37
Dutch Language Morphology   5
Dutch Language Morphology Morphology Dutch Language   19
Dutch Language Netherlands Antilles : Dede pikiña ku su bisiña : Papiamentu-Nederlands en de onverwerkt verleden tijd.; Putte, Florimon van.  1999 1
Dutch Language New Words   3
Dutch Language New Zealand : Language loss and language processing : three generations of Dutch migrants in New Zealand.; Hulsen, Madeleine.  2000 1
Dutch Language Obsolete Words : Het ABC van het geheugen : de vergeten woorden van de 20e eeuw / Ton den Boon & Julius ten Berge.; Boon, Ton den.  1999 1
Dutch Language Orthography And Spelling   9
Dutch Language Orthography And Spelling Dictionaries : Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands.  1989 1
Dutch Language Particles   2
Dutch Language Phonology : The phonology of Dutch.; Booij, Geert E.  1995 1
Dutch Language Political Aspects   4
Dutch Language Postpositions : Spiegelstructuur en variabiliteit : pre- en postposities in het Nederlands.; Beeken, Jeannine.  1993 1
Dutch Language Prepositions   2
Dutch Language Pronunciation   5
Dutch Language Pronunciation By Foreign Speakers Early Works To 1800 : A new dictionary English and Dutch : wherein the words are rightly interpreted, and their various significations exactly noted. Enriched with many elegant phrases and select proverbs: and for help to the English, the particles de and het placed before the Dutch nouns. Whereunto is added a small treatise concerning the Dutch pronunciation; and the right use of the Dutch particles de, die, deeze, and het, dat, dit. = Nieuw woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taale, waar in de woorden eygentlyk vertaald, en de verscheydenerleye betʹekenissen der zelve naauwkeuriglyk aangerweezen zyn: verrykt met veele nette spreekwyzen, by de hedendaagse Engelsche schryveren gebrukelyk, en doorgaans met fraaije spreekwoorden verzien: zynde daarenboven, ten dienste der Engelschen, de lʹedekens de en het voor de Nederduytsche naamwoorden gestʹeld. Waar by nog gevoegd is een korte verhandeling van de nytspraak der Engelsche taale; benessent een bericht van de Nederduytsche spel-konst. Alles tʹot groot nut der gener, die begeerig zyn om d; Sewel, William,  1691 1
Dutch Language Pronunciation Dictionaries : Uitspraakwoordenboek / Josée Heemskerk, Wim Zonneveld.; Heemskerk, Josee.  2000 1
Dutch Language Provincialisms : Nederlandsche volkskunde / door Jos. Schrijnen.; Schrijnen, Josef,  1977 1
Dutch Language Readers : Hoe men het ABC begeerde en leerde : met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen.; Tierie-Hogerzeil, E.,  1946 1
Dutch Language Readers Early Works To 1800 : The Dutch-tutor : or, a new-book of Dutch and English. Containing plain and easie rules for the ready pronouncing, writing, speaking, and understanding the Dutch-tongue. Compiled for the benefit and furtherance of all that would easily and speedily learn the same.  1660 1
Dutch Language Reduplication : Komkom, tuuttuut, hoho : over herhalingswoorden en herhalingsnamen / Wim Daniëls met medewerking van Floortje Muskens.; Daniëls, Wim.  2000 1
Dutch Language Research : De Nederlandse taalkunde in kaart / W. Smedts & P.C. Paardekooper (red.).  1999 1
Dutch Language Reverse Indexes : Invert woordenboek van het Nederlands / S. Theissen, M. Esch-Pelgroms, P. Hiligsmann.; Theissen, Siegfried.  1988 1
Dutch Language Semantics : Wij melden u den nieuwen tijd : een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.; Toorn, M.C. van den.  1991 1
Dutch Language Sentences : The two-word sentence in child language development : a study based on evidence provided by Dutch-speaking triplets.; Schaerlaekens, A.M.  1973 1
Dutch Language Sex Differences : Variate in verbale interactie (v/m) : een sociolinguïstisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescente meisjes en jongens.; Alphen, Ingrid C. van.  1999 1
Dutch Language Sex Differences Bibliography : Literatuurwijzer : genderstudies in de Neerlandistiek / [Agnes Andeweg en Elma Blom].; Andeweg, Agnes.  1995 1
Dutch Language Slang : Van apekop tot zielepoot : hoe mensen elkaar typeren.; Jansen, Frank.  1985 1
Dutch Language Slang Slang Dutch Language   3
Dutch Language Social Aspects   5
Dutch Language Spelling Orthography Dutch Language Spelling Dutch Language   21
Dutch Language Spoken Dutch   8
Dutch Language Study And Teaching   3
Dutch Language Study And Teaching Belgium Foreign Speakers   2
Dutch Language Study And Teaching Foreign Speakers   2
Dutch Language Study And Teaching Netherlands Foreign Speakers   3
Dutch Language Suffixes And Prefixes : Woordensmederij : de geschiedenis van het suffix -erij.; Hüning, Matthias.  1999 1
Dutch Language Synonyms And Antonyms   5
Dutch Language Syntax   9
Dutch Language Syntax Syntax Dutch Language   23
Dutch Language Terms And Phrases : Luilebol! : het Nederlands scheldwoordenboek.; Heestermans, Hans.  1989 1
Dutch Language To 1500 Dictionaries   3
Dutch Language To 1500 Syntax : Middelnederlandse syntaxis : synchroon en diachroon.; Duinhoven, A.M.  1997 1
Dutch Language To 1500 Texts : Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : Congres Nijmegen, 14 oktober 1994 / onder redactie van Gerard Sonnemans.  1996 1
Dutch Language Translation   3
Dutch Language Usage   5
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next